E-Arşiv Fatura Zorunluluğu ve Entegrasyon Yöntemleri

Tamer Taşdelen
Kasım 30, 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı hem uygulama hem de mükellefler açısından genişledi. Bu kapsamda yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan işletmeler için e-fatura uygulaması ve beraberinde e-arşiv fatura kullanımı zorunlu oldu.

2020 yılı içinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için de 1 Temmuz 2021 itibariyle e-arşiv faturaya geçiş zorunluluğu geliyor.

E-arşiv fatura uygulaması nedir, kimleri kapsar?

E-arşiv fatura dijital ortamda oluşturulabilen ve e-fatura mükellefi olmayan kişilere elektronik fatura gönderimini mümkün kılan bir e-belgedir.

GİB’in yayımladığı tebliğ’e göre;

 • E-fatura kullanan tüm mükellefler
 • Aracı hizmet sağlayıcıları
 • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi veya vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşması halinde faturanın e-arşiv fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

E-arşiv fatura uygulamasının sağladığı avantajlar

 • E-fatura’ya kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik fatura gönderilmesini sağlar.
 • İş süreçlerini hızlandırır ve şirketlerin verimliliğini artırır. Kaynakların şirketlere güç kazandıracak alanlara yönlendirilmesine imkân sağlar.
 • Fatura basım, gönderim maliyetlerini azaltır. Arşivleme maliyetini tamamen ortadan kaldırır.
 • Operasyonel yükü hafifletir. Tüm muhasebe süreçleri daha hızlı bir şekilde ilerler.
 • Gönderim sırasında kaybolmaların önüne geçilir. Dijital ortamda gönderilip saklandığı için daha güvenlidir.
 • Kâğıt israfının önüne geçer, doğayı korumaya katkı sağlar.

E-arşiv fatura entegrasyon yöntemleri

GİB tarafından yayımlanan kılavuza göre, e-arşiv fatura uygulamasına üç farklı yöntem ile entegre olunabilir.

 • GİB Portal: GİB’in sağladığı portal üzerinden e-fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
 • Direkt Entegrasyon: Firmaların kendi sunucuları üzerinden GİB’e doğrudan entegre olmalarıdır.
 • Özel Entegratör: GİB’den izin almış özel entegratör firmalar aracılığı ile e-arşiv sistemine entegre olunmasıdır.

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada müşterilerini e-fatura ve vergi zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Tamer Taşdelen

6 yılı SAP alanında uzmanlık olmak üzere 8 yıllık yazılım tecrübesi olan Tamer, Öğretim Teknolojileri Lisans diploması almış ve MIS Yüksek lisans derecesine sahiptir. Tamer, uygulama geliştirme, proje yönetimi, entegrasyon ve sistem mimarisi gibi konularında uzmanlık kazanmıştır. Bu uzmanlıklarını Sovos bünyesinde iş ortakları ile müşterileri teknik ve hukuki açıdan yönlendirme, iş süreçlerini optimize etme, ÜR-GE, pazarlama ve müşteri uyumunu destekleme amacıyla kullanmaktadır. Tamer aynı zamanda Webinar ve etkinliklerde konuşmacı olarak elektronik dönüşümü her platformda desteklemektedir.
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz. Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 20, 2023
e-Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar Neler?

e-Dönüşüm süreci, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanmasını, iletilmesini ve saklanmasını oldukça kolaylaştırdı. Türkiye’nin öncülük ettiği ve şimdi birçok ülke tarafından benimsenen bu sistem, sunduğu kolaylıklarla takdir topluyor. Ancak, bu yolculukta karşılaşılan bazı zorluklar da bulunuyor. Bu zorlukları aşmak için gerekenleri birlikte inceleyelim… e-Dönüşüm süreci başta bir zorunluluk olarak hayatımıza […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
October 11, 2023
e-Belge Türleri

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır. Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir. Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak. e-Belge nedir? e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 6, 2023
Uzmanla Tanışın, Cemile Yıldız, Bilgi Güvenliği Müdürü

Sovos olarak yürüttüğümüz tüm e-Dönüşüm projelerinde ekibimizde mutlaka bir ‘Bilgi Güvenliği Uzmanı’ yer alıyor. Bilgi güvenliği uzmanının projelerde neden mutlaka bulunması gerektiğini sizlere daha iyi açıklamak için sorularımızı Bilgi Güvenliği Müdürü Cemile Yıldız’a yönelttik… Rolünüzden ve Sorumluluklarınızdan Bahseder Misiniz? EMEA bölgesi Bilgi Güvenliği Müdürü olarak Sovos’un bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinin yanında; müşterilerimizin […]