e-Defter

Defterlerinizi, e-Defter platformumuzda elektronik olarak saklayarak karbon ayak izinizi azaltın.
İletişime geçin

e-Defter Uygulaması

e-Defter Nedir?

Sovos e-Defter çözümü, Türkiye e-Defter regülasyonu ile tam uyumludur. Muhabese programınızdan direkt olarak ya da bulut API’mizle bağlanan e-Dönüşüm çözümümüz, yasal defterlerinizin oluşturulma ve arşivlenme sürecini dijitalleştirmek için tasarlanmıştır.

Sovos e-Defter çözümü bugün regülasyon uyumluluğu konusunda içinizi rahatlatırken, sizi yarına da hazırlar.

Sovos e-Defter Uygulaması Özellikleri

Entegrasyon

• API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile esnek entegrasyon

Defter Beyanında Kolaylık

• GİB tarafından belirlenen tüm zorunluluklara, standartlara ve formatlara uyum sağlar
• Genel formatlardaki dosyaları manuel olarak yüklemenize imkan tanır
• Geçmiş defterlerinizi yüklemenize ve saklamanıza olanak tanır
• Özel ve kamu işletmeleri arasında uyumlu bilgi aktarımı sağlar
• Devamlı olarak GİB tarafından yayımlanan regülasyon değişikliklerini takip ederek güncellemelerden sizi haberdar eder

Güvenli Altyapı

• Defterlerinize istediğiniz zaman istediğiniz yerde ulaşın
• Hızlı ve güvenli yapısıyla defterlerinize ulaşın ve kontrol edin
• GİB’e göndermeden önce şema kontrolü yaparak uyarı alma riskini azaltır

Eş Zamanlı Regülasyon Güncellemeleri

• Alakalı donanım masraflarını kaldırarak maliyeti düşürür
• Fiziksel depolama maliyetlerini ortadan kaldırarak on yıl boyunca dijital olarak arşivler

e-Defter Kolaylığını Yaşayın

  • e-Defter uygulama üzerinden oluşturulur. 
  • Gerçek kişi, e-İmza ile defterini imzalar. 
  • Tüzel kişi, mali mühür ile defterini onaylar. 
  • e-Defter beratı oluşturulur. Mükellef tarafından imzalanır/mühürlenir. 
  • İmzalı/Mühürlü e-Defter beratı, GİB Başkanlığı’na gönderilir. GİB, uygulamadan gelen beratı kendi mührüyle onaylar. 
  • Mükellef, e-Defter dosyalarını, hazırlayıp imzaladığı Berat dosyalarını ve GİB onaylı Berat dosyalarını, Portal üzerinden indirir ve yasal saklama süresince muhafaza eder.

Sovos’un e-Fatura ve e-Arşiv fatura çözümleri kolaylığını keşfedin.

İşletmenize ve Bütçenize Uygun, Esnek Kontör Paketleri

Tek tip kontör satın almak zorunda kalmak yerine; ihtiyacınızı belirleyin, size ve bütçenize en uygun seçenekle ilerleyin.
Kampanyayı incele 

Sıkça Sorulan Sorular

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son tebliğ kapsamında; yıllık cirosu 4 Milyon TL’yi aşan ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile herhangi bir ciro sınırı aranmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

(https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/) linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilmektedir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak içinde kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir. Ancak kendi yazılımlarını kullanarak e-Defter kullanıcısı olmak isteyen firmalar, programları için Gelir İdaresi Başkanlığından uyumlu yazılım onayını aldıktan sonra e-Defter uygulamasında kullanıcı olmak için kâğıt başvuru yapmaları gerekmektedir.

GİB’in tebliğleri kapsamında e-Fatura mükellefi iseniz e-Fatura’ya geçiş yaparak beraberinde zorunlu olarak e-Defter uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Ancak mükellef konumda değil iseniz e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu aranmaz. e-Defter sistemine gönüllü geçiş yapmanız mümkündür.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların Başkanlık sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

SAP kullanan firmalar uçtan uca bir e-Dönüşüm çözümü için Sovos’un SAP Paketlerinden faydalanabilir ve herhangi bir ek entegrasyona gerek kalmadan ürünü kullanmaya başlayabilirler. NonSAP diğer ERP/Muhasebe Yazılımı kullanan firmalar ise Sovos ERP Adaptör çözümü ile ek bir entegrasyona gerek kalmadan ürünleri kullanabilirler. Sovos Adaptörün kapsamadığı entegrasyon durumlarında ise, şirketler Sovos API’leri ile entegre olmak için, Sovos API Dökümanlarınına https://api.fitbulut.com/servis/#/eFatura üzerinden erişebilir ve entegrasyon başlatabilirler.