İtalya, AB'de tüm KDV işlemleri için ilk Tasfiye E-Faturalama Modeli geliştiren ülke oldu.

İtalya: Otomatik e-Faturalama sürecinde öncü.

İtalya, bir tasfiye e-faturalama modelinin (FatturaPA) uygulanması da dahil olmak üzere, Avrupa’nın en büyük KDV açığını kapatmak için çalışmalar yürütüyor. Bu süreç 2014 yılında B2G e-faturalama ile başladı, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren B2B ve B2C işlemlerine genişletildi ve gelişmeye devam etmektedir. 

İtalyan merkezi e-faturalama platformu Sistema di Interscambio (SDI) ilk uygulanmaya başlandığında İtalyan devleti tarafından devrim niteliğinde olarak adlandırıldı. SDI, veri toplama işleminin ayrılmaz bir rol oynadığı bir fatura değişim platformu olarak ortaya çıkmıştı. Sınır ötesi verilerin de FatturaPA’ya bildirilmesini gerektiren yakında yürülüğe girecek şartlardan görülebileceği üzere toplanan verilerin kapsamı artmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, İtalya’nın çözümüyle uyumlu olabilmek için işletmelerin ERP ve otomasyon platformlarına entegre edilebilen bir e-fatura sistemini benimsemesi gerekir.

Sorularınız mı var? Bir Sovos İtalya e-fatura uzmanına ulaşın.

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

 • e-faturanın kesilmesi, yapılandırılmış bir biçimde oluşturulması ve Sistema di Interscambio (SDI) adı verilen devlet kontrolündeki bir platform üzerinden iletilmesini gerektirir.

 • Faturalar, vergi idaresinin XML şema biçimi olan FatturaPA biçiminde kesilmelidir.

 • Şu anda İtalya’da bulunan veya kurulan işletmeler arasında gerçekleştirilen yerel tedarik için zorunludur ve sınır ötesinde bulunan taraflar e-fatura düzenlemeyi ve almayı tercih edebilir. 2022 yılında İtalya’daki işletmelerin FatturaPA şemasını kullanarak SDI’ya sınır ötesi işlem verilerini de göndermeleri gerekecek

 • Ulusal Sağlık Hizmeti’nin satın alma siparişleri NSO platformu üzerinden verilmeli ve e-faturada buna atıfta bulunulmalıdır. 
 • B2B e-faturalama akışında, işletmeler faturaların bütünlüğünü ve orijinalliğini nasıl sağlayacaklarını seçebilir ancak Nitelikli Elektronik İmzalar pazarda özellikle tercih edilmektedir. B2G e-faturaları ise elektronik olarak imzalanmalıdır.
 • E-faturaların arşivlenmesi, arama kriterleri, arşivin belgelenmiş bir açıklaması olması ve arşivleme süreci hakkında birkaç spesifik şart bulunmaktadır. (Manuale della Conservazione), yanı sıra arşivleme süreci hakkında sorumlulukları belirleyen net bir delegasyon planı.

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

 • 1 Temmuz 2018: Taşıtlarda ve kara taşımacılığı araçlarında yakıt olarak kullanılan petrol ve dizel üreticileri ve distribütörleri için tasfiye yönergesi yürürlüğe girdi
 • 1 Eylül 2018: Son tüketici olan Avrupa dışındaki kişiler için vergisiz satışa yönelik yönerge yürürlüğe girdi
 • 1 Ocak 2019: Yönerge, bazı küçük sektöre özgü istisnalar dışında yurt içi B2B ve B2C işlemleri için zorunlu kılındı
 • 1 Şubat 2020: Ulusal Sağlık Hizmetleriyle ilişkili kuruluşlara tedarik için satın alma emirleri NSO platformu üzerinden iletilmeli ve bu husus e-faturada belirtilmelidir

 • 1 Ocak 2021: Yeni bir FatturaPA şeması zorunlu kılındı

 • 1 Ocak 2021: Önceden doldurulmuş KDV iadeleri uygulanmaya başlandı

 • 1 Haziran 2021: Elektronik belgelerin oluşturulması ve arşivlenmesi için yeni şartlar getirildi

 • 1 Ocak 2022: İtalya’daki işletmelerin sınır ötesi tedarik bilgilerini FatturaPA biçiminde SDI’ya sunması zorunlu kılındı. Bunun sonucu olarak, Estermetro 31 Aralık 2021’ten itibaren kaldırılıyor

Cezalar

 • Fatura düzenlenmemesi veya XML biçimini karşılamayan bir fatura düzenlenmesi, ilişkili KDV miktarının %90 ile %180’i arasında bir para cezasına yol açacaktır

 • Yönerge şartlarına uymadan bir müşteriye alım işlemi faturası düzenleme, ilişkili KDV miktarının %100’ü kadar bir para cezasına yol açar

 • Bir geçiş süresinden sonra (mal temininde süre dolmuş olup hizmet temini için süre 1 Ocak 2022’de dolacaktır), NSO platformu üzerinden önceden satın alma emri iletilmediyse ve e-faturaya referans verilmemişse Ulusal Sağlık Servisi ile ilişkili kuruluşlara kesilen faturalar ödenmeyecektir

İtalya'daki FatturaPA ve diğer KDV şartlarına uyum sağlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?

İtalya, KDV açığını kapatmak için vergi dairesi tarafından görünür olan işlemleri genişletmeye ve ilgili verileri göndermek için kullanılan biçimleri geliştirmeye devam ediyor. Bu trendin devam etmesi kaçınılmaz.

Mevcut iş yüküyle baş ederken değişiklikleri izlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz.

Uzmanlarımız bu değişiklikleri sürekli olarak izler, yorumlar ve yazılımımıza gerekli kodları ekleyerek vergi ve BT ekiplerinizin uyumluluk yükünü azaltır.

Sovos çözümünün İtalya’daki tüm e-faturalama ve ilgili KDV girişimlerini yönetmek için nasıl özel olarak geliştirildiğini keşfedin.