Başarı Hikayesi: İKAS e-Fatura Çözümleri İş Ortaklığı

İKAS

Dünya üzerindeki KOBİ’ler için tasarlanmış yeni nesil e-ticaret altyapısı İKAS, girişimcileri artan rekabette daha da güçlü kılmak için durmaksızın çalışıyor. Girişimcilerin daha güçlü olmasının en iyi yollarından biri ise kendi uzmanlık alanları dışındaki yükümlülüklerini uzmanlara devretmek.

Neden Sovos?

Rakiplerimiz arasından sıyrılarak tercih edilmemizin en önemli nedeni müşteri ilişkilerimiz. Anlık hizmet sunarak her ihtiyaçlarında yanlarında olmaya ve her sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Sovos’un entegrasyonların kesintisiz çalışması, e-Faturaların doğru şekilde gitmesi bizim de başarımız oluyor. Birlikte elde ettiğimiz başarılar ışığında Sovos ile iş ortaklığımız uzun yıllara dayanıyor ve sistemli bir şekilde çalışıyoruz.” 

Mustafa NAMOĞLU

CEO

Bu blog 9 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 28 Aralık 2023 tarihinde Elektrikli Şarj Hizmetlerine ilişkin iki önemli güncelleme paylaştı. Elektrikli şarj hizmeti sunan işletmeleri doğrudan ilgilendiren bu güncellemelerden biri e-Faturalar, diğeri ise elektrikli şarj ünitelerinin (EŞÜ) paketleri ile ilgili.
7 Ekim 2023’te yayımlanan 551 Sıra No.lu tebliğ ile elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi zorunluluğu getirildi. Bir diğer önemli değişiklik ise şarj istasyonlarında gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin, anlık olarak, elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirilmesi zorunluluğu oldu. Konuyla ilgili ilk tebliğ ve yeni güncellemeler hakkındaki bilgileri yazının devamında okuyabilirsiniz…

2 Ocak 2024’e kadar e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu

Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Buna göre:

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri için e-Fatura kullanımı zorunlu hale geldi.

Geçmiş örneklerin aksine bu kez herhangi bir hasılat limiti getirilmeden, tüm işletmelerin e-Faturaya geçişi söz konusudur. Belirtilen alanda halihazırda faaliyette olan işletmelerin 2 Ocak 2024 tarihine kadar e-Faturaya geçiş yapması gerekiyordu. Bu süreçte faaliyete yeni başlayacak işletmeler ise doğrudan e-Fatura kullanmak durumundadır.

Söz konusu işletmeler için e-Fatura kullanma zorunluluğunun başlamasına sayılı gün kala, Gelir İdaresi Başkanlığı konuyla ilgili önemli güncellemeler paylaştı.

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Güncellemeleri:

GİB, 28 Aralık 2023 tarihli duyurusu ile şarj ağı işletmecisi mükellefler ile şarj istasyonu işletmecilerini ilgilendiren Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu’nu ve güncellenmiş e-Arşiv Teknik Kılavuzu’nu yayımladı. Aynı zamanda, yeni teknik düzenlemeler ışığında e-Fatura ve e-Arşiv paketleri güncellendi ve duyuruyla birlikte güncel paketler paylaşıldı.

Söz konusu kılavuz ve e-Fatura paket değişiklikleri, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

**e-Arşiv teknik kılavuzu 3 Ocak 2024 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Elektrikli Şarj Ünitelerinin (EŞÜ) Paketleriyle İlgili Güncelleme

28 Aralık 2023’te yayımlanan, yeni Şarj Ağı İşletmelerinin Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik Kılavuzu ile birlikte:

551 Sıra No.lu tebliğ kapsamında, Şarj Ağı İşletmecilerinin hizmet vermek üzere şarj ağına ekledikleri veya çıkardıkları EŞÜ’lere ilişkin bilgileri ve bu bilgiler ait formatı, içeriği, XML şema yapısı, GİB Teknoloji’ye bildirilme usulü ve bildirim zamanına ilişkin hususlar açıklandı:

Kılavuzun 1.1 numaralı bölümüne göre, Şarj Ağı İşletmecisi tarafından, hizmet vermek üzere EŞÜ’lerin şarj ağına eklenmesi veya şarj ağından çıkarılması durumunda EŞÜ sahibi/kullanan mükellefe ait bilgiler, elektronik ortamda GİB Teknoloji’ye gönderilecektir.

Yayınlanan tabloda yer alan günlük bilgiler, her günün sonunda saat 23:59:59’a kadar bir defada toplu olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji’ye gönderilecektir.

Bu kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde sahada şarj hizmeti veren tüm EŞÜ’lerin sisteme kaydolması gerekmektedir.

GİB Teknoloji’ye Bilgi Bildirme Yöntemleri ve Zamanları

551 Sıra No.lu tebliğin dördüncü maddesinde, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi öngörülmüştür.

Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilmesi mümkündür.

Söz konusu teknik kılavuz ile, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgilerin, fatura düzenleme tarihlerine göre formatı, içeriği, XML şema yapısı, GİB Teknoloji’ye bildirilme usul ve zamanına ilişkin hususlar şöyle açıklandı:

Şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgilerinin anlık ve aylık bildirilmesine ilişkin yükümlülükler 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz.
Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. Buna göre:

Tebliğ’deki bir diğer düzenleme ise ihracat işlemlerine yönelik olarak gerçekleşti:

Söz konusu Tebliğ ile bir değişiklik de ‘V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması’ bölümünde yapıldı:

e-Fatura uygulaması ile ilgili değişiklikleri blog yazılarımız aracılığıyla aktarmaya devam edeceğiz. Sorularınız için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.
e-Fatura keserken dikkat edilmesi gerekenleri ele aldığımız blog yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Zuora, Sovos Sertifikalı Vergi Uyumluluk Ortağı Oldu

REDWOOD CITY, Kaliforniya ve PARİS, 19 Ekim 2023  – Modern işletmeler için lider bir monetizasyon paketi sunan Zuora, Inc. (NYSE: ZUO), bugün Subscribed Connect Paris’te, global işletmelerin elektronik fatura (e-Fatura) zorunluluklarını doğrudan Zuora aracılığıyla karşılamalarına yardımcı olmak için global vergi uyumluluğu teknolojisi çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı Sovos ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. 

Vergi reformu dünya çapında daha kapsamlı hale geldikçe, çok sayıda ülke küresel e-Fatura zorunluluklarını benimsedi veya benimsemeyi planlıyor. Ancak gereklilikler ülkeden ülkeye değiştiğinden ve yürürlüğe girme süreleri farklılık gösterdiğinden, şirketler hızla yaklaşan standartlara uymakta zorlanıyor. Devletlerin gerekliliklerini karşılayamayanlar, belirli bölgelerde yapma onayını veya lisansını kaybederlerse, potansiyel gelir kaybı da dahil olmak üzere düzenleyici ücretler ve sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. 

Doğru bir çözümün olmadığı durumlarda, e-Fatura uyumluluğu genellikle faturalama işlemini manuel yapmayı gerektirir. Bu da e-Fatura ağlarına kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturmayı ve dolayısıyla önemli bilgi teknolojisi altyapısı ve kaynakları gerektirir. Sovos ile birliği yapan  Zuora, periyodik ücretlendirme ile çalışan önceden entegre edilmiş otomatik bir e-Fatura çözümü sunuyor.

Bu ortaklığın bir parçası olarak Zuora, kritik müşteri uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Sovos Sertifikalı Uyumluluk Programı’na katılıyor. Bu program, işlem yönetimi platform sağlayıcılarının Sovos’un sektör lideri olan e-Fatura uyumluluk portföyünden yararlanmaları için sertifikalı entegrasyonlar sunuyor. 

Zuora Global İş Ortaklıkları Ekosistemi Başkan Yardımcısı Balaji Subramanian, “e-Fatura gerekliliklerini yerine getirmek için süreci kolaylaştıran Zuora’nın Sovos ile ortaklığı, şirketlerin küresel genişlemeye odaklanmasına ve sürekli büyümeyi teşvik etmesine olanak tanıyacak” dedi. “Artık Zuora ile modern işletmeler, karmaşıklığı azaltmak ve e-Fatura zorunluluklarını tek bir çözümle karşılamak için modern faturalandırma sistemlerinde halihazırda mevcut olan kritik verilerden yararlanabilir.”  

Sovos ile yapılan yeni ortaklık Zuora müşterilerine şu imkanları sağlıyor: 

Sovos Gelirden Sorumlu Başkanı Alice Katwan, Zuora’yı şu şekilde tanımlıyor:  

“Stratejik bir Sovos Sertifikalı Uyumluluk Programı ortağı olarak Zuora, işlem yönetimi kategorisinde müşterilerine global 360° uyumluluk çözümüne erişim sağlayan ilk şirket.” 

“Ortaklığımız aracılığıyla sağlanan uyumluluk yetenekleri ve kapsam sayesinde Zuora’nın müşterileri, günümüzün uluslararası vergi gerekliliklerinin yanı sıra gelecekte değişebilecek olan  mevzuat düzenlemelerini de karşılamaya hazır.”

Zuora, Sovos ortaklığına ek olarak, e-Faturaların Zuora iş akışı aracılığıyla PEPPOL e-Fatura ağına gönderilmesi için kullanıma hazır PEPPOL veri aktarımı da sağlıyor.  

Zuora ve Sovos aracılığıyla e-Fatura hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Sovos Hakkında     

Sovos, yasal düzenlemelerin gittikçe arttığı bir dünyada, şirketlere ihtiyaç duydukları güveni sağlar. Modern, bilgi teknolojileri odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkan Sovos, ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli yasal uyumluluk çözümleriyle harika bir kullanıcı deneyimi sunar. 70’ten fazla ülkede, Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yarısı da dahil olmak üzere, her büyüklükten 100.000’in üzerinde müşterisi vardır. Şirketin SaaS ürünleri ve tescilli Sovos S1 Platformu, çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Hg ve TA Associates bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Amerika ve Avrupa’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.sovos.com adresini ziyaret edebilir ve bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.  

Zuora, Inc. Hakkında 

Zuora, tüm sektörlerdeki modern işletmeler için önde gelen bir monetizasyon hizmeti sağlayarak şirketlerin müşteri odaklı iş modellerinin kilidini açmasına ve büyütmesine olanak tanır. Zuora, nakit teklifinin tamamını ve gelir tanıma sürecini geniş ölçekte paraya çeviren ve düzenleyen akıllı bir merkez olarak hizmet ediyor. Sektör lideri teknolojisi ve uzmanlığı sayesinde Zuora, BMC Software, Box, Caterpillar, General Motors, Penske Media Corporation, Schneider Electric, Siemens ve Zoom dahil olmak üzere dünya çapında 1.000’den fazla şirketin doğrudan, dijital müşteri ilişkilerini geliştirmesine ve bunlardan para kazanmasına yardımcı oluyor. Genel merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Zuora’nın Amerika, EMEA ve APAC’ta dünya çapında ofisleri bulunmaktadır. Zuora monetizasyon hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.zuora.com/ adresini ziyaret edin.  

© 2023 Zuora, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Zuora, Abone Olunan, Abonelik Ekonomisi, Abonelik Ekonomisini Güçlendirmek, Abonelik Ekonomisi Endeksi, Zephr ve Abonelik Deneyimi Platformu, Zuora, Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Yukarıda belirtilen üçüncü taraf ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Bu basın bültenindeki hiçbir şey aksi yönde yorumlanmamalı veya Zuora, Inc.’in herhangi bir üçüncü tarafının veya bu basın bülteninin herhangi bir yönünün onayı, tasdiki veya sponsorluğu olarak yorumlanmamalıdır.  

İleriye Dönük Beyanlar 

Bu basın bülteni, otomatik e-Fatura çözümünün beklenen faydaları ve sürümlerine ilişkin ifadeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir dizi risk, belirsizlik ve varsayım içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Tarihi gerçeklere dayanmayan tüm ifadeler ileriye dönük ifadeler olarak kabul edilebilir. Gerçek sonuçlar, Zuora’nın 1 Haziran 2023 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu Form 10-Q Üç Aylık Raporu’nun “Risk Faktörleri” bölümünde detaylandırılan riskler ve Zuora’nın zaman zaman SEC’e sunabileceği diğer belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktör nedeniyle ileriye dönük beyanlarda belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu basın bültenindeki ileriye dönük ifadeler, bu basın bülteninin tarihi itibariyle mevcut beklentilere dayanmaktadır ve Zuora, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle ileriye dönük ifadeleri güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. Bu basın bülteninin piyasa verilerini ve diğer bazı istatistiki bilgileri de içerdiği ölçüde, tahminlere, öngörülere, projeksiyonlara veya benzer metodolojilere dayanan bu bilgiler doğası gereği belirsizliklere tabidir ve gerçek olaylar veya koşullar bu bilgilerde yansıtılan olaylardan ve koşullardan önemli ölçüde farklı olabilir.  

KAYNAK: ZUORA FINANCIAL  

Medya İletişim:  

Margaret Pack  

press@zuora.com  

619-609-3919  

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır.

Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir.

Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak.

e-Belge nedir?

e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik bir işlem belgesi veya mesajıdır.

İşletmelerin dijitalleşmesiyle birlikte, ulusal vergi dairelerine gerçek zamanlı iletilen elektronik faturalar ve şirketler arasında takas edilen elektronik mal makbuzları gibi belgelerin kullanımı da hızla artıyor.

Elektronik belgelerle PDF’ler arasındaki temel fark ise, elektronik belgelerin makine tarafından okunabilir ve çoğu zaman çevrimiçi platformlar veya yazılımlar yardımıyla düzenlenebilir olmalarıdır.

Bu bağlamda, çok sayıda elektronik belge türü bulunuyor ve ülkelere göre bu elektronik belgeleri edinme şekli ve zorunlulukları farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden e-Belgeler arasında çok az standartlaşma bulunuyor. Avrupa Birliği, e-Devlet Eylem Planı ve e-IDAS düzenlemesi çerçevesinde, AB’de dijital işlemleri ve hizmetleri kolaylaştırmak için çabalarını sürdürüyor ve bu çerçevede, e-Belgelerin yaklaşımını geliştirmeye odaklanıyor.

Ek olarak, İngiltere yakın zamanda ticaret belgelerinin dijitalleştirilmesi ve potansiyel olarak kağıtsız küresel ticaret için büyük bir adım olarak nitelendirilebilecek olan İngiltere Elektronik Belge Ticareti Yasası’nı kabul etti.

e-Belge türleri

İşletmelerde farklı amaçlara uygun geniş bir yelpazede elektronik belge bulunmaktadır. Bu belgeler, iş akışlarını ve operasyonları düzenlemeye yardımcı olurken, sınır ötesi ticareti kolaylaştırır ve maliyetlerden tasarruf sağlar.

Örneğin Türkiye’deki e-Belge zorunlulukları şunları içerir:

Bazı ülkelerde kullanılan diğer elektronik belgeler şunlardır:

Son yıllarda, vergi mükelleflerinin mal taşımacılığı öncesinde nakliye belgesinin elektronik onayını gerektiren bir sistem, Romanya gibi ülkelerde benimseniyor ve bu uygulama taşımacılıkta önemli bir adımı temsil etmekte.

Son birkaç yılda kullanımı artan en önemli belgelerden biri de e-Fatura. Elektronik faturalar, ülkelerin sürekli işlem kontrollerini (CTC) ve e-Fatura mevzuatlarını geliştirdikçe popülerlik kazanıyor. Fransa, İspanya ve Polonya gibi ülkeler, vergi mükelleflerinden faturaları elektronik olarak göndermelerini gerektiren e-Fatura zorunlulukları getirmeyi planlıyor.

Daha fazla bilgi için kapsamlı e-Fatura kılavuzumuzu okuyabilirsiniz.

Neden elektronik belgeler kullanılmalı?

Elektronik belgelerin faydalı olabileceği pek çok neden bulunmakta, bu da dünya çapındaki vergi idarelerinin e-Belge zorunluluklarını uygulamasını açıklıyor.

e-Belgelerin kullanılmasının temel nedenlerinden biri genellikle iş akışlarının otomasyonuna imkan tanımalarıdır; bu da ilgili taraflar için güvenliği, doğruluğu, şeffaflığı artırırken maliyet tasarrufu sağlar. Belgelerin oluşturulması ve değiş tokuşunun otomatikleştirilmesi hata riskini azaltır, bilgi iletimini sorunsuz hale getirir (vergi otoritelerinin daha fazla şeffaflık istediği durumlarda dahil olmak üzere) ve kağıt kullanımını azaltarak çevresel fayda sağlar.

İşletmelerin elektronik belgeleri kullanma nedenlerinden bir diğeri, vergi dijitalleştirme kontrollerinin bir parçası olarak bunu yapmakla yükümlü olmalarıdır. Artan sayıda vergi otoritesi, belgelerin elektronik olarak gönderilmesini bir yükümlülük haline getiriyor ve işletmeler uyumsuzluk nedeniyle ceza ile karşılaşmak istemiyorlar. Sürekli İşlem Denetimleri (CTCs) benimsenmeye devam ettikçe, işletmelerin yeni e-Belge yükümlülüklerini karşılama gerekliliği de artıyor.

e-Belgelerin uygunluk koşulları

E-belgelerin uyumluluk koşulları ulusal kurallara bağlı olarak değişiklik gösterir, ancak farklı düzenlemelerde benzer koşullar bulunmaktadır.

Vergi dijitalleştirme kontrolleri bağlamında, e-Fatura gibi en çok düzenlenen e-Belge türlerinden bazıları için geçerli olan koşullar şunları içerir:

Dijital belge ile elektronik belge arasındaki fark nedir?

Elektronik belgelerle dijital belgeler arasındaki fark gündemde olan bir konudur. “Dijital” ve “elektronik” terimleri birçok kişi tarafından birbirinin yerine kullanıldığı için ikisi arasındaki farkı anlamak kolay olmayabilir. Ancak farkı anlamak önemlidir.

Dijital belgeler genellikle fiziksel bir belgenin dijital bir benzeri olurlar – taranmış bir belge, fotoğraf veya PDF gibi düşünebiliriz – ve genellikle insanlar tarafından okunması ve anlaşılması kolaydır. Dijital bir belge örneği, e-posta aracılığıyla PDF olarak gönderilen bir fatura olabilir. 

Elektronik belgeler, bilgisayarlar tarafından ve bilgisayarlar için oluşturulan veri dosyalarıdır. Bu nedenle insanların okumalarını zorlaştırır. Bu tür veriler – yapılandırılmış bir e-Faturadaki gibi (örn. XML) – insanların müdahalesi olmadan bir sistemden diğerine gönderilmesi amaçlanmıştır.

Sovos nasıl yardımcı olabilir?

Sovos’un yazılımı, işletmelere e-Fatura ve e-Arşiv uyumluluğu olmak üzere Sürekli İşlem Denetimleri (CTCs) yükümlülüklerini yönetmesine olanak tanır.

Dünya dijitalleşmeye devam ederken, işletmeniz için gelişen düzenlemeleri takip etmek ve en iyi uygulamaları sürdürmek önemlidir. Sovos ile çalışarak:

Sovos’un CTC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başarı Hikayesi: CK Enerji e-Dönüşüm Yolculuğu

 

CK Enerji

Enerji sektörünün önde gelen şirketi CK Enerji, Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet vermektedir. Yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği çözümleri ve enerji tedariği gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

Neden Sovos?

“Regülasyonların ortaya çıkmasıyla birlikte e-Dönüşüm yolculuğumuz başlamış oldu. Grup olarak ayda 10 milyon eArşiv ve e-Fatura işlem hacmimiz bulunuyor. Bu kadar yüksek fatura hacmi varken de faturaların doğru zamanda ve sorunsuz bir şekilde müşteriye ulaşması çok dikkat edilmesi gereken, iyi çalışan sistemler gerektiren bir konu.  Sovos bu işi en iyi şekilde gerçekleştiriyor, birlikte çalışmak bizim için çok önemli. 

Nevzat Timurtaş

CK Enerji BT Uygulamaları Direktörü

e-Dönüşüm uygulamaları arasında en yaygın kullanıma sahip olan e-Fatura hakkında kullanıcılar sıklıkla “e-Fatura nasıl kesilir”, “e-Fatura nasıl düzenlenir?”, “kesilmiş bir e-Faturayı reddetmek mümkün mü?”, “e-Fatura nasıl iptal edilir?”, mali mühür olmadan e-Fatura kesilir mi?”, “şahıs şirketi için e-Fatura nasıl kesilir?” gibi sorular yöneltiyor. e-Fatura keserken dikkat edilmesi gereken önemli konularla ilgili soruları Sovos uzmanları yanıtladı… 

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura arasındaki fark nedir?

Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-Fatura, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletimin elektronik olarak gerçekleştiği bir belge türü. Veri format ve standardı ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen bu elektronik belge türü, Türkiye’de Mart 2010’dan bu yana kullanılıyor. GİB, belirli aralıklarla tebliğler yayınlayarak e-Fatura kullanımına yeni düzenlemeler getiriyor. E-Fatura ile ilgili güncel düzenlemeleri linkte yer alan GİB’in internet sitesinden takip edebilirsiniz.  

E-Dönüşüm uygulamalarına katılanların e-Fatura uygulaması ile ilgili ilk olarak akıllarına en çok takılan konulardan biri e-Fatura ile e-Arşiv Fatura arasındaki farklar. Özünde aynı işlevi gören bu iki faturadan elektronik fatura yalnızca e-Fatura kullanıcılarına kesilip gönderilebilirken; e-Arşiv Fatura ise göndericinin e-Fatura mükellefi, alıcının ise e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan kâğıt fatura kullanıcısı veya son kullanıcı olması durumunda kullanılabilen bir uygulama. 

e-Fatura Kesmesi Zorunlu Olan İşletmeler Hangileridir?

GİB’in yayınladığı son tebliğ ile e-Fatura kesmesi zorunlu olan işletmeler şöyle belirlenmiştir: 2022 hesap dönemi içinde 3 milyon TL’lik brüt satış hasılatı sınırını sağlayan şirketlerin 1 Temmuz 2023 itibarıyla e-Fatura kullanımı zorunludur. Buna ek olarak aşağıdaki sektörlerden birinde faaliyet gösteren ve 2022 yılı hesap dönemi içerisinde 500 Bin TL’lik brüt satış hasılatı sınırını sağlayan şirketlerin de 1 Temmuz 2023 itibarıyla e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanmaya başlaması zorunlu olmuştur. Ayrıntılı bilgiyi Temmuz 2023’te e-Fatura: Kullanmaya Başlamak İçin Bilmeniz Gerekenler” blogumuzda bulabilirsiniz. 

  1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, 
  2. İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri,
  3. İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler. 

e-Fatura Nasıl Kesilir?

e-Faturayı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde bulunan e-Fatura portalı üzerinden hazırlayabilir ya da Sovos gibi GİB’den onaylı özel entegratörlerden biri sayesinde de e-Fatura kesmeye başlayabilirsiniz. Hız, erişilebilirlik, belgeleri saklama, yasal uyumluluk süreçlerinizi sizin adınıza takip etme gibi ek faydalar da düşünüldüğünde özel entegratör ile çalışmak avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şahıs Şirketi İçin e-Fatura Nasıl Kesilir?

Yasal kapsama dahil olan şahıs şirketleri halihazırda e-Fatura mükellefidir. Eğer mükellef değilse de şahıs şirketleri e-Fatura kullanımını gönüllü olarak tercih edebilir. e-Fatura kullanımı başladıktan sonra şahıs şirketleri de faturalarını tüm e-Fatura mükellefleri ile aynı şekilde GİB’in portalı üzerinden ya da özel entegratörleri aracılığıyla kesebilirler. 

e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

e-Fatura’nın iptal ve iade süreci teknik olarak kâğıt fatura ile aynıdır. Düzenleyen şirket, kestiği bir fatura için e-Fatura iptal ve itiraz portalı üzerinden iptal talebinde bulunabilir. Talep, alıcı mükellefin e-Fatura iptal ve itiraz portalına iletilir. Ardından karşı tarafın da onayı ile birlikte temel faturanın iptali gerçekleşir. E-Fatura iptal ve iade işlemleriyle ilgili blogumuzu buradan okuyabilirsiniz.    

Ticari e-Fatura İptali

Ticari e-Fatura’da iptal işlemi ‘gönderen’ tarafından gerçekleştirilemez. Faturanın alıcı tarafından 8 günlük süre içerisinde ret uygulama yanıtı ile reddedilmesi halinde bir iptal durumu söz konusu olur. Faturanın 8 günlük süre içinde reddedilmemesi halinde ise fatura kabul edilmiş sayılacaktır. 

e-Fatura Reddedilebilir Mi? 

e-Fatura reddetme konusunda “Temel e-Fatura” ve “Ticari e-Fatura” senaryolarına ayrı ayrı bakmak gerekir. 

Temel e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konmuş, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve fatura alıcısının sistem üzerinden reddetme olanağı olmayan elektronik fatura senaryosudur. Temel e-fatura senaryosunda, alıcının faturayı sistem üzerinden reddetme şansı yoktur. Bu nedenle alıcı ya da satıcı taraf, e-Fatura’nın iptal işlemi için ‘e-Fatura İptal Portalı’ üzerinden öncelikle fatura numarasını ve faturanın toplam tutarını girmelidir. Mali mühür ile imzalandıktan sonra karşı tarafa ‘iptal talebi’ olarak gönderilmesi ve karşı tarafın talebi onaylaması gerekir. Muhatabın iptal talebini onaylaması ile e-fatura reddedilmiş olur. 

Ticari e-fatura ise temel e-Fatura’dan farklı olarak alıcıya onay ve ret seçeneği sunar. Ticari e-Fatura reddi, faturayı gönderen tarafından yapılamaz. Alıcı tarafın Ticari e-Fatura’yı 8 gün içinde reddetmesi gerekir. Faturanın 8 gün içerisinde reddedilmemesi halinde ise söz konusu fatura kabul edilmiş sayılacağından faturanın iptali ancak iade faturası kesilmesi yoluyla mümkündür. 

Elektronik faturalar, düzenlendikten sonra belirli bir süre boyunca saklanmak zorundadır. Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet portalı üzerinden düzenleniyor olsa da saklama işlemi mükellefin sorumluluğundadır. Mükelleflerin düzenlenen faturaları kendi firmalarının bilgi işlem sistemlerinde saklamaları ya da GİB’den saklama hizmeti yetkisi almış kuruluşlar tarafından saklanmasını sağlamaları gerekir.  

Sovos, faturalarınızı dijital olarak 10 yıl saklayarak hem kaybolmasını önler hem de dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlar. Sovos e-Arşivleme; ülke uyumluluk haritaları, koruma setleri, zaman damgaları, imzalama ve doğrulama hizmetleri dahil 60’tan fazla ülke için evrensel ve uyumlu elektronik fatura  arşivleme özelliği sunar. Denetim sonrası özellikleri ile sizi beklenmedik denetimlere karşı korur ve Sovos uzmanlarının takip ettiği yerel uyumluluk gereksinimlerine göre otomatik olarak güncellenir. 

Ünvan Değişiklikleri e-Fatura Süreçlerine Nasıl Yansımalı?  

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcının, ünvanının değişmesi halinde bu değişikliğe ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla başvurması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yeni ünvana ait mali mühür temini için de yine elektronik ortamda Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurulması gerekir.  

Peki “mali mühür olmadan e-Fatura kesilebilir mi?” 

e-Fatura sistemindeki ünvan, dilekçeye istinaden güncellenecek olup, mükellef yeni mali mühürlerini temin edene kadar, eski ünvana ait mali mühürleri ile işlem yapmaya devam edebilir. 

e-Fatura Gönderme Süresi Nasıl Olmalıdır? 

e-Fatura kâğıt fatura ile aynı düzenlemelere  tabi olduğu için kâğıt faturalar için geçerli olan hüküm elektronik faturalar için de geçerli. Buna göre e-Fatura’da da fatura düzenleme süresi malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. e-Fatura, sistem üzerinde oluşturulup yedi gün içerisinde alıcı tarafa iletilmelidir. 

Geriye Dönük Olarak, İstenen Herhangi Bir Tarihe e-Fatura Kesilebilir Mi? 

Faturaların, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle 7 günlük süre haricinde geriye dönük e-Fatura kesilmesi mümkün değildir. 

e-Fatura İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar? 

e-Fatura’ya itiraz için gerekli süre, faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gün olarak kabul edilir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2 maddesinde “Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde, içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa içeriğini kabul etmiş sayılır.” hükmü yer alır. Buna göre; faturaya itiraz için gerekli süre, bu faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gün olarak kabul edilir. Faturayı alan tarafın, buna 8 gün içinde itiraz edebilmesi için her şeyden önce bu süre içinde bulunduğunu belgelemesi ve faturayı düzenleyen tarafa da itiraz ettiği tarihin, faturayı teslim aldığı tarihten itibaren 8 günlük süre içinde olduğunu belirtmesi gerekir. 

e-Fatura Kullanmak Neden Gerekli? 

Dijitalleşmenin en önemli ayaklarından biri e-Dönüşüm’e geçiş yapmaktır. e-Dönüşüm’e geçiş yaparak ön muhasebe süreçlerinizi dijital ortama taşıyabilir, e-Dönüşüm ürünlerinin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Özellikle e-Dönüşüm ürünlerinin en önemli oyuncularından biri olan e-Fatura ile faturalarınızı elektronik ortama taşıyarak zaman, maliyet ve iş gücünden hiç de azımsanmayacak bir tasarruf elde edebilirsiniz. e-Fatura kullanıyorsanız; faturalarınızı oluşturmak, düzenlemek, alıcıya iletmek ve hatta iptal etmek saniyeler içerisinde, ofisten uzakta dahi olsanız yapabileceğiniz işlemler haline gelir. 

Şirketinizde SAP kullanıyorsanız e-Fatura uyumu için seçeneklerinizi bu blogda kaleme aldık.

Harekete Geçin

Türkiye’deki e-Dönüşüm uygulamalarına ilişkin son güncellemeler ve zorunluluk kapsamları hakkında tüm detayları öğrenmek için uzman ekibimizle iletişime geçin.

2022 hesap dönemi içerisinde 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki şartları sağlayan mükelleflerin, 1 Temmuz 2023 itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye belgelerini kullanmaya başlamaları gerekiyor. Bu kapsamda bilmeniz gerekenleri sizler için derledik: 

e-Fatura Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

Türkiye’de e-Belgelere geçiş süreci aşama aşama gerçekleşiyor. Kapsam her yıl biraz daha genişletilerek, tüm şirketler e-Belge kullanımına hazırlanıyor. e-Fatura geçişlerinde de süreç aynı şekilde ilerliyor. 535 Sıra No’lu Tebliğ geçtiğimiz sene yürürlüğe girmeden önce, bir hesap dönemi içerisinde 5 milyon TL brüt satış hasılatı sınırını sağlayan mükelleflerin e-Faturaya geçmeleri zorunluydu. Yapılan değişiklikler ile brüt satış hasılatı sınırı düşürüldü. Böylece daha çok mükellefin e-Fatura uygulamasını kullanması amaçlandı. 

Bu kapsamda 2021 hesap dönemi içerisinde 4 Milyon TL’lik brüt satış hasılatı sınırını sağlayan mükellefler için 1 Temmuz 2022’de e-Fatura zorunluluğu başladı.  

2022 hesap dönemi için ise brüt satış hasılatı sınırı 3 milyon TL’ye düştü. Bu şartı sağlayan mükellefler 1 Temmuz 2023 itibarıyla hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

Sektörel Zorunluluklar Da Var 

Genel brüt satış hasılatı sınırının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bazı sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçişini düzenleyen özel sektörel maddeler de bulunuyor. Buna göre aşağıdaki sektörlerden birinde faaliyet gösteren ve 2022 yılı hesap dönemi içerisinde 500 Bin TL’lik brüt satış hasılatı sınırını sağlayan şirketlerin de 1 Temmuz 2023 itibarıyla e-Fatura uygulamasını kullanmaya başlaması gerekiyor:

  1. e-Ticaret ile uğraşan mükellefler ve aracı hizmet sağlayıcıları: 
  2. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler. 

e-Arşiv Fatura’yı Kimler Kullanmak Zorunda?

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin, e-Arşiv fatura uygulamasına da geçiş yapmaları gerekir. Bu kapsamda 2022 hesap dönemi içerisinde yukarıda tarif edilen genel brüt satış hasılatı sınırını (3 milyon TL) veya e-Ticaret, gayrimenkul ya da motorlu taşıt inşa, imal, alım, satım veya kiralama sektörlerinde 500 Bin TL’lik brüt satış hasılatı sınırını sağlayan şirketlerin, 1 Temmuz 2023 itibarıyla e-Arşiv Fatura uygulamasını da kullanmaya başlaması zorunlu.

e-İrsaliye Kullanmak Zorunlu Mu?  

Tıpkı e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da olduğu gibi geçtiğimiz yıl yapılan değişikliklerle e-İrsaliye uygulaması için geçerli olan satış hasılatı sınırları da düşürüldü. Daha önce uygulanan 25 Milyon TL’lik brüt satış hasılatı sınırı 10 Milyon TL olarak değiştirildi ve daha çok mükellefin e-İrsaliye uygulamasını kullanması amaçlandı.  

Bu kapsamda 2022 hesap dönemi içerisinde 10 Milyon TL’lik brüt satış hasılatı sınırını sağlayan mükelleflerin 1 Temmuz 2023 itibarıyla hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasını kullanmaya başlamaları zorunlu.

Mali Mühür ve GİB’e Başvuru 

Uygulamalara kayıt olması gereken mükellefler için başvuru işlemi elektronik imza araçları ile elektronik ortamda yapılıyor.  Bu nedenle, söz konusu başvuru işlemi öncesinde mükelleflerin, tüzel kişiler için Mali Mühür, gerçek kişiler için Nitelikli Elektronik Sertifika ya da Mali Mühür olarak belirlenen bu elektronik imza araçlarını temin etmiş olmaları gerekiyor.  

Harekete Geçin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye geçişinizle ilgili daha fazla bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçin.

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde ikinci konumuz servis sağlayıcı seçiminde dikkat edilmesi gereken konular…

e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı entegrasyonlar hakkındaydı. Bu yazıda servis sağlayıcıların sunduğu e-Dönüşüm hizmetine ek olarak şirketlerin farklı entegrasyon taleplerinin doğabildiğini ve bu talepleri iyi anlamanın önemini aktarmış, bazı entegrasyon örneklerini sıralamıştık. Yazıyı okumak için linke tıklayabilirsiniz.

Serinin ikinci yazısında servis sağlayıcı seçerken dikkat edilmesi gereken konuları ele alıyoruz. Burada doğru seçim yaparak ilerlemek, sonrasında servis sağlayıcı ve entegrasyon değişikliği yapılmasının önüne geçecek ve sağlıklı bir e-dönüşüm süreci oluşturmak mümkün olacaktır. Müşteri ve servis sağlayıcı birbirlerini iyi tanıyıp sağlıklı bir proje planı çıkardığı sürece e-Dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Fatura gibi firmanın tüm departmanlarını etkileyen e-dönüşüm süreçlerinin planlanması aşamasında özel entegratör firma ile değerlendirmek en önemli öncelik olmalıdır. Firmanın bulunduğu sektörün ihtiyaçları, özel entegratör firmanın deneyimi ve teknolojik alt yapısı kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla firmanızın ihtiyaçları göz önünde bulundurarak çalışacağınız özel entegratörü seçebilir ve fatura süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için büyük öneme sahip ‘müşteri ve servis sağlayıcı uyumu’nu yakalayabilirsiniz.

Firmanız için En Uygun Servis Sağlayıcı Seçiminde Kriterler Neler Olmalıdır?

Yazı dizisinin bir sonraki konusunda e-Dönüşüm’de proje süreçlerini adım adım aktararak, büyük resmi daha rahat görmenizi sağlayacağız.

Webinarı İzleyebilirsiniz

Dilerseniz bu yazı dizisinin kapsadığı tüm konuları ilgili webinar kaydından da dinleyebilirsiniz.

e-Dönüşüm denince e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye gibi belgelerin süreçlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile doğrudan entegrasyonu akla geliyor. Oysa e-Dönüşüm servis sağlayıcıları, talep eden müşterilerine çok daha geniş bir yelpazede hizmet sunabilir. Bu hizmetin detaylarını, başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz bir yazı dizisi ile sizlere anlatmak istiyoruz.

İlk konumuz ise: Entegrasyonla ilgili Yapılabilecek Değişiklikler

e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini incelediğimizde ‘müşteri ve servis sağlayıcı uyumu’nun başarının temel faktörü olduğunu görüyoruz. Bunun için, hem servis sağlayıcı müşterinin e-Dönüşüm sürecinden beklentilerini iyi anlamalı hem de müşteri alabileceği hizmetlerin farkında olmalı.

Sovos Türkiye’nin bir servis sağlayıcı olarak sunduğu dört temel e-dönüşüm (e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Arşiv Fatura) ürünü bulunuyor ancak bazı müşterilerin farklı ihtiyaçları doğabilir ve e-Dönüşüm süreci tüm şirketler için aynı şekilde işlemeyebilir. Örneğin, lojistikten üretime kadar tüm süreçlerini tek bir sisteminden yürüten şirketler için e-dönüşüm sürecinde de ERP sistemi ile entegrasyon yapılması gerekebilir. Bir diğer örnek de şirket birleşmeleri gibi dönemlerde birden fazla sistemden üretilen defterlerin konsolidasyonunun gerekmesi olabilir. Buradaki kilit kelime: Entegrasyon. e-Belgeleri kendi sisteminize nasıl entegre ettiğiniz/etmek zorunda olduğunuz önemli. Peki entegrasyonla ilgili karşılaşılan değişiklik talepleri nelerdir?

Entegrasyonla İlgili Yapılabilecek Değişiklikler

e-Dönüşüm projelerinde şirketlerin entegrasyonla ilgili ihtiyaçları genelde şu başlıklarda toplanıyor:

Eğer şirketiniz için bir servis sağlayıcı değişikliği söz konusu ise burada başarının en önemli sırrı: ihtiyacı iyi anlatmak, hizmeti iyi dinlemek ve yeni servis sağlayıcıdan hizmeti birebir aynı şekilde beklememek. Yeni servis sağlayıcı bu hizmeti gelişen teknolojisi ile sunuyor olabilir, süreç iyileştirmesi ile karşı karşıya olabilirsiniz. Örneğin; eski aracınızda müziği CD’den dinlerken, yeni aracınızda kablosuz bir şekilde telefonunuzdan istediğiniz şarkıları çalabilmeniz gibi, teknolojiyle yöntem değişebiliyor ancak müzik dinleme ihtiyacınız karşılanmaya devam ediyor. Sadece bu yeni teknolojiyi tanımak için servis sağlayıcınızı iyi dinlemeye ihtiyacınız var.

Servis sağlayıcı değişikliğinde bir diğer önemli konu: geçiş öncesi yasal süreçlerin tamamlanmasını beklemek. Bir e-Fatura gönderildiyse son statüsüne ulaşması, e-Arşiv Faturanın GİB’e raporlanmasının beklenmesi gibi konular dikkate alınmalı, sonuçlanmamış belgeler ile ilgili süreç proje planına konumlandırılmalı. Yasal süreçler tamamlanmadan eski servis sağlayıcıdan ayrılmamanız, fakat bir yandan da yeni servis sağlayıcı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Özel entegrasyon sahibiyseniz geçiş sürecinde aynı anda hem eski hem yeni servis sağlayıcınızla çalışabilirsiniz ancak direkt entegrasyonlarda GİB sisteminde tek bir yazılıma izin verdiği için bu seçenek söz konusu olmayacaktır.

Bir servis sağlayıcıdan başka bir servis sağlayıcıya geçişte en çok sorulan sorulardan biri de şu oluyor: “Eski verilere ne olacak?” e-Belgelerin 10 yıl saklama zorunluluğu bulunması nedeniyle bu önemli bir konu. Burada eski servis sağlayıcınızla nasıl bir anlaşma yaptığınızı ele almak gerekiyor: Belgeleri kendiniz mi saklıyordunuz yoksa eski servis sağlayıcınız sizin adınıza mı saklıyordu? Yeni servis sağlayıcı ile birlikte tüm belgelerin tek bir yerde toplanmasını istiyor musunuz? Burada önemli olan ihtiyaçları belirlemek, ardından bu ihtiyaca göre entegrasyonlarla süreci istediğiniz şekle getirmek mümkün.

Mevcut entegrasyon yapısı değişikliği talebine ise şöyle bir örnek verilebilir: ilk başta on-premise denilen şirket içi entegrasyon yapısını tercih etmiş olan bir şirket daha sonra bulut teknolojisinin gelişimi ile fikrini değiştirmiş ve yapısını özel entegrasyona çevirme kararı almış olabilir. Burada yine mevcut entegrasyon yapısını servis sağlayıcıya en doğru şekilde aktarmak kilit başarı faktörü olacaktır.

Birden fazla ERP’den toplanan verilerin konsolidasyonuna yönelik talepler en çok karşılaşılan türden.  Özellikle şirket satın almalarında müşteriler tek bir VKN kullanmak isteyebilirler. e-Arşiv Fatura’da ve e-Defter’de şube yapısı olduğu için bu talepler kolaylıkla karşılanır. Ancak e-Defter’de şubeye yıl ortasında geçiş yapılamaması gibi nedenlerle ek bir entegrasyon yapısı kurulması da gerekebilir. e-Fatura’da etiketler tanımlanabiliyor ancak şirketlerin kendi faturalarını nasıl ayrıştıracağı konusuyla ilgili sorular da gelebiliyor. Gelen faturanın doğru sisteme dağıtılması için yine bir entegrasyon gerekir. Şirketin isteğine göre bu otomatik  yapılabileceği gibi, belirlenen bir kişinin kontrolünde de sisteme gidebilir.

Şirketlerin durumu ne kadar özel olursa olsun e-Dönüşüm süreçlerinde hepsinin biz çözüm yolu oluyor. Müşteri ve servis sağlayıcı birbirlerini iyi tanıyıp sağlıklı bir proje planı çıkardığı sürece e-Dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasında hiçbir engel bulunmuyor. Bunun için de iyi bir servis sağlayıcı seçmek şirketler için önemli.

Yazı dizimizin bir sonraki yazısında e-Dönüşüm süreçlerinde servis sağlayıcı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdik.

Tüm blog yazılarımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Webinarı İzleyebilirsiniz

Dilerseniz bu yazı dizisinin kapsadığı tüm konuları ilgili webinar kaydından da dinleyebilirsiniz.

SAP kullanıyorsunuz ve e-Fatura uyumunuzu yönetmek için bir çözüme ihtiyacınız var. Ne yapmanız gerek?

SAP kullanıcısı olarak, söz konusu bir e-Fatura çözümünü uygulamak olunca, benimseyeceğiniz yaklaşım anlamında esasen iki seçeneğiniz var. SAP mimarisi üzerinde kendi araçlarınızı geliştirebilirsiniz veya uçtan uca hizmet veren bir servis sağlayıcıyla çalışabilirsiniz.

Bu yaklaşımlar, nihai hedefinize ulaşmanız için size çok farklı yollardan götürecektir. Peki, işletmeniz için hangi seçenek daha iyi? Gelin, inceleyelim.

Birinci seçenek: Kendi araçlarınızı geliştirmek

Kendi aracını geliştir ve kullan yaklaşımı genel olarak SAP’nin sağladığı serbest altyapı üzerine kurulur. Maliyetlere dikkat ediyorsanız ilk bakışta bu kulağa cazip gelebilir. Öte yandan, tüm uzun vadeli çözümlerde toplam sahip olma maliyetini (TCO) göz önünde bulundurmanız gerekir.

Kendi aracınızı inşa etmek, e-Fatura uyumuna giden en kısa yol olmaktan çok uzaktır. Nitekim, bu yolculuğa çıkan birçok kişi yolun nefis bir manzarası olduğunu, sürekli durup kalkmak gerektiğini ve yol boyunca daha önce hiç görmediğimiz şeylerin olduğunu anlatır. Şayet zaman ve teknik uzmanlık anlamında kaynaklarınız kısıtlıysa, bu seçeneği işaretlemeden önce iki kez düşünmeniz iyi olabilir.

İkinci seçenek: Uçtan uca hizmet veren bir servis sağlayıcı ile çalışmak

Uçtan uca çözüm için dışarıdan bir servis sağlayıcı sözleşme yapmanız, dolayısıyla uygulama ve işe uyum süreçlerini işletmeniz gerekir. İyi haber şu ki bunun için uzun vadede bu çözümü uzun vadede kontrol etmek ve sürdürmek için daha az kaynak gereklidir.

Daha önceki örnekten devam edersek, kendi aracınızı geliştirmek manzaralı bir yolsa, uçtan uca hizmet veren bir servis servis sağlayıcı seçmek daha çok otobanda sağa sola sapmadan gitmek gibidir. Yolda fazla iniş çıkış olmaz ama yolculuk hız ve verimlilik açısından size yüksek puan kazandırır.

Ücretsiz hizmetin maliyeti

Halihazırda kullandığınız altyapı için para ödüyorsanız veya yeni bir platforma geçmek için büyük paralar harcama aşamasındaysanız, bir şeyleri ücretsiz alabilme fikri cazip gelecektir. Öte yandan, ücretsiz olanın her zaman projenin süresi boyunca ücretsiz kalmayacağını ve toplam sahip olma maliyetinin sonunda çok daha yüksek olabileceğini unutmamak gerekir.

Gartner araştırma şirketine göre “Tüm çözümlerin belli bir yaşam boyu değeri ve maliyet profili vardır. Farklı etmenler verili bir çözüm için yaşam boyu maliyetleri ve değeri etkileyebilir. İnsanlar sadece satış fiyatına odaklanır ve diğer maliyet bileşenlerinin tümünü önemsiz görür. Ancak satış fiyatı genellikle yazılım ürünlerinin en büyük maliyet bileşeni değildir.

“Kendi başına yap” seçeneği gerçekten bana uygun mu?

Bir aracı şirket içinde geliştirmekle dışarıdan satın alma arasında bir seçim yapmak, farklı sektörlerdeki her ölçekten şirket için ve bir teknoloji çözümü gerektiren birçok potansiyel sorun veya zorluk için yaygın görülen bir durumdur. Bu bağlamda karar verme sürecinde verimlilik, kullanım kolaylığı ve çözümün performansı ciddi şekilde değerlendirmelidir.

Ayrıca bu çözümlerin pratikteki uygulamasını ve işlemlerin hızla ilerlediği, koşulların sürekli değiştiği bir sahada nasıl çalışacağını da düşünmeniz gerekir. Nihayetinde, ürün tasarlandığı gibi çalışmaz ve ihtiyaçlarınızı karşılamazsa, hiçbir değeri kalmaz. Kendi e-Dönüşüm çözümünüzü geliştirmekle uçtan uca bir sağlayıcının çözümünü uygulamak arasındaki farkı anlatmak için pratik bir örnek vermek gerekirse, şu örneği bir düşünün. Büyük bir yapı markete gidip hayalinizdeki mutfağı yapmak için gerekli tüm malzemeleri satın alabilirsiniz. Peki, mutfağı hakkıyla yapmak için gerekli deneyim ve becerileriniz var mı?

SAP nedir, ne değildir?

Nihayet, analizinizi yaparken, konu e-fatura olduğundan SAP’nin ne olduğunu ve ne olmadığını anlamak önemlidir. Şirketin kendi tanımına bakılırsa, SAP iş süreçlerinin yönetilmesine, etkili veri işlemeyi kurumlar içinde bilgi akışını kolaylaştıran çözümlerin geliştirilmesine yönelik yazılımlar üreten önde gelen şirketlerden biri.

SAP, işlemlerinizi sonuçlandırabilecek bir kayıtlı e-Fatura sağlayıcısı değil. Yani, bir noktada, kendi çözümünüzü geliştirseniz bile, bir uç nokta sağlayıcısıyla çalışmanız gerekecektir.

Harekete Geçin

SAP sertifikalı e-dönüşüm çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve size özel demo planlamak için bizimle iletişime geçin.

Son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan “e-Defter nedir?”, “Hangi defterleri dijital olarak tutmak zorunludur?”, “e-Defter gönderme tarihleri nedir?”, “e-Defter berat gönderme süresi hakkında bilgi”, “e-Defter ikincil kopya saklama süreleri nasıldır?” gibi soruların yanıtlarını tek bir yazıda sizlerle paylaşmak istedik.

Kısaca ‘yasal olarak tutulması zorunlu defterlerin dijital ortamda oluşturulması’ olarak tanımlayabileceğimiz e-Defter uygulamasını daha detaylı olarak şöyle anlatabiliriz: eDefter, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan Yevmiye Defteri ve Büyük Defter’in (Defter-i Kebir) elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB veya Başkanlık) tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tutulmasını ve bunların beratlarının oluşturularak GİB’in sistemine gönderilmesini ifade eder. İşletmelerin finansal işlemlerinin dijital ortamda tutulmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde işletmeler, kâğıt tabanlı işlemleri terk ederek zaman ve maliyet tasarrufu yapabilirler, Yevmiye defterinde ve Defter-i Kebirde bulunan tüm kayıtlara ihtiyaç anında kısa sürede ulaşabilirler ve kurumsallaşma süreçlerinde dijital dönüşümün rüzgarından faydalanabilirler.

eFatura Kullanan İşletmelerin e-Defter Saklama Zorunluluğu Neleri Kapsamaktadır?

Defter tutma zorunluluğu olan mükellefler, gelen ve giden faturalar, satışlar, alımlar, giderler, tahsilatlar, ödemeler gibi işletme faaliyetlerine ilişkin tüm bilgileri, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen esaslara göre defterlerine kaydetmek zorundadırlar. Defter tutma zorunluluğu olan mükellefler, e-fatura kullanıyor olsalar bile, e-Defter oluşturma ve saklama zorunluluğuna tabidirler. 

GİB’in yayınladığı tebliğ kapsamında e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler dahil oldukları aydan itibaren söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Bu mükelleflerin kâğıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılır. Defterlerin artık dijital ortamlarda tutulması ve saklanması gerekir.

eDefter Saklamak Zorunlu Mu? Hangi Defterleri Dijital Olarak Tutmak Zorunludur?

Defterlerin asıl kopyaları mükellef tarafından saklanırken; e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunluluğu 2020 yılında getirilmiştir. 

Kanunen tutulması gereken defterlerin Vergi Usul Kanunu’na göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl saklanma zorunluluğu vardır.

eDefter Uygulamasında Hangi Defterler Oluşturulur?

e-Defter uygulamasında oluşturulacak defterler Yevmiye Defteri ve Büyük Defterdir. Süreç öncelikle Yevmiye Defterinin ardından da onun üzerinden Büyük Defterin oluşturulması şeklinde ilerlemelidir.  

e-Defterde, basılı defterlerden farklı olarak noter onayı gerekmez. Bunun yerine, e-Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve mali mühür ya da elektronik imza ile onaylanmış elektronik dosyalar olan ​beratlar vardır. Berat, defterin ilgili döneminin mühürlendiği ve değiştirilemeyeceği anlamına gelir.  

e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçer.

eDefter İkincil Kopyaların Gelir İdaresi’ne İletilmesi Zorunluluğu

e-Defter ikincil kopyalarının GİBe iletilmesi de bir yükümlülüktür. e-Defter ikincil kopyaları, GİBin belirlediği formatta hazırlanarak, elektronik ortamda iletilmelidir. İletim işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği süreler içinde yapılmalıdır.

eDefter İkincil Kopya İletim Süreleri İçin Önemli Tarihler

e-Defterlerin GİB’in ya da özel entegratörün bilgi işlem sistemlerine yüklenmesi için belli süreler söz konusudur. E-defter kullanımına geçerken işletmeler bunun aylık ya da üç aylık olması ile ilgili bir seçim yaparlar.  

Aylık yükleme yapacak işletmeler için her ayın yüklemesi, üçer aylık takip eden süreçlerde yapılır. Örneğin Ocak ayı beratları Nisan sonuna kadar, Şubat ayı beratları Mayıs sonuna kadar yüklenmelidir. Aralık’a kadar bu süreç böyle devam eder, Aralık ayı ise gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar iletilmelidir.  

Üç aylık seçilen yüklemelerde ise Ocak, Şubat ve Mart ayı beratları her biri ayrı ayrı Mayıs ayı sonuna kadar yüklenmelidir. Nisan, Mayıs, Haziran ayları Ağustos ayı sonuna kadar; Temmuz, Ağustos, Eylül ayları Kasım ayı sonuna kadar yüklenmelidir. Eylül, Kasım, Aralık ayları ise yine gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar iletilmelidir.

Beratlar Geç İletildiğinde Ya Da İletilmediğinde Cezai Yaptırım Uygulanır Mı?

Hesap dönemine ait açılış, kapanış ve diğer beratlarının yüklenmemesi durumlarında Vergi Usul Kanunu’nun 352’nci maddesine göre birinci derece usulsüzlük; geç yüklenmesi durumunda ise ikinci derece usulsüzlük nedeniyle cezai yaptırım uygulanabilir. Defterlerin Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tutulması durumunda ise TTK’nın 562’nci maddesine dayanarak idari para cezası uygulanması söz konusu olabilir.  

İşletmelerin e-defter saklama konusunda dikkat etmeleri gereken kuralları iyi bir şekilde anlamaları ve uygulamaları, gelecekte yaşanabilecek herhangi bir sorunun önüne geçecektir.

E-defter uygulamasına geçiş yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Harekete Geçin

Türkiye’deki e-dönüşüm uygulamalarına ilişkin son güncellemeler ve zorunluluk kapsamları hakkında tüm detayları öğrenmek için uzman ekibimizle iletişime geçin.

Bilişim teknolojileri (BT) lideri olmak için iyi bir yıldayız. Yıllar boyu “daha azıyla daha çoğunu yapın” cümlesi teknoloji harcamalarında birçok kurumun sloganı olduktan sonra, işler nihayet iyi yönde ilerlemeye başladı.

Gartner araştırma şirketine göre, 2022 sonunda BT harcamalarının tahminen 4.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyordu. Bu, 2021’e kıyasla %5,1’lik bir artış anlamına geliyor ve COVID-19 pandemisi nedeniyle bir süredir rafa kaldırılmış olan teknoloji güncellemelerine ihtiyaç duyan işletmeler için ciddi bir destek.

BT departmanları aynı zamanda sadece işleri ayakta tutmaya çalışmaktansa işin geleceğini stratejik olarak ve başarılı şekilde destekleyecek uzun vadeli projelere odaklanmak istiyor. Bu iddia, BT yönetim çözümleri şirketi Flexera tarafından Teknoloji Harcamalarının Durumu Raporu’nda verilen rakamlarla da doğrulanıyor.

Ankete katılanların %54’ü, bu yılki bütçelerinin hangi alanlara ayrılacağı sorusuna yanıt olarak, çalışanların evden çalışmasını daha kolay ve sorunsuz hale getirecek teknolojilere ayrılan yatırımların ve kaynakların artacağını tahmin ettiklerini söyledi. Katılımcıların %42’si, pandemi sonrası dünyanın gerçekliklerini desteklemek için bulut teknolojilere geçiş konusunda artık daha istekli olduklarını ifade etti.

Anket katılımcılarının tamamı kurumlarının genel BT bütçeleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan yöneticiler ve üst düzey BT müdürleriydi. Katılımcılar, gelecek yılda nelerin beklendiği konusunda görüşlerini paylaştılar.

Bu bulgular, hibrit ve esnek çalışma ortamları konusuna işletmelerin ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Evden çalışmanın en azından bir ölçüde kalıcı hale dönüşme ihtimali nedeniyle BT departmanları karşılarına çıkabilecek her tür zorlukla baş etmeye hazır olmak için stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.

Hükümet Sürece Engel Olabilir mi?

BT departmanlarının geliştirdiği stratejiler makul ve içinde yaşadığımız dünyayla uyumlu. Öte yandan, pandemi sonrasında en iyi planları bile aksatabilecek ve ciddi miktarda bütçe ve kaynak tüketebilecek diğer bir faktör daha devrede: Hükümetlerin e-faturayı zorunlu hale getirmesi.

Çokuluslu bir şirkette bir BT lideri olarak çalışıyorsanız, muhtemelen aşağıdaki iki kategoriden biriyle uğraşmak durumundasınızdır. Birincisi, düzenleyici kurumların gerçek zamanlı denetim ve uygulamalarının getirdiği yeni gerçekliklerle baş etmeyi zaten çözmüşsünüzdür ya da ikincisi, ülkenizdeki zorunlu e-belge uygulamalarıyla mücadele içerisindesinizdir ve bu sorunu kalıcı olarak çözmek zorundasınızdır.

Bunları söylerken neden mi bu kadar kesin konuşuyorum? Çünkü dünyanın en büyük markalarıyla çalışıyorum ve bu uygulamaların şirketlerin BT organizasyonu üzerindeki etkilere birinci elden tanıklık ediyorum.

Söz konusu BT projeleri olunca, bu projelerin çoğunluğu direngen değil, aksine uzun bir sürede yapılan dikkatli ve metodolojik planlamanın bir sonucu. Öte yandan hükümet, burada kuralları değiştiriyor. Artık projeler ve geliştirmeler firmaların takviminize göre ilerlemiyor. Hükümet yeni kurallar ve zorunluluklar uyguladığında, firmaların ya sorunu hızla çözmesi ya da ağır para cezaları veya işletme lisansının alınması gibi sonuçlara katlanması gerekir.

BT Lideri İçin Ne Anlama Geliyor?

Hükümetlerin zorunlu kıldığı e-fatura uygulamasına ilişkin yasalar tüm dünyada hızla yürürlüğe girerken, bu durum BT bütçeleri için gerçek bir tehdit oluşturuyor. BT departmanları, zorunlu e-fatura uygulamalarının getirdiği yeni gerçekliklere hazırlıklı olmak zorunda. Devlet kurumlarının işletmenizin veri yığınına kadar girip ağınızdan geçen işlemleri gerçek zamanlı olarak incelediği bu dönemde, bilgileri gerçek zamanlı olarak ve istenen formatta iletmenizi sağlayacak bir çözüme ihtiyacınız olacaktır.

İşin özü, uyum artık bir vergi meselesi olmaktan çıktı. BT liderleri ve diğer üst düzey liderler, her alanda iş fonksiyonlarını aynı hizada tutmak üzere birlikte çalışmak zorunda.
BT departmanları, şirket hangi sektörde veya ülkede olursa olsun, hükümetlerin zorunlu hale getirdiği uygulamaları karşılamak için gerekli kaynakların ve araçların hazır olmasını sağlamak zorunda.

Sorunun erken aşamada çözülmemesi sadece gelecekte daha karmaşık ve maliyetli sorunların doğmasına yol açacaktır ve bu sorunlar diğer öncelikli projeler için ayırmış olduğunuz kritik bütçeleri ve kaynakları tüketecektir.  

Webinarı İzleyin

16 Mart 2023 Perşembe günü düzenlenen webinarda; SAP S/4 HANA geçişi ve e-dönüşüm planlamasına dair merak edilenler ele alındı. Yayın kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel entegratör nedir, kişilere, kurumlara nasıl avantajlar sağlar ve özel entegratörü seçerken nelere dikkat edilmeli gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt veren yazımızın ardından bu kez özel entegratör değişikliği yapmak isteyenlerin merak ettiklerini gündeme aldık.

E-belge dijitalleşme sürecinde ilk seçtiği özel entegratörün hizmetlerinden memnun kalmayan kişi ve kurumlar belirli bir noktada değişikliğe gitme ihtiyacı duyuyor. Konuyla ilgili bir önceki yazımızda belirttiğimiz ‘özel entegratörü seçerken nelere dikkat edilmeli’ maddelerini dikkate alarak seçimini yeniden yapan şirketler artık değişikliğe hazır, peki bu değişiklik sırasında kendilerini neler bekliyor?

Özel Entegratör Değişim Süreçlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular

Özel entegratör değişim süreci ile ilgili sıklıkla sorulan soruları yanıtladık.

Sovos özel entegratör süreçlerini nasıl kolaylaştırıyor? Yalnızca E-Dönüşüm çözümleri mi sunuyorsunuz? Bunun sağladığı avantajlar nelerdir?

Sovos olarak tek hizmet alanımız e-dönüşüm. E-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-arşiv, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu gibi elektronik belge çözümleri sunuyoruz. SAP müşterilerine de e-dönüşüm ile ilgili olarak SAP içerisinde kullanabilecekleri özel bir paket sunuyoruz. Sadece e-dönüşüm çözümlerine odaklanmış olmamız, hizmetimizi güncel tutmamızı ve sürekli geliştirmemizi sağlıyor ve müşteri memnuniyetinin çok yüksek olmasıyla sonuçlanıyor. Müşterilerimizi regülasyonlarla ilgili sürekli güncel tutabildiğimiz için bu alanda ayrı bir takip mekanizması geliştirmeye ihtiyaç duymuyorlar.

Yaşanan regülasyon güncellemelerinin uygulanmasında gecikmeler oluyor mu?

Bizim tek odağımız e-dönüşüm. İşi sadece ilgili regülasyon değişikliklerini takip etmek olan bir ekibimiz bulunuyor. Regülasyon duyuruları yayınlanır yayınlanmaz ilgili değişiklikleri anlaşılır bir dilde müşterilerimize iletiyoruz ve herhangi bir gecikme yaşamalarının önüne geçiyoruz.

Değişim Sürecinde GİB’e iletilen belgelerin geç gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Belgeler sistemimize ulaştığı anda biz de GİB’in web servislerinin müsaade ettiği sürelerde belgeleri iletiyoruz. Ancak bu süre bazı şirketler için yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle GİB zamanla tebliğde bazı güncellemeler yaptı. Örneğin, e-irsaliye konusunda bir güncelleme yaparak, ‘eğer arada entegratör firma bulunuyorsa, belgenin entegratöre ulaşması ve onun tarafından onaylanmasını aracın yola çıkması için yeterlidir’ diyerek bu gibi gecikmeleri engellemiş oldu.

Özel Entegratör değişikliğinde eski entegratörden satın alınan kontör ve bakiyeler ne olacak?

Eski kontör ve bakiyelere ne olacağı önceki entegratör ile yapılan sözleşmenin kapsamına göre belirlenir. Her entegratörün sistemi farklı çalıştığı için bir entegratörün sisteminde kontörleri diğerine transfer etmek mümkün olmuyor. Müşterimiz ile çalışmaya başlarken yeni biz sözleşme hazırlıyor ve yıllık olarak kontör paketi tanımlıyoruz. Kendisine tanımlanan havuzda kontörleri istediği uygulamalarda kullanabiliyor.

Yetkilendirme konularında nasıl destek sağlıyorsunuz?

Müşteri SAP paketimizi alarak ilerliyorsa buradaki yetki objelerini kullanarak çok geniş ölçüde yetkilendirme yapabiliyor. Gelen veya giden faturaların yetkiyle görüntülenmesi, işleme durumlarının kaydedilmesi ve izin verilen ölçüde görüntülenmesi gibi kurallar üzerine konuşulabilir. 

XSLT dosya formatında müşteri bazında çok fazla fatura tasarımı mevcut, bunlar olduğu gibi aktarılıyor mu?

XSLT tasarımcımızla birlikte müşterilerimize bir tasarım sunuyoruz. Eğer müşterimiz önceki tasarımlarını kullanmak ya da özel bir tasarım isterse bu noktada bir analiz gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bunun sonunda en uygun tasarımı hazırlıyoruz.  

Özel entegratör değişikliği ile birlikte etiket bilgisi değişiyor mu?

Farklı bir özel entegratörden bizim sistemimize geçiş yapan ya da entegrasyon modelini değiştiren şirketlerin bizim bulut sistemimize geçişi anında etiket bilgisi tanımlanıyor. Değişiklik olabilir, ilgili şirket bununla ilgili bilgilendirilir. 

Sadece özel entegratör ile iletişimde olmak yeterli mi? 

E-belge süreçlerinde kişi ve kurumların en çok zorlandığı konulardan biri SAP danışmanlık firması, GİB, entegratör gibi farklı alanlardan birçok kişi ile belirli yazışmalar ve görüşmeler yürütmek zorunda kalmaları. SAP paketimizi kullanan müşterilerimizin sadece bizimle iletişimde olması yeterli oluyor. Bu paket ile veriyi SAP’den alıp GİB’e kadar ileten uçtan uca bir çözüm sunuyoruz.  

Harekete Geçin

SAP sertifikalı e-dönüşüm çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve size özel demo planlamak için bizimle iletişime geçin.

Verginin dijitalleşmesinde, e-belgelere geçiş döneminde ve sonrasında özel entegratörler kilit bir rol üstlendi. Peki ‘nedir bu özel entegratör?’ ve ‘nasıl faydalar sunar?’

‘Özel entegratör’, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı tebliğler ile e-belge mükellefi olan ya da gönüllü olarak vergi süreçlerini dijitalleştirmek isteyenlerin karşısına çıkan ilk kavramlardan biridir. Ancak özel entegratörün ne olduğu, kullanıcıya nasıl faydalar sağladığı, iyi bir özel entegratörün hangi özellikleri taşıması gerektiği yeterince bilinmiyor.

E-belge kullanımlarında GİB’in genel amacı, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan güvenli bir sistem oluşturmak ve vergi denetimini bu sistem üzerinden düzenli bir şekilde, gecikmelere, cezalara yol açmadan yapabilmek. Kademeli olarak yapılan e-belge geçişi, bir süre sonra alım-satım yapan tüm şirketlerin/kişilerin sisteme katılmasıyla sonuçlanacaktır.

Bu sisteme uyum sağlayabilmek için mükelleflerin önünde üç seçenek bulunuyor:

Özel entegratör, GİB’in kılavuzları doğrultusunda e-belgeleri oluşturan, gönderim ve takibini yapan; kendi sistemleri üzerinde bu kayıtları saklayarak, istenildiğinde ulaşılmasını sağlayan, mevzuatı yakından takip ederek mükellefler adına gerekli güncellemeleri yapan yetkili aracı firmadır.

Özel Entegratör e-Belge Süreçlerini Kolaylaştırır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın binlerce kurumun her birinin sistemine ayrı ayrı kontrol sağlamak yerine, entegratör firmalar üzerinden ‘özel entegrasyonu’ teşvik ettiği biliniyor.

Direkt entegrasyon için firmaların GİB’e bağlanacak sunucuları kendilerinin temin etmesi gerektiği için sunucu ve sunucudan kaynaklanan önemli maliyetler ortaya çıkıyor. Özel entegratör ile çalışmak ise bu maliyetleri ve uyum sorunlarını ortadan kaldırıyor, zaman tasarrufu sağlıyor.

GİB tarafından Özel Entegratör yetkinliğini alan firmalar müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu gibi belgeleri ve arşiv raporlarını hizmet verdikleri firma adına imzalayıp GİB’e gönderebilir. Böylece GİB ile olan iletişim ve bu anlamdaki sorumluluk da entegratör firmaya aktarılır.

Özel Entegratör Hangi Aşamalarda Kolaylık Sağlar?

Özel entegratörlerin e-belge geçişinde sunduğu kolaylıkların yanı sıra geçiş sonrası sunduğu pek çok avantaj da bulunuyor. Bunların başında ise alanında uzman ekiplerin, sıklıkla değişen ya da yenilenen regülasyonlara hakimiyeti ve gerekli yönlendirmeleri zamanında yapabilmesi geliyor.

GİB, özel entegratörlerle çalışan kişi/kurumlara ayrı avantajlar da sunuyor. Örneğin e-irsaliye sisteminde, bir taşımanın başlayabilmesi için öncelikle ilgili e-irsaliyenin GİB’in sistemine ulaşması ve onaylanması gerekir. Ancak eğer arada entegratör firma bulunuyorsa, GİB belgenin entegratöre ulaşması ve onun tarafından onaylanmasını yeterli buluyor. Bu durum GİB’in sistem yoğunluklarından kaynaklanabilecek gecikmeleri engelleyerek zaman kazandırıyor, gün içinde çok sayıda sevkiyat yapan firmaların memnuniyetini sağlıyor.

Özel Entegratör Nasıl Seçilir?

GİB’in internet sitesi üzerindeki özel entegratörler listesinde yer alan kurumlardan biri özel entegratör olarak seçilebilmektedir. Bu seçimde dikkat edilmesi gereken özellikler ise şöyle sıralanabilir:

Özel Entegratörden Hangi Hizmetleri Alabilirsiniz?  

Özel Entegratörle çalışmanız durumunda öncelikle aşağıdaki hizmet ve ürünlerden faydalanabilirsiniz:

Bunun yanı sıra örneğin Sovos’ta yukarıda sıralanan ürünlere ek olarak ‘Satış Sonrası Destek’ hizmeti de sunulur. Retainer Package ve Technical Account Manager gibi hizmetlerle, müşterinin kendi özel ürünün üzerindeki değişiklik taleplerinin gerçekleştirildiği çalışmalar da söz konusudur. Sovos uzmanları, müşterinin ‘ERP’siyle entegrasyon projelerinde destek sunabilir. Ayrıca müşteriler regülasyonlardaki değişiklikler hakkında önceden bilgi alabilirler, özel entegratör regülatif güncellemeleri otomatik olarak yapar. Bunun yanı sıra GİB ile uyumlu bir şekilde belgelerinin 10 yıl güvenli şekilde saklanması sağlanır.

Özel Entegratörlerle Nasıl Çalışılır?  

Firmalar maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak, işinin ehli bir partnerle çalışarak vergi ve fatura konusunda en güncel düzenlemelere uyumluluk göstermek ve ileride karşılarına çıkabilecek olası bir cezadan kaçınabilmek için özel entegratörlerle çalışırlar. Sovos özel entegratörlük hizmetini, müşterilerine on-premise ya da bulut üzerinden sunar. ‘On-premise’ türünde hizmet almak isteyen müşteriler, kendi bilgilerini kendi sistemleri içerisinde tutabilme seçeneğinden faydalanabilirler. Bulut seçeneğini tercih eden müşteriler ise ‘private’ ya da ‘public cloud’ türünde hizmet kullanabilir. Bulut seçeneği, müşterilere, belgelerinin güvenli bir şekilde iletilmesi ve arşivlenmesi hizmetini de sağlar. Ayrıca bu müşteriler, belge kesmek veya belge almak için kontör adı verilen birimleri satın alarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sovos, her bir ürünün regülatif zorunluluğuna uygun olacak şekilde, en güvenli ve premium hizmeti müşterilere sunarak sorunsuz bir şekilde iş süreçlerini yönetmelerine imkân sağlar… Müşteriler, fatura işlemlerini aşağıda yer alan modellerden birini seçerek gerçekleştirebilirler:

Harekete Geçin

Sovos, GİB’de hakkında ‘kayıp belge’ ihbarında bulunulmamış ‘tek özel entegratör’ olma özelliği ile bilinmektedir. Gelişmiş e-belge çözümlerimiz ile firmanızın e-dönüşüm sürecinde size nasıl yardımcı olabileceğimize göz atabilirsiniz.

“Başarılı E-Dönüşüm Projeleri: Müşteri ve Servis Sağlayıcı Uyumu” başlığıyla düzenlenen webinarda uzman ekibimiz; başarılı bir proje süreci yürütebilmek için servis sağlayıcılar ile firmalar arasındaki uyumdan, başarılı e-dönüşüm projelerinin gereksinimlerine kadar en çok merak edilen konuları ele aldı. 

En çok merak edilen sorular ve yanıtları için okumaya devam edin.

Aracı Kurumların ‘EDönüşüm Servis SağlayıcıOlarak Rolü Nedir? 

Bu konu iki başlık altında incelenebilir: Birincisi, servis sağlayıcınız yazılım desteği sunuyor olabilir. Bu destek; B’e bağlantı yönteminden, bağımsız olarak firma adına veriyi toplayan, organize eden, B’in talep ettiği UBL (Evrensel İş Dili) tasarımına çeviren, beratlarını oluşturan ve firma için B’e ulaştıran uygulamalardır. İkinci yöntem ise firmalara sunulan özel entegrasyon hizmeti olabilir. Özel entegratör sertifikasını alan firmalar arşiv raporlarını, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu gibi belgeleri hizmet verdikleri firma adına imzalayıp B’e gönderebilir. Bununla beraber özel entegratörlerin çoğunun ‘e-belge, e-fatura saklayıcı kuruluş’ unvanları da bulunduğundan söz konusu belgeleri sözleşme süresi ya da B’in talep ettiği 10 yıl boyunca saklayabilirler. Bazı servis sağlayıcılar regülasyon, altyapı, hosting danışmanlıkları ya da özel sunucu gibi hizmetler de verebilmektedir. 

Proje Yönetimi Yaklaşımı Olan Waterfall ve Agile Yöntemleri Arasındaki Farklar Nelerdir? ‘Sprint ve Scrum Döngüleri Nasıl Olmalıdır? 

Agile: Yazılım projelerinde müşteri ihtiyaçlarına daha çabuk ve esnek bir şekilde cevap verebilmek için kullanılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımda en önemli faktörler değişime hızlı adapte olması ve çözümler sağlaması, müşterinin devamlı projeye dahil edilmesi, proje ekibi ile birlikte sık toplantılar yapılması ve ekibin kendi kendini organize etmesidir. Sprint ise bu yöntemle calışan ekibin tekrarlı bir şekilde gerçekleştirdiği döngülerdir. Agile proje yönetme metodolojilerinden birisi olan Scrum adaptasyona açık sorunları ele alabildikleri bir yapıdır. 

Waterfall: Analiz, tasarım, yazılım, test ve yayın fazlarından oluşur. Geleneksel bir yöntemdir; süreçler yukarıdan aşağıya doğrusal olarak işler. Proje sahibi, proje tamamlandıktan sonra çıktı görür. 

Proje yönetim yaklaşımı uygulanılan projeye göre farklılık gösterecektir. Örneğin: E-fatura implementasyonu yapılan bir projede süreçler ve ürün bir hayli olgunlaşmış olduğundan “Waterfall” modeli tercih edilir. Analiz ve geliştirme gibi süreçler takip edilerek ürünün implementasyonu sağlanır. 

Ancak ‘veri merkezi’ değişikliği ya da sıfırdan ürün kurulumu gibi belirsiz bazı durumlarda daha dinamik, çevik gitme ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlarda “Agile” mantığıyla ilerlemek doğru olacaktır. Bazen ise dışarıda ve içeride farklı yöntemleri olan hibrit modeller tercih edilebiliyor.  

Özetle, projenin yöntemi ve içinde bulunulan ortama göre değişiklik gösterecektir. Genel olarak ürün kurulumlarında waterfall ya da hibrit yöntemleriyle ilerlenir. 

E-Dönüşüm Projelerinde Direkt Entegrasyon” mu “Özel Entegrasyon” mu Avantajlıdır? 

GİB her ne kadar iki yaklaşımı da paylaşıyor olsa da önerdiği bir yaklaşımı vardır. Yedi yüz elli binden fazla efatura mükellefinin 1/3’ü fatura süreçlerini GİB portal üzerinden yönetiliyor. Geriye kalan mükellefler ise Direkt ya da Özel Entegrasyon yöntemleri ile efatura süreçlerini yönetiliyor. Bunun yarısının direkt entegrasyon diğer yarısının ise özel entegrasyon olduğu düşünülürse; Gelir İdaresi Başkanlığı seksen tane özel entegratörü denetleyerek iki yüz elli bin tane firmayı kontrol edebiliyorken, diğer iki yüz elli bin firma için bu firmaların sunmuş oldukları sunuculara doğrudan bağlantı sağlamak ve sürekli denetlemek zorunda kalıyor. Bu da B’in Özel Entegrasyonu teşvik ettiği anlamına geliyor. 

E-irsaliye güncellemesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

B, bir taşımanın başlayabilmesi için ilgili e-irsaliyenin kendi sistemine düşmesi ve onaylanması gerektiğini daha önce bildirmişti. Yeni güncellemeyle beraber şu bilgi paylaşıldı: Eğer firmalar Özel Entegratör sistemini kullanıyor ise firmanın özel entegratörünün e-irsaliyeyi kabul etmesi yeterlidir. Bu sayede tüm sorumluluk özel entegratör firmaya geçmiş olur ve özel entegratör firması 15 dakika içinde e-irsaliyeyi B’e iletmekle yükümlüdür. Bu, özel entegratöre kıyasla daha yavaş olan GİB sistemlerindeki bekleme süresini ortadan kaldırmış olur. Özellikle gün içinde yüzlerce, hatta binlerce sevkiyat yapan firmaların memnuniyetini artırıyor.  

S/4HANA Geçişinde Özel Entegratör Firması Ne Zaman Dâhil Olmalıdır? 

SAP kullanan firmalar ECC’den HANA’ya geçiş projelerini gerçekleştiriyor.  

Projenin ilk gününde, SAP paketi satın alınırken özel entegratör seçiminin yapılması ve proje yaklaşımının belirlenmesi tavsiye edilir. S/4HANA, public cloud’da kullanılacak ise tedarikçilere; S/4HANA public cloud’u satın alma sürecinde ulaşılması daha doğru bir yönlendirme alınmasını sağlayacaktır. 

E-arşiv FaturaTam Entegrasyon Sürecinde Hangi Aşamadadır? 

E-arşiv faturalarda tam entegrasyon ilk çıktığı günden beri mevcut. Bununla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), e-arşiv faturasının üretilebilmesi ve onun imzalanabilmesi için istediği sertifikasyonları, firmaların doğrudan almaları hem maliyet hem de yönetim açısından çok verimli olmadığından çok uygulanan bir yöntem değildir. Bu durum firmalar nezdinde “E-arşiv fatura yalnızca özel entegrasyon yöntemiyle çalışabilir” algısına neden olmuştur.  

Direkt entegrasyon kullanıcıları, e-faturada GİB’e doğrudan bağlansalar dahi e-arşiv raporlarını, teknik sertifikasyonlara sahip özel entegratör yoluyla işlemlerini tamamlamak durumundadırlar. Bununla beraber firmalar bu sertifikasyonu aldıkları taktirde işlemleri kendileri de yapabilirler.  

Defter Bildirim Programı Değiştiriliyorsa E-Deftere Yıl Ortası Yerine Yıl Başında geçiş Yapılmalıdır 

Defter veriniz yoğun ise o ayın başında geçilmesi önerilir. Öte yandan veriniz çok yoğun değil ise sürecinizi her zamanki gibi ayın ilk ya da ikinci haftasında başlayarak yürütebilirsiniz.  

Regülatif anlamda söz konusu olan dört uygulamaya da ara dönem gibi yılın herhangi bir döneminde geçiş yapılabilir. Burada bazı istisnalar mevcut. GİB, “Eğer e-defterde şube yapısına geçilecekse bu yeni yılda olmak zorunda” bilgisi paylaşıyor. Bunun dışında defterde önemli olan sizin mali yılınızın başlangıcı olduğundan, ne zaman istenirse e-belgelerde değişime gidilebilir. Ayrıca, e-faturaya yeni geçecek bir firma ise bu 3 milyon liralık ciro limitini aştığı ve önümüzdeki yıl Temmuz ayında e-faturaya geçmek zorunda olduğu anlamına gelir.  

Testi Onaylanmış Projenin ‘ReleaseCanlıya Alma Aşamasında, Tüm Yapının Detayları Takip Etmek İçin Bir Araç ya da Metodoloji Kullanıyor Musunuz? 

Test aşaması bittikten sonra, canlı geçiş için bir liste çıkartılır. Bu liste, Proje Yönetim Ofisi(PMO) ekibine ait olduğundan içeride bütün projeler gözetilerek doğru bir sırada ve standart yapıda kurgulanmış olur. Ayrıca proje ya da sistem bazlı bazı adımlar da eklenebilir. Canlı geçişin doğası gereği gün ve saat bazlı planlama yapmak gerekebiliyor.  

Özetle, standart şablonlar müşteriye özel hâle getirilerek herhangi bir adımın atlanmaması sağlanır. Tüm süreç boyunca ‘Waterfall’ mantığıyla ilerlenir. Sovos’ta iç kalite kontrol mekanizması sayesinde projenin kalite kontrol aşamasından geçebilmesi için hem teknik hem de iş yöneticileriyle, onların ek yorum ya da soruları üzerinden bir beyin fırtınası yapılır. Herhangi bir adımın atlanmaması için listelere proje ekibi ve Sovos proje ekibi ayrı ayrı odaklanılır. 

E-dönüşümde Sovos’u Tercih Etmenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir? 

Odağı tamamen e-dönüşüm olan Sovos’ta 350 kişilik e-dönüşüm ekibiyle tüm ERP’ler üzerinde ve regülasyonlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Türkiye’deki pazarın yüzde 40’ına hâkimiz olan Sovos; Türkiye’deki ilk 500 şirketin 400’ünde, global şirketlerin büyük bölümünde ürünlerini konumlandırmış durumdadır. FMCG, akaryakıt, perakende gibi aksiyonların hızla alınması, belgelerin, faturaların en hızlı şekilde üretilmesi gereken sektörlerde Sovos ürünleri kullanılmaktadır. 

Türkiye’deki en güvenli ‘veri merkezi’nin en büyük müşterilerinden birisi olması sayesinde Sovos, GİB’de hakkında ‘kayıp belge’ ihbarında bulunulmamış ‘tek özel entegratör’ özelliğini kazanmıştır. 

GİB’in ve kendi sistemlerinin anlık ulaşılabilirliğini ‘herkese açık bir şekilde yayınlıyor ve bu bilgileri bağımsız denetçi kuruluşlar vasıtasıyla ulaştırıyor. Dolayısıyla sunduğu tüm bilgilerin arkasında uzman kuruluşlar yer alıyor. 

Güvenlik ve altyapı destekleri bağlamında, penetrasyon ve sistem güvenlik sonuçlarının hepsini güvenli veri kaynaklarıyla sunabiliyor. Proje, satış ve satış sonrası desteklerde uzman ekipleriyle tüm ürünlere hâkim durumdadır. Dolayısıyla ekipte bir değişiklik olduğunda hizmetlerin kesintisiz sürmesi sağlanır. Ürünlerin özellikleri, gücü, son kullanıcılara sunduğu deneyimler, global oryantasyon ve globaldeki regülasyon uzmanlığı sağladığı diğer avantajlardandır. 

Webinarı İzleyin

16 Mart 2023 Perşembe günü düzenlenen webinarda; SAP S/4 HANA geçişi ve e-dönüşüm planlamasına dair merak edilenler ele alındı. Yayın kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Dijitalleşme her geçen gün global çapta etkinliğini artırıyor. Bu doğrultuda şirketler, regülasyonlar kapsamında zorunlu ya da tamamen gönüllü olarak dijitalleşme yönünde adımlar atıyor.  

Tüm dünyada pandemi süreci ile ciddi bir ivme kazanan dijitalleşme; iş gücü, maliyet ve zaman gibi konularda oldukça değerli avantajlar vadediyor.  Özellikle de dijitalleşmenin en önemli ayaklarından biri olan e-dönüşüm, şirketler için büyük kolaylıklar ve tasarruf imkânı sunuyor.  

Şirketler e-dönüşüm yani e-belge yönetimi de dahil olmak üzere vergilendirmeye ilişkin pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümlere erişmek için servis sağlayıcılar ile iş birliğini tercih ediyor. Bu noktada servis sağlayıcı seçimi konusunun hassasiyeti ön plana çıkıyor. 

E-Dönüşümde Servis Sağlayıcı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Şirketlerin e-dönüşüm sürecini doğru ve verimli bir şekilde yürütebilmek için;   

Global Servis Sağlayıcı ile Çalışmanın Avantajları Neler?  

Servis sağlayıcı seçerken özellikle global çapta hizmet ağı ve deneyimi olan bir servis sağlayıcı ile çalışmak birçok alanda şirketleri bir adım öne taşır. 

Webinarı İzleyin

16 Mart 2023 Perşembe günü düzenlenen webinarda; SAP S/4 HANA geçişi ve e-dönüşüm planlamasına dair merak edilenler ele alındı. Yayın kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

BT lideri olmak için iyi bir yıl. Teknoloji harcamaları söz konusu olduğunda, çoğu kuruluşun mantrası olan “daha azla daha fazlasını yapın” ifadesinin çok uzun yıllar geçmesinden sonra, işler nihayet düzeliyor.

Araştırma firması Gartner’a göre, BT harcamaları 2022’de tahminen 4,5 trilyon dolara ulaşacak. Bu, 2021’e göre %5,1’lik bir artışı temsil ediyor ve COVID-19 salgını nedeniyle ikinci plana atılmış olabilecek teknoloji güncellemelerine ihtiyaç duyan işletmeler için çok ihtiyaç duyulan bir destek.

BT departmanları ayrıca, işleri sadece ayakta tutmaktan işin geleceğini stratejik ve başarılı bir şekilde destekleyecek daha uzun vadeli projelere odaklanmaya isteklidir. Bu iddia, BT yönetim çözümleri şirketi Flexera’nın State of Tech Harcama Raporunda sağladığı rakamlarla desteklenmektedir.

Bu yıl bütçelerin nereye tahsis edildiği sorulduğunda, ankete katılanların %54’ü, çalışanların evden çalışmasını daha kolay ve sorunsuz hale getiren teknolojiye uygulanacak yatırım ve kaynakların artmasını bekliyor. Ankete katılanların bir diğer %42’si, pandemi sonrası dünyanın gerçeklerini desteklemek için buluta geçme konusunda yeni bir istek duyduklarını belirtti. Bu ankete katılanlar, kuruluşlarının genel BT bütçeleri hakkında önemli bilgiye sahip olan BT’deki tüm yöneticiler ve üst düzey yöneticilerdi ve gelecek yıldan ne bekleyeceklerini değerlendirdiler.

Bu bulgular, işletmelerin hibrit ve esnek çalışma ortamlarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor. En azından belirli bir kapasitede evden çalışmanın kalıcı olma olasılığı, BT departmanlarının ortaya çıkabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelmek için stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor.

Hükümet Engel Olabilir mi?

BT departmanları tarafından ana hatları çizilen stratejiler sağlamdır ve şu anda içinde bulunduğumuz dünyayla uyumludur. Bununla birlikte, en iyi hazırlanmış planları raydan çıkarma ve muazzam miktarda bütçe ve kaynağı yutma potansiyeline sahip, iş başında başka bir pandemi sonrası güç var. Devletin zorunlu kıldığı e-fatura.

Çok uluslu bir şirkette BT lideri olarak çalışıyorsanız, muhtemelen aşağıdaki iki kategoriden birine girersiniz. Birincisi, düzenleyici makamlar tarafından gerçek zamanlı gözetim ve yaptırımın yeni gerçekleriyle karşı karşıya kaldınız. Ya da iki, kendi iç görevlerinizle mücadeleye girmek üzeresiniz, bu sorunu temelli çözün.

Bu deklarasyonda neden bu kadar kesinim? Çünkü gezegendeki en büyük markalardan bazılarıyla çalışıyorum ve bu zorunlulukların BT organizasyonları üzerindeki etkilerine ilk elden tanık oluyorum.

BT projelerine gelince, çoğu gerici değil, uzun bir süre boyunca dikkatli ve metodik planlamanın sonucudur. Ancak hükümet burada kuralları değiştiriyor. Projeler ve yükseltmeler artık zaman çizelgenizde değil. Yeni kanunları ve zorunlulukları uygulamaya koyduklarında, ya sorunu ele almak ve düzeltmek için hızlı hareket edersiniz ya da ağır para cezalarından işletme ruhsatınızı kaybetmeye kadar değişen sonuçları ödersiniz.

Bu benim için ne anlama geliyor?

Devlet tarafından zorunlu kılınan e-fatura yasaları dünya çapında hızla yaygınlaştıkça, BT bütçeleriniz için inandırıcı bir tehdit oluşturuyorlar. BT departmanları, devletin zorunlu kıldığı e-faturaya eşlik eden yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıdır. Artık işletmenizin veri yığınında bulunan ve işlemleri ağınızda dolaşırken gerçek zamanlı olarak inceleyen yetkililerle, bilgileri gereken biçimde gerçek zamanlı olarak iletmenizi sağlayan bir çözüme ihtiyacınız olacak.

Sonuç olarak, uyum artık bir vergi sorunu değildir. BT liderleri ve diğer üst düzey liderlik, iş fonksiyonlarını yönetim kurulu genelinde uyumlu hale getirmek için birlikte çalışmalıdır. BT’nin, şirketin sektörü veya konumu ne olursa olsun, hükümetin zorunlu kıldığı yükümlülükleri yerine getirmek için kaynakların ve araçların yerinde olmasını sağlaması gerekir.

Sorunun erkenden ele alınamaması, ileride yalnızca diğer öncelikli projeler için ayrılan kritik bütçeleri ve kaynakları tüketecek daha karmaşık ve maliyetli sorunlara yol açacaktır.

Harekete Geçin

Stratejinizi oluşturmaya nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, uzmanlarımıza ulaşın.

İspanya Kongresi, şirketlerin kurulmasına ve büyümesine i̇lişkin yasayı onayladı ve yasanın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. 

Yasayla birlikte ayrıca tüm girişimcilerin ve meslek sahiplerinin ticari ilişkilerinde elektronik fatura kesme zorunluluğuna uymasını gerektiren Bilgilendirmenin Desteklenmesine Yönelik Tedbirlere İlişkin 56/2007 sayılı Kanun’da değişiklik getiriyor. 

İspanya’da özel sektörde elektronik fatura zorunluluğunun getirilmesi 

Söz konusu yasaya göre tüm girişimcilerin ve çalışanların diğer girişimciler ve meslek sahipleri ile ticari ilişkilerinde elektronik fatura kesmesi, göndermesi ve alması zorunlu. Ayrıca, elektronik faturayı alan ve gönderen tarafların faturaların durumuyla ilgili bilgi vermesi gerekiyor. 

Yasada e-faturayla ilgili başlıca düzenlemelerde aşağıdakiler yer alıyor: 

Platformların birbirine bağlanabilirliğinin ve birlikte çalışabilirliğinin akreditasyonu için süreç ilerleyen aşamalarda düzenlemelerle belirlenecek. 

Belli sektörlerde elektronik fatura için ek yükümlülükler 

Yasaya göre son tüketiciye belli hizmetleri tedarik eden şirketler elektronik fatura almayı kabul eden veya açıkça talep eden kişilerle yaptıkları işlemlerde elektronik fatura kesmek ve göndermek zorunda. Bu zorunluluk 56/2007 sayılı Yasa’nın 2.2. Maddesinde belirtilen telekomünikasyon hizmetleri, finansal hizmetler, su, doğalgaz ve elektrik hizmetleri gibi sektörleri ve faaliyetleri etkiliyor. 

Bu şirketler, kullanıcıların gerekli uygulamaları başka kaynaklardan almasına ihtiyaç olmadan elektronik faturaları ücretsiz olarak okuması, kopyalaması, indirmesi ve yazdırması için gerekli programlara kullanıcıların erişmesini sağlamak zorunda. Ayrıca kullanıcıların herhangi bir zamanda elektronik fatura alma talebini geri çekebilmesi için basit ve ücretsiz prosedürler kullanmak zorunda. 

Uygulama kapsamına giren ve kullanıcıların elektronik fatura almasına imkan vermeyen şirketler, 10.000 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılabilecek. 

Sonraki adım: Düzenleyici çerçeve 

Hükümet, düzenlemelere uygun olarak ve yetkileri dahilinde bu yasanın hükümlerini daha da geliştirecek. Bu nedenle Ekonomik İlişkiler ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı ile Maliye ve Kamu Yönetimi Bakanlığı, ödeme tarihlerini doğrulamak ve ödeme vadelerini, elektronik faturada yer alması gereken bilgileri ve teknik koşulları belirleyecek. 

Ayrıca elektronik fatura teknolojisi çözümlerinin sağlayıcıları ile belgeleri oluşturan cihazların ve bilgisayar sistemlerinin güvenliği, denetimi ve standartlaştırma gereklilikleri arasında birlikte çalışabilirlik konusundaki asgari gerekliliklerin de belirlenmesi gerekiyor. 

Hükümet, Yasa’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından 6 ay içinde düzenleyici çerçeveyi onaylayacak. 

İspanya’da işletmeler arası işlemlerde e-faturanın yürürlüğe girmesi 

İşletmeler arası işlemlerde zorunlu e-fatura kullanımına ilişkin hükümler şirketin yıllık cirosuna göre uygulamaya girecek: 

Yani işletmeler arası işlemlerde e-fatura zorunluluğu büyük vergi mükellefi kişiler için 2024’ün ilk çeyreğinde yürürlüğe girebilir. 

Şunu belirtmek gerekir ki; işletmeler arası işlemlerde e-fatura zorunluğunun yürürlüğe girmesi, Avrupa Birliği’nin KDV Direktifi’nin 218. ve 232. maddelerinden İspanya’nın muaf tutulmasına bağlı. Bu muafiyet daha önce kendi sınırları içinde e-fatura zorunluluğunu benimseyen İtalya, Fransa ve Polonya gibi diğer Üye Devletlere tanındığından, İspanya’ya da tanınması çok zor değil. 

Harekete Geçin

Sovos, 4 bölgede 70’ten fazla ülkede e-dönüşüm ve e-belge zorunluluklarına uyum sürecinizde size yardımcı olur.