e-İrsaliye

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, yıllık satış geliri 10 milyon TL’nin üzerinde olan işletmelerin e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.
İletişime geçin

e-İrsaliye Uygulaması

Türkiye e-İrsaliye

Sovos e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Defter çözümü, GİB’in regülasyonlarına tamamen uygundur. Muhasebe programınızdan direkt olarak ya da bulut API’miz aracılığıyla ERP’nize bağlanan çözümümüz, dağıtım ve denetim süreçlerinizi hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Sovos e-İrsaliye üzerindeki barkod, tüm irsaliyelerinizin durumunu görüntülemenizi sağlayarak teslimat sürecinizi takip etmenize, tüm irsaliyelerinizi ve ayrıca her birinin statüsünü görüntülemenizi sağlayarak yardım eder. Tüm verilere anında erişim sağlayarak teslimatların kaybolma ihtimalini ortadan kaldırır.

Sovos e-İrsaliye çözümü bugünün regülasyon uyumluluğunun yanı sıra sizi gelecek için de hazırlar.

Sovos e-İrsaliye Uygulaması Özellikleri

Entegrasyon

• Esnek API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile entegre olur

Kolaylık

• Kullanımı kolay bulut portalı ile tüm irsaliyelerinizi tek bir yerde (masaüstü ve mobil) görmenizi sağlar
• Donanım, matabaa ve teslimat gibi manuel süreçlerin maliyetlerini ortadan kaldırır
• Fiziksel depolama maliyetlerini ortadan kaldırarak on yıl boyunca dijital olarak arşivler

Güvenilirlik

• Elektronik irsaliyeyi oluşturur, gönderir ve anında yanıt alır; sevkiyat sürecini hızlandırır
• İş sevkiyat sürecini güçlendirir ve insan hatası riskini azaltır (yazılım içerisinden doğrudan gönderme dahil)

Destek

• Sürekli olarak GİB regülasyon değişikliklerini izleyerek sizi gerçek zamanlı olarak güncellemelerden haberdar eder

İşletmenize ve Bütçenize Uygun, Esnek Kontör Paketleri Olacaklara Özel Kampanya

Tek tip kontör satın almak zorunda kalmak yerine; ihtiyacınızı belirleyin, size ve bütçenize en uygun seçenekle ilerleyin.
Kampanyayı incele 

Sıkça Sorulan Sorular

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 10 Milyon TL ve üzeri cirosu olan mükelleflerin e-İrsaliye kullanması zorunludur. 
 
Ayrıca; 
• ÖTV I listesindeki EPDK lisanslı mükellefler, 
• ÖTV III listesindeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler, 
• Maden üretim faaliyetinde bulunanlar, 
• Şeker Kanunu’nda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler, 
• Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç), 
• Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar, 
• Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncuların da e-İrsaliye kullanımı zorunludur.

e-Fatura mükellefi olan ve cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasını kullanmaları zorunludur. 
 
Bir önceki cevapta yer alan işleri yapmaya başlayanların, söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye kullanmaları zorunludur.

e-İrsaliye avantajlarından yararlanabilmek için e-Fatura uygulamasına geçiş yapmalısınız.

Evet, malın sevki sırasında araçta e-İrsaliye kâğıt çıktısı bulundurulması zorunludur.

e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve uygulamaya dahil olan mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur. Ancak, bununla birlikte sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kâğıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümünde açıklanmıştır) kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Fakat bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Ayrıca tebliğle yer alan açıklamada; kâğıt irsaliye kesilmesi gereken durumda mükellefin bu durumu belge ile kanıtlaması gerektiği belirtilmektedir. Bu tür durumlarda kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenerek, sevkiyat sürecine başlanılabilir. Ek olarak uygulamaya dâhil olunan tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, e-İrsaliye belgeleri kâğıt ortamda da düzenlenebilecektir.

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Fakat alıcı sisteme kayıtlı olmadığı için gönderim şekli portalden değil, farklı elektronik ortamlardan veya kâğıt çıktı olarak gerçekleşir. e-İrsaliye kullanıcısı olmayan firma veya son kullanıcılara sanal irsaliye kesilerek, GİB sanal kullanıcısına iletilmektedir.

Mükellefler, kendi depoları arasında gerçekleştirdiği dahili sevkiyat kapsamında düzenledikleri irsaliyeyi elektronik ortamda oluşturmak zorundadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken unsur; e-İrsaliye üzerindeki gönderici ve alıcı bilgilerinin şirket bilgileri olmasıdır.

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliye’nin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Yol denetimi sırasında; devlet memurları tabletler üzerinden irsaliye üzerindeki bilgilere kare kod veya barkod aracılığıyla ulaşabiliyorlar.

eİrsaliye’nin düzenlenme tarihi ve belge numarası. eİrsaliye’yi düzenleyenin adı ve soyadı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. Alıcının adı ve soyadı, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, iş yeri adresi ve eğer farklı ise teslimat adresi. Taşınan malın türü, miktarı. Sevkiyatın gerçekleşeceği tarih, saat ve dakika bilgileri. Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad ve soyad / TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN / ad ve soyad). GİB sistemlerinden irsaliyenin; elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için kare kod veya barkod.

İrsaliye üzerindeki fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; kabul yanıtı ile malların tamamı, kısmi kabul yanıtı ile malların bir kısmı kabul edilebilir. Malların tamamının reddedilmesi, RED yanıtı ile olur. Ama RED yanıtı verilebilmesi ancak fiili sevkiyat gerçekleşmeden önce ve malın içeriğinin ya da alıcının hatalı olması halinde olabilir. RED işlemi sadece e-İrsaliye’nin kesildiği gün yapılabilir.

e-Fatura, ürün ile faturanın alıcı tarafa birlikte gönderilmesi durumunda irsaliyeli şekilde düzenlenerek, e-İrsaliye yerine kullanılabilir. Bu haktan faydalanabilmek için, malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Taşıma işlemi firmanın kendisi tarafından yapılıyorsa, araç plaka bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Ancak alıcının malı yaya olarak taşıyacağı durumlarda malı taşıyan kişi olarak TCKN ve ad soyad bilgisi girilebilir ve plaka zorunlu tutulmaz. Taşıma işlemi kargo veya lojistik firması tarafından yapıldığında, taşıyıcı VKN / Unvan / Adres bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmelidir.

Konsinye teslimlerde, kâğıt sevk irsaliyelerinde olduğu gibi malın konsinye olarak gönderildiği irsaliyeye not olarak yazılır. Bunun dışında e-İrsaliye’ye özel bir durum bulunmamaktadır.

Bu durumda “Muhtelif Müşteriler” adına e-İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 555555555, ad ve soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılır.

Hayır, sadece sevk irsaliyeleri uygulama kapsamındadır.

Evet, lojistik firmaları malın asıl sahibinin bilgilerini de doldurmak şartı ile müşterisi adına kendi e-İrsaliye’sini kullanabilir. Bu durum e-İrsaliye’ye özel olmayıp, kâğıt irsaliyede de yapılabilen bir işlem türüdür.

SAP kullanan firmalar uçtan uca bir e-Dönüşüm çözümü için Sovos’un SAP Paketlerinden faydalanabilir ve herhangi bir ek entegrasyona gerek kalmadan ürünü kullanmaya başlayabilirler. NonSAP diğer ERP/Muhasebe Yazılımı kullanan firmalar ise Sovos ERP Adaptör çözümü ile ek bir entegrasyona gerek kalmadan ürünleri kullanabilirler. Sovos Adaptörün kapsamadığı entegrasyon durumlarında ise, şirketler Sovos API’leri ile entegre olmak için, Sovos API Dökümanlarınına https://api.fitbulut.com/servis/#/eFatura üzerinden erişebilir ve entegrasyon başlatabilirler.