e-Müstahsil Makbuzu 

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri e-Müstahsil Makbuzu ile dijitalleşiyor. e-Müstahsil Makbuzu’na Sovos ile geçin, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.
İletişime Geçin

e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu Nedir? 

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen, ticari bir vesika olarak kullanılan kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

Neden e-Müstahsil Makbuzu? 

Doğa Dostu

Kâğıt masrafları ortadan kalkar. Kâğıt tüketimi azaltılarak doğaya katkı sağlanır. 

Güvenli Arşiv 

Sovos e-Müstahsil Makbuzu ile verileriniz hiçbir kayıp olmadan güvenle saklanır.

Hızlı ve Kolay

Tüm makbuzlarınıza dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Dijital Dönüşüme e-Müstahsil Makbuzu ile Adım Atın

  • Dijital olarak oluşturulur. Onaylama işlemi gerçek kişiler için e-İmza, tüzel kişiler için mali mühür ile yapılır. 
  • Dijital ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzu’nun en az bir nüsha kâğıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kâğıt ortamda muhafaza edilmesi gerekir. e-Müstahsil Makbuzu’nun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekir. 
e-Müstahsil Makbuzu

Sıkça Sorulan Sorular

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını GİB ile entegre hale getirebilir.

GİB Portal: İşletmeler Gelir İdaresi Başkanlığının GİB Portali üzerinden uygulamayı kullanarak makbuz girişi yapabilir.

Özel Entegratörlük: Sovos e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasının Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni vardır. Sovos’e geçiş yaparak uygulamayı kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyenlere aynı tarihten itibaren elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirildi. 
 
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlardan 2020 ve takip eden hesap dönemlerinde bu işleri yapmaya başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmek zorundalar.

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin ise; öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmaları gerekmektedir.