7256 Sayılı Kanun ile Sağlanan Yeni SGK Teşvikleri 

Ali Bulut
Aralık 24, 2020

17 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen yeni teşvikler işverenlere ve çalışanlara destek sağlayacaktır.

Nihai halini SGK’nın belirleyeceği teşviklerin her birinin başvuru ve yararlanma şartları farklılık göstermektedir.

7256 Sayılı Kanun 5. Madde: İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Girip 12 Ay Kesintisiz Çalışmaları Halinde Sağlanacak Destek

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen yeni madde, işsizlik ödeneği alanların işe girmesi durumunda çalışana İşsizlik Sigortası Fonu tarafından destek sağlanmasını kapsamaktadır. İşsizlik ödeneğinden yararlanan, işten ayrılmasını takip eden 90 gün içinde işe başlayan çalışanın bu teşvikten yararlanabilmesi için bu iş yerinde işe girdiği tarihten itibaren 12 ay kesintisiz çalışması gerekmektedir.

Bu teşvikin tutarı, sigorta priminin esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacaktır. Uzun vadeli (MYÖ-malullük, yaşlılık ve ölüm) sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından çalışana destek sağlanacaktır. Teşvikin süresi sigortalının işe başladığı tarihten önce yararlandığı en son işsizlik ödeneği süresi kadar olacaktır.

7256 Sayılı Kanun 12. Madde: 01.10.2020 Tarihinden Sonra İşe Alınan veya Kayıt Dışı Çalıştırılmaya Devam Edenler İçin Sağlanan Teşvik / 17256 Sayılı Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici-27.Maddeyle getirilen yeni teşvikten, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmayan, 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında 4857/25-II numaralı bendi dışında iş akdi sona eren veya (sigortasız) kayıt dışı olarak çalıştırılmaya devam edilen çalışanlar yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra çalışanın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde en son çalıştığı veya halen kayıt dışı olarak çalıştığı işverenine başvuruda bulunması gerekmektedir. SGK’dan yaşlılık ya da emekli aylığı alan ya da yabancı uyruklu çalışanlar bu teşvikten yararlanamamaktadır.

Bu destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

Teşvikin tutarı, sigortalının fiilen çalıştırılması halinde prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı ile bulunacaktır. Sigortalının işe başlatıldıktan sonra ücretsiz izne ayrılması durumunda çalışana günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği (NÜD) sağlanacaktır. Bu tutardan, damga vergisi hariç herhangi bir ek kesinti yapılmayacaktır. İşçinin iş başvurusunun işveren tarafından kabul edilmemesi halinde; çalışanın düzenli sosyal yardım almaması şartıyla, hane başına günlük 34,34 TL destek verilecektir. Teşvikin destek süresi 30 Haziran 2021’de sona ermektedir.

7256 sayılı Kanun 13. Madde: İlave İstihdam Teşviki / 27256 Sayılı Teşvik

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen yeni teşvikten 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında olmayanlar yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra Ocak 2019 ile Nisan 2020 arasındaki dönemlerde 5510/4-1 (a) bendi kapsamındaki uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki çalışan sayısına ilave olarak bu teşvikin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe alınmış olanlar için de geçerlidir. SGK’dan yaşlılık ya da emekli aylığı alan ya da yabancı uyruklu çalışanlar için bu teşvik uygulanmamaktadır.

Teşvikin tutarı işe alınan çalışanın fiilen çalıştırılması halinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucunda bulunmaktadır. İşverene sağlanan destek tutarı işverenin prim borçlarından mahsup edilecektir. Tutar, işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılan çalışan için günlük 39,24 TL nakdi ücret desteğidir. Bu tutardan Damga Vergisi hariç herhangi bir ek kesinti yapılmayacaktır. Teşvikin destek süresi 30 Haziran 2021’de sona ermektedir.

Harekete Geçin

Sovos, kanunları takip ederek müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunma konusunda on yılın üzerinde deneyime sahiptir.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Paylaşın

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Mart 3, 2023
Zorunlu E-Belge Uygulamaları Sizi Yönetmeden Siz Onları Yönetin

Bilişim teknolojileri (BT) lideri olmak için iyi bir yıldayız. Yıllar boyu “daha azıyla daha çoğunu yapın” cümlesi teknoloji harcamalarında birçok kurumun sloganı olduktan sonra, işler nihayet iyi yönde ilerlemeye başladı. Gartner araştırma şirketine göre, 2022 sonunda BT harcamalarının tahminen 4.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyordu. Bu, 2021’e kıyasla %5,1’lik bir artış anlamına geliyor ve COVID-19 pandemisi […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
Şubat 1, 2023
Şahıs Şirketi Kurmanın Gereklilikleri

Serbest çalışan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri şahıs şirketi kurmak için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan belgeler. Bu yazımızda hem şahıs şirketi türleri hem de vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz.  Türkiye’deki kurumlara veya Türkiye’den yurt dışındaki kurumlara ‘freelance’ hizmet veren ya da kendi işini yapmaya başlayan kişilerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 25, 2023
Özel Entegratör Değişikliğinde Merak Edilenler

Özel entegratör nedir, kişilere, kurumlara nasıl avantajlar sağlar ve özel entegratörü seçerken nelere dikkat edilmeli gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt veren yazımızın ardından bu kez özel entegratör değişikliği yapmak isteyenlerin merak ettiklerini gündeme aldık. E-belge dijitalleşme sürecinde ilk seçtiği özel entegratörün hizmetlerinden memnun kalmayan kişi ve kurumlar belirli bir noktada değişikliğe gitme ihtiyacı duyuyor. Konuyla […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 16, 2023
Özel Entegratör Nedir?

Verginin dijitalleşmesinde, e-belgelere geçiş döneminde ve sonrasında özel entegratörler kilit bir rol üstlendi. Peki ‘nedir bu özel entegratör?’ ve ‘nasıl faydalar sunar?’ ‘Özel entegratör’, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı tebliğler ile e-belge mükellefi olan ya da gönüllü olarak vergi süreçlerini dijitalleştirmek isteyenlerin karşısına çıkan ilk kavramlardan biridir. Ancak özel entegratörün ne olduğu, kullanıcıya nasıl faydalar […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Aralık 16, 2022
2023 Ocak: Zorunlu E-Defter Geçişine Hazır Mısınız?

Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. E-belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile GİB tarafından, […]