e-Arşiv Fatura

Şirketlere, son tüketicilere ve e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine fatura gönderin.

e-Arşiv Fatura Uygulaması

e-Arşiv Fatura Yazılımı

Sovos e-Arşiv fatura çözümü, GİB’in B2C e-Fatura regülasyonuna tam uyumludur. Doğrudan muhasebe programınızdan veya bulut API’miz aracılığıyla ERP’nize bağlanan e-Dönüşüm çözümümüz, ödeme ve tahsilat işlemlerinizi daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Giden faturalarınızın hepsini görüntülemenizi sağlar ve e-Arşiv faturalarını on yıl boyunca dijital olarak depolayarak fiziksel arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.

Sovos e-Arşiv Fatura bugün regülasyonlara uyumluluk sağlarken sizi yarına da hazırlar.

Özellikleri

e-Arşiv Fatura için Entegrasyon

• Esnek API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile entegre olur
• Ek yazılım ve donanım gerektirmeden SAP içerisinden tüm işlemleri yönetir

Bulut Üzerinden Kolay e-Arşiv Fatura Görüntüleme

• Kullanımı kolay bulut portal ile tüm faturalarınızı tek bir ekrandan görmenizi sağlar (masaüstü ve mobil)
• Kargo, matbaa ve donanım gibi manuel işlem maliyetleri yok eder
• On yıl dijital olarak saklama yaparak fiziksel arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır

e-Arşiv Fatura İşlemlerinde Güvenilirlik

• Süratle fatura oluşturup göndererek ödeme süreçlerini hızlandırır
• Şirketten müşteriye fatura düzenleme sürecini iyileştirerek manuel hata riskini azaltır (yazılım içinden direkt olarak göndermeyi de içerir)

Eş Zamanlı Regülasyon Güncellemeleri

• Sürekli olarak GİB tarafından yayımlanan regülasyon değişikliklerini izleyerek sizi güncellemelerden haberdar eder

e-Arşiv Fatura Kolaylığını Yaşayın

  • e-Posta ile e-Arşiv Fatura gönderimi yapılır. Talep doğrultusunda faturanın çıktısı alınabilir. 
  • İkinci nüsha güvenli koşullarda saklanır. 
  • Zarflanan e-Arşiv Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir ve iletinin teslim bilgisi portal üzerinden takip edilir. GİB’e raporlaması yapılır. 
  • Portalden e-Arşiv Fatura’ya sürekli erişim imkânı sağlanır.

İşletmenize ve Bütçenize Uygun, Esnek Kontör Paketleri

Tek tip kontör satın almak zorunda kalmak yerine; ihtiyacınızı belirleyin, size ve bütçenize en uygun seçenekle ilerleyin.
Kampanyayı incele 

Sıkça Sorulan Sorular

e-Arşiv Fatura oluşturulduktan sonra Sovos Portal üzerinden gönderilir. Faturanın ikinci nüshası Sovos’un güvenli alt yapısı sayesinde 10 yıl boyunca güvenilir şekilde saklanır.

Eski faturalar Sovos Portal üzerinden sürekli erişime açıktır. İster iş yerinizden ister evinizden e-arşiv faturalara erişebilirsiniz.

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmanızdan sonra, kağıt fatura düzenlemeniz söz konusu değildir. GİB’in yayımlamış olduğu tebliğe göre geçiş sonrası faturalar elektronik ortamda iletilmek zorundadır. Ayrıca tekrardan kağıt faturaya geçiş yapılması da mümkün değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen firmaların öncelikle e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

e-Fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine ve alışveriş yapan gerçek kişilere gönderilebilir. e-Fatura kullanmayan vergi mükellefleri ve gerçek kişiler, adlarına düzenlenmiş e-Arşiv Fatura’larını ise Gelir İdaresi Başkanlığının “e-Arşiv sorgulama” sayfası üzerinden sorgulayabilir.

İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra numaralı Tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi ve fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi zorunludur. Satış işleminin yapıldığı web adresi, Ödeme şekli, Ödeme tarihi, Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/ TCKN bilgisi, Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih, İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar. İnternet satışları dışındaki satışlara ait e-Arşiv faturalarında yukarıda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından son yayımlanan tebliğ kapsamında; e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunludur.

Ayrıca; e-Arşiv Fatura mükellefi olmayan firmalar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesememektedirler. Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden:  

  • 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,  
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 2022 yılı için 2 Bin TL’yi) aşması halinde zorunlu hale gelmektedir.

KamuSM web sitesinden mali mühür başvurusu yapılır. Anonim ve Limited Şirketler mali mühür başvurusu yapmalıdır. Şahıs şirketi sahip oldukları e-İmza ile başvuru yapabilmektedirler. Mali mührünüz fiziksel olarak tarafınıza ulaştığında ön başvuru yapmanız gereken e-Fatura ve e-Defter için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili internet sitelerinden resmi başvuru yapmanız gerekir. Mali mührünüzü aldıktan sonra geçiş yapmak istediğiniz e-Dönüşüm ürünleri için Özel Entegratörünüz Sovos’e başvuru yapmanız gerekir. Başvurunuz sonrasında Sovos tarafından e-Dönüşüm projeniz başlatılmaktadır. Sovos müşteri destek birimi aracılığıyla tarafınıza bir tanımlama linki gönderilmektedir. Tanımlama linkine tıklamanız ve firmanız ile ilgili istenen alanları doldurmanız yeterlidir. Gerekli bilgilerin doldurulması sonrası bilgileriniz otomatik olarak Destek Birimi’ne ulaşır ve gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Kontrollerin tamamlanması ile tarafınıza bir aktivasyon linki gönderilir. Gelen aktivasyon linkini mali mühür veya e-İmza ile imzalamanız durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’na Sovos özel entegratörlük uygulamalarını kullanacağınıza dair bir bildirim yapmış olursunuz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başvurunuzu onaylaması ile birlikte tüm süreçleriniz tamamlanarak e-Dönüşüm uygulamalarına katılım sağlamış olursunuz.

SAP kullanan firmalar uçtan uca bir e-Dönüşüm çözümü için Sovos’un SAP Paketlerinden faydalanabilir ve herhangi bir ek entegrasyona gerek kalmadan ürünü kullanmaya başlayabilirler. NonSAP diğer ERP/Muhasebe Yazılımı kullanan firmalar ise Sovos ERP Adaptör çözümü ile ek bir entegrasyona gerek kalmadan ürünleri kullanabilirler. Sovos Adaptörün kapsamadığı entegrasyon durumlarında ise, şirketler Sovos API’leri ile entegre olmak için, Sovos API Dökümanlarınına https://api.fitbulut.com/servis/#/eFatura üzerinden erişebilir ve entegrasyon başlatabilirler.