Şirket Verimliliğinin Artmasında Vergi Teknolojilerinin Rolü

Erdinç Aysu
Ocak 28, 2021

Dijitalleşmenin her geçen gün artması şirketlerin farklı gelişim alanlarına yönelmelerini sağlıyor. Verimlilik ise şirketlerin geliştirmek istediği konuların başında yer alıyor. Dijital dönüşüm sayesinde verimliliği artırmak isteyen şirketler gelişen vergi teknolojilerini iş süreçlerine dahil ederek kaynaklarını daha etkin kullanıyor.

Verimliliğin Artması Şirketlere Ne Gibi Kazanımlar Sağlıyor?

Şirketlerin temel faaliyetlerini yerine getirirken kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için verimlilik hayati öneme sahip. Üretkenliğin artması, süreçlerin hızlanması ve insan kaynağının etkin kullanımı için verimliliğin artırılması çok önemlidir.

Dijital dönüşümle birlikte gelişen vergi teknolojileri şirketlerin 3 temel konuda verimliliklerini artırmalarını sağlıyor.

 • Zaman Tasarrufu: Vergi teknolojileri işlerin daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlar. Takip ve kontrol gibi tüm süreçler daha kısa sürede yapılırken zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Şirketler zamanı daha etkin kullanır ve temel faaliyetlerine daha çok yoğunlaşabilir.
 • Maliyet Tasarrufu: Vergi teknolojileri sayesinde zamandan tasarruf sağlanırken vakit kaybına yol açan iş süreçleri de azalacağından maliyetten de tasarruf sağlanır. Verginin dijitalleşmesi israfın önüne geçer ve kontrolü arttırdığı için gelir kayıplarını da azaltır.
 • Verimli İş Gücü: İş yoğunlukları artan şirketler vergi teknolojileri ile kapasitelerini daha verimli kullanır. Dijital dönüşüm öncesine göre aynı sürede yapılabilen iş miktarı artarak şirketlerde daha etkin performans yönetimi sağlanır.

E-Belge Kullanımının Şirketlerin Verimliliğine Etkisi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamını genişletirken 2020 yılı Türkiye için e-belge kullanımlarının arttığı bir yıl oldu. Zorunlu geçişlerin yanında gönüllü olarak da e-belge kullanımına geçen birçok şirket var.

Verimlilik açısından şirketlere önemli avantajlar sağlayan e-belgeler ve bu dijital dönüşümün şirketlere getirdiği faydalar şu şekildedir:

E-Fatura

 • E-faturalar dijital ortamda hızlı bir şekilde düzenlenir ve arşivlenir. Şirketler zaman ve depolama maliyetleri açısından tasarruf sağlar.
 • E-faturaların fiziki sevkiyat süreci olmadığından belge kayıpları yaşanmaz. İş gücü kaybının önüne geçilir.
 • Tahsilatların takibi ve kontrolü hızlanır.
 • Kâğıt fatura basımı ortadan kalkar, şirketlerin toplam maliyeti azalır.

E-Arşiv Fatura

 • Faturalar hızlıca düzenlenir. Fatura basım ve gönderim maliyetleri azalır.
 • E-arşiv fatura sayesinde raporlama işleri kolaylaşır, detaylı raporlamalar daha kısa sürede yapılır.
 • Muhasebe süreçleri hızlanır, operasyonel yük hafifler.

E-İrsaliye

 • E-irsaliye kullanımı kâğıt ve dosya masraflarını azaltır. İrsaliyelerin takip ve kontrolü kolaylaşır.
 • Raporlama işlemlerini kolaylaştırır. Hızlı mutabakat sağlar.
 • Kaybolma ya da yeniden gönderim gibi maliyetler ortadan kalkar.
 • Belgeler ek yük oluşmadan yıllarca saklanır.

E-Defter

 • E-defter uygulaması sayesinde denetim süreçlerinde doğru veriye ulaşma süresi kısalır.
 • Noter onay süreçlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kaybı azalır.
 • Vergisel süreçlere uyumluluk artar.

Diğer E-Belgeler

E-serbest meslek makbuzu ve e-müstahsil makbuzu gibi zorunluluk kapsamında yer alan e-belgelerin yanında, kullanımı zorunlu olmasa da önümüzdeki yıllarda kullanım alanı artabilecek, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım satım belgesi ve e-dekont gibi e-belgeler, faaliyet alanlarına göre şirketlerin zaman, maliyet ve iş gücü açısından verimliliğini artırmasını sağlar

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada müşterilerini e-fatura ve vergi zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Erdinç Aysu

Sovos Türkiye ekibinde satış mühendisi olan Erdinç Aysu, müşterileri e-belge uygulamaları konusunda teknik ve regülasyon açısından yönlendirip, doğru çözümleri uygulamalarına yardımcı olurken şirket içerisinde satış ve ür-ge ekipleriyle çalışmaktadır. Yazılım teknolojilerinde 10 yılı aşkın deneyime sahiptir ve Işık Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği yüksek lisansı yapmıştır
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz. Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 20, 2023
e-Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar Neler?

e-Dönüşüm süreciyle birlikte e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanabilmesi, iletilebilmesi ve saklanabilmesi işleri oldukça kolaylaştırdı. Yola 10 yıl önce çıkan Türkiye’nin başı çektiği, şimdilerde ise pek çok ülke tarafından kabul edilmeye başlanan bu sistem, sunduğu kolaylıklarla beğeni topluyor. Fakat bu yolculukta karşılaşılan zorluklar da var. Gelin bu zorluklara hazırlıklı olmak için […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
October 11, 2023
e-Belge Türleri

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır. Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir. Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak. e-Belge nedir? e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 6, 2023
Uzmanla Tanışın, Cemile Yıldız, Bilgi Güvenliği Müdürü

Sovos olarak yürüttüğümüz tüm e-Dönüşüm projelerinde ekibimizde mutlaka bir ‘Bilgi Güvenliği Uzmanı’ yer alıyor. Bilgi güvenliği uzmanının projelerde neden mutlaka bulunması gerektiğini sizlere daha iyi açıklamak için sorularımızı Bilgi Güvenliği Müdürü Cemile Yıldız’a yönelttik… Rolünüzden ve Sorumluluklarınızdan Bahseder Misiniz? EMEA bölgesi Bilgi Güvenliği Müdürü olarak Sovos’un bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinin yanında; müşterilerimizin […]