Türkiye’de ekonominin dinamik ve destekleyici unsurlarından biri olan küçük orta ve mikro ölçekli işletmelerde elektronik belge kullanımının yaygınlaşması ile ön muhasebe süreçleri dijitale taşınıyor. “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile yapılan düzenlemelerle e-fatura geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerinin her yıl biraz daha aşağı çekilmesi sonucunda daha fazla KOBİ ve mikro işletme e-dönüşümün bir parçası oluyor  

KOBİ’lerin gönlü gelişmeden yana 

Cirosal olarak, e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamaları tarafından domine edilen e-dönüşüm pazarında şu an 1,2 milyon mükellef bulunuyor. Bu kullanıcıların %75’inden fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor ve bunun yaklaşık yarısı e-dönüşüme geçiş sürecini herhangi bir zorunluluk kapsamına dahil olmadan gönüllülük esası ile yürütüyor. Elektronik belge kullanımının büyümeye katkısının farkında olan KOBİ’ler, e-dönüşümün maliyet ve iş gücü anlamında  sunduğu verimlilik avantajı sayesinde zorunluluk kapsamında olmasalar da e-belgelerden faydalanmayı tercih ediyorlar. 

Sırada 350 bin yeni mükellef var 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye başta olmak üzere e-belge kapsamları genişletildi. Bu güncelleme ile  brüt satış hasılatı sınırı aşağı çekilerek daha fazla mükellefin zorunlu olarak bu uygulamalara geçiş yapması sağlanıyor.  

Güncel zorunluluk ve ciro kapsamı detaylarına ulaşmak için ilgili blog yazımızı okuyabilirsiniz. 

Son tebliğ ile Temmuz ayında 350 bin yeni mükellefin sisteme girmiş olması bekleniyor. Ancak söz konusu yeni mükelleflerin yaklaşık 100 bininin halihazırda GİB sisteminde datası bulunuyor. Bu sayı dijitalleşmenin ve e-belgelerin sunduğu kolaylıkların fark edilmesiyle geçişlerin ağırlıklı olarak gönüllü  gerçekleştiğini gösteriyor. 

Harekete Geçin

Türkiye’deki e-dönüşüm uygulamalarına ilişkin son güncellemeler ve zorunluluk kapsamları hakkında tüm detayları öğrenmek için uzman ekibimizle iletişime geçin.

Sektörlerden bağımsız olarak kurumlara önemli bir rekabet avantajı sağlayan dijitalleşme, pandemi ile hız kazandı. Dijital dönüşümden faydalanmaya başlayan kurumlar, bu sürecin getirdiği avantajları tecrübe ettikçe teknoloji alanına yapılan yatırımlar ve beklentiler her geçen gün artmaya başladı. Küresel ekonominin yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalmasının yanı sıra büyümenin dijital teknolojiler ekseninde gerçekleşmesi sonucunda KOBİ’ler de bu sürece dahil olmaya başladı. Her ölçekteki şirket için önem taşıyan dijital dönüşüm kavramı küçük ve orta segmentte yer alan kurumlar, yani KOBİ’ler için de geleceği şekillendiren ve yeniliklere yardımcı olmak adına önemli bir adım oldu. 

International Data Center (IDC)’ın öngörüsüne göre 2026 yılı itibarıyla tüm dünyadaki KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital olarak daha dirençli olmak ve değişen pazar koşullarından yararlanmak için bilişim teknolojileri harcamalarını önemli ölçüde artırmış olacak. 

Dijitalleşmenin KOBİ’ler için faydaları  

Dijitalleşmeye adım atan firmaların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında olmasa bile gönüllü olarak e-Dönüşüm’e geçiş yapması, ön muhasebe süreçlerinin dijitale taşınarak, çok daha pratik ve daha az maliyetli hale gelmesi için önemli. 

Özellikle e-Ticaret’e adım atmış bir KOBİ için fazlasıyla zaman alan bir iş yükünün elektronik ortama aktarılması iş süreçlerinde zamandan, iş gücünden ve maliyetten tasarruf sağlayacak. 

Temmuz geçişi KOBİ’leri dijitalleştirecek   

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihinde güncellenen ve genişletilen 509 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği’ne göre 1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olacak yeni uygulamalar hali hazırda e-Dönüşüm’e gönüllü olan KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak.    

2021 yılı cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar e-faturaya geçiş yaparken, e-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı şekilde geçenlerin yanı sıra 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan ve e-ticaret faaliyetleri ya da gayrimenkul, motorlu taşıt alım-satım, kiralama, inşa ve imal faaliyetinde bulunan mükellefler ise e-fatura ve e-arşiv faturaya dahil olacak.  

Harekete Geçin

Türkiye’deki e-dönüşüm uygulamalarına ilişkin son güncellemeler ve zorunluluk kapsamları hakkında tüm detayları öğrenmek için uzman ekibimizle iletişime geçin.