Zorunlu e-Defter Geçişi Ocak 2024’te!

Dilara İnal
Aralık 16, 2022

Bu blog yazısı 20 Kasım 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. e-Belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz.

Nitekim GİB’in son düzenlemesi neticesinde e-Fatura, e-Arşiv fatura ve e-İrsaliye belgelerinin kapsamları genişletilmiş ve yeni mükellefler belirlenmişti.

e-Fatura’nın kapsamında meydana gelen değişikliğe göre 2022 hesap yılı içerisinde 3 Milyon TL’lik brüt satış hasılatı şartını sağlayan mükellefler 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren zorunlu şekilde e-Fatura uygulamasını kullanmaya başladılar.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasını yıl içinde ilk kez kullanmaya başlayan mükellefler, 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca bir sonraki yılın başından itibaren e-Defter uygulamasını kullanmaya başlamak zorundalar. Buna göre 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasını kullanmaya başlayan mükelleflerin 1 Ocak 2024 itibarıyla e-Defter uygulamasını kullanmaya başlamaları yasal bir gereklilik.

1 Ocak 2024 İtibarıyla Kimler e-Defter Kullanmak Zorunda?

1 No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükelleflerin, izleyen yılın başından itibaren e-Defter uygulamasını kullanmaları zorunludur. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde e-Fatura uygulamasını zorunlu olarak kullanmaya başlayan aşağıdaki mükelleflerin 1 Ocak 2024 itibarıyla e-Defter uygulamasını kullanmaya başlamaları gerekmektedir:

Mükellef/Mükellef Grubu

  • 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 3 Milyon TL ve üzeri olanlar,
  • Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olanlar,
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı ve internet ortamında ilan yayınlayanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Gayrimenkul alım, satım, kiralama, inşa ve imal yapanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Motorlu taşıt alım, satım, kiralama, inşa ve imal yapanlardan 2022 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Ayrıca; Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler,

şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren e-Defter’e geçiş yapmak zorundalar.

e-Defter Uygulamasını Kullanmaya Başlamak İçin Ne Yapılmalı?

e-Defter uygulamasını kullanmaya başlayabilmek için mükelleflerin edefter.gov.tr adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak e-Defter uygulamasına başvuruda bulunması ve aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir:

  • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.
  • Tüzel kişi mükelleflerin söz konusu Tebliğ çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları.
  • e-Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın, Başkanlıktan uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Mükelleflerin Karşılaşabileceği Cezalar

e-Defterlerin tutulması konusundaki kurallara uymayan mükellefler Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndan (TTK) doğacak cezalarla karşılaşabilirler.

Bu kapsamda, e-Defterlerin Tebliğ’de öngörülen kurallara aykırı şekilde tutulması veya e-Defterlere ait beratların Tebliğ’de öngörülen süreler veya GİB tarafından duyurulan özel ek süreler içerisinde yüklenmemesi veya geç yüklenmesi halinde VUK gereğince usulsüzlük cezası kesilebileceği gibi mükellefin TTK uyarınca idari para cezasına çarptırılması da söz konusu olabilir. 2.200 TL’den az olmamak üzere, düzenlenmesi gereken fatura veya meblağ farkının %10’u kadar kesilecek özel usulsüzlük cezası tutarı, 2023 yılı için 544 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Söz konusu VUK Genel Tebliğ ve ekine linke tıklayarak ulaşabilir, güncel ceza tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Harekete Geçin

Sovos e-Defter Çözümünün zorunlu e-Belge geçiş sürecinizde size nasıl yardımcı olabileceğine göz atabilirsiniz.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Dilara İnal

Dilara, Sovos’ta Regülasyon Danışmanı olarak çalışmaktadır. Sovos’a katılmadan önce vergi hukuku alanında avukatlık yapmış olan Dilara halihazırda İstanbul Üniversitesi’nde mali hukuk yüksek lisansı yapmaktadır. 
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz. Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 20, 2023
e-Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar Neler?

e-Dönüşüm süreci, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanmasını, iletilmesini ve saklanmasını oldukça kolaylaştırdı. Türkiye’nin öncülük ettiği ve şimdi birçok ülke tarafından benimsenen bu sistem, sunduğu kolaylıklarla takdir topluyor. Ancak, bu yolculukta karşılaşılan bazı zorluklar da bulunuyor. Bu zorlukları aşmak için gerekenleri birlikte inceleyelim… e-Dönüşüm süreci başta bir zorunluluk olarak hayatımıza […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
October 11, 2023
e-Belge Türleri

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır. Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir. Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak. e-Belge nedir? e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 6, 2023
Uzmanla Tanışın, Cemile Yıldız, Bilgi Güvenliği Müdürü

Sovos olarak yürüttüğümüz tüm e-Dönüşüm projelerinde ekibimizde mutlaka bir ‘Bilgi Güvenliği Uzmanı’ yer alıyor. Bilgi güvenliği uzmanının projelerde neden mutlaka bulunması gerektiğini sizlere daha iyi açıklamak için sorularımızı Bilgi Güvenliği Müdürü Cemile Yıldız’a yönelttik… Rolünüzden ve Sorumluluklarınızdan Bahseder Misiniz? EMEA bölgesi Bilgi Güvenliği Müdürü olarak Sovos’un bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinin yanında; müşterilerimizin […]