e-Fatura

Şimdi başvurun, e-Fatura geçişinizi birlikte planlayalım.

Neden Sovos?

e-Fatura Yazılımı

Sovos e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, Türkiye’nin e-Fatura regülasyonuna tam uyum sağlar. Doğrudan muhasebe programınızdan veya bulut API’miz aracılığıyla bağlanan e-Dönüşüm çözümümüz, ödeme ve tahsilat süreçlerini hızlandırır ve faturalarınızın durumunu anlık takip edebilmenizi sağlayarak verimliliğinizi artırır.

Regülasyon ekibimiz, dünya çapında vergi düzenlemelerini sürekli olarak izleyerek ve yorumlayarak yazılımımızı gerçek zamanlı günceller. Vergi uyumluluk gereksinimlerinizi karşılayarak, ekstra efor sarf etmeden önemli işlerinize odaklanmanızı sağlar.

“Sovos e-Fatura sorunlarımızı bir günden az bir sürede çözdü. Sovos teknik destek konusunda gerçekten mükemmel.”

Murat ÖZTÜRK, Muhasebe Müdürü
Celal Sölluklu Petrol

Özellikleri

e-Fatura için Entegrasyon ve Ölçeklenebilirlik

• Esnek API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile entegre olur
• Farklı veri formatlarını kabul eder
• Ek yazılım ve / veya donanıma ihtiyaç duymadan SAP üzerindeki tüm işlemleri yönetir

Bulut Üzerinden Kolay e-Fatura Kesme

• Kullanımı kolay bulut portalı üzerinden tüm faturalarınızı tek bir yerden (masaüstü ve mobil) izleme olanağı
• Donanım, matbaa ve teslimat gibi manuel işlem maliyetlerini ortadan kaldırır
• BT kaynağı gerektirmeyen kullanımı kolay bir yazılımla kaynaklarınızı korur

Fatura İşlemlerinde Minimum Risk

• Hızlı bir şekilde dijital fatura düzenlemenizi ve göndermenizi sağlayarak ödeme sürecini hızlandırır
• Şirketinizin fatura sürecini iyileştirerek manuel hata riskini azaltır. (ERP’nizden direkt olarak fatura göndermeyi de içerir)
• Faturalarınızı dijital olarak 10 yıl saklayarak faturalarınızın kaybolmasını önler

Eş Zamanlı Regülasyon Güncellemeleri

• GİB regülasyon değişikliklerini sürekli olarak izler ve sizi gerçek zamanlı olarak güncellemelerden haberdar eder

e-Fatura Kolaylığını Yaşayın

 • e-Fatura uygulama üzerinden oluşturulur.  
 • Sovos mali mührü ile imzalanarak elektronik zarflama yapılır.  
 • Zarflanan e-Fatura elektronik ortamda alıcısına teslim edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemleri’ne iletilir ve zarfın teslim bilgisi Sovos Portal üzerinden takip edilir.  
 • Alıcı firma faturasını e-Fatura uygulaması üzerinden teslim alır.

İşletmenize ve Bütçenize Uygun, Esnek Kontör Paketleri

Tek tip kontör satın almak zorunda kalmak yerine; ihtiyacınızı belirleyin, size ve bütçenize en uygun seçenekle ilerleyin.
Kampanyayı incele 

Sıkça Sorulan Sorular

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi altyapıları ile süreçlerini yürütebilirler.  

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden faturaların girişi yapılarak uygulama kullanılabilir 

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Sovos gibi firmalar üzerinden e-Fatura uygulamasına hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlanabilir.

Sovos ile e-Fatura kullanımı çok kolay. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanacak mükelleflerin Sovos çözümünü tercih etmeleri durumunda e-Fatura’ya kolay geçiş için kendilerine her türlü destek verilmektedir. 

e-Fatura tıpkı kâğıt fatura gibi oluşturulur. Üzerinde kâğıt faturada yer alan bilgiler bulunmaktadır. Kâğıt faturadan farklı olarak bir yazılım ara yüzü ile oluşturulduğu için hata yaptığınızda kâğıt faturayı iptal ederek yeni bir fatura sayfasında her şeyi baştan yapmanız gerekirken, e-Fatura uygulamamızda hatanızı kolayca düzeltebilirsiniz. Faturanız üzerinde gerekli bilgileri sağladıktan sonra göndermek için tek yapmanız gereken tek bir tuş ile gönderimini sağlamaktır.

GİB Portal yönteminden farklı olarak Sovos ile e-Fatura yedekleme ve saklama için ilave bir işleme gerek yoktur. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanan mükelleflerin Sovos çözümünü tercih etmeleri durumunda gelen ve giden tüm faturaları gelişmiş altyapımızda güvenli olarak ilave bir ücret ödenmeksizin saklanır. (Bu saklama Sovos müşterisi olunduğu süre boyunca 10 yıl geriye dönük olarak sağlanır.)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında; 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren

 • 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri ciroya sahip mükellefler,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştirenler,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-Fatura’ya geçmek zorundalar.

Ayrıca;

 • ÖTV I sayılı listedeki EPDK lisanslı mükellefler,
   
 • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,
   
 • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler,
   
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) de e-Fatura kullanmak zorundalar.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde e-Fatura uygulamasını kullanmak ile ‘yükümlü (mükellef) olmak’ ticari firmalar için kullanılan bir tabirdir. Bu koşullar ve sınırlandırmalar ile ilgili yapılan düzenlemeler GİB tarafından belirli aralıklarla yayımlanan tebliğler ile duyurulmaktadır. Bu çerçevede birçok firma bu tebliğler kapsamında e-Fatura mükellefi olmaktadır.

e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, e-Fatura kullanıcılarına kağıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra size tanınan opsiyon süresi yedi gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında kağıt fatura kesmeye devam edilebilirsiniz.

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabi olduğu için 213 sayılı VUK’ un 231nci maddesinde kağıt faturalar için geçerli olan hüküm e-Faturalar için de geçerlidir. Buna göre e-Fatura’da da fatura düzenleme süresi yedi gün olarak belirlenmiştir. Maddeye göre e-Fatura sistem üzerinde oluşturulup yedi gün içerisinde alıcı tarafa iletilmeniz gerekmektedir.

e-Faturanın iptal ve iade süreci teknik olarak bakıldığında kağıda basılı fatura ile aynıdır. Fakat pratikte bazı işlemler değişiklik gösterir. Örneğin; Ticari e-Fatura’ da iptali gönderen taraf gerçekleştiremez. Fatura ancak gönderim yaptığınız müşterinize ait sisteme düştükten sonra sekiz gün içinde reddedilmesi durumunda bir iptal durumu söz konusu olur. Bu durumda yeni bir fatura oluşturmadan reddedilen fatura üzerinden düzenleme yapabilirsiniz. Reddedilen e- Fatura sisteminizde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür. Temel e-Fatura’ da ise; müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturması ve tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir. Temel fatura iptali için GİB ‘in tahsis ettiği e-Fatura iptal/itiraz portalı kullanılabilmektedir.

SAP kullanan firmalar uçtan uca bir e-Dönüşüm çözümü için Sovos’un SAP Paketlerinden faydalanabilir ve herhangi bir ek entegrasyona gerek kalmadan ürünü kullanmaya başlayabilirler. NonSAP diğer ERP/Muhasebe Yazılımı kullanan firmalar ise Sovos ERP Adaptör çözümü ile ek bir entegrasyona gerek kalmadan ürünleri kullanabilirler. Sovos Adaptörün kapsamadığı entegrasyon durumlarında ise, şirketler Sovos API’leri ile entegre olmak için, Sovos API Dökümanlarınına https://api.fitbulut.com/servis/#/eFatura üzerinden erişebilir ve entegrasyon başlatabilirler. 

Sovos Çözümümüz ile gelen e-Fatura’ların yönetimi sizin elinizde. Kullanıcı dostu ara yüzümüz sayesinde istediğiniz faturaya kolayca ulaşabilir; işlem yaptığınız faturaları birkaç tık ile arşivleyebilirsiniz. Ayrıca faturalar üzerinde belirleyeceğiniz renk, görüntüleme ve iş kuralları ile belirli faturalar üzerinde arttırılmış kontrol sağlayarak; kullanıcılarınızın fatura yönetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

e-Fatura sadece e-Fatura yükümlüleri arasında kesilir ve gönderilir. Hem alıcının hem de göndericinin e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesinden müşterinizin elektronik faturaya kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak ise, portalden e-Fatura kayıtlı kullanıcı sorgulama ekranlarından VKN/TCKN ile sorgulama yapılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, hizmetin yapıldığı veya malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla yedi gün içinde düzenlenmelidir. Yedi günlük süre kuralına uyulduğu takdirde geriye dönük e-Fatura kesilmesi mümkündür. Teknik olarak portal üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Hayır, gönderilen e-Fatura üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu durumda; karşı taraftan faturanın reddedilmesi üzerine yeni bir e-Fatura oluşturulur. Temel e-Fatura ve ticari e-Fatura senaryolarında iptal ve iade işlemleri değişiklik gösterir.