Blog

Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

Read More
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]

Read More
Zorunlu Elektronik Belge Düzenlemelerine Uyulmaması Durumuna Karşılaşılacak Cezalar

Kuralların bir ağırlığı olması için, kural koyucuların kuralları ya ödül ya da ceza ile taçlandırılması gerekiyor. Vergi mevzuatı alanında kural koyucular, yani yasa koyucular ya da vergi daireleri, kurallara uyulmaması durumunda genellikle cezayı seçerler. Öyle ki, bu cezalar genel olarak şahısların kurala uygun hareket etmelerini sağlar. Bu temel kavram aynı zamanda Türk elektronik belge mevzuatında […]

Read More
E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter ve E-İrsaliye Zorunluluğu

2020 yılı, e-dönüşüm uygulamalarına zorunlu geçiş açısından büyük önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamını hem uygulama olarak hem de mükellefler olarak genişletti. 2020’de E-Fatura Uygulaması E-fatura uygulamasının amacı; satıcı ile alıcı arasında güvenli, hızlı ve tasarruflu standart bir sistem oluşturmaktır. GİB’in yayımladığı tebliğe göre: […]

Read More
e-Defter Saklama Kılavuzu Yayımlandı

3 Nisan 2020 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter sitesinde e-Defter Saklama Kılavuzu’nu yayımladı. Bu kılavuz, e-defterlerin ikinci kopyalarının saklanması konusunda hizmet vermek isteyen özel entegratörlere sağlamaları gereken koşulları ve saklama sisteminin genel işleyişini anlatıyor. Arka Plan 19 Ekim 2019’da yayımlanan e-Defter Tebliğ’inde, e-Defterler ve Berat dosyalarının ikincil kopyalarının güvenlik ve koruma amacıyla kayıtlı özel entegratörlerin […]

Read More
e-Defter Yükleme Tarihleri COVID-19 Sebebiyle Ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Mart tarihinde yayımladığı duyuru ile e-Defter ve beratların son yüklenme tarihlerini erteledi. Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını sebebiyle, çeşitli hükümetlerin şirketleri ve ekonomilerini koruyabilmek adına birtakım önlemler aldığını görüyorduk. Şimdi ise sıra Türkiye’de. 24 Mart’ta yayımlanan 518 sayılı Genel Tebliğ, bu durumdan en çok etkilenen, belirli sektörlerde faaliyet gösteren gelir […]

Read More
GİB, Uzun Zamandır Beklenen e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Yayımladı

Uzun zamandır beklenen, elektronik irsaliye sürecinin işleyişini ve firmaların sıkça sordukları soruların cevaplarını içeren e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu, Şubat ayının son gününde GİB Elektronik Belge internet sitesinde yayımlandı. Kılavuzda; uygulama, uygulamanın kapsamı ve yapısı, farklı senaryolar ve özellik arz eden durumlar ele alınıyor. Böylelikle, e-irsaliye sistemine geçiş yapacak firmaların soruları çözüme kavuşturuluyor. E-İrsaliye Uygulaması Nedir? E-irsaliye […]

Read More
e-Fatura Uygulamasında Dijital Dönüşüm

2019 yılı, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için, vergi düzenlemeleri ve elektronik fatura açısından hareketli bir yıl oldu. Dijital Vergi Uygulamalarındaki Kontroller ve e-Fatura E-fatura uygulamasının kapsamı, ilk tanıtıldığı 2012 yılından beri, kademeli olarak arttırılarak bugüne kadar geldi ve artık şirketler 2020 yılı ve ilerisi için getirilen yasal düzenlemelere adapte olarak uyum sağlamak zorunda. Vergi Usul Kanunu hakkında […]

Read More
Türkiye’de Güvenli Mobil Ödeme Sistemi Dönemi

Türkiye, 2010 yılından beri vergi toplamak ve toplanan vergilerin raporlanmasını sağlamak için merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bulunduğu dijital çözümlere ve uygulamalara yer veriyor. Buna bağlı olarak, Güvenli Mobil Ödeme Sistemi için de yeni bir düzenleme yapılması bekleniyordu. GİB tarafından ilk olarak 1 Haziran 2019 tarihinde tebliği yayınlanan Güvenli Mobil Ödeme sistemi; her ölçekten işletmenin […]

Read More
e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Geliyor!

01.01.2020 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulaması’na zorunlu geçiş yapılacak! Yazımızda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in yayımladığı tebliğe dair detayları ve sizler için derlediğimiz soruları bulabilirsiniz. e-Arşiv Fatura Uygulamasına Ne Zaman Geçilecek? Tebliğ’e göre; e-Fatura kullanan tüm mükellefler Aracı hizmet sağlayıcıları İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar. […]

Read More
İşletmeniz Türkiye’nin Dijital Vergi Dönüşümüne Hazır mı?

Verinin Değeri Hızla Artıyor Günümüzde veri giderek petrolden kıymetli hale geliyor ve teknoloji tüm sektörlerde piyasa dinamiklerini ve işletme şekillerini değiştirmiş durumda. Büyük veri (Big Data) ‘nin önemi giderek artarken; günümüzün yeni teknoloji devleri, güçlerini veriye dayalı platformlardan alıyor. Bir yandan Facebook, Google ve diğer veri tabanlı platformlar elde ettikleri veriden gelir elde ederken, diğer […]

Read More
E-Fatura ve e-Deftere Geçişi Yaklaşıyor

19 Ekim 2019’da, Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (tebliğ) amacı elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanmasıydı. Bu tebliğ ile e-fatura, e-defterin etkilediği mükellef kapsamını da genişletildi; E-fatura için; 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TRY ve üzeri olan mükelleflerin yedinci ay itibari ile e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu […]

Read More
Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayımlanan Genel Tebliğ Ne İfade Ediyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ kapsamına giren firmalar yeni dönemde; e-arşiv fatura, e-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-SMM ve e-MM sistemine zorunlu geçiş yaparak e-dönüşüm sürecine hız verecek. Tebliğ Kapsamında Düzenlemeler E-Fatura 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 […]

Read More
Güvenli Mobil Ödeme ile e-Arşiv Fatura Webinarı: Sizden Gelen Soruları Derledik!

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi ile e-Arşiv ilişkini ele aldığımız webinarımız sonrasında sizden gelen soruları çözüm yöneticilerimizin yanıtladığı bir soru cevap oturumu gerçekleştirdik. Webinar ve soru-cevap oturumunda aşağıdaki konulara değindik; Sovos Foriba e-Arşiv Paketinin İçerdiği Programlar e-Arşiv Faturasının Müşteriye İletilmesi Güvenli Mobil Ödeme Sistemi ile e-Arşiv Faturanın İlişkisi İrsaliyeli Fatura Senaryosunun e-Arşiv’e Uygulanması GİB’e gönderilecek e-Arşiv […]

Read More
Sovos Foriba e-Arşiv Fatura Çözümü: Sıkça Sorulan Sorular

Kağıt faturadan kurtulmanın zamanı geldi! e-Arşiv uygulaması sayesinde e-Fatura mükellefi olmayan kullanıcılara da elektronik ortamda fatura düzenlemek mümkün. Kağıt fatura kullanımını minimuma indiren bu düzenleme sayesinde firmalar faturalarını son kullanıcıya e-posta gibi elektronik yolla doğrudan gönderebilmekte. Sizlerin de bildiği gibi e-Arşiv Fatura Uygulaması’na zorunlu geçiş 01.01.2019 tarihinde yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in yayımladığı tebliğe göre e-Fatura kullanan tüm mükellefler, […]

Read More
2019’da Yararlanabileceğiniz SGK Teşvikleri Nelerdir?

İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler, Sigorta Priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Peki, 2019’da hangi teşvikler devam edecek ve şirketler hangi şartlarda yararlanabilecekler? Yazımızın sonunda SGK Teşvik kılavuzunu indirebilirsiniz. SGK Teşvik Nedir? Teşviklerden Yararlanmak için Genel Şartlar Nelerdir? Teşvik Kapsamında Olmayanlar SGK Teşvikleri SGK Teşvik Nedir? SGK Teşvik; İstihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın, […]

Read More
Vergilendirmede Elektronik Dönüşüm

Vergi ve mükelleflerce gerçekleştirilmesi gereken diğer işlemler için artık elektronik sistemler devreye giriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı uygulamalar ile artık faturalardan irsaliye belgelerine, biletten defter uygulamalarına birçok muhasebe kaydı elektronik ortama taşınmaya başlıyor. Elektronik muhasebe uygulamaları ile hem zamandan kazanmak hem de kâğıt kullanmamak mümkün olacak. Faydalı elektronik dönüşüm uygulamalarından birisi de […]

Read More
E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarda İptal ve İade İşlemleri

1 Temmuz 2020 itibari ile brüt satış hasılatı 5 milyon TRY ve üzeri olan mükellefler e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmaya başlamak zorunda. E-fatura kağıt faturayla aynı hukuki nitelikte olsa da e-fatura ve e-arşiv fatura kullanımlarında iade ve iptal senaryoları pratikte değişiklik gösterebiliyor. İade Faturası Nedir? Alıcının aldığı malın tamamını veya bir kısmını satıcıya iade etmek […]

Read More