İnfografi̇k

E-Dönüşüm Çözümleri ve Faydaları

Türkiye’de e-Dönüşüm Ne Zaman Başladı?

Türkiye’de şirketler için vergi süreçlerinde e-Dönüşüm, 2012 yılında e-Defter uygulamasının çeşitli sektörler için zorunlu hale getirilmesiyle başladı.

Yıllar içerisinde farklı e-Belgelerin zorunlu tutulmasıyla e-Dönüşüm kapsamı da genişledi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı 509 sayılı Genel Tebliğ ile zorunlu e-Belge kullanımının kapsamı hem uygulama hem de mükellefler açısından daha da genişletildi. Böylelikle 2020 Türkiye’de e-Dönüşüm yılı oldu. 2021 yılında çeşitli düzenlemelerin de etkisiyle e-Dönüşüm sürecine giren şirket sayısı daha da arttı.

Zorunlu e-Belge kullanımına geçiş yapacak şirketlere sağladığı çözümlerin yanında e-Dönüşüm uygulamaları, şirketler için birçok avantaj da oluşturuyor. Bu sayede şirketler gönüllü olarak da e-Dönüşüme girmeyi tercih ediyorlar.

e-Dönüşümün getirdiği çözümler ve sunduğu avantajlar:

e-Fatura:

 • Operasyonel kolaylık sağlar, tüm süreci tek bir yerde ve dijital olarak takip etmek mümkündür.
 • Faturaların kargolanması gerekmez, gönderimler elektronik ortamda kolayca yapılır.
 • e-Faturaların dijital olarak arşivlenmesiyle zamandan ve depolamadan tasarruf edilir.
 • Faturaların kaybolma ya da teslim edilememe riski ortadan kalkar.
 • e-Fatura çevre dostudur; Kâğıt fatura basımını ortadan kaldırır.
 • Tahsilatların takibi ve kontrolü hızlanır.

e-Arşiv fatura:

 • Tüm sürecin dijital ortamda tek bir yerden yönetilmesini sağlar, operasyonel yükü hafifletir.
 • Fatura basım, gönderim maliyetlerini azaltır. Arşivleme maliyetini tamamen ortadan kaldırır.
 • Daha hızlı fatura oluşturma imkânı sağlar; tüm muhasebe süreçleri daha hızlı bir şekilde ilerler.
 • e-Arşiv fatura sayesinde daha kolay ve detaylı raporlama yapılır.
 • Dijital ortamda gönderilip saklandığı için daha güvenlidir.
 • Geçmiş dönem faturalarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilir.
 • Kâğıt israfının önüne geçilir, doğayı korumaya katkı sağlanır.

e-Defter:

 • Dijital yöntemlerle daha güvenilir ortamlarda saklanır.
 • Denetim süreçlerinde doğru veriye ulaşma süresi kısalır.
 • Noter onay süreçlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kaybı azalır.
 • Vergisel süreçlere uyumluluk artar.
 • Ekonomiye yasal dayanak ve firmalara güven oluşturmaktadır.

e-İrsaliye:

 • Kâğıt ve dosya masraflarını azaltır.
 • Düzenlenen irsaliyelerin takip ve kontrolü kolaylaşır; kaybolma ya da yeniden gönderim gibi maliyetler ortadan kalkar.
 • Belge ulaştırma süreleri kısalır.
 • Hızlı mutabakat sağlar.
 • Raporlama işlemlerini kolaylaştırır.
 • e-Fatura ve e-Arşiv fatura süreçleri e-İrsaliye ile daha rahat hale gelir.

Neden Sovos?

Sovos; vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

İşletmeleri modern vergi yükü ve riskinden koruyan, dünyanın önde gelen küresel yazılım sağlayıcısı Sovos; Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki ekipleriyle, modern vergi uyumluluğu için geleceğe yönelik eksiksiz çözümler sunarken ana faaliyetlerinize daha fazla yoğunlaşmanızı sağlar.

Bi̇lgi̇ alın