Türkiye'nin E-Dönüşüm Yolculuğu

2010'larda başlayan bir yolculuk

Türkiye’nin e-dönüşümü, 2012’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ilk olarak e-defter zorunluluğunu getirmesiyle başladı. Bu noktadan itibaren Türkiye’deki raporlama zorunlulukları genişlemeyi sürdürdü.

Zamanla zorunlulukların kapsamı genişleyip yeni vergi mükellefleri zorunluluk kapsamına girdikçe, zorunluluklara uyması gereken mükellef sayısı da arttı.

Sonuç olarak günümüzde, işletmelerin çeşitli e-uygulamaları yönetebilen ve bu uygulamaların karmaşıklığını azaltan bir sistemi benimsemesi gerekiyor.

Bilgi Alın

Regülasyonlara İlişkin Özet Bilgiler

 • Türkiye’de dört büyük zorunlu e-belgenin arşivlenmesini de içeren e-dönüşüm uygulaması zorunluluğu var

 • Türkiye’deki e-fatura zorunluluğu, e-fatura (B2B) ve e-arşiv fatura (B2B ve B2C) olmak üzere iki büyük uygulamayı kapsıyor

 • Gerçek zamanlı e-fatura uygulamasını 2013’te uygulamaya koyan Türkiye, Latin Amerika ülkeleri ile birlikte gerçek zamanlı e-faturanın öncülerinden biri

 • 2016’da getirilen e-arşiv fatura uygulaması, sürekli işlem denetimi (CTC) raporlama modeline sahip bir uygulama; kağıt olarak alınıp verilebiliyor, ancak elektronik olarak düzenlenmesi ve tüm e-arşiv faturalarının günlük olarak GİB’e raporlanması gerekiyor

 • E-defter zorunluluğu, vergi mükelleflerine yevmiye defterlerini ve genel defterlerini elektronik olarak oluşturma, imzalama ve arşivlemenin yanı sıra bu defterlerin beratlarını GİB’e aylık olarak veya her çeyrekte raporlama yükümlülüğü getiriyor

 • Malların nakliyesinin yapılabilmesi için e-irsaliye düzenlenmesi ve GİB ya da özel bir entegratör tarafından onaylanması gerekiyor

 • GİB; e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye için yerelleştirilmiş UBL 2.1 formatını, e-defter içinse XBRL-GL formatını kullanıyor

Regülasyon başlangıç tarihleri

 • 1 Ocak 2021: E-fatura zorunluluğuna göre 2018 veya 2019’daki kazancı 5 milyon TRY’yi geçenlerin e-defter kullanmaya başlama tarihi

 • Kazancı 5 milyon TRY’yi geçen vergi mükelleflerinin, takip eden yılın yedinci ayına kadar e-fatura uygulamalarını kullanmaya başlaması gerekiyor

 • Yedinci aydan sonra e-fatura kullanmaya başlayan vergi mükelleflerinin, takip eden yıl başlangıcına kadar e-defter uygulamasını kullanmaya başlaması gerekiyor

 • Online ticaretle uğraşanlar ve aracıların yanı sıra meyve sebze satıcıları da dahil olmak üzere belirli mükellef gruplarının, işletmelerini kurduktan sonra üç ay içinde e-fatura uygulamalarını, dört ay içinde de e-irsaliye uygulamasını kullanmaya başlaması gerekiyor

Cezalar

 • E-fatura zorunluluklarına uymamak, e-faturanın (e-fatura, e-arşiv fatura ve ihracat faturası) gerçek miktarının %10’u veya eksik miktarı değerinde para cezasıyla sonuçlanacaktır. Her bir fatura için para cezası 350 TL (yaklaşık 35 EUR) tutarından daha az olamaz; her belge türü için yıllık azami para cezası tutarı ise 180.000 TL’ye (yaklaşık 18.000 EUR) kadar çıkabilir.

 • E-irsaliye zorunluluğuna uymamak, belge başına 350 TL (yaklaşık 35 EUR) para cezasıyla sonuçlanır. En yüksek para cezaları, yıllık olarak 180.000 TL’ye (yaklaşık 18.000 EUR) ulaşabilir

Türkiye'deki karmaşık vergi uyumluluğu ortamında yolunuzu bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Türkiye’de yirmi yılı aşkın deneyimimizle çözümümüz, şirketlerin tüm finansal süreçlerini GİB gereklilikleriyle uyumlu ve ERP’lerine entegre olarak, uçtan uca dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ayrı yerel çözümleri birleştirmek hem maliyetli hem de risklidir. Sovos, yerel destek ekibi ve regülasyon uzmanlarıyla veri güvenliği ve kesintisiz uyumluluk sağlayan global bir çözüm sunar.