Prim Hizmet Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamesi Birleşti

Ali Bulut
Ekim 13, 2020

Devlet, muhtasar hizmet beyannamesini ve sgk beyannamelerini birleştirdi. Bu gelişme, 01 Mart 2020 tarihinde duyurulmuştu ancak olağanüstü hal dolayısıyla işleme geçmesi günümüzü buldu.

SGK ve muhtasar hizmet beyannamesi verecek olan şirketlerin, Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamelerini (MUHSGK) hazırlayıp, cari ayı takip eden ayın 26’sına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na(GİB) göndermesi gerekiyor.

Muhtasar beyannamesi ve aylık prim ve hizmet bildirgesi

Muhtasar beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre işverenler ya da vergi kesintisi yapan diğer kişilerin kesilen vergi matrahların toplu olarak vergi dairesine bildirmesidir. Muhtasar beyanname aylık olarak veya üç aylık olarak düzenlenebilir ve GİB’in muhtasar beyannamesi programı üzerinden verilir.

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi(APH) ise çalışanların toplam bir ay içinde elde ettikleri kazançların, çalışılan sürelerin ve işveren paylarının topluca yazıldığı ve her ayın 23’üne kadar e-bildirge sistemine yüklendiği bir belgedir.

Resmi Gazete’ye göre, işçi ve işveren primlerinin GİB’e bildirilmesi ve ödenmesi gerekir. Şimdiye kadar sigortalı çalışanların bu bildirimleri ayrı ayrı, yıllık Sigorta Primleri Bildirgesi, Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu, Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu olarak yapılıyordu. Yeni düzenlemede bu bildirgeler “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” altında toplandı ve aylık düzende bildirilmeye ve ödenmeye başlandı.

Muhtasar ve prim hizmetleri beyannamesi nedir?

SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi (APH) ve muhtasar beyannameleri 1 Temmuz 2020 tarihinde birleşti. Şimdi vergi beyannameleri SGK bildirimleri, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MUHSGK) adı altında, aynı anda yapılıyor.

Beyanname düzenleme programında MUHSGK_8 versiyonu ile oluşturulan muhtasar beyannamesinin beşinci sekmesinde bulunan SGK bildirimleri bölümüne, iş yeri ve çalışanların bilgileri (sicil bilgileri, prim günü, PEK, eksik günleri vb.) ve şubeleri aynı sayfada, satır satır olmak üzere APH Bildirgesinde yazıldığı gibi dolduruluyor. Sonra e-beyanname sistemi üzerinden onaylandığında hem vergi tahakkuk fişlerini hem SGK hizmet listelerini ve SGK tahakkuk fişlerini aynı ekrandan alınıyor.

Önemli noktalar

MUHSGK; Beyanname Düzenleme Programı, İnternet Vergi Dairesine Beyanname Düzenleme ve Defter Beyan Sistemi Mükelleflerinin Sistemlerinde Düzenleme aracılığıyla gönderilmektedir. Buradaki tercih seçeneği ücret gizliliği üzerine kuruludur. Mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak, sadece ücret gelirlerinin bildirimine ilişkin 1003B Beyanname kodlu MUHSGK verebilirler.

Ücret ödemelerine ilişkin beyanı, 1003B Beyannamesi ile yapan işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi gibi kesintileri ise 1003A kodlu MUHSGK ile beyan etmeye devam edecekler.

MUHSGK’yı; 10 üzeri işçi çalıştıranlar her ay, 1-10 arası işçi çalıştıranlar prim ve hizmete ait bildirimlerini her ay vergi kesintisine ait bildirimlerini 3 ayda bir (mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde) ve son olarak hiç İşçi çalıştırmayanlar ise yine 3 ayda bir bildirebilirler.

İşverenlerin, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) bildirimleri için çalışan sayılarına bağlı olarak uymaları gereken bir bildirim düzeni vardır:

  • Çalışanı olmayan işletmelerin üç ayda bir,
  • 10 ve üzeri çalışanı olanların her ay,
  • Çalışan sayısı 1-10 arası olanların ise her ay bildirim yapmaları gerekir.

Bunun yanı sıra, çalışan sayısı 1-10 arasında olan işletmeler, üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) vergi kesintisine ait bildirimlerini yapmaları zorunludur.

MUHSGK’nın ise, vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri takip eden ayın 26. günü gece saat 23.59’a kadar verilmesi gerekir.

Harekete Geçin

Sovos, regülasyonları takip ederek müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunma konusunda on yılın üzerinde deneyime sahiptir.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Paylaşın​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
January 15, 2024
Anlaşmanın En Hızlı Yolu: e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakatın iş dünyasındaki rolünü ve avantajlarını merak edenler için, “e-Mutabakat nedir?” “Elektronik mutabakat nasıl faydalar sunar?” gibi soruları yanıtlayacak bir yazı hazırladık. Gelin, muhasebe ve finans dönüşümünde e-Mutabakatın rolünü birlikte ele alalım… Kelime olarak uzlaşma, uygunluk, uyum anlamlarına gelen mutabakat; şirketler için elektronik ortamda sunduğu kolaylıklarla dikkat çekiyor. Türkiye’de henüz yasal bir zorunluluk olarak görülmeyen […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
December 25, 2023
Zamanı Gelmişti – Vertex’in Pagero’yu Satın Almasının Vergi ve Uyumluluk İçin Anlamı Ne?

Pek çok kişi gibi ben de Vertex’in resmi olarak Pagero’yu satın alma planlarıyla ilgili haberleri ilgiyle okudum. Bu bana pek şaşırtıcı gelmedi. Söz konusu iki şirketin zaten ticari bir ilişkisi vardı ve Ekim ayında stratejik ortaklıklarının kamuya duyurulmasından bu yana, sektörün içinden bazı kişiler ve uzmanlar bunun mantıklı bir sonuç olacağını tahmin ediyordu. Konu, bu […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
December 18, 2023
Zorunlu e-Defter Geçişi Ocak 2024’te!

Bu blog yazısı 20 Kasım 2023 tarihinde güncellenmiştir. Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. e-Belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim GİB’in son düzenlemesi neticesinde e-Fatura, e-Arşiv fatura […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Elektrikli Şarj Hizmetlerine Yönelik e-Belge Uygulamalarında Önemli Değişiklikler

Bu blog 9 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 28 Aralık 2023 tarihinde Elektrikli Şarj Hizmetlerine ilişkin iki önemli güncelleme paylaştı. Elektrikli şarj hizmeti sunan işletmeleri doğrudan ilgilendiren bu güncellemelerden biri e-Faturalar, diğeri ise elektrikli şarj ünitelerinin (EŞÜ) paketleri ile ilgili. 7 Ekim 2023’te yayımlanan 551 Sıra No.lu tebliğ ile elektrikli araçlara sunulan […]