Güvenli Mobil Ödeme Sistemi Tebliği yayımlandı

Ali Bulut
Ekim 10, 2019

Güvenli Mobil Ödeme Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  tarafından yayımlanan Tebliğ’in usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilen ve finans kuruluşları veya kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından; satış, ödeme, tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin Bakanlık tarafından izin verilen sistemdir.

30 Aralık 2019 tarihinde GİB tarafından Güvenli Mobil Ödeme Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. İlgili blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’nin Amacı Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi, finansal işlemlerini elektronik ortama taşıyan her ölçekten işletme için;

 • POS cihazı, yazar kasa, banka anlaşmaları ve kırtasiye giderleri gibi maliyetleri ortadan kaldırma
 • Yapılan satış tahsilatı ve satış belgesinin birbirine tam olarak ilişkilendirilmesini sağlama amacı taşımaktadır.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Kapsamı Nedir?

GİB; 1/6/2019 tarihli Resmi Gazete’de “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni yayımladı.

Tebliğ ile Güvenli Mobil Ödeme Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi dahilinde mükelleflerce gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ve mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslara yer verildi.

Güvenli Ödeme Sistemi ile, artık mobil cihazlar artık yazar kasa yerine geçecek.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar:

Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu yada ödeme kaydedici cihaz üreticisi tarafından güvenliği sağlanmış ve bu Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu bunlar tarafından kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların bu Tebliğ’de belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunludur.

 • Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğ’de tanımlanan finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğde belirtilen sistemden yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilecektir.
 • Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin,  özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur.
 • Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratörle birlikte, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’nden hangi mükellef grupları yararlanacak?

 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,
 • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
 • Vergiden muaf esnaf.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’ne nasıl geçiş yapabilirsiniz?

GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre; Güvenli Ödeme Sistemi’ne geçiş yapmak isteyen her ölçekten işletme, yetkilendirilen kuruluşla anlaşma yaparak, uygulamaya geçiş yapabilir. GİB tarafından yetkilendirilen kuruluşlar:

 • Finans Kuruluşları,
 • Entegratör Kuruluşlardır.

Güvenli Ödeme Sistemi’nin faydaları nelerdir?

Güvenli Ödeme Sistemi; tüm satış, faturalama ve tahsilat işlemlerini elektronik ortama aktarır ve işletmenize zaman ve maliyet tasarrufu konusunda birçok avantaj sağlar:

 • Yeni bir sistem altyapısı kurmadan, mobil sistemler üzerinden, Güvenli Ödeme Sistemine geçiş yapabilirsiniz.
 • Aylık ekstra herhangi bir ücret ödemeden banka anlaşma ücretleri, POS cihazı ücretleri, yazarkasa maliyetleri ve basım maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Entegratörlük ile 12 farklı banka ile anlaşma sağlayabilirsiniz.
 • Tüm faturalarınızı portal üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
 • Yazarkasa ÖKC masrafından muaf olabilir, maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Dilerseniz ÖKC muafiyetinden yararlanmadan hibrid ödeme sistemini tercih edebilir; finansal işlemleriniz için hem POS cihazı hem de Güvenli Mobil Ödeme Sistemini tercih edebilirsiniz.
 • Tablet ve telefon üzerinden tüm ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Sovos Ailesi Olarak, Güvenli Mobil Ödeme Sistemine Hazırız!

Kullanıcılarının finansal ve muhasebe süreçlerini dijital ortama taşıyan şirketimiz, Türkiye’deki kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vermektedir.

Kılavuz’da yazan şartlara tam uyumlu özel entegratörlüğümüz ile siz de Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’ne geçiş yaparak, 13.000+ mutlu iş ortaklarımız arasına katılabilirsiniz!

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz. Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 20, 2023
e-Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar Neler?

e-Dönüşüm süreciyle birlikte e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanabilmesi, iletilebilmesi ve saklanabilmesi işleri oldukça kolaylaştırdı. Yola 10 yıl önce çıkan Türkiye’nin başı çektiği, şimdilerde ise pek çok ülke tarafından kabul edilmeye başlanan bu sistem, sunduğu kolaylıklarla beğeni topluyor. Fakat bu yolculukta karşılaşılan zorluklar da var. Gelin bu zorluklara hazırlıklı olmak için […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
October 11, 2023
e-Belge Türleri

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır. Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir. Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak. e-Belge nedir? e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 6, 2023
Uzmanla Tanışın, Cemile Yıldız, Bilgi Güvenliği Müdürü

Sovos olarak yürüttüğümüz tüm e-Dönüşüm projelerinde ekibimizde mutlaka bir ‘Bilgi Güvenliği Uzmanı’ yer alıyor. Bilgi güvenliği uzmanının projelerde neden mutlaka bulunması gerektiğini sizlere daha iyi açıklamak için sorularımızı Bilgi Güvenliği Müdürü Cemile Yıldız’a yönelttik… Rolünüzden ve Sorumluluklarınızdan Bahseder Misiniz? EMEA bölgesi Bilgi Güvenliği Müdürü olarak Sovos’un bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinin yanında; müşterilerimizin […]