Gabriel Romero, şirketin operasyonlarının tüm yönlerini denetlediği Meksika’da Sovos’un ülke yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Gabriel, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmanın önemine inanan yüksek görünürlüklü bir liderdir. Felsefesi, ilk temas noktasından çözüm teslimine ve satış sonrası desteğe kadar tüm müşteri deneyimine odaklanmaktır.

Gabriel görev süresi boyunca, SOVOS’u Meksika’da en iyi vergi ve elektronik imza çözümü olarak konumlandırmaya yardımcı oldu. Bu, SOVOS içindeki teknik, arka ofis ve müşteri iletişim ekiplerinin ortak bir hedefe doğru hizalanmasıyla gerçekleştirildi.

Gabriel’in büyüme bölgesel stratejisinin temeli, şirketin müşteri ihtiyaçları hakkında daha iyi bilgilendirilmesine ve pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu çözümler ve hizmetler sunmaya yardımcı olan danışmanlık satışları üzerine yoğunlaşmıştır.

Ofisten uzakta Gabriel uzun zamlar, düzenli egzersiz ve meditasyon ve yoga ile hayatında denge sağlamayı seviyor. Mexico City’deki ailesi ve arkadaşları ile en mutlu vakit geçiriyor.

Daha fazla bilgi içinGabriel’in LinkedIn profiline bakın.

G20 Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (“BEPS”) projesinin üyeleri 1 Temmuz 2021’de yayınlanan “Ekonominin Dijitalleşmesinden Doğan Vergi Sorunlarına İki Yapılı Çözüme İlişkin Bildiri” metninde, küresel vergi reformu anlaşmasında sonraki aşamaya geçme konusunda anlaştı.

Bu sayede giderek dijitalleşen dünya ekonomisinde karşılaşılan vergi sorunlarına çözüm üretilecek. 9 Temmuz 2021 itibarıyla, OECD/G20’nin 139 üyesinden 132’si BEPS için Kapsayıcı Çerçeve konusunda anlaştı.

Yapılarla ilgili Bilgiler

Yapı 1

Yapı 1 kapsamında, şirketlerin fiziksel varlıklarından bağımsız olarak farklı ülkelerdeki faaliyetlerinden kazandıkları bakiye kârların bir kısmı üzerinden vergi ödemesi için, pazar konumundaki ülkelere, Tutar A olarak anılan yeni bir vergilendirme hakkı veriliyor. Yapı 1, küresel cirosu 20 milyar Euro’nun üzerinde olan ve kârlılığı %10’dan fazla olan çok uluslu şirketler için uygulanacak.

Yeni uygulanacak bir bağlantı noktası kuralıyla, bu kapsama giren çok uluslu şirketler ilgili ülkede en az 1 milyon Euro gelir elde ederse, Tutar A ilgili ülke pazarına tahsis edilebilecek. GSYİH’si 40 milyar Euro’nun altında olan ülkeler için hasılat sınırı 250.000 Euro olarak belirlenecek.

“Özel amaçlı bağlantı noktası kuralı”, bir ülkenin Tutar A’nın tahsisi için uygun olup olmadığının belirlenmesinde kullanılacak. Ayrıca ülkeler, kapsama giren çok uluslu şirketlerin bakiye kârlarının %20 ila %30’unun pazar ülkelere tahsis edilmesi ve bağlantı noktasında hasılata dayalı bir dağıtım anahtarının kullanılması konusunda anlaştı.

Gelirler, mal veya hizmetlerin tüketildiği nihai pazar ülkelere dağıtılacak ancak ayrıntılı dağıtım kuralları ileride belirlenecek.

Segmentasyonla ilgili ayrıntılar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Benzer şekilde, Tutar A üzerinden pazar ülkeye dağıtılacak bakiye kârların üst sınırını belirleyecek pazarlama ve dağıtım kârları için güvenli liman tasarımının detayları da belirlenecek.

Son olarak üyeler, özellikle düşük kapasiteli ülkelerin ihtiyaçlarına odaklanarak Tutar B’yi düzenlemek ve sadeleştirmek konusunda uzlaştı. 2022 sonuna kadar detayların kesinleşmesi bekleniyor.

Yapı 2

Yapı 2, 750 milyon Euro’luk eşiğe ulaşan çok uluslu şirketlerin en az %15 oranında vergi ödemesini öngören Küresel Matrah Aşındırmayı Önleme (“GloBE”) kurallarından oluşuyor. GloBE kuralları, Gelir Kapsama Kuralından ve Düşük Vergilendirilen Ödeme Kuralından oluşuyor. Bunlar arasında, Düşük Vergilendirilen Ödeme Kuralı henüz son halini almadı.

Yapı 2 aynı zamanda Vergiye Tabi Olma kuralını içeriyor. Bu, sözleşmeye dayanan bir kural ve kaynak ülkelerin, asgari bir oranın altında vergiye tabi olan belirli ilgili taraf ödemelerinde sınırlı kaynak vergilendirmesi uygulamasına imkân tanıyor. Vergi oranı %7,5 ile %9 arasında olacak.

Plan Ne Zaman Uygulanacak?

Taraflar mevcut aşamada planla ilgili görüşmeleri sürdürüyor ve Ekim 2021’e kadar kabul edilen çerçeve dahilinde planın tasarım bileşenlerine son halinin verilmesi öngörülüyor. Kapsayıcı Çerçeve’nin üyeleri, uygulama planı üzerinde anlaşmaya varacak ve planı açıklayacak.

Mevcut planda Tutar A’nın uygulanması için kullanılacak çok taraflı aracın geliştirilmesi ve 2022’de imzaya açılması planlanıyor. Tutar A’nın da 2023’te yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Benzer şekilde, Yapı 2’nin 2022’de yasalaşması ve 2023’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Ayrıntılar Gelecek

İki Yapılı Çözümün kilit bileşenleri üzerinde anlaşma sağlanmış olsa da geriye kalan sorunların çözülmesini de içeren ayrıntılı bir uygulama planı ayrıca hazırlanacak.

Yakın gelecekte birçok ülke bu değişiklikleri uygulamaya başlayabilir, bu nedenle dijital ekonomide aktif olan şirketlerin OECD/G20 Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı Projesi etrafında yaşanan gelişmeleri yakından izlemesi ve anlaması büyük önem taşıyor.

Harekete Geçin

Verginin geleceğine yönelik detaylı bilgi almak için İngilizce olarak hazırlanan Trends: Continuous Global VAT Compliance dökümanını indirebilir, haberleri ve son gelişmeleri takip etmek için bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Meksika elektronik faturalama sistemi

Meksika'da elektronik fatura için gerekenler:

Meksika, Latin Amerika’da yer alan en gelişmiş elektronik faturalama sistemlerinden birine sahiptir. Yerel olarak Comprobante Fiscal Digital por Internet veya basitçe CFDI olarak bilinen sistem, CFD veya Comprobante Fiscal Digital’in yerini aldığı 2011 yılında kuruldu. Kağıt faturanın yerini alan bu iki makbuz/sertifika türü arasındaki fark, CFDI’nın PAC olarak da bilinen bir Yetkili Sertifika Sağlayıcısı tarafından doğrulanmasını gerektirmesidir. Bazı durumlarda bu doğrulama, doğrudan Vergi İdaresi Hizmeti (SAT) ile yapılabilir.

Sorularınız mı var? Bir Sovos Meksika e-fatura uzmanına ulaşın.

Vergi sertifikası türleri

Meksika’nın elektronik fatura sistemi birçok türde vergi sertifikası içermektedir. Bunların başlıcaları şunlardır:

Gelir makbuzu: Genelde nakit, çek veya herhangi bir şekilde gelir elde edilen satış işlemlerinde, mal ve hizmet satışlarının yanı sıra bağış ve ücretlerde de düzenlenir.

Gider kanıtı: Bu tür vergi sertifikası, şirketin para iadesi, ikramiye, indirim veya bir gelir belgesinin tamamen iptali sonucunda parayı ödediği veya iade ettiği durumlarda düzenlenir. Bunlar kredi makbuzlarına eşdeğerdir.

Transfer sertifikası: bunlar, transfer edilmesi gereken malların meşru edinimini veya zilyetliğini haklı göstermek için kullanılır. Bu CFDI, bir şirket, malların sahibine malların taşınması işlemini gerçekleştirdiğinde bir taşıma sözleşmesi olarak kullanılır.

Ödeme makbuzu sertifikası: Bu makbuzlar, işlemin yapıldığı ve CFDI’nin oluşturulduğu tarihten başka bir tarihte ödeme alındığında düzenlenir. Ana işlevleri, toplam veya kısmi bir ödemenin tahsil edildiğini belgelemektir. Bu sebeple, orijinal CFDI düzenlendikten sonra alınan toplam ödemeler (tek ödeme), kısmi ödemeler veya kredi ödemeleri için kullanılırlar. Bir complemento de pagos (ödeme eki) içerirler. Meksika KDV sistemi nakit muhasebesini kullanır ve bu da şirketlerin vergiye tabi olan satışları için yalnızca anında aldıkları ödemeler üzerinden KDV ödedikleri anlamına gelir. Ancak, satıcıların SAT adresine sundukları elektronik faturalar, peşin, kredili veya vadeli ödeme yoluyla ödenen tüm satışlara ilişkin bilgileri içerir. Bu, satıcılar kredi ödemeleri aldıysa veya önceki işlemlerden gelen geç ödemeleri kabul ettiyse, belirli bir aydaki fatura sayısının SAT’a bildirilen KDV tutarıyla eşleşmeyebileceği anlamına gelir. Ödeme makbuzu eklentisi, belirli bir dönemde alınan ödeme sayısı ile işlem sayısı arasındaki bilgi açığını kapatır.

Stopaj ve ödeme bilgisi sertifikaları: Bunlar, stopaj belgesi düzenlenmesi gereken ödemelerin yapılması esnasında uygulanan vergi stopajlarını hakkında rapor hazırlamak için kullanılır. Bu sertifika türü, diğerlerinin yanı sıra, yurtdışındaki ödemeler, telif hakları, hisse satışı, temettüler veya dağıtılan karlar için stopaj yapıldığında da geçerlidir.

İlgili sertifikalar: Bunlar, aynı türde daha önce düzenlenmiş diğer sertifikalarla ilgili vergi sertifikalarıdır. Örneğin, içeriğindeki bir hata sebebiyle bir kredi makbuzu düzenlendiğinde veya daha önce ödenmiş olan ve orijinal CFDI’ya bir referans eklenmesi gereken mallar için bir transfer CFDI yayınlandığında gereklidirler.

CFDI Ekleri: Yukarıda belirtilmiş olan fatura veya CFDI türlerine ek olarak, Meksika vergi mevzuatı, belirli işlemler gerçekleştirildiğinde, söz konusu işlemin türünü belirten ek bilgilerin sağlanmasını gerektirmektedir. Bu tür ek bilgiler, orijinal CFDI’ya eklenmiş olan ve “tamamlayıcı” olarak adlandırılan belgelerde yer almaktadır. Faturaların veya CFDI’nın temel tamamlayıcıları şunlardır:

 • IEPS kredisi
 • Havayolları
 • İmha kanıtı
 • Dış ticaret
 • Konşimento Eki
 • Döviz alım ve satımı
 • Yakıt tüketimi
 • Bağışlar
 • Elektronik cüzdanların yakıt beyanı
 • Hidrokarbonların Tamamlayıcısı
 • INE
 • Özel eğitim kurumları
 • Vergi başlıkları
 • Noter
 • Sanat eserleri ve antikalar
 • Diğer harç ve vergiler
 • Mal ile yapılan ödeme
 • Koordineli bir grubun bireysel üyesi
 • Ödemelerin makbuzu
 • Bordro ödeme makbuzu
 • Araç tadilatı ve değişimi
 • Perakende sektörü (Perakendeci)
 • Kısmi inşaat hizmetleri
 • Üçüncü taraftan üçüncü taraf SPEI’ye
 • Üçüncü taraflar
 • Dijital damga vergisi
 • Yabancı turist yolcu
 • Yemek kuponları
 • Kullanılmış araç
 • Araç satışı

Diğer durumlarda, CFDI’ya bir ek düzenleme gerekliliği, belirli işlemler için ödeme gerçekleştirilirken yapılan stopajlardan kaynaklanır. Bu ek unsurlar şunlardır:

 • Hisselerin elden çıkarılması
 • Temettüler
 • İlgi Alanları
 • Kiralama
 • Yabancılara yapılan ödemeler
 • Ödüller
 • Ticari olmayan tröstler
 • Emeklilik planları
 • İpotek faizi
 • Türev işlemler
 • Finans sektörü

Temel Bileşenler

Hem Vergi Hukuku (Código Fiscal) hem de mevcut Muhtelif Vergi Yasa Tasarıları (Resolución Miscelánea Fiscal, RMF), CFDI’ların uyması gereken bir dizi temel koşul oluşturmaktadır. RMF’nin Ek 20’si, CFDI’ların hem içerik ve format hem de sözdizimi açısından uyması gereken teknik gereklilikleri detaylandırmaktadır. İçerik açısından, gelir CFDI’ları için en önemli bileşenlerden bazılarını şöyle detaylandırıyoruz:

 1. Başlık: Düzenleyeni, RFC’sini, vergi rejimini, CFDI’nin verildiği tarihi ve yeri, atanan folyoyu veya UUID’yi, SAT dijital mührünü, alıcıya ilişkin bilgileri, RFC’yi vb. tanımlamak için kullanılır. Genel kamu ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda genel bir RFC sağlanmalıdır.
 2. Ürün detayı: Satılan mal ve hizmetlerin kodu, miktarı, ölçü birimi vs. ile ilgili açıklama.
 3. Sevk edilen değer: Her bir mal veya hizmet için sayısal formattaki değeri içerir.
 4. Komisyonlar ve diğer masraflar: Fatura ödemeleri için zorunlu alan.
 5. İndirimler ve ek ücretler: toplam indirimleri veya ek ücretleri belirler.
 6. Bilgilendirici alt toplamlar: alt toplamları raporlamak için isteğe bağlı alanlar.
 7. Yapılan ödeme türü: a) tek seferlik ödeme (nakit); b) taksitli ödeme; c) diğer ödeme şekli.
 8. Referans bilgileri: düzenlenen ile ilişkili belgeleri tanımlar.
 9. SAT dijital damgası.
 10. Geçerli bir gelişmiş elektronik imza sertifikasına sahip imza.
 11. Elektronik imzanın tarih ve saati.

CFDI’nin basılı olduğu durumlarda, Vergi Kanunu ve RMF tarafından belirlenen belirli asgari koşullara uymalıdır.

 • Ek 20 madde I.D.’de belirtilen teknik özelliklere göre oluşturulmuş iki boyutlu barkod, QR veya makbuzun mali folyo numarası
 • Düzenleyenin ve SAT’ın Dijital Mühür Sertifikasının seri numarası
 • Başlık: ‘Bu belge bir CFDI’nin basılı temsilidir’
 • CFDI’nın düzenlendiği ve onaylandığı tarih ve saat
 • SAT’ın dijital sertifika tamamlayıcısının orijinal dizesi

Yukarıda belirtilen gerekliliklerin CFDIs de ingresos (gelir CFDI’sı) için geçerli olduğunu ifade etmek önemlidir. Transfer, ödeme, bordro, masraflar veya bunlarla ilgili olarak düzenlenen diğer CFDI’lar, diğer ek gereklilikleri içerir veya yukarıdakilerin yerine geçer. Aynı şekilde, satılan malın veya hizmetin türüne bağlı olarak isteğe bağlı başka gereklilikler de bulunmaktadır. Örneğin, araç satışları, döviz büroları tarafından satılan dövizler, bağışlar veya üçüncü şahıslar adına yapılan ödemeler söz konusu olduğunda, düzenlenen CFDI’da yukarıda belirtilenlere ek bilgiler istenecektir.

Süreçler

Doğrulama

Bir CFDI’nın meşru olabilmesi için, alıcısına gönderilmeden önce SAT nezdinde veya Yetkili Sertifikasyon Sağlayıcıları (PAC’ler) tarafından usulüne uygun olarak onaylanması gerekmektedir. Bu doğrulama sürecinin mümkün olabilmesi için CFDI’nin yukarıdaki Ek 20’de tanımlanan temel format koşullarına uygun olması gerekmektedir:

 • a) Oluşturulan XML dosyası, Muhtelif Vergi Yasa Tasarılarına ve teknik eklerinde belirlenen format ve sözdiziminin teknik koşullarına uygun olmalıdır.
 • b) Söz konusu olan CFDI, oluşturulan XML dosyasının içeriği ve formatı için belirlenen doğrulama kurallarını yerine getirmelidir.
 • c) CFDI’nin işlem türüne veya ilgili taraflara göre gerekli ekleri içermesi halinde, bu ekler de yasa ve RMF tarafından belirlenen doğrulama kurallarına uygun olmalıdır. Tüm bunlar, CFDI elektronik dosyasının SAT tarafından yayınlanan yola göre belirtilen XSD şemasına usulüne uygun olacak şekilde referans verilmesini gerektirir.

Genel olarak, CFDI doğrulamaları doğrudan SAT tarafından değil (birkaç istisna dışında), PAC’ler tarafından gerçekleştirilir. PAC, XML dosyasının bütünlüğünü incelemek ve SAT tarafından tanımlanmış olan mevcut teknolojik standarda uygunluğunu sağlamak üzere Vergi İdaresi Servisi tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliktir. Ek olarak, müşterileri tarafından onaylanan CFDI’ların bir kopyasını makama göndermekle yükümlüdür. İlgili doğrulamaların yapılması sonrası PAC, UUID olarak da bilinen ilgili mali folyoyu atayacak, XML dosyasını damgalayacak veya onaylayacak, böylelikle dijital bir faturaya dönüştürecektir. Bu süreç her zaman elektronik ortamda ve %100 dijital olarak gerçekleştirilmektedir.

Vergi Posta Kutusu

Mali posta kutusu, SAT’ın vergi mükellefleri ile iletişim kurduğu ve vergi mükelleflerinin özellikle alınan ve düzenlenen faturalarla ilgili konularda birbirleriyle iletişim kurmak için kullanmaları gereken, SAT’ın web portalına kurulan dijital bir mesajlaşma sistemidir. CFDI’nın iptali, kabul edilmesi veya reddedilmesinin başka yollarla bildirilmesi Meksika’daki vergi amaçları açısından geçerli değildir. Kabul açık veya zımni olabilir.

CFDI İptali

CFDI iptal süreci şu anda Muhtelif Vergi Yasa Tasarısı Kuralları ve bir CFDI’nın iptali için iki temel süreç sağlayan Meksika Vergi Kanunu’nun 29A Maddesi ile düzenlenmektedir: mali posta kutusu (vergi posta kutusu) aracılığıyla fatura alıcısının yetkilendirilmesini gerektiren ve gerektirmeyen bir süreç. İptal, en geç gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar yapılabilir.

Varsayılan olarak, bir faturanın işleme alınabilmesi için alıcının faturanın iptalini kabul etmesi gerekir. Bununla birlikte, Muhtelif Vergi Yasa Tasarısının 2.7.1.35 sayılı Kuralına göre, istisnai olarak karşı tarafın kabulünün gerekli olmayacağı on iki durum vardır:

 1. Faturalandırılan işlemin tutarı 1.000,00 MX$ üzerinde olamaz
 2. Satışlar nihai tüketicilere yapılır
 3. Satışlar ülke dışında ikamet edenlere yöneliktir
 4. Bordro
 5. Giderler için (kredi makbuzu)
 6. Transfer konsepti için
 7. İptal edilecek olan CFDI stopaj ve ödeme bilgilerini içerdiğinde
 8. İptal bir sonraki iş günü içinde yapıldığında
 9. Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF (actualmente RESICO)
 10. RIF vergi mükelleflerine verilen gelirler için (şu anda RESICO)
 11. CFDI devlet kuruluşları tarafından düzenlendiğinde
 12. Tarımsal faaliyetler ve diğerleri için düzenlenen gelirlerin belirli CFDI’ları durumunda

Ocak 2022 itibarıyla, CFDI’nın iptal edilmesi gerektiğinde iptal nedeni iptal talebinde belirtilmelidir. Bu iptal nedenleri şunlardır:

 • İlgili hatalarla düzenlenen makbuzlar.
 • İlgili olmayan hatalarla düzenlenen makbuzlar.
 • İşlem gerçekleştirilmedi.
 • Küresel bir faturayla ilgili yetki verilmiş işlem.

CFDI’nın iptal edilmesinin amacı yerine yeni bir CFDI koymak olduğunda yeni CFDI, iptal edilen CFDI’ya atıfta bulunmalıdır ve tersi de geçerlidir.

Olasılıklar

Tüm CFDI'ların doğrulama için PAC'a veya bazı istisnai durumlarda SAT'a gönderilmesi zorunludur. Bununla birlikte, teknolojik sorunlar nedeniyle bu tür CFDI'lerin ilgili doğrulama için gönderilemediği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, vergi mükellefine ilgili doğrulama amacıyla faturayı göndermesi için 72 saat süre verilecektir.

Alındığını Bildirme

Meksika yasaları CFDI alıcısı tarafından bir alındı belgesi düzenlenmesini gerektirmemektedir. Ancak, bir faturanın hatalı düzenlenmesi durumunda, faturayı düzenleyen yukarıda belirtilmiş iptal prosedürünü izleyerek faturayı iptal etmelidir. Çoğu durumda, faturayı düzenleyen tarafın faturayı alan tarafın kabulünü almış olması gerekir.

Dosya Saklama

Federal Vergi Kanunu'nun 30. maddesi hükümlerine göre, CFDI'ler ve ekleri beş yıl boyunca saklanmalıdır.

Cezalar

Meksika, Federal Vergi Hukukunda (Código Fiscal de la Federación veya CFF) ve mevcut Muhtelif Vergi Yasa Tasarısında (Resolución Miscelánea Mali) belirlenen elektronik fatura yükümlülüklerine uymayanlar için çok çeşitli cezalar uygulamaktadır. Genel olarak, bu cezalar ihlallerin ciddiyetine ve sıklığına göre uygulanan para cezalarına karşılık gelir. CFF’nin 83 ve 84. Maddeleri, cezası yürürlükteki Muhtelif Vergi Yasa Tasarısının Ek 5’inde yıllık olarak tanımlanan ve güncellenen bu ihlalleri ayrıntılı olarak belirlemektedir. Bununla birlikte, bazı ciddi durumlarda hem Vergi Kanunu hem de Muhtelif Vergi Yasa Tasarısı, SAT’ın ihlal edenlere bu tür ihlallerin işlendiği kuruluşun kapanmasıyla yaptırım uygulayabileceğini tespit etmelidir.

Meksika'da Elektronik Faturalama Yasasının Gelişimi

Yasal Çerçeve

CFDI düzenleme genel yükümlülüğü, Federal Vergi Kanunu (Código Fiscal de la Federación) olarak da bilinen Meksika Vergi Kanunu'nda (Código Tributario de México) tanımlanmıştır. Madde 29, paragraf II, vergi mükelleflerinin Vergi İdaresi Servisi (SAT) tarafından bu amaç için oluşturulan formatları kullanarak CFDI düzenlemesini gerektirmektedir. Bu hükümler Federal Vergi Kanunu Yönetmeliklerinde daha ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Yürürlükteki Muhtelif Vergi Yasa Tasarısı

CFDI'nin teknik detayları, her yıl çıkarılan ve Muhtelif Vergi Yasa Tasarısı (RMF) olarak bilinen bir kararname ile belirlenmektedir. Bu tür kararlarda vergi idaresi, bu tür elektronik belgelerin uyması gereken teknik koşulları, bunların geri alınma süresini, doğrulama sürecini ve diğerlerini belirler. RMF'nin 2.7.1.2 sayılı kuralı CFDI'nin ve bunun için kullanılan dijital damgaların söz konusu kararda belirlenen teknik kurallara uygun olmasını gerektirmektedir.

SAT Yayınları

SAT, CFDI'ların içeriğini değiştirmeyi amaçlayan teknik yayınları periyodik olarak yayınlamaktadır. Elektronik faturalama zorunluluğuna uymak için gerekli olan şemalar, dosyalar, kılavuzlar ve diğer belgeler SAT tarafından düzenli olarak güncellenerek SAT'ın internet sitesinde yayınlanmaktadır.

2020 Çeşitli Mali Önergelerde Gerçekleştirilen 2. Değişiklik Paketinin Temel Hususları

2020 Çeşitli Mali Önergelerde (RMF2020) gerçekleştirilen ikinci Değişiklik paketi, KDV yükümlülükleri, elektronik imza kullanımı ve elektronik fatura zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki değişiklikleri getiriyor:

İstihdam Hizmetleri için KDV Stopaj Vergisi Değişikliği: 2020 Çeşitli Mali Önergelerin 11.4.18 sayılı Maddesinin dili değiştirildi. Böylece, istihdam hizmetleri ödemeleri için geçerli olan stopaj yüzdesinin, KDV kanununun IV. Bölüm 1-A Maddesinde belirtilen oranın yüzde 50’si (%6) olacağı ifade edildi. Azaltılan bu oran, söz konusu hizmetlerle ilgili olan işlemler karşılığında yapılacak olan ödemelere doğrudan yansıtılacak.

Ödenen Fazla KDV’nin İadesi: İşletmeler tarafından ödenen fazla KDV’nin iadesini belirlemek için, ilgili dönemin bir önceki DIOT bildirimine yeni bir madde eklendi. DIOT, üçüncü şahıslarla yapılan işlemlerin iadesiyle ilgili bir vergi beyan uygulamasıdır. Vergi mükellefleri, vergi ödemeleri, stopaj, krediler ve tedarikçileriyle yaptıkları satın alma işlemlerine ilişkin KDV ödemeleri hakkında SAT’yi bilgilendirir.

Mali Posta Kutusunun Zorunlu Kullanımı: Mali posta kutusunun aktif hale getirilmesi ve kullanımıyla ilgili son tarihler genel anlamda değiştirilmedi: Yasal işletmelerin bu elektronik mali posta kutularını (buzon tributario electronico) 30 Eylül 2020’ye, bireylerin ise 30 Ekim 2020’ye kadar kullanmaya başlaması gerekiyor. Ancak, son mali yılda 3 milyon pezo ve üzerinde geliri olan ve maaşlı personel çalıştıran bireylerin, söz konusu mali posta kutusunu 15 Temmuz 2020’ye kadar aktif hale getirmesi gerektiğini ifade eden yeni bir hüküm eklendi.

Hidrokarbonlar ve Petrol Yakıtlarının Satışı için CFDI Eki: Yakıtlarla ilgili elektronik fatura ekinin (CFDI) dahil edilmesi, hidrokarbonların arama ve çıkarma işlemleriyle ilgili yapılacak sözleşme sayısı ya da Enerji Bakanlığının Enerji Düzenleme Kurulu izinlerini zorunlu kılacak yeni bir madde eklendi.

Elektronik İmza: Bireylerin elektronik imza kullanımına ilişkin birkaç hüküm eklendi. Bunların bir kısmı, kişilerin dijital imzalı sertifika (Certificado de Sello Digital ya da CSD) yerine, elektronik imza sertifikası (e.firma) kullanarak elektronik fatura (CFDI) düzenlemelerini sınırlandırmayı ya da onlara bu konuda yardımcı olmayı hedefliyor. Elektronik imza sertifikası oluşturma, yenileme, askıya alma ya da tamamen iptal etmeyi amaçlayan prosedürlerle ilgili kurallar da RMF2020 kapsamında değiştirildi.

Yakıt Satıcılarının Toplu CFDI Kullanım İzninin Uzatılması: Çeşitli Mali Önergelerde gerçekleştirilen bu ikinci değişiklik paketi, yakıt satıcılarına, hacim kontrolüne tabi olmak kaydıyla, yaptıkları yakıt satışına karşılık toplu elektronik fatura (CFDI) kesmek için verilen iznin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasını öngörüyor. Bu iznin 31 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Böylece, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu vergi mükelleflerinin, müşterilerine yaptıkları her yakıt satışı için bir CFDI düzenlemesi gerekecek. Bu hüküm, 2020 Çeşitli Mali Önergelerin yirmi yedinci maddesini değiştiren üçüncü maddede yer alıyor.

Çeşitli Mali Önergelerde yapılan ikinci değişiklik paketiyle ilgili hükümler hakkında ayrıntılar için buraya tıklayın.

Harekete Geçin

Verginin geleceğine yönelik detaylı bilgi almak için İngilizce olarak hazırlanan Trends: Continuous Global VAT Compliance dökümanını indirebilir, haberleri ve son gelişmeleri takip etmek için bizi LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Brown Forman, Sovos ile e-fatura mevzuatları değişikliklerini benimsiyor

BAŞARI HİKAYESİ

Brown Forman

Brown Forman, Sovos İşletmeden Devlete Raporlama çözümü sayesinde BT ekibinin uyumluluğa yönelik iş yükünü büyük ölçüde azalttı.

Özet

Karşılaşılan Zorluklar

 • Karmaşık mevzuatların, büyüme stratejisine engel olması
 • İş operasyonlarını etkileyen yönergelerin gerekli kıldığı gerçek zamanlı süreçlerin ve yanıtların takip edilmesindeki zorluklar
 • Gereksinimlerin izlenmesi ve uygulanması için ayrılan BT kaynaklarının sınırlı olması

Çözüm

Brown Forman, aşağıdakiler için Sovos’un İşletmeden Devlete bölgesel raporlama platformunu seçti:
 • Brazil Nota Fiscal
 • Mexico CFDI
 • Mexico eContabilidad

Kazanımlar

 • Sorunsuz SAP entegrasyonu sağladı
 • Sürekli izleme ve destek sayesinde süreçte hiçbir aksaklık yaşanmadı
 • Kaynakları temel iş operasyonları için yeniden tahsis etme olanağı sağlandı
 • Sistemi sürekli olarak güncel tutmanın getirdiği, BT ekip yoğunluğu giderildi

Firma Hakkında

160’tan fazla ülkede ürün dağıtımı yapan Brown-Forman, dünyanın en büyük 10 alkollü içecek üreticisinden biri. Merkezi Louisville, Kentucky’de yer alan ve dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunan Brown-Forman; Jack Daniels, Southern Comfort ve Woodford Reserve gibi ikon haline gelmiş alkollü içeceklerin üretimini yapıyor.

Karşılaşılan Zorluklar

Uluslararası büyüme, Brown-Forman’ın başarısının önemli bir parçası olsa da, bu büyüme stratejisi BT ekibinin iş yükünü önemli ölçüde arttırıyordu. Şirketin SAP sistemlerinin, dünyanın dört bir yanındaki sürekli değişen finansal mevzuatlarla uyumlu olması gerekiyor; bu sebeple e-fatura yönergeleri, Brown-Forman’ın BT ekibini çok fazla iş yüküne maruz bırakıyordu. Şirketin dokuz tesisinin bulunduğu ve mevzuatların sık değiştiği Brezilya ve Meksika’da, mevzuat takibi büyük bir sorun haline gelmişti. Sistemin gerçek zamanlı yanıt gerektirdiği bu ülkelerde, e-fatura konusunda yapılan herhangi bir hata, finans ve tedarik zinciri ekiplerini olduğu kadar işletmenin operasyonunu da büyük ölçüde etkileyebilirdi.

Çözüm

Her ülkenin mali gereksinimlerinin izlenmesi ve uygulanması için kullanılabilecek şirket içi kaynakları sınırlı olan Brown-Forman, sürekli değişen Güney Amerika mevzuat ortamına uyum sağlamaya ve tek global SAP ERP sistemi ile entegre olmaya yardımcı olacak bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

Brown-Forman, Güney Amerika’da yürütülen ticari faaliyetlerin kapsamını göz önünde bulundurarak konu hakkında özel bir uzmanlığa ihtiyaç duyulduğuna karar verdi. Buna ek olarak, şirket büyük açılma süreci boyunca öngörülebilir bir maliyet yapısına da ihtiyaç duyuyordu.

“Sovos, SAP ERP yapılandırmasının yanı sıra ağ yükseltmeleri ve birçok ülkede lokal ekipler ile çalışma gibi olanaklar sağladığı için; Brezilya’da geçerli olan Nota Fiscal ve Meksika’da yürürlükte olan CFDI mevzuatlarında yapılan değişikliklere güvenli bir şekilde uyum sağladık.”

Randy Isdahl

Brown-Forman, Yönetici ve SAP Süreç Mimarı

Kazanımlar

Sovos, Brown-Forman’a sürekli takip ve destek sağlayarak uyumlulukla ilişkili operasyon kesintilerinin önlenmesini sağladı. Ayrıca, Sovos çözümünün Brown-Forman’ın mevcut sistemlerine sorunsuzca entegre olması sayesinde dahili SAP sistemi üzerinden birden fazla ülkeye yönelik mevzuat uyumluluğunu doğrudan yönetme olanağı elde edildi.

Sonuçlar

Brown-Forman, Sovos e-fatura uyumluluğu sayesinde kaynaklarını alacaklı ve borçlu hesaplar gibi temel operasyonlara yeniden dağıtmanın yanı sıra tedarik zinciri ve lojistik geliştirmelerine odaklanma olanağı elde etti. Buna ek olarak, kurulan iş ortaklığı ile sürekli değişen e-fatura mevzuatlarının neden olduğu SAP yükseltmeleri ve artan BT departmanı yükü ortadan kaldırıldı.

Neden Sovos?

Brown-Forman, Brezilya ve Meksika’daki uyumluluk çalışmalarının sadeleştirilmesi için Sovos eInvoice ve eAccounting bölgesel çözümlerini tercih etti. Şirket, insan kaynağı ve teknoloji sermayesinden kısma konusunda destek olabilecek bir çözüm arıyordu. Sovos’un sunduğu SaaS platformu bu hedefe ulaşılmasına olanak tanıdı.