e-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetleri e-Serbest Meslek Makbuzu ile dijitalleşiyor. Sovos ile e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçin, kazancınızı dijital ortamda güvenceye alın.
İletişime Geçin

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? 

Serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.

Neden e-Serbest Meslek Makbuzu? 

Verimli ve Tasarruflu

Yapılan tüm işlemlerin dijital ortama taşınması sayesinde basım ve arşivleme gibi masraflar ortadan kalkar. Sağlanan kâğıt tasarrufu yüzlerce ağacın kesilmesinin önüne geçer.

e-Fatura’ya Kayıt Olmadan Kullanabilme İmkânı

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura ve e- Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Güvenilir Saklama

Sovos Serbest Meslek Makbuzu Çözümü ile elektronik ortama geçirilen tüm verileriniz güvenli bir şekilde saklanır.

Makbuzlara Kolay ve Hızlı Erişim İmkânı

Her an ve her yerden daha önce oluşturmuş olduğunuz tüm eski makbuzlarınıza tek tıkla ulaşma imkanına sahip olursunuz.

E-SMM Çözümünün Kolaylığını Yaşayın

  • Elektronik ortamda oluşturulur. Tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için e-İmza ile onaylama yapılır.  
  • Elektronik ya da kağıt formatta teslim edilir. Raporlama yapılır.

e-Serbest Meslek Makbuzu kaybolmaz! Tüm e-Serbest Meslek Makbuzu belgeleriniz 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklanır.

e-Serbest Meslek Makbuzu

Sıkça Sorulan Sorular

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi altyapıları ile süreçlerini yürütebilirler.   

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden makbuzlarınızın girişini kendiniz yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz. 

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Sovos gibi firmalar üzerinden e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tebliğ kapsamında vergiden muaf olmayan tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak iletmek zorundalar.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura ve e- Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.