Norveç SAF-T Raporlama - Birinci aşama

Norveç SAF-T

Norveç vergi dairesi ilk olarak 2017 yılında SAF-T raporlamasını gönüllülük bazında çıkardı ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirdi.

Şu anda Norveç SAF-T raporlaması sadece bir denetim sonrasında talep üzerine sunulmalıdır. Ancak kurumlar vergisi gibi alanlara da genişletilmesi bekleniyor.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

 • Norveç’in SAF-T şartları, elektronik muhasebe sistemleri kullanan ve muhasebe yükümlülükleri olan işletmeler için geçerlidir. Norveç’te KDV için kayıt yaptırmış yerleşik olmayan kuruluşlar da buna dahildir.
 • Zorunlu muhasebeye tabi olmayan ve 5 milyon Kron’dan az cirosu olan işletmeler bu şarttan muaftır.
 • Birinci aşamada SAF-T, bir denetim bildirimi sonrası gerekli ve talep edilen bilginin sınırlı olması nedeniyle (isteğe bağlı dosya) KDV kontrolleri ile ilgili olacaktır.
 • SAF-T, dışa aktarılan muhasebe bilgilerini içeren standartlaştırılmış bir XML biçimidir.
 • Norveç SAF-T dosyaları öncelikle Altınn internet portalı üzerinden yüklenerek gönderilecektir.
 • Test yapılabilir ve vergi dairesi tarafından yapılması önerilmektedir.

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

 • 1 Ekim 2016: SAF-T Finansal’ın ilk sürümü Norveç vergi dairesi web sitesinde yayınlandı.

 • 9 Haziran 2017: Norveç SAF-T standartlarına ilişkin idari kurum, standartları hem kamu hem de özel sektöre uyumlu hale getirmek için ilk kez bir araya geldi. Kurum yılda en az bir kez toplanır.

 • 1 Ocak 2017: SAF-T’nin gönüllü kabulü başladı.

 • 1 Ocak 2020: Norveç, zorunlu SAF-T raporlama şartlarını uygulamaya koydu.

 • 1 Ocak 2022: Norveç mevcut manuel KDV dosyalama yerine muhasebe sistemlerinden doğrudan dijital gönderimi içeren SAF-T KDV raporlama sistemini çıkaracak.

SAF-T Raporlama Zorlukları

OECD’nin SAF-T’yi uluslararası bir standart olarak tasarlamasına rağmen SAF-T’nin yorumlanması, yapılandırılması ve benimsenmesi konusunda ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır.

Cezalar

SAF-T gereksinimleri Norveç’in muhasebe yönetmeliklerinin bir parçası olduğu için bunlara uyulmaması, geç veya yanlış KDV iadesi kaynaklı ciddi yaptırım cezalarına neden olabilir.

Cezaya uygulanan oran mahkeme harcına göre hesaplanır. KDV vergi beyannamesi ile ilgili sorunlar için oran günlük yarım mahkeme harcıdır: maksimum limit 50 mahkeme harcı ve maksimum harç 59,95 Kron’dur.

Ancak denetim öncesinde düzeltilmiş hatalar normalde Norveç’te cezaya yol açmaz.

İşletmenizin Norveç'te ikinci aşamaya uyumlu ve hazır olmasını sağlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?

SAF-T’nin bir ön denetim senaryosunda verilerin sunulmasını kolaylaştırarak vergi mükelleflerine fayda sağladığı söylense de pratikte SAF-T uyumluluğu zordur.

Uzmanlarımız bu yasal değişiklikleri sürekli olarak izler, yorumlar ve yazılımımıza gerekli kodları ekleyerek vergi ve BT ekiplerinizin uyumluluk yükünü azaltır.

Sovos’un Norveç SAF-T çözümü, Norveç Vergi Dairesi tarafından belirlenen tüm yönetmelikleri içerir. Daha fazlasını keşfedin.