SGK Teşvik: Sıkça Sorulan Sorular

Sovos
Mart 17, 2022

Yararlanabileceğiniz SGK Teşvikler hakkında sıkça ilettiğiniz soruları sizler için cevapladık:

Personel alımlarında teşvikleri maksimum hale getirmek için dikkat edilmesi gereken konular için öneriniz var mıdır?

Personellerin SGK girişinin yapılmadan önce muhakkak İŞKUR kaydının yapılmış olması, işten personel çıkarılırken teşvik alan değil; teşviksiz personele öncelik verilebilir.

ARGE çalışanlarından bir kişiyi 15 gün 5746, 15 gün 6111’den faydalandırabilir miyiz?

Hem çalışma günü esasına göre hem sigorta primi matrahına göre bir mükerrerlik olmadığı, bildirgelerin beyanlarında mükerrerlik yaratılmadığı sürece 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi desteği diğer sigorta primi destekleri ile aynı sigortalı için aynı dönemde uygulanabilir. Ancak SGK’nın belirtmiş olduğu aynı dönemde ve aynı kişide mükerrer teşvik söz konusu olmaması kuralından dolayı Sovos SGK Teşvik sistemlerinde, işverenleri yersiz yararlandırma durumuna düşürmemek adına başka kanun numarası dahil edilmemektedir.

 Yatırım teşvik belgemiz var SGK kısmını detaylandırabilir misiniz?

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgesinin alınmış olması
  • Tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),
  • 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında yatırım teşvik belgesi düzenlenen işyerleri için 25510, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yatırım teşvik belgesi düzenlenen 1,2,3,4,5.bölgede kurulu işyerleri için 16322, 6.bölgede kurulu işyerleri, cazibe merkezi kapsamındaki işyerleri ve gemi yatırımları için 26322 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya bildirilmesi,
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi ve cezasının olmaması,
  • İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
  • Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
  • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması.

Normal çalışanlar için uzaktan çalışma gün sayısı bildirimi zorunlu değil, Ar-Ge çalışanları için zorunlu mudur?

Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personeller, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebileceklerinden uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmelidir.

Teknopark bölgelerindeki teşvikler hakkında güncel bilgi verebilir misiniz?

4691 kanun kapsamında olan teşviklerden yararlanmak için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak gerekmektedir. Bunun için ilgili Teknokent Yönetici Şirketi tarafından bölgeye kabul edilmeniz gerekmektedir. Bölgeye kabul edilmek için; Faaliyetlerinizin Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım çerçevesinde olmalıdır. Bu kapsamda projelerinizin olması ve projeleri gerçekleştirmek için Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Personeli istihdam etmeniz gerekmektedir. Teknopark Teşvik İçerikleri ise; Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası), Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası ve SGK İşveren Desteği, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası bulunmaktadır.

5746 ile 4691 karışıyor genelde, farkları nelerdir?

4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 5746 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülen Ar-Ge projelerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır.

SGK, İŞKUR, KOSGEP gibi kurumların hepsi de teşvik veriyor ama hepsi de çok karmaşık. Bu süreci firmalar nasıl yönetmeli?

Bu tür süreçler için uzman desteği ile ilerleyen danışman kurumlardan yararlanabilirsiniz.

İŞKUR Teşviklerinden faydalanırken nelere dikkat edilmelidir?

İŞKUR istihdam teşviklerinden 6645, mesleki yeterlilik ile seçilirse; her ay düzenli olarak diploma, çalıştığı meslek kodu vs. evraklar ile bildirim yapılması gerekmektedir.

5510 no’lu teşviğin diğer teşviklerle bağlantısı hakkında bilgi alabilir miyiz? 5510 nolu teşvikten yararlanıyorken 7103’e dahil olan bir personelde sistem nasıl çalışmaktadır?

Tüm borcu olmayan özel sektör işverenleri 5510 kanun numarasını bordro programından seçip kaydederek sürekli bu kanun no ile xml/txt dosyası alarak beyanda bulunabilir.

5510 indiriminin diğer kanunlarla bağlantısı ise, sistemimiz 5510 olarak alınan xml/txt dosyasındaki personellerin teşvik için uygunluğunu sorguladıktan sonra kanun no değişikliği yaparak yeniden xml/txt dosya raporu vermektedir. Eğer teşvik detayında 5510 için de indirim sağlıyor ise bunu tahakkuk fişinde ayrıca vermektedir. Buradaki amaç xml/txt içerisindeki personellerin uygun olan kanun numaralarının doğru tespit edilerek maksimum fayda sağlayan kanuna değiştirilerek optimizasyonun yapılmasıdır.  Kanun detayı kapsamında 5510 kanun indirimi ile 6111, 6645 teşviki tahakkuk fişinde beraber kapsama alınmaktadır. 7103 teşviki bu konuya dahil değildir.

Örneğin her ay 5 kişi işe alınsa bunun bize yıllık getirisi ne olur?

Bu noktada bizler işe alınan her personelin teşviklere uygun olacağını ya da olmayacağını önceden kesin olarak öngöremeyeceğimiz için, ancak işe alınan her personelin istihdam artışı olması nedeniyle mevcut alınan personellerden ortalamaya uyması ve arttırmasından dolayı ilave destek sağlayacağını söyleyebiliriz.

Firmaların mevcut çalışanları için tekrardan teşvik sorgulaması yapılabilir mi?

Evet; her ay düzenli olarak xml/txt dosyanızı yüklediğiniz Sovos SGK Teşvik sistemimiz, mevcut uygun teşvikli personelleri sorgular ve raporlar. Yararlanamadığınız tüm teşviklerden ilgili dönem için doğru ve tam tespitle kayıp yaşamazsınız.

SGK sisteminde zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Kişinin teşvik günü veya teşvik süresi değişebilmektedir. Bununla ilgili bir önleminiz var mıdır?

Bununla ilgili her ayın 25’inde ve 26‘sında yersiz yararlanma kontrol ekranımız tüm işverenlerimiz adına çalıştırılarak söz konusu bir değişiklik var ise e-posta ile bilgilendirilmektedir.

SGK Borcu olan bir müşterinin demo yapması halinde teşvikten yararlanabileceği yönünde rapor çıkartıyor musunuz yoksa ekranınızda bir uyarı çıkıyor mu?

Evet, teşviklerin kontrol edildiği SGK ekranları ile borç ekranlarının sorgulama alanları farklı olduğu için teşvik sonuç raporu çıkıyor. Ancak işverenlerin teşvik kullanımı tamamen yasaklanmadığı sürece borcunu ödeme durumunda çıkan son dönem teşvik tutarlarından yararlanması mümkündür

Sisteminiz yüklenen xml dosyasının doğruluğunu kontrol ediyor mu?

Bordro programında emekli, engelli ya da ar-ge kanun numarası seçilerek kaydedilen teşvikler ve 5510 kanun numaraları ile alınan xml/txt beyanname dosyalarındaki verilerde kanun no değişikliği sadece 5510’daki personeller için teşvike uygunluğu sorgulanır, teşvike uygun personellerin ilgili kanun numarasında değişiklik yapılır. Emekli ve engelli ve ar-ge personelleri sadece ortalama sayıya dahil edilerek analizlerde kullanılır. Xml ya da txt’deki ücret, gün, çıkış tada giriş tarihi vb. gibi bordroya ait verilerin işverenler tarafından doğru olarak kılavuz sistemine yüklenmesi gerekiyor. Teşvik için sorgulanan personeller gerçekte emekli mi ya da sigorta girişi yapılırken doğru kayıt ile mi işlem yapıldığı konusunda sistemimiz sonuç vermemekte olup, doğruluğu işveren tarafından emin olunarak beyannameye gönderilecek şekilde Sovos SGK Teşvik programına yüklenmelidir. Sistem sadece uygun teşvik için personellerde kanun no değişikliği yapmaktadır.

Harekete Geçin

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan Sovos SGK Teşvik çözümümüz ile hakkettiğiniz teşvikleri eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebilirsiniz.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Sovos

Sovos, vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Şirket, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve farklı büyüklükleri olan müşterilerine 70’ten fazla ülkede destek olmaktadır. Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Hg ve TA Associates bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Amerika ve Avrupa’da ofisleri bulunmaktadır.
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
September 21, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde dördüncü konumuz ‘proje sürecinde dikkat edilmesi gerekenler’… e-Dönüşüm projenizin başarıyla sonuçlanması için servis sağlayıcınıza büyük rol düşüyor. Servis sağlayıcınız konusuna her alanda hâkim değilse, burada belirtilenleri dikkate alarak süreci ilerletmeniz faydalı olacaktır…  e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı ve üçüncü yazısına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
August 22, 2023
SAP S/4HANA Geçişi: e-Dönüşüm Servis Sağlayıcısının Rolü Nedir?

“SAP, S/4HANA ile neler sunuyor? e-Dönüşüm sürecine neler getiriyor? Geçiş sürecinde neden servis sağlayıcıya ihtiyaç duyuluyor? Servis sağlayıcının bu süreçteki rolü nedir?” gibi pek çok önemli sorunun yanıtını bulacağınız bir yazı ile tekrar bir aradayız. Gelin SAP S/4HANA’nın e-Dönüşüm süreçlerindeki rolünü ve servis sağlayıcıların üstlendiği görevleri birlikte inceleyelim. Dünya genelinde 50, Türkiye’de de 25’i aşkın […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
August 16, 2023
e-Fatura Keserken Nelere Dikkat Edilmeli?

e-Dönüşüm uygulamaları arasında en yaygın kullanıma sahip olan e-Fatura hakkında kullanıcılar sıklıkla “e-Fatura nasıl kesilir”, “e-Fatura nasıl düzenlenir?”, “kesilmiş bir e-Faturayı reddetmek mümkün mü?”, “e-Fatura nasıl iptal edilir?”, “mali mühür olmadan e-Fatura kesilir mi?”, “şahıs şirketi için e-Fatura nasıl kesilir?” gibi sorular yöneltiyor. e-Fatura keserken dikkat edilmesi gereken önemli konularla ilgili soruları Sovos uzmanları yanıtladı…  e-Arşiv Fatura […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
August 11, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Adımları Planlamak

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde üçüncü konumuz ‘e-Dönüşüm proje süreçlerinin adımları… Bu yazıda, dönüşüm projesinde adım adım yapılması gerekenleri ele alarak, sürecin başarıyla tamamlanmasına hazırlık yapacağız. E-dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı entegrasyonlar, ikincisi servis sağlayıcı seçimi hakkındaydı. İlk yazıda servis sağlayıcıların sunduğu e-Dönüşüm hizmetine ek olarak şirketlerin farklı entegrasyon taleplerinin […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
August 3, 2023
e-İmza Nedir? e-İmza Nerelerde Kullanılır?

Dijitalleşme hızla ilerlerken, kâğıt üzerinde yapılan işlemler de yerini dijital ortamda gerçekleştirilen işlemlere bırakıyor. e-Fatura, e-İrsaliye gibi dijital belgelerin kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, Türkiye e-Dönüşüm sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu dijital dönüşümün temel taşlarından biri de elektronik imza veya yaygın kullanılan adıyla e-İmza. Bu yazımızda e-İmzanın ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, nasıl alındığı gibi önemli bilgileri […]