Kalite Politikası

  • Yönetim sistemimizin ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2018, ISO 37001:2016, ISO 22301:2019 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
  • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan entegre yönetim sistemi gereksinimlerini sağlamak,
  • İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği ihlal olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
  • Etkin bir kontrol altyapısı ile kalite ve bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
  • Kalite ve bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek farkındalığı sağlamak, müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak.
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliği sağlamak
  • Müşteri ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamak, uygulanabilir şartları gözetmek, “Sürekli İyileştirme” anlayışı doğrultusunda kalitemizi ve teknolojimizi daima geliştirerek belirlenen hedeflere ulaşmayı benimsemek.
  • “Sıfır Yolsuzluk” prensibi ile rüşvetle mücadelemizi kararlı ve tavizsiz şekilde sürdürmek. Taahhüdümüzdür.