Romanya KDV için Bölünmüş Ödeme Sistemi’ni Yürürlükten Kaldırdı

Joanna Hysi
Şubat 11, 2020

KDV Açığını Kapatmak İçin Alınan Önlemler

Avrupa Komisyonu’nun son raporuna göre Avrupa’daki KDV açığı yıllık 137 milyar € civarında ve bu tutar, bölge için beklenen KDV gelirinin %11,2’sine karşılık geliyor.

KDV açığının en çok göründüğü ülkeler ise; %37,89 ile Romanya, %33,6 ile Yunanistan ve %25,3 ile Litvanya.

Hindistan, Tayland, Vietnam ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, KDV açığını kapatmak ve KDV sahtekarlığıyla mücadele etmek için farklı denetimleri uygulamaya alarak, yasal düzenlemeler getiriyor.

İtalya, Fransa ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerinde de alınan önlemler, genellikle Avrupa Birliği KDV kurallarına aykırı. Örneğin İtalya’da ticari taraflar, kendi belirledikleri formatta (kâğıt veya elektronik olarak) fatura düzenleyebiliyorlar. Bu durum ise, 2006/112 KDV Direktifi’nde ortaya konan düzenlemelerle çelişiyor.

B2B ekosistemindeki işletmeler için bölünmüş ödeme sistemi; dönemsel KDV iadesini dolduran tedarikçilerin, tahsilat yaptıktan sonra vergi dairesine düzenli ödeme yapma zorunluluğu ile çelişiyor.

Bölünmüş KDV Ödeme Sistemi Nedir?

Bölünmüş ödeme sistemi, KDV tutarının ve vergi matrahının iki ayrı hesapta ödendiği alternatif bir KDV tahsilat sistemidir.

Bu sistemin dünyada farklı çeşitleri bulunmakla birlikte, genel olarak net tutar tedarikçinin ticari banka hesabına, KDV tutarı ise doğrudan KDV hesabı adı verilen tedarikçinin özel banka hesabına ödenmektedir.

Avrupa Komisyonu, bölünmüş ödeme sisteminin KDV tahsilat aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını ölçmek amacıyla, Aralık 2017’de yasal ve teknik olarak uygulanabilir senaryolar tasarladıkları bir çalışma yürüttü.

Bu çalışma sonucunda, bölünmüş ödeme sisteminin, KDV’yi tahsil ettikten sonra bunu vergi dairesine beyan etmeden ya da ödemeden kaybolma riskini ortadan kaldırdığı için KDV sahtekarlığıyla mücadele edebilecek yetkinlikte bir önlem olduğu sonucuna varıldı.

Bölünmüş ödeme sistemi; Avrupa’da KDV tahsilatı satıcı tarafından yapıldığından ve kayıtlı tacirlerin düzenli raporlamasına ve ödemesine dayandığından, AB’nin KDV düzenlemesinden farklılık gösteriyor.

Dolayısıyla bu çalışma sonucunda, bu sistemin faydasından çok zararı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunamadı ve geniş kapsamlı bölünmüş ödemenin, KDV açığında büyük düşüş sağlanmasına olanak sağlarken, idari maliyetleri de önemli ölçüde artıracağı ortaya çıkarıldı.

Bölünmüş Ödeme Sistemini Benimseyen Avrupa ülkeleri

AB Komisyonu’nun bölünmüş ödeme sisteminin önemi, faydaları ve mevzuat uyumluluğuna ilişkin endişelerine rağmen, bu mekanizma günümüzde pek çok ülke tarafından benimseniyor.

Bu mekanizmayı benimsemeyen ülkeler ise genellikle Avrupa dışındaki ülkeler. Örneğin;

  • Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye’de, “KDV’nin tevkifata tabi tutulması” veya “tersine vergilendirme”) gibi terimlerin kullanımında tutarsızlık mevcut.
  • İtalya ise bölünmüş ödeme sistemini yalnızca işletme ve hükümet arası gerçekleşen işlemlerde (B2G) sınırlı olarak kullanıyor.
  • Polonya zorunlu bir sistem benimsemedi.
    Birleşik Krallık ise paydaşlarla fayda zarar hesabı yaptıktan sonra bölünmüş ödeme sistemine geçiş yapmayı planlıyor.

Romanya’daki Bölünmüş KDV Ödeme Sistemi

Romanya; 1 Ocak 2018’den itibaren, vergi yükümlülüğü belirli bir sınırın üstünde olan vergi mükellefleri için bölünmüş ödeme sistemini zorunlu hale getirdi.

İlerleyen aylarda Avrupa Komisyonu Romanya’ya ilk resmi tebligat mektubunu göndererek onların bu alandaki KDV Direktifinden istisna tutulma taleplerini reddetti ve AB kurallarına uygun düzeltici önlemler alması için Romanya’ya süre tanındı.

Aralık 2019’da, Romanya Acil Durum Yönetmeliği No. 78/2019 ile detayları belirtilen ve 1 Şubat 2020’de uygulamaya alınması beklenen yasal önlemlerle, KDV bölünmüş ödeme sistemi yürürlükten kaldırıldı.

Romanya’daki Vergi Mükellefleri İçin Ne İfade Ediyor?

Bölünmüş ödeme sistemini uygulayan vergi mükelleflerine ait KDV hesaplarının kullanılabilir bakiyesi 1-11 Şubat 2020 tarihleri arasında otomatik olarak mevcut banka hesaplarına aktarılacak.

Vergi mükellefleri 23 Aralık 2019’dan itibaren bölünmüş KDV ödeme sistemine kaydedilmeyecek,

KDV hesabı, 1 Şubat 2020’ye kadar herhangi bir alacaklı tarafından icra takibine alınabilecek.

Romanya’da SAF-T Uygulamasının Geleceği

Bölünmüş ödeme sistemindeki gelişmelere rağmen, KDV tahsilatını artırmaya yönelik bakış açısını sürdüren Romanya’nın, SAF-T planlarına sadık kalması bekleniyor.

SAF-T raporlaması, büyük vergi mükelleflerine yönelik bir pilot uygulama ile Ocak 2020 itibarıyla Romanya’da uygulamaya alınacak.

SAF-T raporlama sistemine ise 2020 sonuna kadar tam olarak geçilmesi hedefleniyor.

Bu uygulama bölünmüş ödeme sisteminden farklı olduğundan ve yerel SAF-T uygulamaları ortak pazar kapsamına girmediği için, Avrupa Birliği’nin düzenleyebileceği bir konu olarak karşımıza çıkmıyor.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Joanna Hysi

Joanna, Sovos TrustWeaver’da Mevzuat Danışmanıdır. Stokholm’de yaşayan ve aslen Yunanistanlı olan Joanna ticaret ve şirket hukukunda deneyimli ve AB hukuku ile finansal inovasyon alanında araştırmaya odaklanıyor. Joanna Hukuk diplomasını Yunanistan’da almış ve Londra’da, London School of Economics and Political Science’ta (LSE) Ticaret ve Şirket alanında yüksek lisans yapmıştır.
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz. Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 20, 2023
e-Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar Neler?

e-Dönüşüm süreciyle birlikte e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanabilmesi, iletilebilmesi ve saklanabilmesi işleri oldukça kolaylaştırdı. Yola 10 yıl önce çıkan Türkiye’nin başı çektiği, şimdilerde ise pek çok ülke tarafından kabul edilmeye başlanan bu sistem, sunduğu kolaylıklarla beğeni topluyor. Fakat bu yolculukta karşılaşılan zorluklar da var. Gelin bu zorluklara hazırlıklı olmak için […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
October 11, 2023
e-Belge Türleri

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır. Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir. Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak. e-Belge nedir? e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 6, 2023
Uzmanla Tanışın, Cemile Yıldız, Bilgi Güvenliği Müdürü

Sovos olarak yürüttüğümüz tüm e-Dönüşüm projelerinde ekibimizde mutlaka bir ‘Bilgi Güvenliği Uzmanı’ yer alıyor. Bilgi güvenliği uzmanının projelerde neden mutlaka bulunması gerektiğini sizlere daha iyi açıklamak için sorularımızı Bilgi Güvenliği Müdürü Cemile Yıldız’a yönelttik… Rolünüzden ve Sorumluluklarınızdan Bahseder Misiniz? EMEA bölgesi Bilgi Güvenliği Müdürü olarak Sovos’un bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinin yanında; müşterilerimizin […]