Patronlarda E-Fatura Bilinmezliği

Sovos
Mayıs 24, 2022

Dünyada hükümetlerin zorunlu hale getirdiği e-fatura uygulamaları bir sonraki aşamanın bilinmezliğinden dolayı üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulları için risk seviyesini yükseltiyor. Dünya genelinde kurumlar bir yandan düzenlemelere uyumu sürdürerek, cezai yaptırımlardan kaçınsa da hükümetlerin getirdiği uygulamalarla birlikte gelen karmaşıklık endişe boyutunu artırıyor. Kurumlar açısından küresel vergi dairelerinin belirlediği süreçlerle uyum sağlayabilmek adına bilgi teknolojilerinin önemi giderek artıyor.

Bilgi teknolojileri açısından çözülmesi gereken beş sorun

Önümüzdeki dönemde kurumların faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edebilmeleri için göz önüne almaları gereken beş alan bulunuyor.

  • Gerçek zamanlı veri artık bir tercih değil, zorunluluk: Günümüzde birçok ülkede vergi daireleri işlemleri ve finansal bilgileri kurumların ağından geçtiği anda eş zamanlı olarak görüntüleyip, incelemek istiyor. Bu süreci kurumların iş akışlarını etkilemeden yürütmesi konusunda bilgi teknolojilerine çok iş düşüyor.
  • E-fatura düzenlemelerinde kontrol vergi otoritelerinde: Teknoloji yatırımları kurumlar için öncesinden planlanan operasyonlarken, hükümetlerin uyguladığı e-fatura düzenlemeleri sonucunda mecburi hale geliyor. Uygulamalardaki yükümlülükleri yerine getirmek için kısa vadeli çözümler mevcut olsa da bunlar gelecekte ek kaynak kullanımına yol açabilir. Bu sorunu çözmek için bilgi teknolojileri ekibinin bir yandan yükümlülükleri yerine getirmek için bir strateji geliştirirken diğer yandan da uzun vadeli plan ve bütçelerdeki parametreleri takip etmesi gerekiyor.
  • Veri uygulamalarının hızlı dönüşümü: Vergi kanunlarındaki güncellemeler ve yeni uygulamaların uzun yıllar içerisinde hazırlanması kurumların yükümlükleri karşılamak adına süreçleri hazırlaması için gerekli zamanı sağlıyordu. Ancak dijitalleşmenin hızı sayesinde yeni uygulamalar ve mevcut yasalardaki değişiklik yapılma süresi de hızlandı. Bu uygulamalarla ilişkili değişikliklerin güncellenmesi, yönetilmesi ve uygulanması bilgi teknolojileri için giderek daha önemli bir öncelik haline gelecek.
  • Ülkeler arası tutarsızlık çok uluslu şirketleri zorluyor: Farklı ülkelerde düzenleyici kuruluşların benimsediği ve hayata geçirdiği farklı uygulamalar büyük ve çok uluslu kurumları zorluyor. Şirketler faaliyet gösterdiği ülke ve bölge sayısına bağlı olarak hükümetlerin uyguladığı düzenlemelere uyumlanabilmek adına ayrı ayrı çözümler geliştiriyor. Bu kapsamda bilgi teknolojileri için asıl zorluk, işletmelerin her bir ülkedeki düzenleme kuruluşunun uygulamalarını karşılamasını sağlayacak ve aynı zamanda kurumun uyum durumunu gerçek zamanlı olarak gösteren genel bir tablo sunacak bir altyapı oluşturmak konusunda ortaya çıkıyor.,
  • Hükümetler uygulamaların sıklığını ve hızını artırdı: Vergi daireleri, zorunlu e-fatura düzenlemelerinin denetlenmesi ve uygulanması konusunda giderek daha talepkar ve hızlı bir tutum sergilemeye başladı. Zorunluluklara uyulmaması durumunda kurumların üretim yapma ve ürünleri sevk etme ve hatta alacaklılarına ödeme yapma veya bordroları ödeme kabiliyeti etkilenebiliyor. Tam da bu noktada bilgi teknolojilerinin işlem verilerinin düzenleme kuruluşlarına onların talep ettiği formatta ve sürede gönderilmesini sağlaması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Harekete Geçin

Sovos vergi uyumluluğu yazılımının e-dönüşüm ve e-belge zorunluluklarına uyum sürecinizde size nasıl yardımcı olabileceğine göz atabilirsiniz.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Sovos

Sovos, vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Şirket, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve farklı büyüklükleri olan müşterilerine 70’ten fazla ülkede destek olmaktadır. Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Hg ve TA Associates bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Amerika ve Avrupa’da ofisleri bulunmaktadır.
Paylaşın​

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
March 12, 2024
e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda İptal ve İade Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen yükümlüklerle her yıl çok sayıda şirket e-Dönüşüm sisteminin bir parçası olarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanıcısı haline geliyor. Sistemi yeni kullanmaya başlayan şirketlerin ise en sık sorduğu sorular e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarda iptal ve iade (ret) işlemleri hakkında oluyor. e-Fatura’nın iptal ve iade süreci teknik olarak bakıldığında kağıda basılı […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
January 15, 2024
Anlaşmanın En Hızlı Yolu: e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakatın iş dünyasındaki rolünü ve avantajlarını merak edenler için, “e-Mutabakat nedir?” “Elektronik mutabakat nasıl faydalar sunar?” gibi soruları yanıtlayacak bir yazı hazırladık. Gelin, muhasebe ve finans dönüşümünde e-Mutabakatın rolünü birlikte ele alalım… Kelime olarak uzlaşma, uygunluk, uyum anlamlarına gelen mutabakat; şirketler için elektronik ortamda sunduğu kolaylıklarla dikkat çekiyor. Türkiye’de henüz yasal bir zorunluluk olarak görülmeyen […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
January 9, 2024
Elektrikli Şarj Hizmetlerine Yönelik e-Belge Uygulamalarında Önemli Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 28 Aralık 2023 tarihinde Elektrikli Şarj Hizmetlerine ilişkin iki önemli güncelleme paylaştı. Elektrikli şarj hizmeti sunan işletmeleri doğrudan ilgilendiren bu güncellemelerden biri e-Faturalar, diğeri ise elektrikli şarj ünitelerinin (EŞÜ) paketleri ile ilgili. 7 Ekim 2023’te yayımlanan 551 Sıra No.lu tebliğ ile elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
December 25, 2023
Zamanı Gelmişti – Vertex’in Pagero’yu Satın Almasının Vergi ve Uyumluluk İçin Anlamı Ne?

Pek çok kişi gibi ben de Vertex’in resmi olarak Pagero’yu satın alma planlarıyla ilgili haberleri ilgiyle okudum. Bu bana pek şaşırtıcı gelmedi. Söz konusu iki şirketin zaten ticari bir ilişkisi vardı ve Ekim ayında stratejik ortaklıklarının kamuya duyurulmasından bu yana, sektörün içinden bazı kişiler ve uzmanlar bunun mantıklı bir sonuç olacağını tahmin ediyordu. Konu, bu […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
December 18, 2023
Zorunlu e-Defter Geçişi Ocak 2024’te!

Bu blog yazısı 20 Kasım 2023 tarihinde güncellenmiştir. Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. e-Belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim GİB’in son düzenlemesi neticesinde e-Fatura, e-Arşiv fatura […]