Yeni Tebliğ ile e-Belgelerde Önemli Değişiklikler

Dilara İnal
Mayıs 30, 2024

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital vergi kontrolü uygulamalarında yenilikler yapmayı sürdürüyor. GİB’in, yayınladığı son tebliğ 21 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ve GİB tarafından 22 Mayıs 2024 tarihinde yapılan duyurularla temel olarak altı başlıkta değişiklikler meydana geldi: 

1) e-Defter Gönderim Sürelerinde Değişiklik Yapıldı: 

 Elektronik Defterler Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında en çok dikkat çeken değişiklik defter gönderim süreleri hakkında oldu. Geçmiş dönemde aylık gönderimler için gönderim süresi, ilgili ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadardı. . Yeni tebliğ ile bu süre ilgili ayı takip eden dördüncü ayın 10. gününe kadar uzatıldı. Geçici vergi dönemlerine dayalı gönderimlerin süresi de aynı şekilde uzatılarak son gün dönemi takip eden üçüncü ayın 10. günü olarak güncellendi.

 2) e-Defter Hesapları Resen Açılacak:  

 Tebliğ ile belirtilen bir diğer değişikliğe göre; e-defter sistemini kullanmak zorunda olan ancak zorunluluk başlangıcında katılmayan mükelleflerin e-defter hesapları, GİB tarafından resen açılacak ve mükelleflere bildirilecek.

3) Kayıp Defter İçin Başvurma Süresi Uzatıldı: 

Yukarıda belirtilen değişikliklere ek olarak, defterlerin mücbir sebeplerle kaybolması halinde zayi belgesi almak için yetkili mahkemeye başvurma süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı.

Söz konusu tebliğin e-defter gönderim sürelerine ilişkin düzenlemesi 2024/01 dönemi için oluşturulacak e-defterlerden başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Diğer düzenlemeler de yayımı tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

4) e-Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Alanlar Güncellendi: 

 GİB’in 22 Mayıs 2024 tarihinde paylaştığı duyurular çerçevesinde aşağıda belirttiğimiz belgelerde, belirttiğimiz alanlar zorunlu hale getirildi:  

  • e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Adisyon uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında “İmza Zamanıalanı,
  • e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarının e-Arşiv Raporlarında “Vergi Oranı” alanı,
  • e-Arşiv Fatura uygulaması e-Arşiv Raporlarında “Gönderi Bilgileri” alanı,
  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasının e-Arşiv Raporlarında “İmza Zamanı” alanı.  

 Güncellemeler 01.07.2024 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

5) Güncellenen Paketler: 

22 Mayıs 2024 tarihli duyurularda belirtildiği üzere , e-Arşiv Teknik Kılavuzuna ek olarak, e-Arşiv paketi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi paketi güncellendi. 

6) Eşanlı Yükleme İmkânı: 

GİB, yaptığı duyuruyla,  22.5.2024 tarihi itibarıyla yüklenecek paketler için geçerli olmak üzere; e-Defter ve berat dosyalarını “eşanlı olarak” e-Defter uygulaması üzerinden veya web servis aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme imkânı getirdi. Eşanlı olarak yüklenen e-defter ve berat dosyaları için e-Defter Saklama Uygulaması üzerinden işlem yapılmayacağı belirtildi.  

 

Harekete Geçin

Türkiye’deki e-dönüşüm uygulamalarına ilişkin son güncellemeler ve zorunluluk kapsamları hakkında tüm detayları öğrenmek için uzman ekibimizle iletişime geçin.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Dilara İnal

Dilara, Sovos’ta Regülasyon Danışmanı olarak çalışmaktadır. Sovos’a katılmadan önce vergi hukuku alanında avukatlık yapmış olan Dilara halihazırda İstanbul Üniversitesi’nde mali hukuk yüksek lisansı yapmaktadır. 
Paylaşın​

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
July 5, 2024
Perakende Dünyası ‘Fiş’ Dönemini Geride Bırakmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz aylarda perakende dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarını ve çözümleri birlikte değerlendirdik.  Bildiğimiz yazar kasa/ÖKC fişlerini geride bırakmaya yönelik çalışmalar, bu toplantının ana gündemiydi. Öne çıkan başlıkları sizin için bu yazıda derledik. Verginin dijital dönüşümü her geçen gün yeni e-belgeler ve uygulamalarla gelişimini sürdürürken, sektörlerin kendi dinamiklerine göre ihtiyaçları da […]

Asya Pasifik E-Fatura Uyumluluğu
June 27, 2024
Malezya’nın E-Faturalama Sistemi: Zaman Çizelgesi

Güncelleme: 23 Şubat 2024 (Carolina Silva tarafından) Malezya, Sürekli İşlem Kontrolünü esas alan E-Fatura’ya Dayalı Raporlama Zorunluluğunu Duyurdu Malezya’da Sürekli İşlem Kontrolü reformunun Ağustos 2024 itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Malezya Gelirler Kurulu, 9 Şubat 2024’te reform hakkında uzun zamandır beklenen güncellemeleri yayınladı. Güncellemeler arasında, Sürekli İşlem Kontrolü zorunluluğu konusunda önemli değişiklikler içeren e-faturalama ve e-fatura […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
June 20, 2024
E-Dönüşüm Süreçlerinde Kritik Seçim: On-premise Mi Bulut Tabanlı Teknolojiler Mi?

Dijital dönüşümün her geçen gün değişerek gelişmesiyle kurumlar için yeni teknolojik çözümler ve bulut teknolojiler ön plana çıkıyor. Şirketlerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirirken, e-belge oluşturma, iletme, kabul etme, inceleme takip etme ve raporlama konularında temelde on-premise ve bulut tabanlı teknolojiler olmak üzere tercih edebilecekleri iki yöntem bulunuyor. İhtiyaç duyulan yazılımların satın alınarak şirketlerin kendi veri merkezlerinde yönetilmesi şeklinde tanımlanan on-premise […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
June 20, 2024
Sizden Gelen Soruları Cevapladık: Bulut Tabanlı Çözümler İş Süreçlerini Kolaylaştırıyor

Muhasebe süreçlerinin bulut ortamına taşınması, iş akışlarında herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçerken, işletmelere her an her yerden ilgili e-belgeye erişebilme imkânı sunuyor. Sağladığı birçok avantaj ile şirketlere güvenli ve esnek bir alan tanıyan özel entegratörler, firmaların iş akışında merkeze oturarak, tüm süreçleri etkileyebilecek bir önem taşıyor.  On-premise (direk entegrasyon) çözümü kullanıp, bulut altyapısına geçecek […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
May 16, 2024
e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye Zorunluluğu

Türkiye’de 10 yılı aşkın süredir hayatımızda olan e-belgeler, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı tebliğlerle kullanım alanını genişletiyor ve daha çok şirket e-belge mükellefi haline geliyor. GİB’in son yayımladığı tebliğler ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı hem uygulama hem de mükellefler açısından genişledi. e-Belgeleri ve kimler için kullanımlarının zorunlu olduğunu detaylı inceleyelim. 2024’te e-Fatura Uygulaması e-Fatura […]