Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya çapında lider konumundaki Sovos, sonlanması öngörülen ve yeni başlayacak olan SGK teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Sovos, 15 Haziran’da düzenlediği webinar ile; 2021 yılı içerisinde yararlanılabilecek güncel teşvikler, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Ücret Desteği sürelerinin uzatılma ihtimali, 7252 ile 7256 no’lu teşviklerin güncel durumu, Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvikler (7316-7319) ve KOSGEB/İŞKUR Kaynaklı Ücret ve Mesleki Eğitim Destekleri gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının da dahil olduğu 8000’in üzerinde şirkete, tamamlayıcı ve süreklilik arz eden vergi uyumluluğu çözümleri sunan Sovos’un 15 Haziran’da düzenlediği webinarda Kovid-19 salgınının şirketler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan SGK teşviklerindeki son durum ve yeni teşvikler ele alındı.
“2021 SGK Teşviklerinde Güncel Durum” başlığıyla düzenlenen webinara konuşmacı olarak Sovos Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut ile Sovos’un iş ortaklarından Cobus İş Geliştirme Kurucusu, SGK ve İŞKUR Teşvik Danışmanı Kemal Sakin katıldı.
SGK’nın mevcut ve devam edecek olan teşviklerini değerlendiren Sovos Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunan Sovos; SGK teşvik konularının çözümünde de karmaşık teşvik hesaplamalarına son vererek hızlı ve kolay hesaplama, geçmiş dönem teşvik tutarlarını hata payı bırakmadan belirleme ve bu sayede personel sayısını artırırken eş zamanlı olarak maliyetlerden tasarruf etmeye yönelik pek çok fayda sağlıyor. Bu da özellikle içerisinden geçmekte olduğumuz dönemde kurumlar için büyük önem arz ediyor. 7252 ve 7256 teşvikleri, Kovid-19 sebebiyle yaşadığımız pandemi döneminde tüm müşterilerimiz için bir can suyu oldu. Sovos olarak müşterilerimizi bu teşviklerden yararlandırırken, aynı zamanda SGK’ya yapılan bildirimler ve başvurularda da danışmanlık yaptık. Müşterilerimizin hatalı başvuru ve bildirim yapmalarını önleyerek mağdur olmalarına izin vermedik.”

Şirketlerin 2021’de yararlanabileceği güncel teşvikler nelerdir?

SGK teşvikleri birçok şirketin personel maliyetlerinden tasarruf ederek kazancını artırdığı önemli bir yol olduğunun vurgulandığı webinarda, çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebileceği konuşuldu.
Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK, 2021 yılında da; Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İlave İstihdam Teşviki gibi geçmişten gelen teşviklerin süresini uzatarak ya da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürecek.

Teşviklerde Güncel Durum

Normalleşme Desteği: Normalleşme Desteği kapsamında; 1/7/2020 tarihinden önce başvurarak yeni koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.
Artı İstihdam Prim Desteği: 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı çalıştırılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.
*Ek Kurallar: İşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşviklerde Son Durum

Webinarda, SGK’nın 2021-14 sayılı Genelgesi çerçevesinde 7316 Kanun numaralı “Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik” olarak isimlendirilen prim teşviki hakkında detaylı bilgiler de ele alındı. Bu kapsamda şirketlerin bu prim teşvikinden yararlanma şartları şu şekilde belirtildi:

Teşvik kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen (işsizlik sigortasına tabi olan) sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacaktır.

49 veya Altında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine 5 Sigortalıya Kadar Yeni Prim Desteği

2021/Mart ayında 49 veya altında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik, en fazla 5 sigortalıdan dolayı yararlanabilecekleri yeni bir prim desteği getirilmiştir.
Yararlanma şartları:

Süresi devam eden teşvikler nelerdir?
Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik, 4/B (BAĞ-KUR) 5 Puan Teşviki, Genç Girişimci Teşviki, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvikler, SGK tarafından devam ettirilen teşvikler olmuşlardır.

KOSGEB ve İŞKUR kaynaklı Ücret ve Mesleki Eğitim Destekleri

Şirketlerin Yararlanabileceği Diğer Teşvikler:

İlgili webinar kaydına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
Link: 2021 SGK Teşviklerinde Güncel Durum

Sovos Hakkında

Sovos, vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Şirket, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 8 binin üzerinde müşterisine çözümleriyle destek olmaktadır. Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Londra merkezli Hg bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa’da ofisleri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için www.sovos.com/tr web sitesini ziyaret edebilir, Sovos’u LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumundaki Sovos, Kovid-19 salgınının şirketlere olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen yeni SGK teşvikleri ve kapsamları ile ilgili bilgiler verdi.
Sovos, 10 Aralık’ta düzenlediği webinar ile Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve Nakdi Ücret Desteği süreleri, 7252 sayılı teşvikten kimlerin yararlanabileceği, 7256 sayılı kanun ile sağlanan yeni SGK teşviklerinin neler olduğu gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının da dahil olduğu 8000’in üzerinde şirkete, tamamlayıcı ve süreklilik arz eden vergi uyumluluğu çözümleri sunan Sovos’un 10 Aralık’ta düzenlediği webinarda Kovid-19 salgınının şirketler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan yeni SGK teşviklerinin ayrıntılarına yer verildi.
Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgınının yol açtığı olumsuzlukları gidermek için geliştirilen teşviklerin kapsamına ilişkin düzenlenen webinarda konuşmacı olan Sovos Türkiye Kanal ve İş Ortakları Satış Direktörü Ali Bulut ile Sovos’un iş ortaklarından Cobus İş Geliştirme Kurucusu, SGK ve İŞKUR Teşvik Danışmanı Kemal Sakin teşvikler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Şirketlere ‘Kovid-19’ destekleri

Kovid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü Mart ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı’nın koordinasyonunda çalışmalar yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın girişimleri ile salgının şirketler üzerindeki olumsuz etkileri bertaraf edilmeye çalışılıyor.
Bu kapsamda, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı, Nakdi Ücret Yardımı ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi imkânlara yenileri eklendi. 1 Temmuz 2020 tarihinden önce Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği başvurusunda bulunan ve bu desteklerin sona ermesi ile normal çalışma süresine dönen özel sektör iş yerleri için 7252 sayılı kanun teşvik yayımlandı.

Teşviklerin süresi uzatıldı mı?

6111 sayılı kanun kapsamında kadınlar ile gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını sağlamak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla uygulanan prim teşvikinin süresi uzatıldı.
1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihlerinde yeni istihdam olarak işsizleri işe alan işverenlere yönelik 7103 sayılı kanun kapsamında ilave sigortalı istihdam eden işverenlere uygulanan Yeni Nesil Teşvik de süresi uzatılan teşvikler arasında yer aldı.

İşçi ve işverenleri ilgilendiren önemli konular

Çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı süresi 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılırken, işverenin çalışanlarını kısmen ya da tamamen Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı 17 Kasım 2020 itibariyle 3 aylık süreyi geçmemek üzere uzatıldı.
Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği sürelerinde de güncellemeye gidilirken Kovid-19 nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.
Kovid-19 salgını sebebiyle uygulanan Nakdi Ücret Desteğinin süresi de 17 Ocak’a kadar devam edecek. Söz konusu tüm desteklerin süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla tekrar uzatılabilecek.

7252 sayılı teşvik ve 7256 sayılı kanun ile sağlanan yeni SGK teşvikleri

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği imkânlarından yararlanmış ve normal çalışmaya dönen tüm firmaların 7252 sayılı teşvikten yararlanabileceği belirtilirken, yararlanma süresine 3 ay uzatma kararıyla ilave 3 ay daha eklendi. 7252 sayılı teşvik uyarınca günlük teşvik tutarı ise 36,77 TL olacak.
7256 sayılı kanun ile sağlanan Yeni SGK Teşvikleri kapsamında ise Artı İstihdam Teşviki bakımından Ocak 2019 – Nisan 2020 arası aylık en az sigortalı bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilen ve 1 Aralık 2020 itibariyle çalışmaya devam eden kişiler için günlük 44,15 TL, bu kişiler işe alındıklarında ama çalıştırılamadıklarında da günlük 39,24 TL destek sağlanacak.
İstihdama Dönüş Teşviki bakımından da Ocak 2019 – Nisan 2020 arası işten çıkış kodu ahlak ve iyi niyet kuralları olmayan ve 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arası işe girişi yapılan kişiler için günlük 44,15 TL ve bu kişiler işe alındıklarında ama çalıştırılamadıklarında ise günlük 39,24 TL destek oluşturulacak.

Sovos’un SGK teşvik çözümlerinin özellikleri

Yeni SGK teşvikleri ile salgının ilk günlerinden itibaren devam eden destekler hakkında detaylı bilgiler paylaşmasının ardından Sovos’un SGK teşvik çözümlerine değinen Sovos Türkiye Kanal ve İş Ortakları Satış Direktörü Ali BulutVergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunan Sovos; SGK teşvik konularının çözümünde de karmaşık teşvik hesaplamalarına son vererek hızlı ve kolay hesaplama, geçmiş dönem teşvik tutarlarını hata payı bırakmadan belirleme ve bu sayede personel sayısını artırırken eş zamanlı olarak maliyetlerden tasarruf etmeye yönelik pek çok fayda sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.
Sovos’un sunduğu SGK teşvik çözümlerinin özelliklerini aktararak sözlerine devam eden Ali Bulut, “Sovos’un sağladığı çözümler eksiksiz veri güvenliği sağlıyor. Sovos’un KVKK’ya tam uyumlu sistemi ile SGK kullanıcı adı ve şifresi ile kolayca hesaplama yapmak mümkün. Sovos çözümleri yeni nesil teşvikler ile alınabilecek maksimum teşvik tutarını hesaplarken, işe alım ve işten çıkarma gibi özel durumlar karşısında bilgilendirme de sağlıyor. Detaylı analiz ve raporlama özelliği ile de yıllık ya da karşılaştırmalı teşvik raporu, ortalama analizleri, personel analizleri, eksik ya da hatalı bilgi analizleri sistem üzerinden kolayca hazırlanabiliyor.” dedi.

Sovos Hakkında

Sovos, vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Şirket, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 8 binin üzerinde müşterisine çözümleriyle destek olmaktadır. Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Londra merkezli Hg bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa’da ofisleri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için www.sovos.com/tr web sitesini ziyaret edebilir, Sovos’u LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Türkiye’nin genç nüfus potansiyelinin yanı sıra her geçen gün girişimcilik adına ortaya çıkan yeni oluşumlar ekonomik büyüme açısından da giderek değer kazanıyor. Bu kapsamda genç girişimcilere sağlanan destek ön plana çıkıyor.  

SGK primleri kapsamında da 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere faaliyete başladığı takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca 75 bin TL’ye kadar elde edilecek kâr için gelir vergisi muafiyeti sağlıyor.  

Genç girişimcilere Bağkur desteği  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında tescil tarihini takip eden 1 yıl içerisinde 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesi kapsamında belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanıyor. Bu hüküm adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak için geçerli olmakla birlikte teşvikin süreci bir yıl ile sınırlı. 2022 yılı itibarıyla en düşük BAĞKUR primi aylık 1.601 TL’dir. 

18-29 yaş arası genç girişimciler 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile başvurulacak Genç Girişimci Desteği’ne yararlanma şartları ise şu şekilde: 

Genç girişimci desteğinden faydalanırken girişimcilerin işe başlama tarihini göz önünde bulundurması gerekmektedir.  

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

6486 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81.maddesinde yapılan düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile teşvikin süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Düzenleme 51 ilde özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puanlık sigorta primi işveren desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasını kapsıyor.

Yüzde 5 puanlık indirim ile işverenlere toplamda bir personel için %11‘lik bir indirim sağlayarak sigorta primlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Bu teşvikten sigorta primlerini düzenli ödeyen ve geçmiş SGK prim borcu veya cezası olmayan, devlet ihaleli iş yapmayan tüm özel şirket işverenleri yararlanabiliyor.

Bölgesel indirim teşviki tekrar uzatılır mı?

Bölgesel teşvik ile ilgili nihai tarih birkaç kere uzatılsa da son olarak 31.12.2021 tarihi belirlendi. Yakın zamanda yeniden bir uzatma kararı olmayacak.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

İşverenlerin çalışan sigorta prim maliyetlerini azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel istihdam teşviklerini takip etmeleri kritik bir öneme sahiptir.

Aynı anda yürürlükte olan birçok teşvik mevcuttur ve faydalanma kriterleri değişkenlik göstermektedir. Webinarımıza katılarak firmanızın 2022 yılında yararlanabileceği tüm SGK Teşvikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Teşvik kapsamlarının yanı sıra karmaşık hesaplama süreçlerinin önüne geçilmesi için gerekli profesyonel süreç yönetimi hakkında da bilgiler vereceğimiz canlı yayına, formu doldurarak kaydınızı tamamlamayı unutmayın.

AJANDA

Kayıt sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yararlanabileceğiniz SGK Teşvikler hakkında sıkça ilettiğiniz soruları sizler için cevapladık:

Personel alımlarında teşvikleri maksimum hale getirmek için dikkat edilmesi gereken konular için öneriniz var mıdır?

Personellerin SGK girişinin yapılmadan önce muhakkak İŞKUR kaydının yapılmış olması, işten personel çıkarılırken teşvik alan değil; teşviksiz personele öncelik verilebilir.

ARGE çalışanlarından bir kişiyi 15 gün 5746, 15 gün 6111’den faydalandırabilir miyiz?

Hem çalışma günü esasına göre hem sigorta primi matrahına göre bir mükerrerlik olmadığı, bildirgelerin beyanlarında mükerrerlik yaratılmadığı sürece 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi desteği diğer sigorta primi destekleri ile aynı sigortalı için aynı dönemde uygulanabilir. Ancak SGK’nın belirtmiş olduğu aynı dönemde ve aynı kişide mükerrer teşvik söz konusu olmaması kuralından dolayı Sovos SGK Teşvik sistemlerinde, işverenleri yersiz yararlandırma durumuna düşürmemek adına başka kanun numarası dahil edilmemektedir.

 Yatırım teşvik belgemiz var SGK kısmını detaylandırabilir misiniz?

Normal çalışanlar için uzaktan çalışma gün sayısı bildirimi zorunlu değil, Ar-Ge çalışanları için zorunlu mudur?

Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebileceklerinden uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmelidir.

Teknopark bölgelerindeki teşvikler hakkında güncel bilgi verebilir misiniz?

4691 kanun kapsamında olan teşviklerden yararlanmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak gerekmektedir. Bunun için ilgili Teknokent Yönetici Şirketi tarafından bölgeye kabul edilmeniz gerekmektedir. Bölgeye kabul edilmek için; Faaliyetlerinizin Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım çerçevesinde olmalıdır. Bu kapsamda projelerinizin olması ve projeleri gerçekleştirmek için Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Personeli istihdam etmeniz gerekmektedir. Teknopark Teşvik İçerikleri ise; Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası), Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası bulunmaktadır.

5746 ile 4691 karışıyor genelde, farkları nelerdir?

4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen Ar-Ge projelerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır.

SGK, İŞKUR, KOSGEP gibi kurumların hepsi de teşvik veriyor ama hepsi de çok karmaşık. Bu süreci firmalar nasıl yönetmeli?

Bu tür süreçler için uzman desteği ile ilerleyen danışman kurumlardan yararlanabilirsiniz.

İŞKUR Teşviklerinden faydalanırken nelere dikkat edilmelidir?

İŞKUR istihdam teşviklerinden 6645, mesleki yeterlilik ile seçilirse; her ay düzenli olarak diploma, çalıştığı meslek kodu vs. evraklar ile bildirim yapılması gerekmektedir.

5510 no’lu teşviğin diğer teşviklerle bağlantısı hakkında bilgi alabilir miyiz? 5510 nolu teşvikten yararlanıyorken 7103’e dahil olan bir personelde sistem nasıl çalışmaktadır?

Tüm borcu olmayan özel sektör işverenleri 5510 kanun numarasını bordro programından seçip kaydederek sürekli bu kanun no ile xml/txt dosyası alarak beyanda bulunabilir.

5510 indiriminin diğer kanunlarla bağlantısı ise, sistemimiz 5510 olarak alınan xml/txt dosyasındaki personellerin teşvik için uygunluğunu sorguladıktan sonra kanun no değişikliği yaparak yeniden xml/txt dosya raporu vermektedir. Eğer teşvik detayında 5510 için de indirim sağlıyor ise bunu tahakkuk fişinde ayrıca vermektedir. Buradaki amaç xml/txt içerisindeki personellerin uygun olan kanun numaralarının doğru tespit edilerek maksimum fayda sağlayan kanuna değiştirilerek optimizasyonun yapılmasıdır.  Kanun detayı kapsamında 5510 kanun indirimi ile 6111, 6645 teşviki tahakkuk fişinde beraber kapsama alınmaktadır. 7103 teşviki bu konuya dahil değildir.

Örneğin her ay 5 kişi işe alınsa bunun bize yıllık getirisi ne olur?

Bu noktada bizler işe alınan her personelin teşviklere uygun olacağını ya da olmayacağını önceden kesin olarak öngöremeyeceğimiz için, ancak işe alınan her personelin istihdam artışı olması nedeniyle mevcut alınan personellerden ortalamaya uyması ve arttırmasından dolayı ilave destek sağlayacağını söyleyebiliriz.

Firmaların mevcut çalışanları için tekrardan teşvik sorgulaması yapılabilir mi?

Evet; her ay düzenli olarak xml/txt dosyanızı yüklediğiniz Sovos SGK Teşvik sistemimiz, mevcut uygun teşvikli personelleri sorgular ve raporlar. Yararlanamadığınız tüm teşviklerden ilgili dönem için doğru ve tam tespitle kayıp yaşamazsınız.

SGK sisteminde zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Kişinin teşvik günü veya teşvik süresi değişebilmektedir. Bununla ilgili bir önleminiz var mıdır?

Bununla ilgili her ayın 25’inde ve 26‘sında yersiz yararlanma kontrol ekranımız tüm işverenlerimiz adına çalıştırılarak söz konusu bir değişiklik var ise e-posta ile bilgilendirilmektedir.

SGK Borcu olan bir müşterinin demo yapması halinde teşvikten yararlanabileceği yönünde rapor çıkartıyor musunuz yoksa ekranınızda bir uyarı çıkıyor mu?

Evet, teşviklerin kontrol edildiği SGK ekranları ile borç ekranlarının sorgulama alanları farklı olduğu için teşvik sonuç raporu çıkıyor. Ancak işverenlerin teşvik kullanımı tamamen yasaklanmadığı sürece borcunu ödeme durumunda çıkan son dönem teşvik tutarlarından yararlanması mümkündür

Sisteminiz yüklenen xml dosyasının doğruluğunu kontrol ediyor mu?

Bordro programında emekli, engelli ya da ar-ge kanun numarası seçilerek kaydedilen teşvikler ve 5510 kanun numaraları ile alınan xml/txt beyanname dosyalarındaki verilerde kanun no değişikliği sadece 5510’daki personeller için teşvike uygunluğu sorgulanır, teşvike uygun personellerin ilgili kanun numarasında değişiklik yapılır. Emekli ve engelli ve ar-ge personelleri sadece ortalama sayıya dahil edilerek analizlerde kullanılır. Xml ya da txt’deki ücret, gün, çıkış tada giriş tarihi vb. gibi bordroya ait verilerin işverenler tarafından doğru olarak kılavuz sistemine yüklenmesi gerekiyor. Teşvik için sorgulanan personeller gerçekte emekli mi ya da sigorta girişi yapılırken doğru kayıt ile mi işlem yapıldığı konusunda sistemimiz sonuç vermemekte olup, doğruluğu işveren tarafından emin olunarak beyannameye gönderilecek şekilde Sovos SGK Teşvik programına yüklenmelidir. Sistem sadece uygun teşvik için personellerde kanun no değişikliği yapmaktadır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

SGK teşvikleri, istihdam ve sigorta prim desteği (işveren teşvik sistemi, işveren teşvik sorgulama) ile kurumlara önemli fırsatlar ve maliyet avantajı sağlıyor. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK’nin teşvik süresini uzattığı teşviklerden biri de İşbaşı eğitim programını tamamlayanların istihdamına yönelik.

Türkiye İş Kurumu tarafından başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan en az %50 sini eğitim sonunda işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlıyor.

Teşvikten yararlanma şartları

Hangi işverenler bu teşvikten yararlanabilir?

Çalışan açısından teşvikten yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir:

Başvuru Evrakları nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı başlatabilmek için öncelikle bağlı olunan İŞKUR’a teslim etmek üzere;

Sonrasında bu evrakların incelemeleri gerçekleşir ve programın başlangıç tarihi belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra Kursiyer-İşveren-İŞKUR arasında toplu bir sözleşme imzalanıp onaylanır ve program başlatılır.

Teşvik ile ilgili uyarılar

Destek tutarı ise;

Son olarak PEK tutar üzerinden 5 puanlık indirime ilave %15,5 işveren payı üzerinden hesaplanır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasını da fazlasıyla etkiledi. Ülkemizde, iş dünyası üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltabilmek ve istihdamı teşvik etmek için İstihdama Dönüş Prim Desteği ve İlave İstidam Prim Desteği sağlandı.

Bu teşvikler sona erdi ancak SGK, yeni teşvikler oluşturarak ve çeşitli diğer teşvikleri devam ettirerek firmalara desteklerini sürdürüyor.

Siz de her ay sigortalı çalışanlarınız için yatırdığınız sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanmak ve personel maliyetlerinden tasarruf etmek istiyorsanız, webinarımıza kaydolarak tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Ajanda:

Webinara buradan kayıt olabilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını hayatın her alanını olduğu gibi iş dünyasını da fazlasıyla etkiledi. Ülkemizde iş dünyası üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltabilmek ve istihdamı teşvik etmek için bir dizi tedbir alındı. Tedbirlerden biri de 7256 sayılı Kanunla getirilen İstihdama Dönüş Prim Desteği ve İlave İstidam Prim Desteği’ni içeren teşvik oldu.

Teşvikten faydalanılan sigortalıların en az yarısı kadar sigortalı işe devam etmeli

Söz konusu iki teşvik için de Aralık 2020’de başlayan faydalanma süresi, fesih yasağının sona erme tarihi olan 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi. Ancak teşvik ile birlikte işverenlerin yükümlülüğü sona ermedi. 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci ve 28’inci maddeleriyle; teşvikten faydalanan işverenler, teşvikin uygulama süresi boyunca teşvikten faydalanılan sigortalıların en az yarısı kadar sigortalıyı, teşvik uygulama süresi bittikten sonra da teşvikten yararlanılan ortalama süre kadar istihdam etmekle yükümlü olmayı kabul etmişlerdi.

Buna göre; 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin aşağıda belirtilen işten çıkış kodlarıyla feshedilmesi ve işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması hâlinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin, 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınması gerekiyor.

SGK tarafından belirtilen ilgili işten çıkış kodları ve istihdam teşviklerinin geri alınmasına neden olacak detayların anlatıldığı bilgilendirme yazıları aşağıda görülebilir;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İş yerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

 

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkra kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir” hükümleri yer alır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK, 2021 yılında da Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İlave İstihdam Teşviki gibi geçmişten gelen teşviklerin süresini uzatarak ya da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Hali hazırda devam eden teşviklerde güncel durum

Normalleşme Desteği: Normalleşme Desteği kapsamında; 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurarak kovid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

Artı İstihdam Prim Desteği: 2019 Ocak ila 2020 Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı çalıştırılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

*Ek Kurallar: İşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Faaliyetine ara verilen sektörlere yönelik teşviklerde son durum

SGK’nın 2021-14 sayılı Genelgesi çerçevesinde 7316 Kanun numaralı “Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik” olarak isimlendirilen prim teşvikinden yararlanma şartları şu şekilde belirtildi:

Teşvik kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen (işsizlik sigortasına tabi olan) sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacaktır.

Yeni Prim Destekleri

2021/Mart ayında 49 veya altında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik, en fazla 5 sigortalıdan dolayı yararlanabilecekleri yeni bir prim desteği getirilmiştir.

Yararlanma şartları:

2021/Mart ayında 50 veya üzerinde sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri, 5335/30-2. fıkrada belirtilen işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri söz konusu destekten yararlanmayacaktır.

Ayrıca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile yurt dışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da destekten yararlanamayacak.

KOSGEB ve İŞKUR kaynaklı Ücret ve Mesleki Eğitim Destekleri

Şirketlerin Yararlanabileceği Diğer Teşvikler

Sağlanan SGK teşvikleri, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmelere, çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirim imkânı sunuyor. Bu sayede kurumlar personel maliyetlerinde ciddi bir oranda tasarruf sağlayabiliyor.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Sonlanması Öngörülen ve Yeni Başlayacak Teşviklerden Haberdar Olun

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebilirler.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK, 2021 yılında da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürüyor. Bazı Teşvikler ise sonlandırılıyor; bu teşviklerden yararlanmak için son fırsatı kaçırmayın.

Firmaların yararlanmaya devam edeceği ve yeni başlayacak teşvikleri anlattığımız webinarımızın kaydını izleyebilirsiniz.

Ajanda:

Webinar Kaydını Buradan İzleyebilirsiniz.

Kurumlar için en büyük gider kalemlerinden biri olan çalışan maaşları, net ücret üzerinden hesaplansa da, SGK ve vergi eklemeleri ile birlikte ele alındığında ön görülenden yüksek meblağlara ulaşabilir.

Çalışan Maliyeti Hesaplanması

Çalışan maliyetinin hesaplanmasındaki ilk kalem, brüt ücrettir. Brüt ücret; net maaş, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik ve SGK işçi primlerinin toplanmasıyla elde edilmektedir.

Ancak, çalışanın kuruma maliyeti, sadece brüt ücret olmamaktadır. Firmanın bir çalışan için ödediği miktar, SGK işveren payı ve brüt maaşın toplanması ile elde edilir.

İşsizlik primleri ve SGK, tavan ve taban meblağları arasında hesaplanır:

Personel giderlerini optimize etmenin yolu: SGK indirimlerinden yararlanmak

Kurumlar, sunulan teşviklerden yararlanarak, personel sayılarını arttırırken aynı zamanda çalışanlarına ait maliyetlerden tasarruf sağlayabilmektedir.

Şirketler eğer tüm personel bildirgelerini zamanında gönderirlerse ve SGK’ya ödemeleri gereken prim, idari para cezası aynı zamanda şirketlerin bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası bulunmuyorsa; bildirgeyi gönderirken 5510 sayılı kanunu seçmeleri önem arz etmektedir.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken başlıklar şu şekildedir:

6111 Sayılı Sigorta Prim Teşviki

6111 Sayılı Sigorta Prim Teşviki şirketlerin son 6 aydaki ortalama çalışan sayısına göre hesaplanmaktadır. Kurumların bu teşvikten faydalanması için şu koşullara sahip olması gerekir:

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayan çalışanların, eğitim aldıkları meslekte, programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde, ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam oluştuysa, SGK işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

7103 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

Kurumların bu teşvikten faydalanması için şartlar şu şekildedir:

 

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

 

Kovid-19 salgının ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak ve faaliyetleri sekteye uğrayan özel sektörü desteklemek için 2020 içinde geliştirilen teşvik ve destek paketlerinin benzerleri 2021’de de sürüyor. Sağlanan destekler sayesinde işyerlerinin maliyetleri azalırken, istihdamın korunması ve artırılması için de katkı oluşturuluyor.

SGK, Normalleşme Teşviki ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam prim destekleriyle özel sektör için 2021 yılında da önemli katkılar oluşturmaya devam ediyor. SGK, sağladığı teşviklerle Kovid-19 salgınından önemli derecede olumsuz etkilenen özel sektörü güçlendirirken sigortalı çalışanlara da desteklerini sürdürüyor.

7252 Normalleşme Teşviki

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlanan önemli desteklerden biri de Normalleşme Teşviki. Bu destekten yararlanan işyerlerinde sigortalılar için Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve Nakdi Ücret Desteği (NÜD) uygulamaları sonlanmış olur. Nakdi ücret desteği 2021 yılı tutarı 39,24 * 1,2156 = 47,70 TL şeklinde hesaplanır.

1 Temmuz 2020 tarihi öncesinde kısa çalışmaya başvurmuş olan işverenler, normal çalışmaya geçtikten sonra ihtiyaç duyulması durumunda çalışanlarını yeniden kısa çalışmaya geçirebilirler. Bunun için sigortalının kısa çalışmaya başvurulan ilk listede yer alması yeterli olur. Bu durumda, 1 Temmuz 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma listesinde yer alan sigortalılar uzatılan dönemlerde de kısa çalışmadan yararlandırılabilir.

Bu çerçevede, Normalleşme Teşviki kapsamında işlem gören bir sigortalının, tekrardan KÇÖ ya da NÜD uygulamasından yararlanmaya başlaması durumunda teşvik durdurulur. Bu durumda sigortalı KÇÖ ya da NÜD almaya başlar. Sigortalının KÇÖ veya NÜD uygulaması tekrar sona erdiğinde sigortalı kalan süre kadar Normalleşme Teşviki’nden yararlandırılabilir. Normalleşme Teşviki KÇÖ ya da NÜD uygulamalarının sonlandırıldığı ayı takip eden aydan itibaren başlatılır ve 6 ay boyunca uygulanabilir.

Diğer taraftan, Normalleşme Teşviki’nden yararlandırılmada KÇÖ veya NÜD uygulamalarının sonlandırılması veya yeniden uygulanmaya başlanması durumları sigortalı bazında dikkate alınmaktadır. Bu teşvikten yararlanmak için;

17256 İstihdama Dönüş Prim Desteği

7256 sayılı kanunun 12. maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 27. madde ile getirilen ve “İstihdama Dönüş Prim Desteği” olarak da adlandırılan 17256 sayılı kanun kapsamında işverenlere 2021 yılı için prim ödeme gün sayısının günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar olan 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL kadar destek verilecektir.

4447 sayılı kanunun geçici 27. maddesinin yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılacaktır. İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden yararlanmak isteyen işyerlerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi beklenir.

27256 Artı İstihdam Prim Desteği Teşviki

2019 Ocak ve 2020 Nisan dönemlerine ait aylık prim hizmet belgelerinde, en az sigortalı bildirilen aydaki çalışan sayısına ilave olarak veya 17 Nisan 2020 tarihinden sonra ilk defa SGK kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019 Ocak ve 2020 Nisan dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim hizmet belgesi vermeyen işyerlerinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere Artı İstihdam Prim Desteği Teşviki sağlanacaktır.

27256 teşviki 2021 yılı tutarı 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL olarak hesaplanır. Bu teşvikten yararlanmak için;

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerini anlattığımız blog serimizin 1. bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

SGK teşvikleri, şirketlerin maliyetlerinden tasarruf sağlarken istihdamı arttırmaları açısından da önemli bir rol oynuyor. SGK, uyguladığı istihdam teşvikleriyle özel sektöre maliyet desteği sunarken istihdamın artması için de olumlu katkıda bulunuyor.

2020 yılı içerisinde çeşitli istihdam teşvikleri açıklayan SGK, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması için destekler sağlamıştı. 2021 yılında da SGK istihdam teşvikleri sağlamaya devam ediyor.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İlave İstihdam Teşviki (Geçici 19. Madde)

Söz konusu istihdam teşviki 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için kullanılacak. İlave istihdam teşvikinden faydalanmak için bu tarihler arasında işe alınan sigortalının İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

Teşvikten yararlanmak için gereken diğer şartlar ise şu şekilde:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İlave İstihdam Teşviki (Geçici 20. Madde)

Bu istihdam teşviki kapsamından 2017 yılında sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri faydalanır. Teşvikten yararlanmak için gerekli diğer koşullar ise;

İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesi kapsamında yayımlanan genelge uyarınca; kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile, uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen işyerleri;

6111 Sayılı Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik (Geçici 10. Madde)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesine göre ilan edilen genelge uyarınca, özel sektör işverenleri için 1 Mart 2011 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanmak isteyen işyerlerinde şu şartlar aranıyor:

6645 Sayılı Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki

Bu teşvikten yararlanmak isteyen şirketlerin 6 aylık çalışan sayısına ilave istihdam oluşturması ve Munzam Sandıklarına (sadece özel sektör işverenlerine) tâbi çalışanları işe alması gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları, üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Yararlanma süreleri işbaşı eğitim programının başladığı tarih ve sektörlere göre 30 ila 48 ay arasında değişmektedir.

Bu teşvik kapsamında gerekli diğer koşullar şu şekilde:

İşbaşı Eğitim Teşviki

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 15. maddesi kapsamında yayımlanan genelge uyarınca; Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine, işe aldıkları çalışanlarının sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında hazırlanan genelgeye göre özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin engelli sigortalı çalıştırmaları, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süreleri içinde vermeleri ve primlerini ödemeleri gerekmektedir.

Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların İstihdamına Dair Teşvik

Özel sektörde istihdam edilen 2828 sayılı kanunun Ek 1. maddesi kapsamında olan sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Bu teşvik kapsamında;

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerini anlattığımız blog serimizin 3. bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

SGK teşvikleri birçok şirketin personel maliyetlerinden tasarruf ederek kazancını artırdığı önemli bir yoldur. Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebilirler.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok destek sağlayan SGK 2021 yılında da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürüyor.

Yurtdışına götürülen ya da gönderilen sigortalılar için teşvik

5510 sayılı kanunun 81. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeye göre yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere, yurt içinden götürülen ya da gönderilen sigortalılar için uygulanan teşvik kapsamında genel sağlık sigortası primleri işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Söz konusu teşvikten yararlanmak için;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına yönelik teşvik

Özel sektör işverenleri 5510 sayılı kanunun 81. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeye göre sigortalı çalışanlarının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin işveren hissesinde 5 puanlık indirimden yararlanır.

Söz konusu teşvik kapsamında başvuruda bulunurken;

İlave 6 puanlık indirim

5510 sayılı kanunun 81. maddesi kapsamında yayımlanan genelgelerde ilan edilen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlanacaktır.

Ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim daha uygulanacaktır. 5 puanlık indirim SPEK üzerinden, ilave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

İlave 6 puanlık indirim teşvikinden yararlanırken;

Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki teşvik

5510 sayılı kanunun Ek 2. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeler uyarınca, kanun kapsamında koşulların sağlandığı belirlenen illerde, işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işyerlerinin;

Kültür Yatırımları Teşviki

5225 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında yayımlanan genelgeye göre, Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu destekten yararlanmak için;

AR-GE (Araştırma, Geliştirme ve Girişimleri) Teşviki

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi kapsamında ilan edilen genelgeye göre, Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu teşvikten yararlanmak isteyen işyerlerinin;

Yararlanabileceğiniz SGK Teşviklerini anlattığımız blog serimizin 2. bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Sovos Türkiye, işverenlere can suyu olan SGK teşvikleri hakkında çalışmalarına devam ediyor.

Satış Direktörü Ali Bulut, istihdam teşviklerinden maksimum oranda yararlanmanın yollarını ve bu teşviklerin Türk iş dünyasına katkısını tüm detayları 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 12:00’da Bloomberg HT’de anlattı.

Canlı yayın kaydını buradan izleyebilirsiniz.

Kullanıcılarının finansal ve muhasebe süreçlerini dijital ortama taşıyan ve dünya çapında 16.500+ işletmeye hizmetlerini ulaştıran Sovos, ‘İstihdam Teşvikleri’ Etkinliğini düzenledi.

Hangi konuları ele alındı?

Ajanda

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisi minimize edilmeye devam ediyor. Çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı, Nakdi Ücret Yardımı ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi imkanlara yenileri eklendi.

01 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunan ve bu desteklerin sona ermesi ile normal çalışma süresine dönen özel sektör iş yerleri için 7252 sayılı kanun teşvik yayımlandı.

Covid-19 etkisi tüm dünyada devam ederken Türkiye de bu etkileri azaltabilmek için yeni teşvikler yayımlamaya devam ediyor. Webinar kaydını izleyerek firmanızın yararlanabileceği tüm teşvikleri uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz

Neler Anlatıldı?

Yayın kaydını buradan izleyebilirsiniz.