Türkiye’nin Dijital Vergi Dönüşüm Yolculuğu

Dijitalleşmeyi erken benimseyen ülkelerden biri olan Türkiye, KDV kontrolünün kapsamını genişletiyor. Türkiye, KDV uygulamasını daha etkin hale getirmek için işletmelerden gerçek zamanlı finansal veri toplama konusunda ülke olarak başarılı oldu.  

Bu gelişme, dijital vergi dönüşümünde yeni gereksinimler doğuruyor. 

Dijital vergi ortamının bu sürekli değişen ve gelişen ortamında ilerlemek, Türkiye’de ticari faaliyet yürüten şirketler için zorlayıcı olabiliyor.

Bu e-kitapta neler bulacaksınız: 

  • Global sürekli işlem denetimi güncellemeleri  
  • Türkiye’nin dijital vergi kontrolü dönüşümündeki ilerlemesi 
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yayımlanan Tebliğe göre gelecek beklentilerinin değerlendirilmesi

E-Ii̇tabi İndi̇ri̇n

Global sürekli işlem denetimleri

Gerçek zamanlı denetim modeli, ilk olarak 21.yüzyılın başlarında Latin Amerika’da başladı. Türkiye bu modeli on yıl sonra benimsedi. CTC sistemleri, gerçek zamanlı veya gerçek zamanlıya yakın dijital raporlama ve e-fatura uyumluluğu için bir gereklilik.

Türkiye’nin dijital vergi yolculuğu 

E-fatura sistemi, Türkiye’ye 2012 gibi erken bir tarihte geldi. 2012’den bu yana e-fatura zorunluluğu, dijital vergi dönüşümünü hızlandırmak için uygulamaya konan yeni zorunluluklarla birlikte kademeli olarak gelişti.

GİB ise dijital vergi kontrolü uygulamalarında yaptığı yeniliklere devam ediyor. 9 Şubat 2021’de 509 no ́lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yayımlanan Tebliğ ile mevcut regülasyonlara bazı değişiklikler getirildi:

  • E-dönüşüm uygulamalarından biri: E-Gider Pusulası
  • 2022 için şimdiden hazırlık: E-Döviz Alım Satım Belgesi
  • Yeni bir belge türü: E-Adisyon
  • E-dönüşümde devrim Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi