İşletmelerin Başarısı ve Toplumların Gelişimi için Buradayız

True Confidence for a Regulated World®

Görev odaklı global bir ekip

Dünyanın dört bir yanındaki 2.300’den fazla Sovos çalışanı, her gün bu sosyal misyonu gözeterek işini yapıyor. Mevzuat analistleri, UX tasarımcıları, ürün geliştiricileri, müşteri başarısı yöneticileri ve diğer tüm ekip üyelerimiz, işletmelerin yüzleştiği en zor sorunlardan biri olan verginin dijital dönüşümüne uyum sağlamaya odaklanıyor.

Kritik zorlukların üstesinden gelmek

Global otoriteler, vergi açıklarını kapatabilmek için uyumluluk mevzuatlarına geçiş yapıyorlar. Sovos, piyasaların ve bölgesel değişikliklerin getirdiği yasal düzenlemeler farketmeksizin, müşterilerinin mevzuat uyumluluğu sağlamasına ve toplumların altyapı, eğitim ve sosyal hizmetlerini olumsuz etkileyebilecek vergi açıklarını kapatmalarına da yardımcı oluyor.

 

Londra, Birleşik Krallık

Sovos'ta, ekibimizin tüm benliklerini güvenle işe getirebilecekleri bir ortam yaratmaya ve sürdürmeye kendimizi adadık.

Bu, bir şirket olarak temel amacımıza ulaşmak için çok önemli olduğundan, Sovos herkes için çeşitlilik, eşitlik ve katıımcılığı savunuyor.

Sovos’un vizyonu, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve topluluklarımızın benzersiz deneyimlerini, perspektiflerini ve görüş açılarını temsil etmek ve yansıtmaktır. Bu amaçla, tam potansiyelimize ulaşmamızı sağlayan, ürünlerde yenilikçiliği körükleyen ve Solve Tax for Good® misyonumuzu geliştiren bir iş yeri oluşturmak üzere adil politika ve uygulamaları teşvik ediyoruz.

İş ahlakı tüzüğümüz

Sovos olarak adil ve sıkı rekabeti esas alırken; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, rakiplerimizin ve çalışanlarımızın haklarına saygı duyuyoruz. Hedefimiz ise rakiplerimizin önüne etik kurallara uygun ve adil bir şekilde geçebilmek. 

Müşterilerimizin bize emanet ettiği hassas bilgileri, sıkı bilgi güvenliği uygulamalarına uygun olarak, gizlilikle ve özenle işliyoruz. Çalışanlarımız, müşterilerimizin özel mülkiyetindeki bilgileri ve şirketlerin varlıklarını korumaya büyük özen gösterir.

Ekibimizdeki farklılıklar bizim için çok değerli. Tüm şirket çalışanlarımıza cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik hali ve ulusal köken gözetmeksizin eşit fırsatlar tanıyor ve yürürlükteki kanunlar tarafından korunan diğer esaslara göre herhangi bir ayrım yapılmasını kesinlikle yasaklıyoruz. Aynı şekilde çalışanlarımız da; çevre, güvenlik ve sağlık kurallarına uyarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamamıza katkıda bulunuyorlar.

Sovos yatırımcısı Hg’nin sorumlu yatırıma yaklaşım‘ı

Sovos kölelik karşıtı ve insan kaçakçılığı politikası

Sovos, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi‘ni destekler.

Sovos Gelişen Topluluklar Programı

10 ülkede 14 ofisi bulunan Sovos, bu ofisler aracılığıyla yerel topluluklara fayda sağlar. 10 ülkede 14 ofisi bulunan Sovos, yerel topluluklara katkıda bulunur. Sovos, gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalar, eşleşme esaslı bağışlar, ofis içi topluluk etkinlikleri ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok kuruluşu destekliyor:

Çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz

Sovos, insanlara yaşamlarını iyileştirmelerine yönelik fırsatlar sunmayı amaçlar. Bunu çalışanlarımız için gerçekleştirmek amacıyla şunları sunuyoruz:

Boston, Amerika Birleşik Devletleri

Öğrenim ücretlerinin karşılanması

Liderlik eğitimi

Whole Living sağlıklı yaşam programı

Mentorluk

Rol değiştirme deneyimleri

“Dünya çapındaki pek çok topluluğun bir parçası olan ve etik iş uygulamalarına öncelik veren Sovos, çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimlerine de destek oluyor. Bu çabamıza destek veren ve kurumsal sosyal sorumluluk programlarımızı geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.”

Colleen Schlagel

Chief Talent Officer

Colleen Schlagel Headshot FY24