İnfografi̇k

E-Fatura ve E-Arşiv Arasındaki Fark Nedir?

Türkiye’nin e-fatura sistemi iki büyük uygulamadan oluşuyor.

  • E-Fatura (B2B)
  • E-Arşiv Fatura (B2B, B2C)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın yayımladığı tebliğe göre 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1 Temmuz 2020 tarihiyle e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. E-fatura kullanan tüm mükellefler, e-arşiv fatura uygulamasına 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yaptı.

E-dönüşümün hızla artmasıyla birlikte, şirketler sıklıkla duyulan bu iki uygulamanın tam olarak ne anlama geldiğini ve iki uygulama arasındaki farkı merak ediyor.

E-fatura ile e-arşiv fatura arasındaki ayrıştırıcı özelliklerin en önemlileri aşağıdaki gibidir:

E-fatura:

  • E-fatura çift yönlü bir uygulamadır: Mükellefler uygulama dahilinde elektronik fatura gönderir ve alır. Cevaplama seçeneği bulunur.
  • E-fatura uygulaması ile elektronik ortamlarda hazırlanan faturalar sadece E-fatura uygulamasını kullanan firmalara gönderilebilir.
  • Düzenlenen e-faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden alıcısına ulaştırılır: GİB öncelikle e-faturayı kendi sisteminde kontrol eder ve onaylar ve sonrasında alıcısına gönderir. (CTC-clearance modeli)
  • E-faturanın gönderim sırasında UBL-TR formatına dönüştürülmesi zorunludur.

E-arşiv fatura:

  • E-arşiv fatura tek yönlü bir uygulamadır: Uygulama içerisinde sadece gönderici vardır, alıcının onayına ihtiyaç yoktur ve e-arşiv faturalar cevaplanamaz yalnızca itiraz edilebilinir.
  • E-Arşiv fatura uygulaması ile hazırlanan faturalar, alım satım işlemleri yapılan firmalardan e-Fatura kullanıcısı olmayan firmalara da gönderilebilir.
  • E-arşiv fatura uygulaması merkezinde GİB’i bulundurmaz: Gün içerisinde düzenlenen e-arşiv faturalar, gün sonunda toplu olarak GİB’e raporlanır. (CTC-raporlama modeli)
  • E-arşiv fatura serbest format veya UBL-TR formatında düzenlenebilir. 

Neden Sovos?

Vergide Dijital Dönüşümün Getirdiği Zorluklar için Sovos 
Sovos; vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.  

Dört Kıtada, Dünyaca Tanınmış Markalar ile Binlerce Mutlu Müşteri 
Dört kıtada 40 yılı aşkın süredir vergi uyumluluğunu kolaylaştırmak için hizmet veren Sovos, dünya çapındaki tüm kullanıcılarının yazılım ve entegrasyon hizmetlerinin geliştirilmesine destek verir. Sovos, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 20 binin üzerinde kurumsal müşterisine çözümleriyle destek olur.  

Yerel Süreçlerle Uyumlu Global Güç
Gartner’ın “Rekabet Ortamı: Tedarikçi E-Fatura Yazılımı, 2020” raporunda yer alan Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu ülkelerin yasal uyum süreçlerine ve çok sayıda profesyonel iş uygulamasına entegredir.  

Sovos, Şirketinizin Verimliliğini Artırır
İşletmeleri modern vergi yükü ve riskinden koruyan, dünyanın önde gelen küresel yazılım sağlayıcısı Sovos; Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki ekipleriyle, modern vergi uyumluluğu için geleceğe yönelik eksiksiz çözümler sunarken ana faaliyetlerinize daha fazla yoğunlaşmanızı sağlar.  

Bi̇lgi̇ alin