Sovos İleri Düzey Periyodik Raporlama

Geleceğe yönelik bir KDV ve SAF-T uyumluluk çözümü ile, periyodik raporlama yükümlülüklerini kolaylaştırın.
Bİr uzmanla konuşun

Uyumluluk için huzurlu bir KDV ve SAF-T çözümü

Sovos’un İleri Düzey Periyodik Raporlama (APR), uyumluluğun risk ve maliyetlerini hafifleten, geleceğe yönelik hale getiren ve performans artışını güçlendiren anlayışlar sunmak adına verileri kullanarak müşterilerin periyodik raporlama yükümlülüklerinin ele alınmasını basitleştiren bir bulut çözümüdür. Çözüm, dünya çevresinde bulunan KDV yargı bölgelerindeki vergi idareleri için özet raporların hazırlanmasını, mutabakatını, değişiklik yapılmasını ve doğrulanmasını otomatikleştirir, merkezileştirir ve standart hale getirir.

İleri düzey periyodik KDV raporlama iş yazılımı

Global Kapsama

Karmaşık olan Uçtan Uca Süreçleri Otomatikleştirir

Verginizin Geleceğini Kanıtlayın

Gerçek Zamanlı Güncellemeler

Belirgin Denetleme Yolu

Zamandan Tasarruf

Asla Bir Son Tarihi Kaçırmayın

Veriye Dayalı Analizler

Ayrıntılı Hata Denetimi

Kdv Raporlama UyumluluĞU

KDV raporlarınızı kolaylaştırın

KDV, en hızlı büyüyen ve hızla değişen dolaylı vergilerden biridir. Hükümetlerin KDV raporlamasını düzenleme ve uygulamaya koyma biçimlerine yapısal değişiklikler getirme konusunda daha cesur hale gelmesiyle, değişen ve parçalanmış KDV kurallarına uymak zor olabilir.

Vergi idarelerinin vergi uygulamalarına yönelik dijital dönüşümlerinin iş uygulamaları üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.

Gergin kaynaklara sahip küresel ve çok uluslu şirketler, periyodik KDV raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken süreçleri otomatikleştirmek, merkezileştirmek ve kolaylaştırmak istemektedir.

İleri Periyodik Raporlama

Sovos Gelişmiş Periyodik Raporlama size zaman kazandırır. Vergi ve paylaşılan hizmet ekiplerinizi, faaliyet gösterdiğiniz her yerde KDV raporlama gereksinimlerini ve yeni KDV kurallarını verimli ve doğru bir şekilde karşılamalarını sağlar. Gelişmiş ve kapsamlı yazılımımız küresel kapsama sağlar, böylece uyumluluğunuz asla kesintiye uğramaz.

Sovos’un KDV raporlaması, KDV iadeleri, AK Satış ve Satın Alma Listeleri, Intrastat Beyannameleri, karmaşık raporlar (SAF-T dahil) ve diğer ülkeye özgü beyannameler dahil olmak üzere hem AB hem de AB dışındaki yetki alanlarında kapsamlı vergi otoritesi çıktı gereksinimlerini karşılar

YönetİLen HİZmetler

Teknoloji destekli KDV yönetilen hizmetleri

KDV uyumluluğu iş yükünüzü hafifletmek ve bugün faaliyet gösterdiğiniz her yerde riski azaltmak için insan uzmanlığı ve yazılımının bir karışımı, yarına hakim olmak istediğiniz pazarlarda KDV gereksinimlerini karşılamaya hazır olduğunuzdan emin olun.

KDV raporlama yükümlülüklerinin yükünü azaltmak için yazılım kullanmak

KDV uyumluluğunun toplam maliyetini azaltın

Manuel olarak yapılan görevleri otomatikleştirmek, süreçleri standartlaştırmak ve dışarıdan tedarik ihtiyacını azaltmak için, tüm küresel KDV raporlaması için tek bir sağlayıcıyla

İşletmenizi koruyun

Manuel olarak yapılan süreçler hatalara veya son teslim tarihlerinin kaçırılmasına sebep olduğunda, itibar kaybı veya mali cezalar riskini hafifleterek

Uçtan uca işleme

Otomatikleştirilmiş veri ayıklama ve en son KDV beyannameleriyle eşleştirme sayesinde, ERP'lerden KDV ve lojistik verilerini toplamak, geliştirmek, analiz etmek ve mutabık hale getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ve Sovos APR, portallarına direk dosyalama izin veren vergi idareleri ile de entegre olabilir

Karar vermeyi geliştirin

Özet verilerin, eğilim analizinin ve stratejik ve operasyonel kararları yönlendirmek için kullanılabilecek ayrıntılı raporların gösterge tablosu görünümüne erişim ile

Geleceğe yönelik strateji

Sovos ile iş ortaklığı yapmak sadece KDV ve SAF-T raporlaması için uyumluluk rahatlığı sağlamakla yetinmez, aynı zamanda şirketleri, süreçlerinin sürekli işlem denetimleri tarafından talep edilen doğru ve zamana duyarlı verileri üretmeye hazır olmasını sağlamaya yardımcı olmak için, bilgilerler ile donatır

Zamandan tasarruf

Çıkarmadan dosyalamaya kadar sınıfının en iyisi süreçlerle otomatikleştirerek

Küresel KDV mevzuatlarını izleyin

Sovos mevzuat uzmanları, yazılımımızın her zaman güncel olduğundan emin olmak adına, küresel vergi güncellemelerinin, yeni KDV yasalarının, yeni şemaların ve değişikliklerin bir adım önündedir

Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın

Kaynaklar, vergi uyum süreçlerini otomatikleştirerek ve manuel olarak yapılan süreçleri kolaylaştırarak, daha stratejik yükümlülükleri ele almak üzere yeniden düzenlenebilir