,

Şirket Verimliliğinin Artmasında Vergi Teknolojilerinin Rolü

Erdinç Aysu
Ocak 28, 2021

Dijitalleşmenin her geçen gün artması şirketlerin farklı gelişim alanlarına yönelmelerini sağlıyor. Verimlilik ise şirketlerin geliştirmek istediği konuların başında yer alıyor. Dijital dönüşüm sayesinde verimliliği artırmak isteyen şirketler gelişen vergi teknolojilerini iş süreçlerine dahil ederek kaynaklarını daha etkin kullanıyor.

Verimliliğin Artması Şirketlere Ne Gibi Kazanımlar Sağlıyor?

Şirketlerin temel faaliyetlerini yerine getirirken kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için verimlilik hayati öneme sahip. Üretkenliğin artması, süreçlerin hızlanması ve insan kaynağının etkin kullanımı için verimliliğin artırılması çok önemlidir.

Dijital dönüşümle birlikte gelişen vergi teknolojileri şirketlerin 3 temel konuda verimliliklerini artırmalarını sağlıyor.

 • Zaman Tasarrufu: Vergi teknolojileri işlerin daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlar. Takip ve kontrol gibi tüm süreçler daha kısa sürede yapılırken zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Şirketler zamanı daha etkin kullanır ve temel faaliyetlerine daha çok yoğunlaşabilir.
 • Maliyet Tasarrufu: Vergi teknolojileri sayesinde zamandan tasarruf sağlanırken vakit kaybına yol açan iş süreçleri de azalacağından maliyetten de tasarruf sağlanır. Verginin dijitalleşmesi israfın önüne geçer ve kontrolü arttırdığı için gelir kayıplarını da azaltır.
 • Verimli İş Gücü: İş yoğunlukları artan şirketler vergi teknolojileri ile kapasitelerini daha verimli kullanır. Dijital dönüşüm öncesine göre aynı sürede yapılabilen iş miktarı artarak şirketlerde daha etkin performans yönetimi sağlanır.

E-Belge Kullanımının Şirketlerin Verimliliğine Etkisi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamını genişletirken 2020 yılı Türkiye için e-belge kullanımlarının arttığı bir yıl oldu. Zorunlu geçişlerin yanında gönüllü olarak da e-belge kullanımına geçen birçok şirket var.

Verimlilik açısından şirketlere önemli avantajlar sağlayan e-belgeler ve bu dijital dönüşümün şirketlere getirdiği faydalar şu şekildedir:

E-Fatura

 • E-faturalar dijital ortamda hızlı bir şekilde düzenlenir ve arşivlenir. Şirketler zaman ve depolama maliyetleri açısından tasarruf sağlar.
 • E-faturaların fiziki sevkiyat süreci olmadığından belge kayıpları yaşanmaz. İş gücü kaybının önüne geçilir.
 • Tahsilatların takibi ve kontrolü hızlanır.
 • Kâğıt fatura basımı ortadan kalkar, şirketlerin toplam maliyeti azalır.

E-Arşiv Fatura

 • Faturalar hızlıca düzenlenir. Fatura basım ve gönderim maliyetleri azalır.
 • E-arşiv fatura sayesinde raporlama işleri kolaylaşır, detaylı raporlamalar daha kısa sürede yapılır.
 • Muhasebe süreçleri hızlanır, operasyonel yük hafifler.

E-İrsaliye

 • E-irsaliye kullanımı kâğıt ve dosya masraflarını azaltır. İrsaliyelerin takip ve kontrolü kolaylaşır.
 • Raporlama işlemlerini kolaylaştırır. Hızlı mutabakat sağlar.
 • Kaybolma ya da yeniden gönderim gibi maliyetler ortadan kalkar.
 • Belgeler ek yük oluşmadan yıllarca saklanır.

E-Defter

 • E-defter uygulaması sayesinde denetim süreçlerinde doğru veriye ulaşma süresi kısalır.
 • Noter onay süreçlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kaybı azalır.
 • Vergisel süreçlere uyumluluk artar.

Diğer E-Belgeler

E-serbest meslek makbuzu ve e-müstahsil makbuzu gibi zorunluluk kapsamında yer alan e-belgelerin yanında, kullanımı zorunlu olmasa da önümüzdeki yıllarda kullanım alanı artabilecek, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım satım belgesi ve e-dekont gibi e-belgeler, faaliyet alanlarına göre şirketlerin zaman, maliyet ve iş gücü açısından verimliliğini artırmasını sağlar

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada müşterilerini e-fatura ve vergi zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Erdinç Aysu

Sovos Türkiye ekibinde satış mühendisi olan Erdinç Aysu, müşterileri e-belge uygulamaları konusunda teknik ve regülasyon açısından yönlendirip, doğru çözümleri uygulamalarına yardımcı olurken şirket içerisinde satış ve ür-ge ekipleriyle çalışmaktadır. Yazılım teknolojilerinde 10 yılı aşkın deneyime sahiptir ve Işık Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği yüksek lisansı yapmıştır
Paylaşın

KDV ve Finansal Raporlama Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
Mart 22, 2023
KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Alım satımı yapılan tüm ürünlerden alınan dolaylı bir vergi türü olan KDV ile ilgili çok sorulan soruların yanıtlarını sizin için derledik… KDV Nedir? Katma Değer Vergisi (KDV), harcamalar üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. Bir mal veya hizmetin üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar oluşturulan her bir katma değer üzerinden alınan vergidir. Ülkemizdeki en önemli vergi kalemlerinden […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Mart 3, 2023
Zorunlu E-Belge Uygulamaları Sizi Yönetmeden Siz Onları Yönetin

Bilişim teknolojileri (BT) lideri olmak için iyi bir yıldayız. Yıllar boyu “daha azıyla daha çoğunu yapın” cümlesi teknoloji harcamalarında birçok kurumun sloganı olduktan sonra, işler nihayet iyi yönde ilerlemeye başladı. Gartner araştırma şirketine göre, 2022 sonunda BT harcamalarının tahminen 4.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyordu. Bu, 2021’e kıyasla %5,1’lik bir artış anlamına geliyor ve COVID-19 pandemisi […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
Şubat 1, 2023
Şahıs Şirketi Kurmanın Gereklilikleri

Serbest çalışan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri şahıs şirketi kurmak için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan belgeler. Bu yazımızda hem şahıs şirketi türleri hem de vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz.  Türkiye’deki kurumlara veya Türkiye’den yurt dışındaki kurumlara ‘freelance’ hizmet veren ya da kendi işini yapmaya başlayan kişilerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 25, 2023
Özel Entegratör Değişikliğinde Merak Edilenler

Özel entegratör nedir, kişilere, kurumlara nasıl avantajlar sağlar ve özel entegratörü seçerken nelere dikkat edilmeli gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt veren yazımızın ardından bu kez özel entegratör değişikliği yapmak isteyenlerin merak ettiklerini gündeme aldık. E-belge dijitalleşme sürecinde ilk seçtiği özel entegratörün hizmetlerinden memnun kalmayan kişi ve kurumlar belirli bir noktada değişikliğe gitme ihtiyacı duyuyor. Konuyla […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 16, 2023
Özel Entegratör Nedir?

Verginin dijitalleşmesinde, e-belgelere geçiş döneminde ve sonrasında özel entegratörler kilit bir rol üstlendi. Peki ‘nedir bu özel entegratör?’ ve ‘nasıl faydalar sunar?’ ‘Özel entegratör’, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı tebliğler ile e-belge mükellefi olan ya da gönüllü olarak vergi süreçlerini dijitalleştirmek isteyenlerin karşısına çıkan ilk kavramlardan biridir. Ancak özel entegratörün ne olduğu, kullanıcıya nasıl faydalar […]