Zorunlu e-Defter Geçişi Ocak 2024’te!

Dilara İnal
Aralık 18, 2023

Bu blog yazısı 20 Kasım 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. e-Belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz.

Nitekim GİB’in son düzenlemesi neticesinde e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e-İrsaliye belgelerinin kapsamları genişletilmiş ve yeni mükellefler belirlenmişti.

e-Fatura’nın kapsamında meydana gelen değişikliğe göre 2022 hesap yılı içerisinde 3 Milyon TL’lik brüt satış hasılatı şartını sağlayan mükellefler 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren zorunlu şekilde e-Fatura uygulamasını kullanmaya başladılar.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasını yıl içinde ilk kez kullanmaya başlayan mükellefler, 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca bir sonraki yılın başından itibaren e-Defter uygulamasını kullanmaya başlamak zorundalar. Buna göre 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasını kullanmaya başlayan mükelleflerin 1 Ocak 2024 itibarıyla e-Defter uygulamasını kullanmaya başlamaları yasal bir gereklilik.

1 Ocak 2024 İtibarıyla Kimler e-Defter Kullanmak Zorunda?

1 No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükelleflerin, izleyen yılın başından itibaren e-Defter uygulamasını kullanmaları zorunludur. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde e-Fatura uygulamasını zorunlu olarak kullanmaya başlayan aşağıdaki mükelleflerin 1 Ocak 2024 itibarıyla e-Defter uygulamasını kullanmaya başlamaları gerekmektedir:

Mükellef/Mükellef Grubu

  • 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 3 Milyon TL ve üzeri olanlar,
  • Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olanlar,
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı ve internet ortamında ilan yayınlayanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Gayrimenkul alım, satım, kiralama, inşa ve imal yapanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Motorlu taşıt alım, satım, kiralama, inşa ve imal yapanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Ayrıca; Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler,

şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren e-Defter’e geçiş yapmak zorundalar.

e-Defter Uygulamasını Kullanmaya Başlamak İçin Ne Yapılmalı?

e-Defter uygulamasını kullanmaya başlayabilmek için mükelleflerin edefter.gov.tr adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak e-Defter uygulamasına başvuruda bulunması ve aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir:

  • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.
  • Tüzel kişi mükelleflerin söz konusu Tebliğ çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.
  • e-Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın, Başkanlıktan uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Mükelleflerin Karşılaşabileceği Cezalar

e-Defterlerin tutulması konusundaki kurallara uymayan mükellefler Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndan (TTK) doğacak cezalarla karşılaşabilirler.

Bu kapsamda, e-Defterlerin Tebliğ’de öngörülen kurallara aykırı şekilde tutulması veya e-Defterlere ait beratların Tebliğ’de öngörülen süreler veya GİB tarafından duyurulan özel ek süreler içerisinde yüklenmemesi veya geç yüklenmesi halinde VUK gereğince usulsüzlük cezası kesilebileceği gibi mükellefin TTK uyarınca idari para cezasına çarptırılması da söz konusu olabilir. 2.200 TL’den az olmamak üzere, düzenlenmesi gereken fatura veya meblağ farkının %10’u kadar kesilecek özel usulsüzlük cezası tutarı, 2023 yılı için 544 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu VUK Genel Tebliğ ve ekine linke tıklayarak ulaşabilir, güncel ceza tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Harekete Geçin

Sovos e-Defter Çözümünün zorunlu e-Belge geçiş sürecinizde size nasıl yardımcı olabileceğine göz atabilirsiniz.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Dilara İnal

Dilara, Sovos’ta Regülasyon Danışmanı olarak çalışmaktadır. Sovos’a katılmadan önce vergi hukuku alanında avukatlık yapmış olan Dilara halihazırda İstanbul Üniversitesi’nde mali hukuk yüksek lisansı yapmaktadır. 
Paylaşın​

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
March 12, 2024
e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda İptal ve İade Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen yükümlüklerle her yıl çok sayıda şirket e-Dönüşüm sisteminin bir parçası olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanıcısı haline geliyor. Sistemi yeni kullanmaya başlayan şirketlerin ise en sık sorduğu sorular e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda iptal ve iade (ret) işlemleri hakkında oluyor. e-Fatura’nın iptal ve iade süreci teknik olarak bakıldığında kağıda basılı […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
January 15, 2024
Anlaşmanın En Hızlı Yolu: e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakatın iş dünyasındaki rolünü ve avantajlarını merak edenler için, “e-Mutabakat nedir?” “Elektronik mutabakat nasıl faydalar sunar?” gibi soruları yanıtlayacak bir yazı hazırladık. Gelin, muhasebe ve finans dönüşümünde e-Mutabakatın rolünü birlikte ele alalım… Kelime olarak uzlaşma, uygunluk, uyum anlamlarına gelen mutabakat; şirketler için elektronik ortamda sunduğu kolaylıklarla dikkat çekiyor. Türkiye’de henüz yasal bir zorunluluk olarak görülmeyen […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
January 9, 2024
Elektrikli Şarj Hizmetlerine Yönelik e-Belge Uygulamalarında Önemli Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 28 Aralık 2023 tarihinde Elektrikli Şarj Hizmetlerine ilişkin iki önemli güncelleme paylaştı. Elektrikli şarj hizmeti sunan işletmeleri doğrudan ilgilendiren bu güncellemelerden biri e-Faturalar, diğeri ise elektrikli şarj ünitelerinin (EŞÜ) paketleri ile ilgili. 7 Ekim 2023’te yayımlanan 551 Sıra No.lu tebliğ ile elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
December 25, 2023
Zamanı Gelmişti – Vertex’in Pagero’yu Satın Almasının Vergi ve Uyumluluk İçin Anlamı Ne?

Pek çok kişi gibi ben de Vertex’in resmi olarak Pagero’yu satın alma planlarıyla ilgili haberleri ilgiyle okudum. Bu bana pek şaşırtıcı gelmedi. Söz konusu iki şirketin zaten ticari bir ilişkisi vardı ve Ekim ayında stratejik ortaklıklarının kamuya duyurulmasından bu yana, sektörün içinden bazı kişiler ve uzmanlar bunun mantıklı bir sonuç olacağını tahmin ediyordu. Konu, bu […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]