Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maaliyetlerinden tasarruf edebilirler.

Peki 2019 yılında işletmeniz hangi teşviklerden faydalanabilir? Sizler için derlediğimiz yazımızda sigorta primi teşviklerine ilişkin açıklamalara yer verdik.

Sigorta Primi Teşvikleri

1. Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için 5 Puan

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge
uyarınca;

Bu teşvik yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere, yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bir indirimdir. Teşvik kapsamında; genel sağlık sigortası primleri işveren hissesinin 5 puanlık kısmı, Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Şartlar:

2. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler uyarınca;

Bu teşvik kapsamında özel sektör işverenleri, sigortalı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde, 5 puanlık indirimden yararlanır.

Şartlar:

3. İlave 6 Puanlık İndirim:

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler
uyarınca;
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük,
yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Şartlar:

4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik:

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 sayılı genelgeler
uyarınca; kanun kapsamında koşulların sağlandığı belirlenen illerde, işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Şartlar:

5. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Md.) :

Şartlar:

6. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Md.):

Şartlar:

7. İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 sayılı Genelge uyarınca; kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile, uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Şartlar:

8. Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik ( Geçici 10. Madde):

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesi, 2011-4 5 Sayılı Genelge
uyarınca;
Özel sektör işverenleri için, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları
sigortalıların sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Şartlar:

9. 6111 Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki:

Şartlar:

10. İşbaşı Eğitim Teşviki:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi , 2016/1 Sayılı Genelge
uyarınca;
Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine, iş aldıkları çalışanlarının sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

11. İşveren Desteği:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 17. Maddesi, 2017/24 Sayılı Genelgeler uyarınca;

1/6/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için, prim ödeme gün sayısının 22,22 TL çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Şartlar:

12. Kültür Yatırımları Teşviki:

5225 Sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge uyarınca;
Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Şartlar:

13. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik:

4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge uyarınca;
Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

Şartlar:

14. AR-GE (Araştırma, Geliştirme ve Girişimleri) Teşviki:

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler uyarınca;
Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Şartlar:

15. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların İstihdamına Dair Teşvik:

Özel sektörde istihdam edilen 2828/Ek.1 Madde kapsamında olan sigortalı için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile; işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

Şartlar:

 

Mart 2019 itibariyle “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği başladı. İki yıldır olduğu gibi bu yıl da, yeni ve güncel tarihli teşvikler ile hem iş arayan hem işveren için çeşitli fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. İstihdam Seferberliği sayesinde 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Aşağıda, sizler için bu teşvikleri anlaşılır bir dilde açıklamaya çalıştık.

Yeni İstihdama Ücret Desteği

Her ilave istihdam için; ilk 3 ay ücretinin, vergi ve SGK primlerinin, devamındaki 9-15 ay vergi ve SGK primlerinin devlet ödeyecek.

Kimler yararlanabilir?

Şartlar:

Yeni İstihdamın SGK Primine ve Vergisine Destek

Her ilave istihdam için; 12-18 ay süreyle SGK primlerini ve vergiyi  devlet ödeyecek.

Ne zamana kadar geçerli?

Şartlar:

Kısa Çalışma Ödeneği

İşyerinde çalışma sürelerini ekonomik sebepler yüzünden geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücretini devlet ödeyecek.

Nasıl yararlanılır?

Asgari Ücret Desteği

Çalışan sayısı 500’ün altında olanlara destek miktarı 12 ay boyunca, kişi başına aylık 150 TL; çalışan sayısı 500 ve üzeri olanlara ise destek miktarı 12 ay boyunca, kişi başına aylık 101 TL olacak.

Kimler yararlanabilir?

Şartlar:

Düzenli Ödemeye Devamlı Destek

İşveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanacak.

Kimler yararlanabilir?

Kalkınmaya İlave Destek

Sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave 6 puan.

Kimler yararlanabilir?

Gelişmişlik endeksine göre bakanlar kurulu kararı ile belirlenen 51 il ve 2 ilçe:

Önce İşbaşı Eğitim Sonra istihdam Desteği

İşbaşı Eğitim Programları:

Kimler yararlanabilir?

İşverenin talep hakkı:

Şartlar:

İhtiyaca Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek

Kursiyer’ e  8 ay boyunca destek miktarı aylık 2.021 TL; Kişi başına toplam destek ise 16.168 TL olacak.

Nasıl uygulanacak?

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma

5 aya kadar geriye dönük teşvikten yararlanma imkanı olacak.

Şartlar:

İstihdam teşvikleri, hem iş arayana hem işverene birçok fayda sağlamaktadır.

İş arayanların istihdamını kolaylaştırmasına ek olarak;

İşveren de bu teşviklerden yararlanarak;

Teşviklerin hesaplanması konusunda insan kaynakları departmanı veya danışmanlık şirketlerinden destek alabilir ya da otomatik hesaplama yapmanızı sağlayan SGK Teşvik çözümüne başvurabilirsiniz.

İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler, Sigorta Priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Peki, 2019’da hangi teşvikler devam edecek ve şirketler hangi şartlarda yararlanabilecekler?

Yazımızın sonunda SGK Teşvik kılavuzunu indirebilirsiniz.

 1. SGK Teşvik Nedir?
 2. Teşviklerden Yararlanmak için Genel Şartlar Nelerdir?
 3. Teşvik Kapsamında Olmayanlar
 4. SGK Teşvikleri

SGK Teşvik Nedir?

SGK Teşvik; İstihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın, belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir. Teşviklerden yararlanmak için çalışan sayısında belirli bir sınır yoktur, yani küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri bu hakka sahiptirler.

SGK Teşvik çözüm sayfamızdan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Teşviklerden Yararlanmak için Genel Şartlar Nelerdir?

 1. Kamu kuruluşu değil “Özel Sektör İşvereni” Olmak (İstisnalar olabilir)
 2. Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerinin ödenmesi
 3. Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi
 4. Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması
 5. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Teşvik Kapsamında Olmayanlar

 1. Emekliler
 2. Devlet ile ihale usulü iş yapanlar
 3. Kamu Kuruluşları (İstisnalar olabilir)
 4. Sahte sigortalı bildiriminde bulunanlarYapılandırılan/taksitlendirilen borçları zamanında ve düzenli ödemeyenler

SGK Teşvikleri

 1. Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için 5 Puan İndirim (5510 sayılı Kanun)
 2. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun)
 3. İlave 6 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun)
 4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik (5510 sayılı Kanun)
 5. İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik (4447 sayılı Kanun)
 6. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Md.)
 7. 4447 İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Md.)
 8. Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahiplerine Yönelik Teşvik (4447 sayılı Kanun)
 9. Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki (6111 sayılı Kanun)
 10. İşbaşı Eğitim Teşviki (4447 sayılı Kanun)
 11. İşveren Desteği (4447 sayılı Kanun)
 12. Kültür Yatırımları Teşviki (5225 sayılı Kanun)
 13. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik (4857 sayılı Kanun)
 14. AR-GE Teşviki (5746 sayılı Kanun)