Türkiye’nin genç nüfus potansiyelinin yanı sıra her geçen gün girişimcilik adına ortaya çıkan yeni oluşumlar ekonomik büyüme açısından da giderek değer kazanıyor. Bu kapsamda genç girişimcilere sağlanan destek ön plana çıkıyor.  

SGK primleri kapsamında da 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere faaliyete başladığı takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca 75 bin TL’ye kadar elde edilecek kâr için gelir vergisi muafiyeti sağlıyor.  

Genç girişimcilere Bağkur desteği  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında tescil tarihini takip eden 1 yıl içerisinde 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesi kapsamında belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Bu hüküm adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak için geçerli olmakla birlikte teşvikin süreci bir yıl ile sınırlı. 2022 yılı itibarıyla en düşük BAĞKUR primi aylık 1.601 TL’dir. 

18-29 yaş arası genç girişimciler 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile başvurulacak Genç Girişimci Desteği’ne yararlanma şartları ise şu şekilde: 

Genç girişimci desteğinden faydalanırken girişimcilerin işe başlama tarihini göz önünde bulundurması gerekmektedir.  

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

6486 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81.maddesinde yapılan düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile teşvikin süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Düzenleme 51 ilde özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puanlık sigorta primi işveren desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasını kapsıyor.

Yüzde 5 puanlık indirim ile işverenlere toplamda bir personel için %11‘lik bir indirim sağlayarak sigorta primlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Bu teşvikten sigorta primlerini düzenli ödeyen ve geçmiş SGK prim borcu veya cezası olmayan, devlet ihaleli iş yapmayan tüm özel şirket işverenleri yararlanabiliyor.

Bölgesel indirim teşviki tekrar uzatılır mı?

Bölgesel teşvik ile ilgili nihai tarih birkaç kere uzatılsa da son olarak 31.12.2021 tarihi belirlendi. Yakın zamanda yeniden bir uzatma kararı olmayacak.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Yararlanabileceğiniz SGK Teşvikler hakkında sıkça ilettiğiniz soruları sizler için cevapladık:

Personel alımlarında teşvikleri maksimum hale getirmek için dikkat edilmesi gereken konular için öneriniz var mıdır?

Personellerin SGK girişinin yapılmadan önce muhakkak İŞKUR kaydının yapılmış olması, işten personel çıkarılırken teşvik alan değil; teşviksiz personele öncelik verilebilir.

ARGE çalışanlarından bir kişiyi 15 gün 5746, 15 gün 6111’den faydalandırabilir miyiz?

Hem çalışma günü esasına göre hem sigorta primi matrahına göre bir mükerrerlik olmadığı, bildirgelerin beyanlarında mükerrerlik yaratılmadığı sürece 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi desteği diğer sigorta primi destekleri ile aynı sigortalı için aynı dönemde uygulanabilir. Ancak SGK’nın belirtmiş olduğu aynı dönemde ve aynı kişide mükerrer teşvik söz konusu olmaması kuralından dolayı Sovos SGK Teşvik sistemlerinde, işverenleri yersiz yararlandırma durumuna düşürmemek adına başka kanun numarası dahil edilmemektedir.

 Yatırım teşvik belgemiz var SGK kısmını detaylandırabilir misiniz?

Normal çalışanlar için uzaktan çalışma gün sayısı bildirimi zorunlu değil, Ar-Ge çalışanları için zorunlu mudur?

Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebileceklerinden uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmelidir.

Teknopark bölgelerindeki teşvikler hakkında güncel bilgi verebilir misiniz?

4691 kanun kapsamında olan teşviklerden yararlanmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak gerekmektedir. Bunun için ilgili Teknokent Yönetici Şirketi tarafından bölgeye kabul edilmeniz gerekmektedir. Bölgeye kabul edilmek için; Faaliyetlerinizin Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım çerçevesinde olmalıdır. Bu kapsamda projelerinizin olması ve projeleri gerçekleştirmek için Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Personeli istihdam etmeniz gerekmektedir. Teknopark Teşvik İçerikleri ise; Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası), Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası bulunmaktadır.

5746 ile 4691 karışıyor genelde, farkları nelerdir?

4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen Ar-Ge projelerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır.

SGK, İŞKUR, KOSGEP gibi kurumların hepsi de teşvik veriyor ama hepsi de çok karmaşık. Bu süreci firmalar nasıl yönetmeli?

Bu tür süreçler için uzman desteği ile ilerleyen danışman kurumlardan yararlanabilirsiniz.

İŞKUR Teşviklerinden faydalanırken nelere dikkat edilmelidir?

İŞKUR istihdam teşviklerinden 6645, mesleki yeterlilik ile seçilirse; her ay düzenli olarak diploma, çalıştığı meslek kodu vs. evraklar ile bildirim yapılması gerekmektedir.

5510 no’lu teşviğin diğer teşviklerle bağlantısı hakkında bilgi alabilir miyiz? 5510 nolu teşvikten yararlanıyorken 7103’e dahil olan bir personelde sistem nasıl çalışmaktadır?

Tüm borcu olmayan özel sektör işverenleri 5510 kanun numarasını bordro programından seçip kaydederek sürekli bu kanun no ile xml/txt dosyası alarak beyanda bulunabilir.

5510 indiriminin diğer kanunlarla bağlantısı ise, sistemimiz 5510 olarak alınan xml/txt dosyasındaki personellerin teşvik için uygunluğunu sorguladıktan sonra kanun no değişikliği yaparak yeniden xml/txt dosya raporu vermektedir. Eğer teşvik detayında 5510 için de indirim sağlıyor ise bunu tahakkuk fişinde ayrıca vermektedir. Buradaki amaç xml/txt içerisindeki personellerin uygun olan kanun numaralarının doğru tespit edilerek maksimum fayda sağlayan kanuna değiştirilerek optimizasyonun yapılmasıdır.  Kanun detayı kapsamında 5510 kanun indirimi ile 6111, 6645 teşviki tahakkuk fişinde beraber kapsama alınmaktadır. 7103 teşviki bu konuya dahil değildir.

Örneğin her ay 5 kişi işe alınsa bunun bize yıllık getirisi ne olur?

Bu noktada bizler işe alınan her personelin teşviklere uygun olacağını ya da olmayacağını önceden kesin olarak öngöremeyeceğimiz için, ancak işe alınan her personelin istihdam artışı olması nedeniyle mevcut alınan personellerden ortalamaya uyması ve arttırmasından dolayı ilave destek sağlayacağını söyleyebiliriz.

Firmaların mevcut çalışanları için tekrardan teşvik sorgulaması yapılabilir mi?

Evet; her ay düzenli olarak xml/txt dosyanızı yüklediğiniz Sovos SGK Teşvik sistemimiz, mevcut uygun teşvikli personelleri sorgular ve raporlar. Yararlanamadığınız tüm teşviklerden ilgili dönem için doğru ve tam tespitle kayıp yaşamazsınız.

SGK sisteminde zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Kişinin teşvik günü veya teşvik süresi değişebilmektedir. Bununla ilgili bir önleminiz var mıdır?

Bununla ilgili her ayın 25’inde ve 26‘sında yersiz yararlanma kontrol ekranımız tüm işverenlerimiz adına çalıştırılarak söz konusu bir değişiklik var ise e-posta ile bilgilendirilmektedir.

SGK Borcu olan bir müşterinin demo yapması halinde teşvikten yararlanabileceği yönünde rapor çıkartıyor musunuz yoksa ekranınızda bir uyarı çıkıyor mu?

Evet, teşviklerin kontrol edildiği SGK ekranları ile borç ekranlarının sorgulama alanları farklı olduğu için teşvik sonuç raporu çıkıyor. Ancak işverenlerin teşvik kullanımı tamamen yasaklanmadığı sürece borcunu ödeme durumunda çıkan son dönem teşvik tutarlarından yararlanması mümkündür

Sisteminiz yüklenen xml dosyasının doğruluğunu kontrol ediyor mu?

Bordro programında emekli, engelli ya da ar-ge kanun numarası seçilerek kaydedilen teşvikler ve 5510 kanun numaraları ile alınan xml/txt beyanname dosyalarındaki verilerde kanun no değişikliği sadece 5510’daki personeller için teşvike uygunluğu sorgulanır, teşvike uygun personellerin ilgili kanun numarasında değişiklik yapılır. Emekli ve engelli ve ar-ge personelleri sadece ortalama sayıya dahil edilerek analizlerde kullanılır. Xml ya da txt’deki ücret, gün, çıkış tada giriş tarihi vb. gibi bordroya ait verilerin işverenler tarafından doğru olarak kılavuz sistemine yüklenmesi gerekiyor. Teşvik için sorgulanan personeller gerçekte emekli mi ya da sigorta girişi yapılırken doğru kayıt ile mi işlem yapıldığı konusunda sistemimiz sonuç vermemekte olup, doğruluğu işveren tarafından emin olunarak beyannameye gönderilecek şekilde Sovos SGK Teşvik programına yüklenmelidir. Sistem sadece uygun teşvik için personellerde kanun no değişikliği yapmaktadır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

SGK teşvikleri, istihdam ve sigorta prim desteği (işveren teşvik sistemi, işveren teşvik sorgulama) ile kurumlara önemli fırsatlar ve maliyet avantajı sağlıyor. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK’nin teşvik süresini uzattığı teşviklerden biri de İşbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamına yönelik.

Türkiye İş Kurumu tarafından başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan en az %50 sini eğitim sonunda işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlıyor.

Teşvikten yararlanma şartları

Hangi işverenler bu teşvikten yararlanabilir?

Çalışan açısından teşvikten yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir:

Başvuru Evrakları nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı başlatabilmek için öncelikle bağlı olunan İŞKUR’a teslim etmek üzere;

Sonrasında bu evrakların incelemeleri gerçekleşir ve programın başlangıç tarihi belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra Kursiyer-İşveren-İŞKUR arasında toplu bir sözleşme imzalanıp onaylanır ve program başlatılır.

Teşvik ile ilgili uyarılar

Destek tutarı ise;

Son olarak PEK tutar üzerinden 5 puanlık indirime ilave %15,5 işveren payı üzerinden hesaplanır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını hayatın her alanını olduğu gibi iş dünyasını da fazlasıyla etkiledi. Ülkemizde iş dünyası üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltabilmek ve istihdamı teşvik etmek için bir dizi tedbir alındı. Tedbirlerden biri de 7256 sayılı Kanunla getirilen İstihdama Dönüş Prim Desteği ve İlave İstidam Prim Desteği’ni içeren teşvik oldu.

Teşvikten faydalanılan sigortalıların en az yarısı kadar sigortalı işe devam etmeli

Söz konusu iki teşvik için de Aralık 2020’de başlayan faydalanma süresi, fesih yasağının sona erme tarihi olan 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi. Ancak teşvik ile birlikte işverenlerin yükümlülüğü sona ermedi. 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci ve 28’inci maddeleriyle; teşvikten faydalanan işverenler, teşvikin uygulama süresi boyunca teşvikten faydalanılan sigortalıların en az yarısı kadar sigortalıyı, teşvik uygulama süresi bittikten sonra da teşvikten yararlanılan ortalama süre kadar istihdam etmekle yükümlü olmayı kabul etmişlerdi.

Buna göre; 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin aşağıda belirtilen işten çıkış kodlarıyla feshedilmesi ve işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması hâlinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin, 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınması gerekiyor.

SGK tarafından belirtilen ilgili işten çıkış kodları ve istihdam teşviklerinin geri alınmasına neden olacak detayların anlatıldığı bilgilendirme yazıları aşağıda görülebilir;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İş yerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

 

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkra kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir” hükümleri yer alır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK, 2021 yılında da Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İlave İstihdam Teşviki gibi geçmişten gelen teşviklerin süresini uzatarak ya da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Hali hazırda devam eden teşviklerde güncel durum

Normalleşme Desteği: Normalleşme Desteği kapsamında; 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurarak kovid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

Artı İstihdam Prim Desteği: 2019 Ocak ila 2020 Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı çalıştırılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

*Ek Kurallar: İşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Faaliyetine ara verilen sektörlere yönelik teşviklerde son durum

SGK’nın 2021-14 sayılı Genelgesi çerçevesinde 7316 Kanun numaralı “Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik” olarak isimlendirilen prim teşvikinden yararlanma şartları şu şekilde belirtildi:

Teşvik kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen (işsizlik sigortasına tabi olan) sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacaktır.

Yeni Prim Destekleri

2021/Mart ayında 49 veya altında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik, en fazla 5 sigortalıdan dolayı yararlanabilecekleri yeni bir prim desteği getirilmiştir.

Yararlanma şartları:

2021/Mart ayında 50 veya üzerinde sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri, 5335/30-2. fıkrada belirtilen işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri söz konusu destekten yararlanmayacaktır.

Ayrıca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile yurt dışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da destekten yararlanamayacak.

KOSGEB ve İŞKUR kaynaklı Ücret ve Mesleki Eğitim Destekleri

Şirketlerin Yararlanabileceği Diğer Teşvikler

Sağlanan SGK teşvikleri, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmelere, çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirim imkânı sunuyor. Bu sayede kurumlar personel maliyetlerinde ciddi bir oranda tasarruf sağlayabiliyor.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Kurumlar için en büyük gider kalemlerinden biri olan çalışan maaşları, net ücret üzerinden hesaplansa da, SGK ve vergi eklemeleri ile birlikte ele alındığında ön görülenden yüksek meblağlara ulaşabilir.

Çalışan Maliyeti Hesaplanması

Çalışan maliyetinin hesaplanmasındaki ilk kalem, brüt ücrettir. Brüt ücret; net maaş, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik ve SGK işçi primlerinin toplanmasıyla elde edilmektedir.

Ancak, çalışanın kuruma maliyeti, sadece brüt ücret olmamaktadır. Firmanın bir çalışan için ödediği miktar, SGK işveren payı ve brüt maaşın toplanması ile elde edilir.

İşsizlik primleri ve SGK, tavan ve taban meblağları arasında hesaplanır:

Personel giderlerini optimize etmenin yolu: SGK indirimlerinden yararlanmak

Kurumlar, sunulan teşviklerden yararlanarak, personel sayılarını arttırırken aynı zamanda çalışanlarına ait maliyetlerden tasarruf sağlayabilmektedir.

Şirketler eğer tüm personel bildirgelerini zamanında gönderirlerse ve SGK’ya ödemeleri gereken prim, idari para cezası aynı zamanda şirketlerin bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası bulunmuyorsa; bildirgeyi gönderirken 5510 sayılı kanunu seçmeleri önem arz etmektedir.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken başlıklar şu şekildedir:

6111 Sayılı Sigorta Prim Teşviki

6111 Sayılı Sigorta Prim Teşviki şirketlerin son 6 aydaki ortalama çalışan sayısına göre hesaplanmaktadır. Kurumların bu teşvikten faydalanması için şu koşullara sahip olması gerekir:

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayan çalışanların, eğitim aldıkları meslekte, programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde, ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam oluştuysa, SGK işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

7103 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

Kurumların bu teşvikten faydalanması için şartlar şu şekildedir:

 

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

 

Kovid-19 salgının ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak ve faaliyetleri sekteye uğrayan özel sektörü desteklemek için 2020 içinde geliştirilen teşvik ve destek paketlerinin benzerleri 2021’de de sürüyor. Sağlanan destekler sayesinde işyerlerinin maliyetleri azalırken, istihdamın korunması ve artırılması için de katkı oluşturuluyor.

SGK, Normalleşme Teşviki ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam prim destekleriyle özel sektör için 2021 yılında da önemli katkılar oluşturmaya devam ediyor. SGK, sağladığı teşviklerle Kovid-19 salgınından önemli derecede olumsuz etkilenen özel sektörü güçlendirirken sigortalı çalışanlara da desteklerini sürdürüyor.

7252 Normalleşme Teşviki

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlanan önemli desteklerden biri de Normalleşme Teşviki. Bu destekten yararlanan işyerlerinde sigortalılar için Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve Nakdi Ücret Desteği (NÜD) uygulamaları sonlanmış olur. Nakdi ücret desteği 2021 yılı tutarı 39,24 * 1,2156 = 47,70 TL şeklinde hesaplanır.

1 Temmuz 2020 tarihi öncesinde kısa çalışmaya başvurmuş olan işverenler, normal çalışmaya geçtikten sonra ihtiyaç duyulması durumunda çalışanlarını yeniden kısa çalışmaya geçirebilirler. Bunun için sigortalının kısa çalışmaya başvurulan ilk listede yer alması yeterli olur. Bu durumda, 1 Temmuz 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma listesinde yer alan sigortalılar uzatılan dönemlerde de kısa çalışmadan yararlandırılabilir.

Bu çerçevede, Normalleşme Teşviki kapsamında işlem gören bir sigortalının, tekrardan KÇÖ ya da NÜD uygulamasından yararlanmaya başlaması durumunda teşvik durdurulur. Bu durumda sigortalı KÇÖ ya da NÜD almaya başlar. Sigortalının KÇÖ veya NÜD uygulaması tekrar sona erdiğinde sigortalı kalan süre kadar Normalleşme Teşviki’nden yararlandırılabilir. Normalleşme Teşviki KÇÖ ya da NÜD uygulamalarının sonlandırıldığı ayı takip eden aydan itibaren başlatılır ve 6 ay boyunca uygulanabilir.

Diğer taraftan, Normalleşme Teşviki’nden yararlandırılmada KÇÖ veya NÜD uygulamalarının sonlandırılması veya yeniden uygulanmaya başlanması durumları sigortalı bazında dikkate alınmaktadır. Bu teşvikten yararlanmak için;

17256 İstihdama Dönüş Prim Desteği

7256 sayılı kanunun 12. maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 27. madde ile getirilen ve “İstihdama Dönüş Prim Desteği” olarak da adlandırılan 17256 sayılı kanun kapsamında işverenlere 2021 yılı için prim ödeme gün sayısının günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar olan 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL kadar destek verilecektir.

4447 sayılı kanunun geçici 27. maddesinin yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılacaktır. İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden yararlanmak isteyen işyerlerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenir.

27256 Artı İstihdam Prim Desteği Teşviki

2019 Ocak ve 2020 Nisan dönemlerine ait aylık prim hizmet belgelerinde, en az sigortalı bildirilen aydaki çalışan sayısına ilave olarak veya 17 Nisan 2020 tarihinden sonra ilk defa SGK kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019 Ocak ve 2020 Nisan dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim hizmet belgesi vermeyen işyerlerinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere Artı İstihdam Prim Desteği Teşviki sağlanacaktır.

27256 teşviki 2021 yılı tutarı 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL olarak hesaplanır. Bu teşvikten yararlanmak için;

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerini anlattığımız blog serimizin 1. bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

SGK teşvikleri, şirketlerin maliyetlerinden tasarruf sağlarken istihdamı arttırmaları açısından da önemli bir rol oynuyor. SGK, uyguladığı istihdam teşvikleriyle özel sektöre maliyet desteği sunarken istihdamın artması için de olumlu katkıda bulunuyor.

2020 yılı içerisinde çeşitli istihdam teşvikleri açıklayan SGK, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması için destekler sağlamıştı. 2021 yılında da SGK istihdam teşvikleri sağlamaya devam ediyor.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Madde)

Söz konusu istihdam teşviki 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için kullanılacak. İlave istihdam teşvikinden faydalanmak için bu tarihler arasında işe alınan sigortalının İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

Teşvikten yararlanmak için gereken diğer şartlar ise şu şekilde:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Madde)

Bu istihdam teşviki kapsamından 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri faydalanır. Teşvikten yararlanmak için gerekli diğer koşullar ise;

İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesi kapsamında yayımlanan genelge uyarınca; kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile, uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen işyerleri;

6111 Sayılı Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik (Geçici 10. Madde)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesine göre ilan edilen genelge uyarınca, özel sektör işverenleri için 1 Mart 2011 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanmak isteyen işyerlerinde şu şartlar aranıyor:

6645 Sayılı Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki

Bu teşvikten yararlanmak isteyen şirketlerin 6 aylık çalışan sayısına ilave istihdam oluşturması ve Munzam Sandıklarına (sadece özel sektör işverenlerine) tâbi çalışanları işe alması gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları, üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Yararlanma süreleri işbaşı eğitim programının başladığı tarih ve sektörlere göre 30 ila 48 ay arasında değişmektedir.

Bu teşvik kapsamında gerekli diğer koşullar şu şekilde:

İşbaşı Eğitim Teşviki

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 15. maddesi kapsamında yayımlanan genelge uyarınca; Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine, işe aldıkları çalışanlarının sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında hazırlanan genelgeye göre özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin engelli sigortalı çalıştırmaları, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süreleri içinde vermeleri ve primlerini ödemeleri gerekmektedir.

Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların İstihdamına Dair Teşvik

Özel sektörde istihdam edilen 2828 sayılı kanunun Ek 1. maddesi kapsamında olan sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Bu teşvik kapsamında;

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerini anlattığımız blog serimizin 3. bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

SGK teşvikleri birçok şirketin personel maliyetlerinden tasarruf ederek kazancını artırdığı önemli bir yoldur. Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebilirler.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK 2021 yılında da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürüyor.

Yurtdışına götürülen ya da gönderilen sigortalılar için teşvik

5510 sayılı kanunun 81. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeye göre yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere, yurt içinden götürülen ya da gönderilen sigortalılar için uygulanan teşvik kapsamında genel sağlık sigortası primleri işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Söz konusu teşvikten yararlanmak için;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına yönelik teşvik

Özel sektör işverenleri 5510 sayılı kanunun 81. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeye göre sigortalı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde 5 puanlık indirimden yararlanır.

Söz konusu teşvik kapsamında başvuruda bulunurken;

İlave 6 puanlık indirim

5510 sayılı kanunun 81. maddesi kapsamında yayımlanan genelgelerde ilan edilen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlanacaktır.

Ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim daha uygulanacaktır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

İlave 6 puanlık indirim teşvikinden yararlanırken;

Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki teşvik

5510 sayılı kanunun Ek 2. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeler uyarınca, kanun kapsamında koşulların sağlandığı belirlenen illerde, işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işyerlerinin;

Kültür Yatırımları Teşviki

5225 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeye göre, Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu destekten yararlanmak için;

AR-GE (Araştırma, Geliştirme ve Girişimleri) Teşviki

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi kapsamında ilan edilen genelgeye göre, Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu teşvikten yararlanmak isteyen işyerlerinin;

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerini anlattığımız blog serimizin 2. bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

17 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen yeni teşvikler işverenlere ve çalışanlara destek sağlayacaktır.

Nihai halini SGK’nın belirleyeceği teşviklerin her birinin başvuru ve yararlanma şartları farklılık göstermektedir.

7256 Sayılı Kanun 5. Madde: İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Girip 12 Ay Kesintisiz Çalışmaları Halinde Sağlanacak Destek

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen yeni madde, işsizlik ödeneği alanların işe girmesi durumunda çalışana İşsizlik Sigortası Fonu tarafından destek sağlanmasını kapsamaktadır. İşsizlik ödeneğinden yararlanan, işten ayrılmasını takip eden 90 gün içinde işe başlayan çalışanın bu teşvikten yararlanabilmesi için bu iş yerinde işe girdiği tarihten itibaren 12 ay kesintisiz çalışması gerekmektedir.

Bu teşvikin tutarı, sigorta priminin esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacaktır. Uzun vadeli (MYÖ-malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından çalışana destek sağlanacaktır. Teşvikin süresi sigortalının işe başladığı tarihten önce yararlandığı en son işsizlik ödeneği süresi kadar olacaktır.

7256 Sayılı Kanun 12. Madde: 01.10.2020 Tarihinden Sonra İşe Alınan veya Kayıt Dışı Çalıştırılmaya Devam Edenler İçin Sağlanan Teşvik / 17256 Sayılı Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici-27.Maddeyle getirilen yeni teşvikten, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmayan, 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında 4857/25-II numaralı bendi dışında iş akdi sona eren veya (sigortasız) kayıt dışı olarak çalıştırılmaya devam edilen çalışanlar yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde en son çalıştığı veya halen kayıt dışı olarak çalıştığı işverenine başvuruda bulunması gerekmektedir. SGK’dan yaşlılık ya da emekli aylığı alan ya da yabancı uyruklu çalışanlar bu teşvikten yararlanamamaktadır.

Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

Teşvikin tutarı, sigortalının fiilen çalıştırılması halinde prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı ile bulunacaktır. Sigortalının işe başlatıldıktan sonra ücretsiz izne ayrılması durumunda çalışana günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği (NÜD) sağlanacaktır. Bu tutardan, damga vergisi hariç herhangi bir ek kesinti yapılmayacaktır. İşçinin iş başvurusunun işveren tarafından kabul edilmemesi halinde; çalışanın düzenli sosyal yardım almaması şartıyla, hane başına günlük 34,34 TL destek verilecektir. Teşvikin destek süresi 30 Haziran 2021’de sona ermektedir.

7256 sayılı Kanun 13. Madde: İlave İstihdam Teşviki / 27256 Sayılı Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen yeni teşvikten 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmayanlar yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra Ocak 2019 ile Nisan 2020 arasındaki dönemlerde 5510/4-1 (a) bendi kapsamındaki uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki çalışan sayısına ilave olarak bu teşvikin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe alınmış olanlar için de geçerlidir. SGK’dan yaşlılık ya da emekli aylığı alan ya da yabancı uyruklu çalışanlar için bu teşvik uygulanmamaktadır.

Teşvikin tutarı işe alınan çalışanın fiilen çalıştırılması halinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucunda bulunmaktadır. İşverene sağlanan destek tutarı işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir. Tutar, işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılan çalışan için günlük 39,24 TL nakdi ücret desteğidir. Bu tutardan Damga Vergisi hariç herhangi bir ek kesinti yapılmayacaktır. Teşvikin destek süresi 30 Haziran 2021’de sona ermektedir.

Harekete Geçin

Sovos, kanunları takip ederek müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunma konusunda on yılın üzerinde deneyime sahiptir.

7252 sayılı Normalleşme Teşviki, mücbir sebep olarak dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle 01 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunan ve bu desteklerin sona erdirilmesi ile normal çalışma süresine dönmüş özel sektör iş yerlerini kapsamaktadır. Teşvik, sadece normal çalışma düzenine geçmiş işverenler için geçerlidir.

Teşvikten yararlanmak için kritik noktalar  

Teşvikin süresi

Teşvik, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç aylık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Örnek olarak Mayıs ayında normal çalışmaya başlayanlar bir ay, Haziranda iki ay, Temmuz ayındakiler ise üç ay destekten faydalanabilirler. Bu sürenin daha sonra faaliyete başlayan işyerleri için 31 Aralık 2020 tarihini geçmemesi gerekmektedir.

Teşvikin hesaplanması

KÇÖ gün sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın kısa çalışma süresi gün sayısına oranı ile teşvik tutarı elde edilir.

Teşvikin kapsamı


Kurumlar, normal çalışmaya geçerek teşvikten yararlandıktan sonra tekrar kısa çalışmaya geçiş yapabilir. Bu sürede ise 7252 teşviki uygulanmaz. Tekrar normal çalışmaya geçtiğinde kalan süresi kadar yine teşviki kullanabilir.

Bu yeni teşvikten faydalanan personeller 5510 – 27103 – 17103 gibi diğer teşviklerden faydalanamaz. Teşvik hesaplaması yapılırken, en fazla hangi teşvik indirim sağlıyor ise o teşvikin tercih edilmesine bu yüzden dikkat edilmelidir.

Harekete Geçin

Güncel SGK Teşvik kanunları hakkında detaylı bilgi almak için SGK Teşvik Rehberi’ni indirebilir, haberler ve son gelişmeler için bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Devlet, muhtasar hizmet beyannamesini ve sgk beyannamelerini birleştirdi. Bu gelişme, 01 Mart 2020 tarihinde duyurulmuştu ancak olağanüstü hal dolayısıyla işleme geçmesi günümüzü buldu.

SGK ve muhtasar hizmet beyannamesi verecek olan şirketlerin, Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamelerini (MUHSGK) hazırlayıp, cari ayı takip eden ayın 26’sına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na(GİB) göndermesi gerekiyor.

Muhtasar beyannamesi ve aylık prim ve hizmet bildirgesi

Muhtasar beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre işverenler ya da vergi kesintisi yapan diğer kişilerin kesilen vergi matrahların toplu olarak vergi dairesine bildirmesidir. Muhtasar beyanname aylık olarak veya üç aylık olarak düzenlenebilir ve GİB’in muhtasar beyannamesi programı üzerinden verilir.

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi(APH) ise çalışanların toplam bir ay içinde elde ettikleri kazançların, çalışılan sürelerin ve işveren paylarının topluca yazıldığı ve her ayın 23’üne kadar e-bildirge sistemine yüklendiği bir belgedir.

Resmi Gazete’ye göre, işçi ve işveren primlerinin GİB’e bildirilmesi ve ödenmesi gerekir. Şimdiye kadar sigortalı çalışanların bu bildirimleri ayrı ayrı, yıllık Sigorta Primleri Bildirgesi, Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu, Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu olarak yapılıyordu. Yeni düzenlemede bu bildirgeler “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” altında toplandı ve aylık düzende bildirilmeye ve ödenmeye başlandı.

Muhtasar ve prim hizmetleri beyannamesi nedir?

SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi (APH) ve muhtasar beyannameleri 1 Temmuz 2020 tarihinde birleşti. Şimdi vergi beyannameleri SGK bildirimleri, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MUHSGK) adı altında, aynı anda yapılıyor.

Beyanname düzenleme programında MUHSGK_8 versiyonu ile oluşturulan muhtasar beyannamesinin beşinci sekmesinde bulunan SGK bildirimleri bölümüne, iş yeri ve çalışanların bilgileri (sicil bilgileri, prim günü, PEK, eksik günleri vb.) ve şubeleri aynı sayfada, satır satır olmak üzere APH Bildirgesinde yazıldığı gibi dolduruluyor. Sonra e-beyanname sistemi üzerinden onaylandığında hem vergi tahakkuk fişlerini hem SGK hizmet listelerini ve SGK tahakkuk fişlerini aynı ekrandan alınıyor.

Önemli noktalar

MUHSGK; Beyanname Düzenleme Programı, İnternet Vergi Dairesine Beyanname Düzenleme ve Defter Beyan Sistemi Mükelleflerinin Sistemlerinde Düzenleme aracılığıyla gönderilmektedir. Buradaki tercih seçeneği ücret gizliliği üzerine kuruludur. Mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak, sadece ücret gelirlerinin bildirimine ilişkin 1003B Beyanname kodlu MUHSGK verebilirler.

Ücret ödemelerine ilişkin beyanı, 1003B Beyannamesi ile yapan işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi gibi kesintileri ise 1003A kodlu MUHSGK ile beyan etmeye devam edecekler.

MUHSGK’yı; 10 üzeri işçi çalıştıranlar her ay, 1-10 arası işçi çalıştıranlar prim ve hizmete ait bildirimlerini her ay vergi kesintisine ait bildirimlerini 3 ayda bir (mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde) ve son olarak hiç İşçi çalıştırmayanlar ise yine 3 ayda bir bildirebilirler.

İşverenlerin, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) bildirimleri için çalışan sayılarına bağlı olarak uymaları gereken bir bildirim düzeni vardır:

Bunun yanı sıra, çalışan sayısı 1-10 arasında olan işletmeler, üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) vergi kesintisine ait bildirimlerini yapmaları zorunludur.

MUHSGK’nın ise, vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri takip eden ayın 26. günü gece saat 23.59’a kadar verilmesi gerekir.

Harekete Geçin

Sovos, regülasyonları takip ederek müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunma konusunda on yılın üzerinde deneyime sahiptir.

Özel sektör işverenler için 28 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede 7252 sayılı teşvik kanunu yayımlandı. Bu kanun sayesinde Temmuz 2020 öncesinde kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ) ve nakdi ücret desteğine başvurmuş ve kısa çalışma süresi sonlanmış özel sektör işverenleri prim desteğinden yararlanabilecek.

Yararlanmak için Dikkat Edilmesi Gerekenler

7252 sayılı yeni teşvik kanunundan yararlanmak isteyen özel sektör şirketlerinin KÇÖ ve nakdi ücret desteğine 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurmuş olmaları ve kısa çalışma sürelerinin sonlanmış olması önemlidir. Ayrıca işveren bu teşvikten yararlanırken aynı ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşviklerden yararlanmamalıdır. Bu koşulu sağlayan işverenler bu teşvikten, en fazla asgari ücret düzeyinde işçi işveren hissesi payları kadar yararlanabilirler.

Özel sektör işverenleri kısa çalışma sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren en fazla 3 ay boyunca bu teşvikten yararlanabilirler.

İşverenlerin KÇÖ ve nakdi ücret desteği teşvik şartlarına uyum sağladığından ve başvurularında hata yapmadıklarından emin olması gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(Bakanlık), işverenin bu teşviklerden herhangi birinden yersiz yararlandığını veya başvurusunda bir uygunsuzluk olduğunu tespit ederse, işveren ceza öder ve bu desteklerden bir daha yararlanamaz. Yararlanılmış KÇÖ ve nakdi ücret desteği için gecikme cezası ve gecikme zammı birlikte tahsis edilir.

7252 sayılı yeni kanun teşvikinde hem işveren üzerinden hem de çalışan üzerinden sigorta indirimi sağlanır. Çalışan, kendi üzerinden yararlanılan sigorta indirimini talep edemez, işverende bu indirimi çalışanlarına yansıtamaz.

SGK, 27 Ağustos 2020 tarihinde teşvik hakkında genelge yayımladı ve uygulama kullanılmaya başlandı. Ancak 7252 sayılı yeni teşvik kanunun uygulama esas ve usulleri henüz belirlenmedi. Teşvikten yararlanabilme son tarihi Aralık 2020 olsa da bu süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile yine üç aylık periyotlarla Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilir.

Harekete Geçin

Güncel SGK Teşvik kanunları hakkında detaylı bilgi almak için SGK Teşvik Rehberi’ni indirebilir; haberler ve son gelişmeler için bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği

Bu yasaya göre, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işveren sadece işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması nedeniyle işçilerin iş sözleşmesini fesh edebilir. Bunun dışında işveren, fesih yasağı süresince, çalışanın aşağıdaki başlıklara uyum sağlaması dahilinde çıkışını yapabilir:

İş kanununa eklenen bir diğer madde ise, yasağın sonunda sözleşmesi biten işçilerin yasak boyu ücretsiz izne çıkarılabilme hakkı. İşveren, çalışmaya devam etmek istemediği çalışanını bu süre içerisinde ücretsiz izne çıkarabilir. Bu süre içinde çalışan, Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ)’nden yararlanamaz ancak Bakanlık tarafından sağlanan fon üzerinden günlük 39,24 TRY nakdi ücret desteği alır. Bu ödemeler damga vergisi hariç tüm vergilerden muaftır.

Kimler Yararlanabilir?

Başvurular ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun işveren sistemi üzerinden işverence yapılır. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ücretsiz izne çıkarılan veya iş akdi feshedilenler nakdi destekten yararlanabilecek çalışanlardır ve tarihlere dikkat edilmelidir:

Nakdi Ücret Desteğinden yararlanacak işçilerin aynı zamanda belirli şartlara uyum sağlaması gerekir:

Covid-19 salgını, Türkiye de dahil olmak üzere bütün dünya ülkelerini maddi-manevi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreç içerisinde çalışanların sigorta primlerinin düzgün yatırılamaması ya da takip edilememesi olası bir durum. İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği uygulamaları, bu negatif etkiyi minimize etmeyi ve çalışanları desteklemeyi amaçlayarak oluşturulmuştur.

Harekete Geçin

Güncel SGK Teşvik kanunları hakkında detaylı bilgi almak için SGK Teşvik Rehberi’ni indirebilir , haberleri ve son gelişmeleri takip etmek için bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

İşsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemlerinden biri. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte ülkemizin de en önemli sorunlarından biri oldu ve özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işletmelere sağladığı teşviklerle işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyor. Teşvik hesaplamaları artık İnsan Kaynakları Departmanları (İK) tarafından yürütülen birçok süreçten biri.

SGK Teşvikleri Nedir?

Devletin, işverenlerin iş üretmesini desteklemek için verilen teşviklerdir. işsizliği azaltmak için bir takım kanunlarla, işverenleri istihdama yönelten teşviklerdir. İşletmeler büyüklük farketmeksizin, SGK Teşviklerinden yararlanabilirler ancak işverenin ve çalışanın bazı şartlara uyum sağlaması gerekir.

SGK teşviklerine başvurmadan önce, İK departmanları yeni işe giren çalışanlar üzerinden yaralanabilecekleri güncel teşviklerden haberdar olmaları ve hangisinin koşullarına uyum sağladıklarını belirlemeleri gerekir.

Kilit nokta, şirketlerin bu teşviklerden ancak yeni işe alınan, ek çalışanlar üzerinden yararlanabilmeleri ve bu sayede işe alımların teşvik edilmesidir.

İK’nın Rolü

SGK Teşviklerini hesaplama işlemini genellikle İK Departmanı yapar. Aynı zamanda düzenli olarak ay içerisinde işe alınan ve şirketten personellerin ayrıldığı ayı takip ederler. IK takip ettiği işe giren kişilerin ise hangi teşvik kanununa uygunluk sağladığını araştırır, kontrolünü sağlar ve sonra SGK ekranlarında bu şekilde bir tanımlama işlemi gerçekleştirir. Böylece, yeni işe alınmış personeller için SGK Teşvik başvurusu tamamlanmış olur.

Uygun kanunlarla eşleştirilmiş yeni işe giren, mevcut çalışan sayısına ilave olan, SGK ekranında tanımlandıktan sonra başvuru tamamlanmış olur.

İK ekiplerinin teşvik yasalarındaki değişiklikleri izlemesi, güncel kalması ve çalışanların kanunlara uyumluluğunu dikkatlice kontrol etmesi önemlidir. Aksi takdirde, hesaplanan ve uygulanan teşvik, yararlanabilecekleri maksimum miktar olmayacaktır.

Süreç şirketlerin iç işleyişine ve çalışan sayısına göre farklılık gösterebilir. İK ekiplerinin aynı zamanda personel giriş-çıkış işlemleri, maaş ve avans ödemeleri gibi birçok işlemi de devam ettirme sorumluluğu olduğu için, SGK Teşviklerini hesaplayan ekibinde sayısı da şirketin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bu, özellikle manuel bir işlem olduğunda emek yoğun olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK teşviklerinin doğru olarak hesaplanması ve başvurulması için, IK sürekli olarak kanun değişikliklerini ve yeni kanunları takip etmelidir. Personel sayısı ve bilgileri bu kanunlarla eşleştirildiği için titiz bir şekilde tutulmalıdır.

Bunun yanı sıra, bugün SGK ekranları ilk tanıtıldıkları zamana göre daha fazla detaya ve kontrol ekranına sahip olsa da işlemlerin manuel yapılması hata riskini arttırır. İşlemler herhangi bir otomasyon programı ile takip edilmiyor ve teyid edilmiyorsa, hesaplanan miktar ve seçilen kanunlar iyi kontrol edilmelidir.

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada SAP müşterilerini e-fatura zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir. Sovos şirketleri, Hindistan ve tüm dünyadaki e-fatura zorunluluklarıyla nasıl uyumlu tutuyor öğrenin.

Geçtiğimiz yılın son günü sona ermiş olan ilave 6 puanlık Bölgesel teşvik uygulaması Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir sene daha devam ediyor.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük olan illerimizde üretim ve istihdamı arttırmak adına 22 Şubat 2020 tarihinde, 2137 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “İlave 6 Puanlık Bölgesel Teşvik Uygulaması” 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.

Bunun yanında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Mart 2020 itibariyle tüm firmalara zorunlu hale geldi.

Bölgesel Teşvik Uygulaması Nedir?

Mayıs 2013 tarihinde hazinece karşılanan 5 puanlık indirime ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşkanına) yetki verilmiştir.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile toplamda 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren ve beş puanlık indirimden yararlanmakta olan özel sektör işyerleri için ilave 6 puanlık bölgesel teşvik uygulaması başlatılmıştır.

Uygulama Kapsamındaki İller

Cumhurbaşkanlığı kararınca, farklı yararlanma süreleri ile (I), (II) ve (III) sayılı üç farklı liste oluşturulmuştur. Toplamda 51 il ve 2 ilçe içeren bu listelerin detayları aşağıdaki gibidir;

(I) Sayılı Liste- 4 yıl Faydalanma Süresi ile;

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak

(II) Sayılı Liste- 5 yıl Faydalanma Süresi ile;

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

(III) Sayılı Liste- 6 Yıl Faydalanma Süresi ile;

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcada-Gökçeada

22/02/2020 tarihli 2137 sayılı Karar metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Teşviklerden Eksiksiz Yararlanın

Sovos olarak, develete yapılan vergi bildirimi ve raporlamalarındaki tecrübemizi, SGK Teşvik ürünümüzde de geliştirerek siz müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Sovos SGK Teşvik Hesaplama çözümü ile maksimum teşvik oranınızı hatasız hesaplayarak çalışan maliyetlerizden tasarruf edebilirsiniz!

İlave 6 puanlık bölgesel teşvik kapsamına girip girmediğinizi ve bu teşvikten yararlanma şartlarının neler olduğunu öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

COVID-19’un işletmeler üzerindeki etkisi küresel olarak hızlı ve şiddetli olmuştur.Bu sebeple, dünya çapındaki hükümetler hem işverenlere hem de çalışanlara güven sağlamak için adımlar atmaktadır.

Türkiye de, mevcut durumun KOBI’ler üzerine etkisini göz önüne alarak, 18 Mart 2020’de destek paketi sunmuştur.

KOBİ’lere sunulan paket şunları içerir:

COVID-19 destek paketi yukarıdaki maddelerle sınırlı değildir. Ekonominin farklı paydaşlarını desteklemek için başka destek mekanizmaları da uygulanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği en kolay ve çalışan ile işverene en hızlı katkı sağlayabilecek desteklerden biridir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik sigorta fonu tarafından, sigortalılara çalışamadıkları dönem için verilen gelir desteğidir. Uygulamadan faydalanmak şu durumlarda mümkündür;

İşyerinde haftalık çalışma saatlerinin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ya da doğal afet sebepleri(mücbir sebep) nedeniyle en az üçte bir oranında geçici olarak azaltılması
Süreklilik koşulu gerektirmeden minimum dört hafta maksimum üç ay olmak kaydıyla, çalışma süresinin askıya alınması. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile altı aya kadar uzatılabilir.
Kimler Yararlanabilir?
COVID-19 sebebi ile çalışma kapasitesi düşen veya tamamen duran şirketler bu imkandan faydalanabilir.

Uygulamanın Faydaları

Çalışanlara ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği, 12 aylık SGK matrah ortalamasının %60’ı şeklinde hesaplanmaktadır. Sigortalı tarafından alınan aylık azami Kısa Çalışma Ödenek tutarı, aylık asgari ücretin brüt miktarının % 150’sini aşmamalıdır.

Bu uygulama ile, iş verenler bu süre içerisinde herhangi bir çalışan maliyetine katlanmayacaklardır.

Bu destek paketi ile, İş-Kur’un başvuru süreçlerinde değişikliğe gitmesi beklenmektedir.

Nasıl yardımcı olabileceğimize dair bilgi almak için lütfen bize ulaşın.