İspanya, yurtiçi işlemler için neredeyse gerçek zamanlı bir raporlama sistemine sahiptir

Spain SII

İspanya, 2017 yılında zorunlu yakın gerçek zamanlı fatura verilerinin raporlanması ile Sürekli İşlem Kontrolü (TCK) yöntemini benimseyen ilk AB ülkelerinden biridir. Bu gereklilikle İspanya’nın vergi idaresi AEAT, geri ödemeleri düzene sokmayı, vergi mükelleflerine iadeler için doğru verileri sağlamayı, denetimleri daha etkin bir şekilde yürütmeyi ve KDV sahtekarlığıyla mücadele etmeyi amaçladı.

Kapsam dahilinde olan vergiye tabi kişiler, fatura verilerini Suministro Inmediato de Información (SII) olarak bilinen bir platform aracılığıyla kesilme tarihini izleyen dört iş günü içinde vergi dairesine bildirmelidir.

2020 yılında vergi idaresi, SII yeni bir sürümünü duyurdu ve konsinye malların satışı ile ilgili işlemleri kaydetmek için bir hesap defterini çıkardı. Bu durum 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

 • İspanyol yönergesi, yıllık cirosu 6 milyon Euro’nun üzerinde olan şirketler, KDV gruplarının bir parçası olan şirketler ve REDEME sistemini kullanan şirketler için geçerlidir.
 • Aşağıdaki kayıtlar vergi dairesine gönderilmelidir:
  • Kesilen faturaların kayıt defteri
  • Alınan faturaların kayıt defteri
  • Yatırım mallarının kayıt defteri
  • Bazı topluluk içi işlemlerin kayıt defteri
 • Bilgilerin iletimi, XML mesajlarını alışverişinde bulunabilecek web hizmetleri aracılığıyla olmalıdır.
 • Vergi mükelleflerinin 347 (üçüncü taraf bilgileri) formu, 340 (kayıt defterlerindeki işlemler) ve 390 (KDV yıllık özeti) formunda bilgi iadelerini dosyalamak zorunda kalmayacağı için bazı resmi yükümlülükler azaltılmıştır.
 • 2020 yılında İspanyol vergi idaresi, mükelleflerin SII aracılığıyla sağlanan bilgileri kullanarak dönemsel KDV iadesini (Modelo 303) önceden doldurabilecekleri bir hizmet tanıttı.

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

 • 2 Ocak 2017: Hemen bilgi temini, İspanya’daki vergi mükellefleri için gönüllülük bazında başladı.

 • 1 Temmuz 2017: Yönerge kapsamında olan vergi mükellefleri için derhal bilgi temin etme zorunlu aşaması.

 • 1 Ocak 2018: Bilgi sağlama süresi 8 günden 4 güne düşürüldü. Bu görev de diğer İspanyol topraklarına (Bask Eyaletleri ve Kanarya Adaları) genişletildi.

 • 1 Ocak 2020: Konsinye malların satışı ile ilgili işlemlerin kaydedilmesi için bir defterinin çıkarılması.

Cezalar

 • Bilgi raporlama yükümlülüğündeki ihmaller veya yanlışlıklar, kaçırılan toplam tutarın %1’ine varan bir cezaya sahiptir ve maksimum 6.000 € tutarındadır.

 • Gerçek zamanlı elektronik KDV defterlerinin geç bildirilmesi, rapor edilen toplam tutarın %0,5’i, en az 300 € ve çeyrek başına maksimum 6.000 € tutarında bir cezayı tetikleyecektir.

 • Bazı Topluluk içi işlemler ve yatırım malları kayıt defterinde hata veya eksiklikler 150 €’luk sabit bir cezaya sahiptir.

Sovos, Şirketlerin İspanya SII Sistemiyle Uyumlu Kalmasına Yardımcı Olur

Sovos, İspanya’da ve dünyanın dört bir yanındaki KDV uyumluluk yükümlülüklerini yönetmek için gerçek bir tek adres olarak hizmet vermektedir.

Sovos, Suministro Inmediato de Información (SII) platformunu destekleyerek müşterilerinin İspanyol vergi idaresi (AEAT) tarafından geliştirilen yasal ve teknik çerçeveyle uyumlu kalmasını sağlar.

Sovos uzmanları bu değişiklikleri sürekli olarak izler, yorumlar ve yazılımımıza gerekli kodları ekleyerek vergi ve BT ekiplerinizin uyumluluk yükünü azaltır.