Blog

Yunanistan, myDATA projesini Nisan 2021’e erteledi

Yunan hükümeti, myDATA’nın faaliyete geçme tarihini Nisan 2021 olarak belirleyerek projeyi bir kez daha erteledi. Bu beklenen bir duyuruydu ve önceki faaliyete geçme tarihi olan Ocak 2021’e kadar hazırlıklarını tamamlayamayacaklarından endişe duyan Yunan vergi mükellefleri büyük bir rahatlama yaşadı. 2021’in ilk çeyreği, ek eğitim ve yeni Sürekli İşlem Denetimi (CTC) çerçevesinin benimsenmesi için bir fırsat […]

Read More
2021’de Zorunlu E-Belge Kullanımına Geçeceklerin Bilmesi Gerekenler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamını 2020 yılında hem uygulama olarak hem de mükellefler açısından genişletmişti. GİB’in Genel Tebliğ’i sonrasında 2020 yılı, e-dönüşüm uygulamalarına zorunlu geçiş açısından önemli bir yıl oldu. 2021 yılı da benzer bir trendle vergi mükelleflerinin çeşitli e-belgelere zorunlu geçiş yapacağı bir yıl […]

Read More
E-Dönüşüm Servis Sağlayıcısı Değiştirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Günümüz iş dünyasında şirketlerin, iç işlerine odaklanabilmek için dış kaynaklı kurumlardan destek alması oldukça yaygındır. Regülatif entegrasyonlar, dış kaynaklı destek alırken dikkate alınması gereken önemli konulardan biridir. Bu kapsamda şirketler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen koşulları sağlayarak kazandıkları yetki ile mükellef adına e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, e-irsaliye gibi elektronik kayıtları oluşturabilen özel entegratörler ile çalışmaktadır. Söz konusu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar firmalarda büyük yaptırımlara neden olabileceği için entegratör seçiminde hassas davranılması büyük önem arz etmektedir. […]

Read More
Hindistan, CTC Faturaları için Vergi Mükellefi Kapsamını Genişletti

Hindistan Maliye Bakanlığınca daha önce duyurulduğu gibi, 1 Ocak 2021 itibariyle 1 milyar INR ve üzeri cirosu olan vergi mükellefleri için e-fatura zorunlu hale geldi. Zorunluluğun kapsamı genişletildi 30 Temmuz 2020’de CBIC, e-fatura için zorunluluk eşiğini 1 milyar INR’den 5 milyar INR’ye yükseltmişti. Bunun sebebi büyük ölçüde hükumetin e-fatura platformunun teknik istikrarını ve performansını gözetmek […]

Read More
Otomasyon Çağı: Teknoloji, Finans Ekiplerini Nasıl Destekleyebilir?

Dijitalleşmeye geçiş, tüm sektörlerin mevcut teknolojilere radikal bir şekilde uyum sağlamasını ve değişimi zorunlu kıldı. Bu durum da, otomasyon ve iş kaybı konusunda haklı bir endişe yarattı. Oxford Economics’in 2030 yılına kadar Çin’de 12,5 milyon imalat işinin otomatikleşeceğine dair tahmini, iş gücünün gelecekte kısmen otomatikleşeceğinin bir habercisi gibi görünüyor. Fakat alanında uzman insanlar teknoloji ile […]

Read More
7256 Sayılı Kanun ile Sağlanan Yeni SGK Teşvikleri 

17 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen yeni teşvikler işverenlere ve çalışanlara destek sağlayacaktır. Nihai halini SGK’nın belirleyeceği teşviklerin her birinin başvuru ve yararlanma şartları farklılık göstermektedir. 7256 Sayılı Kanun 5. Madde: İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Girip […]

Read More
İtalya’da Vergi Denetimi: Yeni Yıla Girmeden Bilinmesi Gereken Beş Önemli Gerçek

İtalya 2019’da Sürekli İşlem Denetimi (CTC) reformunu kamuoyuna açıkladı – 2020’nin de bir büyüme yılı olduğu söylenebilir. İtalyan yetkililer, ülkedeki merkezi e-fatura platformunun sağladığı başarının tüm potansiyel faydalarından yararlanmayı planlıyor. Güncellemelerin çoğu, önümüzdeki yıl veya 2022’de yürürlüğe konacak ve uygulanacak. İşletmelerin bilmesi ve önümüzdeki yıl için önceden hazırlıklı olması gereken önemli değişikliklerin kesin listesi şöyle: […]

Read More
Brexit Sonrası: AB’de İthalattan Alınan KDV Muhasebesinin ve Ödemesinin Ertelenmesi

Brexit geçiş sürecinde sona yaklaşılırken, sınır ötesi ticaretle uğraşan işletmelerin dikkatlerini Brexit sonrası malların ne şekilde ele alınacağına yönlendirmesi gerekiyor. Kısa süre önce Birleşik Krallık’ta ithalattan alınan KDV muhasebesinin ertelenmesi konusuna değinmiştik. Bu hafta ise AB’de ithalattan alınan KDV muhasebesinin ve ödemesinin ertelenmesine odaklanacağız. Muhasebeleştirmenin ve ödemenin ertelemesi Teorik olarak, ticari emtialar AB’ye girer girmez […]

Read More
E-Arşiv Fatura Zorunluluğu ve Entegrasyon Yöntemleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı hem uygulama hem de mükellefler açısından genişledi. Bu kapsamda yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan işletmeler için e-fatura uygulaması ve beraberinde e-arşiv fatura kullanımı zorunlu oldu. 2020 yılı içinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri […]

Read More
Dijital Vergi Dönüşümünde E-Arşiv Fatura 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde, ticari kurum ve kuruluşlar yürütülen finansal süreçleri kontrollü olarak elektronik ortama taşımaya başladılar. E-dönüşüm uygulamaları ile kurumların finansal süreçleri düzenlenerek iş verimlilikleri arttırıldı. Türkiye’deki e-dönüşüm sistemi, e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-bilet, e-mutabakat ve e-irsaliye gibi uygulamaları kapsamaktadır. E-arşiv fatura zorunluluk kapsamı En son yayınlanan tebliğe göre, 2018 veya 2019 hesap […]

Read More
Normalleşme Sürecinde 7252 sayılı SGK Teşviki Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

7252 sayılı Normalleşme Teşviki, mücbir sebep olarak dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle 01 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunan ve bu desteklerin sona erdirilmesi ile normal çalışma süresine dönmüş özel sektör iş yerlerini kapsamaktadır. Teşvik, sadece normal çalışma düzenine geçmiş işverenler için geçerlidir. Teşvikten yararlanmak için kritik noktalar   […]

Read More
Brexit Sonrası: Birleşik Krallık, İthalattan Alınan KDV Muhasebesini Erteledi

Brexit için geri sayımda sona yaklaşılıyor. 31 Aralık ufukta görünse de, KDV açısından ele alınması gereken çok şey var. Yeni duruma ayak uydurmak için hızla harekete geçilmesi gereken alanlardan biri de Brexit’in ardından AB ile Birleşik Krallık arasında ticari malların hareketi. Birleşik Krallık önümüzdeki haftalarda AB ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) imzalasa da imzalamasa […]

Read More
Hindistan: E-İrsaliye Sisteminin Yerini E-Fatura Platformu Alıyor

Hindistan’ın Sürekli İşlem Denetimi (CTC) reformu bir aydan kısa bir süre önce uygulamaya geçirilmiş olsa da, e-fatura platformunu oluşturan hukuki ve teknik çerçeve hala tam anlamıyla netleşmedi. Ancak, yapbozun parçaları yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Bu yılın başında Hindistanlı yetkililer, mali bilgiler için ana veri toplama kaynağı olarak e-fatura platformunu uygulamaya koyma hedeflerini duyurmuştu. Bu […]

Read More
Portekiz: Yeni Benzersiz Kimlik Numarası (ATCUD) Yükümlülüğü 2022’ye Ertelendi

Portekizli yetkililer, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi için hazırlığı yapılan benzersiz kimlik numarası (ATCUD) ile ilgili uzun zamandır beklenen regülasyonu yakın zamanda yayınladı. Bu durum, bulmacanın önemli bir parçasının artık halka açık hale geldiği anlamına gelse de, Portekiz vergi dairesi bu yükümlülüğü 2022 yılına kadar erteledi. Bir kavram olarak 2019 yılında tanıtılan ATCUD, 412/2020-XXII […]

Read More
Çin, B2B E-Faturalar için Pilot Programı Hayata Geçiriyor

Eylül ayında, Devlet Vergi İdaresi’ne (STA) bağlı Ningbo Belediye Vergi Dairesi (NMTB) Çin’de faaliyet gösteren seçilmiş vergi mükelleflerinin gönüllülük esasına dayalı olarak, KDV özel faturalarını elektronik olarak düzenlemesini sağlayan pilot programın duyurusunu yaptı. Çin KDV Faturaları Çin’de iki tür KDV faturası mevcut: KDV özel faturalar ve KDV genel faturalar. İlk fatura türü, sadece genel KDV […]

Read More
Türkiye’de Dijital Vergi Dönüşümünün Sebepleri

Son on yıla damgasını vuran teknoloji, şirketleri ve ekonomileri de büyük ölçüde etkiledi. Farklı sektörlerde yapılan inovasyon çalışmaları, altyapı güçlendirmeleri ve Endüstri 4.0 kavramı şirketlerin ajandalarına hızla girdi. Bilgi kaynaklarına ulaşma hızı, yorumlama ve raporlama becerisi şirketlerin geleceğe ilişkin öngörülerini tıpkı sanayi devriminde olduğu gibi bambaşka bir noktaya taşıdı. Günümüzde bilgiye erişim şirketler için çok […]

Read More
Hindistan: E-Fatura Zorunlu Geçiş Tarihi Duyuruldu

Hindistan’ın e-fatura reformu, değişiklikler ve güncellemelerle dolu iniş çıkışlı bir süreçten sonra bu sene 1 Ekim’de uygulamaya kondu. Bu e-fatura reformu, 2017’de getirilen Mal ve Hizmet Vergisinden (GST) sonra vergi ile ilgili en büyük gelişme olarak kabul ediliyor. Hindistanlı yetkililer, özel sektörün hazırlanmak için daha fazla zaman taleplerine rağmen, e-fatura reformunu daha fazla gecikme olmaksızın […]

Read More
Sanal Alıcı Uygulamasıyla Tüm Alıcılara E-İrsaliye Gönderimi Mümkün

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-dönüşüm kapsamında belirlediği yeni düzenlemeler ardı ardına hayata geçti. Herhangi bir malın sevkiyatı gerçekleşmeden önce düzenlenmesi zorunlu olan e-irsaliye belgesine ilişkin yeni düzenleme de 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre belli işletmeler, ciro eşiğine ve faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak e-irsaliye uygulamasını kullanmaya başladılar. Yeni düzenlemeyle ilgili […]

Read More