e-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetleri e-Serbest Meslek Makbuzu ile dijitalleşiyor. Sovos ile e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçin, kazancınızı dijital ortamda güvenceye alın.
İletişime geçin

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? 

Serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.

Neden e-Serbest Meslek Makbuzu? 

Verimli ve Tasarruflu

Yapılan tüm işlemlerin dijital ortama taşınması sayesinde basım ve arşivleme gibi masraflar ortadan kalkar. Sağlanan kâğıt tasarrufu yüzlerce ağacın kesilmesinin önüne geçer.

e-Fatura’ya Kayıt Olmadan Kullanabilme İmkânı

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura ve e- Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Güvenilir Saklama

Sovos Serbest Meslek Makbuzu Çözümü ile elektronik ortama geçirilen tüm verileriniz güvenli bir şekilde saklanır.

Makbuzlara Kolay ve Hızlı Erişim İmkânı

Her an ve her yerden daha önce oluşturmuş olduğunuz tüm eski makbuzlarınıza tek tıkla ulaşma imkanına sahip olursunuz.

e-SMM Çözümünün Kolaylığını Yaşayın

 • Elektronik ortamda oluşturulur. Tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için e-İmza ile onaylama yapılır.  
 • Elektronik ya da kağıt formatta teslim edilir. Raporlama yapılır.

e-Serbest Meslek Makbuzu kaybolmaz! Tüm e-Serbest Meslek Makbuzu belgeleriniz 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklanır.

e-Serbest Meslek Makbuzu

Sıkça Sorulan Sorular

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi altyapıları ile süreçlerini yürütebilirler.   

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden makbuzlarınızın girişini kendiniz yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz. 

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Sovos gibi firmalar üzerinden e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tebliğ kapsamında vergiden muaf olmayan tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak iletmek zorundalar.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin; e-Fatura ve e- Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

e-Mutabakat

e–Mutabakat’a Sovos ile geçin, müşterileriniz ve iş ortaklarınızla borç-alacak mutabakatlarınızı zaman ve maliyet tasarrufuyla yönetin. Online mutabakat sistemi hakkında bilgi almak için:
İletişime geçin

e-Mutabakat

e-Mutabakat Nedir? 

e-Mutabakat hizmeti, şirketlerin müşteri ve/veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlar. BA-BS mutabakatları, cari mutabakatları ve bakiyesiz elektronik mutabakatlar için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. 

Neden e-Mutabakat? 

e-Mutabakat İşlemlerinde Kullanıcı Dostu Arayüz

Sade ve fonksiyonel altyapısı ile ilk kullanımdan itibaren sisteme kolayca adapte olmanızı ve mutabakat süreçlerinizi başarıyla sonuçlandırmanızı sağlar.

Daha Verimli İletişim

Mutabakat bildiriminden sonuçlandırmaya kadarki tüm süreçte firmalar ile yürüttüğünüz iletişimi kaydederek istediğiniz an izlemenizi sağlar.

Zaman + Performans

e-Mutabakat, alacak-borç hesaplarınızın yoğun ve sıkı denetleme gerektiren zorlu süreçlerinin sorumluluğunu üstlenir, sistem üzerinden hızlı ve kolay adımlarla mutabakatlarınızı sonuçlandırır.

Kolay Mutabakat ile Operasyonel Maliyetlerde Tasarruf

Kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak kâğıt, yazıcı çıktısı, telefon görüşmeleri, kurye gönderimi ve arşivlemeye dair tüm operasyonel işlemlerinizin elektronik yönetim ve takibini mümkün kılar ve firmanızın maliyetlerini düşürür.

Mesajlaşma Modülü

Mutabakat sürecinize hız sağlayan diğer kolaylık, uygulamanın içinde çalışan mesajlaşma modülüdür. Mutabakatlarınız ile ilgili uyuşmazlık durumunda, karşı firma ile mutabakat detaylarınızı online ve otomatik olarak karşılaştırma imkânı sunar.

Online Mutabakat Hizmetlerini Karşılaştırma Modülü

Karşılaştırma motoru özelliği ile iki ekstreyi elektronik olarak kıyaslayarak hangi hareketlerin eşleşmediğini saniyeler içinde bulabilirsiniz.

e-Mutabakat İşlemlerinde Doğru Raporlama

Sistem üzerinde tüm raporlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak hazır raporlar mevcuttur. Bu rapor formatlarını kullanarak hızlı ve kolay şekilde raporlama yapabilirsiniz.

Online Mutabakat Sistemi, Sovos ile Daha Kolay

 • Farklı formatta (excel vb.) dosya ya da entegrasyon sağlanan ERP sistemleri üzerinden veriler sisteme aktarılır.  
 • Sistem üzerinden tanımlı e-Posta adreslerine içinde güvenli bir link bulunan mutabakata davet e-Posta’sı gönderilir.
 • Alıcı bu link üzerinden mutabakat ekranına doğrudan gider ve uygun şekilde yanıtı verir.
 • Mutabık olunmaması durumunda firma kendi rakamını yazarak ekstresini Excel dosyası olarak yükler, isterse kaşe ya da imzalayarak mutabakat mektubunu siteye geri yükler.
e-Mutabakat

Sıkça Sorulan Sorular

Geçmiş dönem mutabakatlarına istediğiniz anda ulaşabilirsiniz. Kullanıcı istediği anda bir firmaya ait tüm geçmiş mutabakat bilgilerine kolayca ulaşabileceği gibi, geçmiş bir döneme ait mutabakat bilgilerine de kolayca ulaşabilir.

Yurtdışı ile İngilizce dilinde mutabakat yapabilirsiniz. e-Mutabakat uygulamamız üzerinden yurtdışındaki müşteri ve satıcıları ile mutabakat yapan birçok işletme vardır.

Aynı firmaya, aynı mutabakat döneminde, farkı para birimleri ile mutabakat gönderimi yapılabilir.

e-Müstahsil Makbuzu 

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri e-Müstahsil Makbuzu ile dijitalleşiyor. e-Müstahsil Makbuzu’na Sovos ile geçin, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın. e-Müstahsil makbuzu zorunluluğu hakkında uzmanlarımızdan bilgi alın.

İletişime geçin

e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu Nedir? 

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen, ticari bir vesika olarak kullanılan kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

 e-Müstahsil Makbuzu Nedir? e-Müstahsil Makbuzu Nasıl Kesilir? Uzmanlarımızdan hızlıca bilgi alın!

Neden e-Müstahsil Makbuzu? 

Doğa Dostu

Kâğıt masrafları ortadan kalkar. Kâğıt tüketimi azaltılarak doğaya katkı sağlanır. 

Güvenli Arşiv 

Sovos e-Müstahsil Makbuzu ile verileriniz hiçbir kayıp olmadan güvenle saklanır.

Hızlı ve Kolay

Tüm makbuzlarınıza dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Dijital Dönüşüme e-Müstahsil Makbuzu ile Adım Atın

 • Dijital olarak oluşturulur. Onaylama işlemi gerçek kişiler için e-İmza, tüzel kişiler için mali mühür ile yapılır. 
 • Dijital ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzu’nun en az bir nüsha kâğıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kâğıt ortamda muhafaza edilmesi gerekir. e-Müstahsil Makbuzu’nun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekir. 
e-Müstahsil Makbuzu

Sıkça Sorulan Sorular

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını GİB ile entegre hale getirebilir.

GİB Portal: İşletmeler Gelir İdaresi Başkanlığının GİB Portali üzerinden uygulamayı kullanarak makbuz girişi yapabilir.

Özel Entegratörlük: Sovos e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasının Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni vardır. Sovos’e geçiş yaparak uygulamayı kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyenlere aynı tarihten itibaren elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirildi. 
 
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlardan 2020 ve takip eden hesap dönemlerinde bu işleri yapmaya başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmek zorundalar.

e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin ise; öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmaları gerekmektedir.

e-Dönüşüm Süreçlerinizi SAP İçerisinde Uçtan Uca Yönetin

Sovos SAP e-Dönüşüm çözümleri, fatura işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde SAP’den çıkmadan yönetme imkanı sağlar. ISO27001 Sertifikalı, GDPR uyumlu SAP e-Dönüşüm çözümlerimizle şimdi tanışın. 

Sovos SAP e-Dönüşüm Çözümleri, SAP ERP Kullanan Firmalar için En Uygun Çözüm

SAP Sertifikalı
e-Dönüşüm Çözümleri

SAP ile 100% entegre yapı sayesinde karmaşık
e-Belge süreçlerini güvenli ve sorunsuz yönetin.

SAP İçerisinde Uçtan Uca Yönetim

Ekstra ekranlara ihtiyaç duymadan, alışık olunan ekranlarda süreçlerinizi hızlı ilerletin.

Tek Yetkili ile
İletişim Kurun

SAP paketleri sayesinde e-Dönüşüm süreçlerinde yalnızca özel entegratör ile iletişim kurun.

SAP Sertifikalı
e-Dönüşüm Çözümleri

SAP sertifikasyon prosedürlerini başarıyla tamamlayan, SAP uzman ekibi tarafından düzenli olarak geliştirilen ve GİB onaylı Sovos e-Dönüşüm çözümleri ile karmaşık e-Belge süreçlerini uçtan uca kolayca yönetebilirsiniz.

Tek Yetkili ile Doğrudan Çözüme Ulaşın

Yerel ya da uluslararası operasyonlarınızı yönetirken, SAP e-Dönüşüm hizmetleriyle uçtan uca sunulan hizmet sayesinde yalnızca özel entegratör firma ile irtibat kurarsınız.

Akıllı ERP: SAP S/4HANA ile Dönüşüme Hazır Olun

SAP tarafından piyasaya sürülen yapay zeka, otomasyon ve makine öğrenimi yeteneklerine sahip en güncel akıllı ERP modeli S/4 HANA sayesinde firmalar, finansal hedeflerine ulaşarak istikrarlı büyümelerini sürdürmektedir.

Akilli ERP SAP S-4HANA ile Donusume Hazir Olun

SAP S4/HANA’ya Geçişte Hangi Yöntemi Seçmek Avantajlı?

Greenfield
S4/HANA sistemlerinin sıfırdan kurulumu söz konusudur. Mevcut ve yerleşik bir ERP yapısı bulunmayan firmaların S4/HANA’ya geçiş yapacağı senaryoda tercih edilir.
Brownfield​
Geçmiş verilerin ve süreçlerin tümünü koruyarak S4/HANA’ya geçiş yapılır. Mevcut SAP sistemleri ve süreçlerinden memnun olan firmalar tercih etmektedir.
Bluefield​
Seçilen veriyi ve süreçleri koruyup diğerlerini yeniden tasarlayarak S4/HANA’ya geçiş yapılır. Eski verilerini koruyarak süreçlerini geliştirmek isteyen firmalar tercih etmektedir.

SAP Kullanan Firmalar e-Dönüşüm’de Sovos’u Tercih Ediyor

 • Sovos SAP Paketleri 500+ SAP sistemlerinde ve uluslararası firmalar tarafından kullanılmaktadır.
 • Sovos, tüm e-Dönüşüm operasyonlarını SAP içerisinde yönetme imkanı sunmaktadır.
 • Sovos, SAP kullanan firmaların sistemleriyle en uyumlu ve kullanıcı dostu ara yüzü e-dönüşüm çözümleri geliştirmektedir.
 • Sovos SAP uzman ekibinin düzenli ürün geliştirmeleri ile regülasyon uyumluluğunda sorun yaşanmaz.
 • Siber Güvenlik ekibi ve veri koruma politikasıyla tüm e-belgeleriniz her koşulda güvenle korunur.
GİB onaylı ve SAP Sertifikalı çözümü; 40 Yılı Aşkın Süredir Deneyimli Kadrosuyla, Destek, Proje ve Regülasyon ekiplerine sahip Sovos ile iletişime geçin.

Bulut Tabanlı Çözümler ile IT Yükünüzü Azaltın

E-dönüşüm süreçlerinizi bulut teknolojilerine taşıyarak; finansal süreçlerde karşılaşabilecek hataları en aza indirir, iş akışını kesintisiz hale getirirsiniz ve süreden tasarruf edersiniz. 

Bulut Teknolojileri ile

ERİŞİLEBİLİRLİK. SÜREKLİLİK. GÜVENLİK.

Bir Teklifimiz Var.

Sovos Bulut Tabanlı E-Dönüşüm Çözümleri ile IT Ekibinizin Yükünü Azaltın. Elektronik Fatura Maliyetlerinizden Tasarruf Edin.

Bulut Tabanlı E-Dönüşüm Çözümlerinin Firmalara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Bulut Tabanlı e-Dönüşüm Çözümü

Finansal Rahatlık Sağlar

On-premise sistemlerde yazılım lisansı, sunucu, sistem performans güncellemeleri, güvenlik ve ağ bakımı gibi operasyonel maaliyetler yıl sonunda bütçenin önemli bir kısmını oluştururken; bulut teknolojiler yalnızca abonelik ücreti ile bütçeye ek maliyet getirmez.

IT Yukunuzu Azaltir
Finansal Rahatlik Saglar

Bulut Tabanlı e-Dönüşüm Çözümü

IT Yükünüzü Azaltır

On-premise sistemlerin bakımı, performansının kontrolü, bağımlı diğer sistemlerin güncellenmesi, süreklilik ve erişilebilirliği sağlamak için bilişim personellerinin dedike eforu gerekir. Bulut ortamına taşınan fatura süreçleri sayesinde, servis sağlayıcılar uçtan uca her şeyi firmaların yerine kontrol eder. Bu sayede firmalar yalnızca kendi işlerine odaklanma fırsatı bulur.

7M+

Bulut Verisi

Her Sektörden

60 Bin+ Bulut Müşterisi

99%

Sistem Erişilebilirliği

Alanında En İyi Hizmet Veren Firmalar Sovos’u Tercih Ediyor

medcem logo
corteva logo
eczacibasi logo
roche logo
firmenich logo

Bulut Teknolojilerinin Faydalarını Şimdi Keşfedin

İşletme maliyetlerinizi azaltır
Veri merkezi oluştururken ve yönetirken bulut çözümleri tercih ederek kullanıcı sayısı ve depolama alanı açısından maliyet avantajı sağlarsınız.

İş çevikliğini ve esnekliğini geliştirir
Bulut çözümler, internet ağı olan her yerden erişim imkanı sağlayarak daha esnek bir çalışma düzeni sunar. Belgeler ve veriler gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Veriye güvenli ulaşım imkanı sunar
Bulut çözümler ile yedekleme ihtiyacı duymadan, veri kaybı gibi kriz anlarında istediğiniz her an, her yerden verilerinize erişebilirsiniz.

Ekip çalışmasını ve iş birliğini geliştirir
Çalışanlarınız belgeleri ve projeleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir, paylaşabilir ve düzenleyebilir.

Uçtan Uca E-Dönüşüm Çözümü için Sovos ile İletişime Geçin.

İNFOGRAFİK

E-Dönüşüm Süreçlerini Buluta Taşımak Neden Önemlidir?

Türkiye’de her sektörden toplamda 60 bin+ müşterisi; her gün işlenen yaklaşık 7 milyon bulut verisi ve uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip bulut çözümleriyle Sovos’un size nasıl yardımcı olabileceğini görmek için uzman ekibimize danışın. Bulut tabanlı e-dönüşüm çözümleri hakkında detaylı bilgi almak için infografiği inceleyin.

İNFOGRAFİĞİ İNCELEYİN

E-KİTAP

IT Projelerinin Merkezinde Bulut Tabanlı E-Dönüşüm Çözümleri

E-dönüşüm’de bulut tabanlı çözümlerin firmaların finansal ve IT süreçlerine sağladığı avatantajları ve bulut tabanlı ortama geçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgi almak e-kitabı inceleyebilirsiniz.

E-KİTABI İNCELEYİN

İNFOGRAFİK

E-Dönüşüm Süreçlerini Buluta Taşımak Neden Önemlidir?

Bulut teknolojilerin firmaların iş süreçlerine sağladığı avantajları öğrenmek için infografiği inceleyin.

E-KİTAP

IT Projelerinin Merkezinde Bulut Tabanlı E-Dönüşüm Çözümleri

Finans ve IT departmanlarına sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgi almak için e-kitabı inceleyin.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’deki zaman akışına baktığımızda, on-premise ile yola çıkıldığını görüyoruz. 2014 yılından itibaren ise bulut alternatifi hayatımıza girdi. Bulut tabanlı çözümlerin; daha esnek, hızlı uygulanabilir olması ve operasyonel maliyetleri azaltması gibi özellikleri ile müşterilerimiz buluta geçiş yapıyor. Belki de birçok projenin on-premise yönteminden buluta geçtiğini söyleyebiliriz. Ürünlerimizi tasarlarken de buna göre tasarlıyoruz. Örneğin; on-premise yöntemi kullanan bir müşterimizin nasıl taşınacağı, bu taşıma sürecinin hangi yolla en az efor sarf edilerek gerçekleştirilebileceği senaryosuyla birlikte ürünlerimizi hazırlıyoruz.  

Türkiye’deki zaman akışına baktığımızda, on-premise ile yola çıkıldığını görüyoruz. 2014 yılından itibaren ise bulut alternatifi hayatımıza girdi. Bulut tabanlı çözümlerin; daha esnek, hızlı uygulanabilir olması ve operasyonel maliyetleri azaltması gibi özellikleri ile müşterilerimiz buluta geçiş yapıyor. Belki de birçok projenin on-premise yönteminden buluta geçtiğini söyleyebiliriz. Ürünlerimizi tasarlarken de buna göre tasarlıyoruz. Örneğin; on-premise yöntemi kullanan bir müşterimizin nasıl taşınacağı, bu taşıma sürecinin hangi yolla en az efor sarf edilerek gerçekleştirilebileceği senaryosuyla birlikte ürünlerimizi hazırlıyoruz.  

Bulut sisteminde olduğu gibi on-premise sistemlerde de belgeler; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha oluşma anından itibaren şema kontrollü bir şekilde seyredebiliyor ve elektronik olarak imzalanarak zaman içinde değişmezliği garanti altına alınıyor. Yanı sıra; belgenin stabili ve dosya deseni değişmiyor. Biz de bu avantajdan faydalanabiliyoruz. Çeşitli import toollar ile on-premise bir ortamda, daha önce kullanılan çözümde ne kadar belge olursa olsun bu belgelerin formatı belli olduğu için e-fatura ise e-fatura, e-arşiv ise e-arşiv, e-irsaliye ise e-irsaliye için çeşitli import toollar yazılabiliyor. Biz de bunları geliştirip kullanıyoruz.  

Çok yüksek hacimli bir belgeden bahsediyorsak; bir nas cihazı taşıyarak belge buluta getirilip sonra da bulut sisteminin kendi içindeki stoğuna aktarılabiliyor ya da daha düşük hacimlerde ise daha kolay teknolojiler tercih edilebiliyor. Bulut sisteminde sanki ilk günden beri bu sistemi kullanıyormuş gibi saklanabiliyor. Bu sayede buluta geçiş yapan kullanıcılar, belgelerini sanki ilk günden beri bulutta oluşturulmuş gibi görüntüleyebiliyor, PDF alabiliyor, gerektiğinde indirebiliyor. Ayrıca belgeler yok olmadan saklanabiliyor. 

Bulutta tasarladığımız sistemin yatayda genişleyebilir olması çok kritik. Sistem, gerekli yatırımlarla yatayda genişleyebilecek halde tasarlanmış ise bulut üzerinden geçen hacim arttığında ve çok yüksek hacimli yeni mükellefler bu sisteme dahil olduğunda da çok kolay bir şekilde yeni hacmi kaldırabilecek alt yapıya kavuşabilir durumda oluyor. Dolayısıyla hacmin yüksek olması aslında bir nevi bulut tarafında da daha uygun yatırımların yapılıp yatayda ölçeklenebilir altyapılar kurmaya çok teşvik ediyor. “Çok yüksek hacimliler performansı etkiler mi?” sorusuna, “Gerekli yatırımlar yapılmadıysa etkileyebilir fakat bu yatırımların yapıldığı ortamlarda böyle bir sorun yaşanmıyor.” yanıtını verebiliriz. 

Kişisel ve finansal verilerin bulut sistemlerde kullanılması, on-premise sisteminde kullanılmasına kıyasla güvenlik açısından büyük sorular doğurabiliyor. Özellikle uluslararası şirketlerde güvenlik ekiplerinin soru işaretleri olabiliyor. Global bir şirketin Türkiye’deki bir şubesiyseniz, özel entegratör firmalar güvenlik anlamındaki endişeleri gidermek için size destek olabilir. Özel entegratörlerin, müşterilerinin güvenlik sorularına göre dokümanlar ürettiği ve cevap verdiği bir süreç var. Bulut konusunda çok karmaşık bir politikanız olsa bile özel entegratörler bu konuda da destek oluyor ve işin nasıl doğru yapıldığını kanıtlı bir şekilde sunabiliyor. 

On-premise yönteminden buluta geçmek isteyenler için halihazırda bir proje planımız ve bir paketimiz bulunuyor. Bu paketin entegrasyonu çok kısa bir sürede yapılabiliyor. Yaklaşık birkaç hafta gibi bir sürede bulutta tekrar hayata geçmiş oluyor. Burada önemli olan konu, eski verilerin taşınması. Çeşitli verilerle taşınabiliyor ancak, verinin boyutuna göre taşıma süreci biraz vakit alabiliyor. Boyut fark etmeksizin müşterimizin birkaç hafta içinde buluttan kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayabiliyoruz. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye’de onayladığı çözümlere baktığımızda SAP’nin Türkiye’de bir veri merkezi yapısı olmadığı için SAP bu işi tek başına kendisi yapamıyor. SAP’nin bizim sistemlerimize entegre olan, Almanya ekibiyle beraber geliştirdiğimiz paketleri bulunuyor. Bulut sistemlerimizi kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na entegre olabiliyorsunuz. Beraber geliştirdiğimiz için SAP’nin Türkiye’ye yönelik ürettiği çözümler bizim bulut sistemimizle tamamen entegre halde. 

Sovos KDV Belirleme

SAP sertifikalı eklentilerimiz sayesinde, SAP ERP’niz için uyumluluğu artırarak KDV belirleme kararlarını otomatikleştirin.
İletişime geçin

Sektörde kendini kanıtlamış KDV belirleme yazılımı

 • Güvenli ve SAP Sertifikalı eklentilerden oluşan güçlü bir paket sunar
 • KDV belirleme kararlarının güvenilir ve tamamen şeffaf olmasını sağlar
 • Gelecekteki denetimler sırasında ortaya çıkabilecek vergi uyumluluğu risklerini azaltır
 • Faturalar ve daha sonraki periyodik raporlamalar için doğru veriler üretir
KDV Belirleme Yazılımı

KDV belirleme sürecini otomatikleştirin

KDV’nin belirlenmesi, tedarik zincirlerinde karmaşık işlemleri olan her şirket için zorlukları beraberinde getirir. Özellikle imalat, ilaç, inşaat, perakende ve lojistik gibi sektörler, bu ihtiyacı yönetmeye çalışırken çok fazla sorumlulukla karşılaşabilir.

SAP işlevselliğinde yer alan sınırlamalar başka bir karmaşıklık düzeyi yarattı. Güvenilir belirleme kararları almak için genellikle SAP’de özel kodlama gerektiriyor ve sürekli özelleştirme ihtiyacı ana verilerin kontrolünü zorlaştırıyor.

Çoğu zaman bu zorluklar, şirketlerin belirleme süreçleri süresince arzu edilen şeffaflık seviyesine ulaşmasını önlüyor. Bir işletme, genellikle birden fazla yetki alanına sahip tedarik zincirleri yüzünden karmaşık işlemlerle uğraştığında, KDV’nin doğru belirlenmesi kritik önem taşır. Bu noktada yapılacak herhangi bir hata, muhasebe doğruluğu ve finansal dayanıklılık açısından ciddi sonuçlara yol açabilir.

Operasyonel Yükünüzü Hafifletin

Güçlü bir SAP sertifikasına sahip eklenti paketi, KDV belirlemesini otomatikleştirir, ana verilerle ilgilenmeyi basitleştirir ve hatalı verilerin neden olduğu uyumluluk risklerini azaltır.

Hem vergi hem de BT uzmanlarının sürekli değişen KDV yükümlülüklerini karşılaması için yükü azaltan gelişmiş SAP işlevselliği sunun.

KDV Belirleme Sürecini Otomatikleştirmenin Avantajları

Maliyetleri ve karmaşıklığı azaltın

Gelecekteki değişikliklere SAP uzmanlarına gerek kalmadan uyum sağlayın ve SAP kaynaklarını diğer projelere yönlendirmek için teknik bakım işlemleri yükünü azaltın

Vergi uyumluluğu riskini azaltın

SAP süreçlerine doğrudan yerleştirilmiş akıllı ve otomatikleştirilmiş mantık sayesinde vergiyle ilgili konularda doğru ve güvenilir kararlar verin

Sovos_stats_line_chart.png

Vergi denetimi riskini azaltın

Genel muhasebe defteri ve hesap bakiyelerini kayıtlarla belirli vergi kodlarına göre karşılaştırarak hataları belirleyin

Sovos_Tutorial.png

Genel uyumluluğu güçlendirin

KDV İadeleri, EC Satış Listeleri, Intrastat Beyannameleri ve SAF-T dahil olmak üzere periyodik raporlama için aşağı akış süreçlerinde verilerin doğruluğunu sağlayın

Geleceğe hazır strateji

Devletlerin verilerinizde giderek daha fazla yer almasıyla dijitalleşmeye yönelik trend devam ediyor. Sovos ile ortaklık kurarak, KDV belirleme konusunda daha fazla netlik ve işletmenizin gelecekteki denetim risklerinden korunduğu konusunda rahat edebilirsiniz

Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın

Güçlü belirleme kararları ile faturaların doğruluğunu artırın. Bu sayede faturalandırma ekiplerinin faturaları düzeltmesine ve yeniden düzenlemesine gerek kalmaz. Aynı şekilde, bir şirket tarafından alınan faturalar doğru olduğunda gecikmeden işlenebilirler

KDV Belirleme Ürünleri

KDV Belirleme - Satış

Satış işlemlerinde doğru KDV sonuçlarının doğruluğunu garanti etmek için SAP sistem kapasitesini geliştirir

KDV Belirleme – Satın alma

Satın alma işlemlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için SAP sistem kapasitesini geliştirir

İzleme ve Raporlama

Genel muhasebe ve hesap bakiyelerini vergi mevzuatı kapsamında beyanlarla karşılaştırarak KDV Mutabakatını sağlar, verileri ve kombinasyon hatalarını tanımlar

KDV Kimlik Doğrulayıcı

Karşı taraf KDV kimliğinin doğrulanma işlemini otomatikleştirir. Etkili fatura işleme ve periyodik raporlama için kullanılan onaylanmış çıktı

Sigortacılar için Tam IPT Uyumluluğu

Teknolojiden yararlanın ve IPT belirlemesini basitleştirin

Sovos, dünyanın en karmaşık sigorta şirketleri ile IPT uyumluluğu konusunda 20 yılı aşkın başarılı bir geçmişe sahip

Vergi yetkinliklerini geliştirin

kurum içi vergi araştırmaları yükünü hafifletmek ve ek dahili kaynaklara ihtiyacı ortadan kaldırmak amaçlı sezgisel bir IPT hesaplama aracıyla

Kâr marjlarını koruyun

Cezaları azaltarak ve sadece gerekli olanı ödeyerek

Veri ve iş akışlarını otomatikleştirin

API entegrasyonu özellikleriyle müşteri sigortalama sistemlerinde süreçleri kolaylaştırarak

İşinizi koruyun

Uyarlanabilirliği artırarak ve hızlı değişen yönetmeliklerle güvenle başa çıkarak finansal ve itibar risklerinden

Denetim savunmasını destekleyin

tam kapsamlı ve saydam denetim yollarıyla

Operasyonları basitleştirin

tüm IPT uyumluluk ihtiyaçlarını tek bir global tedarikçi ile yöneterek

IPT Belirleme UYUMLULUK YAZILIMI

Sigortacıları uyumsuzluk risklerinden koruma

Sınır ötesi sigortacılar için karmaşık sigorta vergisi ortamında birden fazla yargı alanında çalışmak zorlayıcı olabilir.

Vergi idareleri gelirleri, verimliliği artırmak ve dolandırıcılığı azaltmak için tedbirler almaya devam ediyor. Dijital sigorta primi vergisi (IPT) raporlama konusunda kayda değer bir değişim var, bu da sigortacılara ek bir yük getiriyor.

Sovos IPT Belirleme

IPT Yönetilen Hizmetler​ ile birlikte ilk sanal uçtan uca IPT uyumluluk çözümünü sunuyoruz.

Sovos IPT Belirleme, vergi uzmanı olmayan kişilere teklif verme aşamasında küresel IPT oranlarını güvenle hesaplama ve uygulama olanağı tanır.

Çözüm gerçek zamanlı olarak güncellenir, bu nedenle vergi oranları ve vergi uygulanabilirliği daima günceldir. Bu aynı zamanda beyan gereksinimlerini ve hesaplaşma tarihlerini hafifletecek şekilde beyan gereksinimleri için de geçerlidir.

Sovos IPT Belirleme, karmaşık küresel programlar yazan sigortacılar için işlerini kolaylaştıracak şekilde milyonlarca yargı alanı ve ürün kombinasyonu da dahil olmak üzere 80’den fazla ülke için IPT vergisi verilerinin ayrıntılı, gerçek zamanlı küresel veritabanı üzerinde çalışır.

Sovos IPT Belirleme, uluslararası programların yenilenmesi gibi tüm politikaların öncesinde prim tahsisi oluşturur. Kapsanan bölge başına prim tahsis eder, uygun vergileri teklif aşamasında doğru bir şekilde tanımlayarak, hesaplayarak ve uygulayarak tüm sigortalama sürecini sezgisel olarak destekler.

Demo için rezervasyon yapın

Sovos IPT Belirleme uyumluluğunun ayrıntılarını nasıl halledebileceğini görün.

Sovos IPT Captive

Tutsak piyasalar için özel olarak geliştirilen Sovos IPT Captive, programlarınızın tüm aşamalarını izlemenizi sağlar. Yönetilen hizmetlerimiz ile birleştirildiğinde Tutsak piyasalar için oluşturulmuş ilk uçtan uca IPT uyumluluğu çözümüdür.

Sovos'u IPT uyumluluğunda pazar lideri yapan özellikler

 • IPT ve parafiskal ücret oranları ve kuralları için otomatik güncellemeler ile gerçek zamanlı vergi hesaplama çözümü
 • Vergi yükümlülüğü — Sigorta kaynaklı vergiler veya sigortandan kaynaklı vergiler gibi vergileri kimin ödemesi ve yönetmesi gerektiğine ilişkin netlik
 • Müşterek sigorta programlarını kapsar
 • Ismarlama ürün haritalama sayesinde süreçlerinize uyarlanabilir çözümler
 • Yenilemeler için geçerli vergi noktası tarihine mevcut teklifleri kopyalama özelliği ile yenilenen tekliflerde zaman tasarrufu sağlama
 • Vergi programlarını pdf veya excel biçiminde indirme
 • Yazılım veya vergiyle ilgili sorguları destek birimine gönderebilme
 • İspanya CCS, Portekiz Damga Vergisi gibi karmaşık hesaplamaların basitleştirilmesi
 • Yönetici işlevleriyle izin matrisi aracılığıyla çalışan tekliflerini arama, görüntüleme ve yönetme özelliği
 • Küresel Programlar için hem kabul edilen hem de kabul edilmeyen hesaplamaları işler
 • 80’den fazla ülkenin küresel vergi veritabanı
 • Sistemlerinize ve süreçlerinize entegrasyon için vergi hesaplama API’si
 • Beyan için teklif gönderme özellikli Entegre IPT Reporting*
“Sovos’u IPT Yönetilen Hizmetleri için görevlendirdik. Bu süre zarfında bilgi, uzmanlık ve detaylara dikkat açısından mükemmel olduklarını gördük. Ürünümüzün ne olduğu anlıyor, böylece en uygun vergi süreçlerini hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebiliyorlar. Bu kuşkusuz bize büyük miktarda zaman ve para kazandırdı. IPT yazılımları sayesinde verimliliğimizi ve doğruluğumuzu artırmamıza çok yardımcı oldular ve vergi beyanlarının daima zamanında ve uyumlu olacağından şüphemiz yok. Sovos’u kesinlikle tavsiye ederiz​”

Carla Forafò

Deutsche Post DHL Group – GBS, Sigorta ve Risk Yönetimi

Sovos'un sunduğu Vergi Belirleme Yazılımı

Satış ve kullanım vergisi, tüketim vergisi, KDV ile mal ve hizmet vergisi için gerçek zamanlı vergi oranları

KDV, mal-hizmet vergisi, satış ve kullanım vergisi ve çok daha fazlasını yalın hale getiren vergi belirleme yazılımı

Gerçek zamanlı vergi hesaplamaları

185'ten fazla federal, eyalet ve yerel yasama bölgesindeki tüm alım ve satım işlemleri için; doğru KDV, mal-hizmet vergisi, tüketim- satış vergisi oranlarını ve kanun güncellemelerini otomatik olarak edinin.

Basit entegrasyonlar

SAP ve Oracle'ın yanı sıra birçok ERP ve e-ticaret sistemlerine yönelik sertifikalı adaptörler aracılığıyla; verileri, mutabakatları ve raporlama işlemlerini merkezi hale getirin ve kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarın. Esnek REST API'si sayesinde tüm sistemler ile gerçek zamanlı hesaplama sağlayın.

Muafiyetleri gerçek zamanlı olarak doğrulayın

Vergi muafiyetlerini sağlamadan önce, CRM entegrasyonu ile müşteri belgelerinin geçerliliğinden emin olun. Geçerli sertifikaları otomatik olarak denetleyin ve karmaşık işlemlerde anında vergi hesaplaması yapın.

Optimum cloud performansı

Black Friday ve Cyber Monday gibi en yoğun işlem dönemlerinde bile anlık vergi hesaplamaları yapın. Esnek dağıtım seçenekleri ile yüzde yüz çalışma süresi ve performans sağlayın.

Eksik belgeleri ortadan kaldırın

Eksik, geçersiz veya süresi dolmak üzere olan sertifikalara sahip müşterilerinizin listesini oluşturmak için e-posta araçlarını kullanın ve bu sertifikaları geçerli olanlarla değiştirmek için kolayca talep oluşturun.

IPT için küresel vergi veritabanları

IPT Belirleme, 80'den fazla ülkeye yönelik en kapsamlı vergi oranı veritabanı ve uygulama kuralları ile doğru araçları kullanmanızı ve bu araçları doğrudan vergi makamlarına iletmenizi sağlar.

Vergilerin Dijitalleşmesi Artık Sadece B2B veya B2G Süreçlerine Yönelik Değil.

e-Makbuz için hazır olun.

MAKBUZ TASFİYESİ İÇİN GLOBAL BİR ÇÖZÜM

Sovos e-Makbuz sayesinde sürekli değişen yönergelere ayak uydurun.

E-fatura uygulaması Güney Amerika ülkeleri ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yaygınlaştıkça, B2G ve B2B işlemlerinde yeni yönergelere uyum sağlamak gerekti. İçinde bulunduğumuz yeni dalgalanma ile artık işletmeden son kullanıcıya da (B2C) elektronik makbuz oluşturmak gerekiyor.

E-makbuz sayesinde müşterilerinizin yaptığı her satın alma işlemi, tüketicilerin ve yerel vergi dairelerinin erişebildiği bir portalde kullanıma sunulur. Böylece kamu kurumları doğru vergileri uyguladıklarından, siz de doğru vergiyi verdiğinizden emin olursunuz. E-makbuzlar farklı bir global vergi yönergesini temsil etse de; vergilerin B2C alanında dijitalleştirilmesi, verimlilik, maliyet azaltma, çevre dostu iş uygulama ve hatta müşterilere ek değer katma fırsatı sunar.

Mali ceza risklerini ortadan kaldırarak verimliliği en üst düzeye çıkarın

İşlerinizi sürdürdüğünüz her bölgede vergi sorunlarının üstesinden gelin

Sovos'un e-Fatura ve e-Fatura arşivleme çözümleri ile entegre olarak, iş süreçlerinizin devam ettiği tüm bölgeleri kapsayan uçtan uca çözümden faydalanabilirsiniz

Global erişim

Güney Amerika'daki en büyük tasfiye ağı ve dünya çapında mevzuat analizi

Endpoint sertifikası

Zorunluğun olduğu tüm pazarlarda endpoint sertifikası

Benzersiz sektör uzmanlığı

Dünya çapında gerçek zamanlı olarak yapılan işlemlerde 10 yılı aşkın deneyim

Hali hazırda kullandığınız tüm iş platformlarında

65'ten fazla bayi platformunda bütünleşik çözümler

Sizin dilinizi konuşur

İngilizce, İspanyolca veya Portekizce destek

e-Fatura Uyumluluğu için İlk Global Çözüm

Sovos e-Fatura çözümü ile modern vergiye hazırlanın.

Esnek Ve Ölçeklenebilir e-Fatura için Tek Platform

Global e-Fatura uyumluluğu

Globalleşmenin hız kazanmasıyla dünya çapındaki tüm kamu kuruluşları, vergi kayıplarının önüne geçmek için teknolojiden faydalanıyor. Her ülkenin ihtiyacı farklılık gösterse de, gerçek zamanlı e-fatura uygulaması tedarik zincirinin her noktasında işletmeden kamuya uyumluluğu dönüştürerek, işletmelerin vergi uyumluluğundan avantaj elde etmesine olanak tanıyor.

Mevzuat uyumluluğunda karşılaşılan sorunlar zamanınızı alabilir ve kar kaybetmenize neden olur. Doğruluk artık her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Sovos e-Fatura çözümü, sahip olduğu kapsamlı yerel bilgiler ile işletmenizi destekleyerek, sürekli değişen mevzuat ortamında global e-fatura uyumluluğunu yalın hale getirir.

Gelen giden e-fatura yönetimi

Gelen giden faturaları tek bir platformdan yöneterek; fatura gönderme ve tedarikçilerden gelen faturaları doğrulama işlemlerinde tüm yönetmeliklere uyumlu kalın.

KDV raporlama

Borçlu ve alacaklı hesap işlemleri için aynı veri setini kullanarak regülasyona uyumlu KDV raporlamasını garantileyin.

Veri ayıklama ve eşleme

Mali uyumluluk için gerekli tüm alanları belirleyin ve bunları yerel vergi yönetimi tarafından tanımlanan doğru XML şeması ile eşleyin.

Uluslararası iletişim ve kamu bağlantısı

Güvenli ve sertifikalı bağlantı ile B2B ve B2G gereksinimlerini kapsayan 60'dan fazla vergi dairesine ulaşın.

Doğrulama

XML belgelerinin yerel vergi dairelerinin belirlediği teknik özellikleri karşılaması için faturalarınızı analiz edin ve doğrulayın.

Fatura izleme

Fatura durumlarını ve reddetme bildirilerini izleyin, denetim kaydına bakın ve ek belgeleri hem XML hem de PDF biçiminde görüntüleyin. Ayrıca faturaları ve rapor durumlarını tek bir platformdan takip ederek hata ve riskleri minimize edebilir ve onaylanan ya da reddedilen faturaları izleyebilirsiniz.

Otomatik yazdırma

Logolar, özel barkodlar ve imza verilerine ilişkin gereklilikleri karşılayan yasal faturalar yazdırın.

Özgünlük ve bütünlük garantisi

Yerel vergi daireleri tarafından tanınan sertifikalı makamların sunduğu dijital fatura sertifikalarına sahip olun.

Tüm ERP'ler ile esnek ve uçtan uca entegrasyon

Faturalara ilişkin tüm işlemleri otomatize etmek için veri entegrasyonu sağlayın. Adapte çözümlerimizi, tüm ERP'ler ile entegre edebilirsiniz.

Acil durum yönetimi

İşletme faaliyetlerinizin kamu sistemlerinde hata oluştuğunda bile yürümesini sağlayın.

Müşteriler

“Dahili personelimiz sürekli ülke değişikliklerini araştırmak ve uygulamak yerine stratejik iş faaliyetlerine odaklanabilir. Sovos, SAP ERP yapılandırmasının yanı sıra ağ yükseltmeleri de sağladığından, birçok ülkede bir satıcıyla çalışma olanağını elde ederek Brezilya’da geçerli olan Nota Fiscal ve Meksika’da yürürlükte olan CFDI mevzuatlarında yapılan değişikliklere güvenli bir şekilde uyum sağladık.”

Randy Isdahl

SAP Süreç Mimarisi Yöneticisi, Brown-Forman

“Dahili personelimiz sürekli ülke değişikliklerini araştırmak ve uygulamak yerine stratejik iş faaliyetlerine odaklanabilir. Sovos, SAP ERP yapılandırmasının yanı sıra ağ yükseltmeleri de sağladığından, birçok ülkede bir satıcıyla çalışma olanağını elde ederek Brezilya’da geçerli olan Nota Fiscal ve Meksika’da yürürlükte olan CFDI mevzuatlarında yapılan değişikliklere güvenli bir şekilde uyum sağladık.”

Randy Isdahl

SAP Süreç Mimarisi Yöneticisi, Brown-Forman

60'tan Fazla Ülke için e-Fatura Arşivleme

Elektronik saklama özelliği olmadan denetimden korunmak mümkün değildir.

Beklenmedik Denetimlere Karşı Kendinizi Koruyun

60'tan fazla ülkede sunulan evrensel ve uyumlu e-fatura arşivleme özelliği

Dünyanın dört bir yanındaki vergi daireleri; tutarlı, ölçeklenebilir ve maliyet bakımından verimli e-faturalama uygulamaları için fatura denetimi sistemlerine milyarlarca dolar para harcıyor ve işletmelere bu elektronik sisteme geçmeleri için baskı yapıyor. Planların merkezine elektronik arşivlemeyi yerleştirmeden e-fatura uygulamasını düşünmek ise mümkün değil.

E-fatura uygulama kriterleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de neredeyse her yerde geçerli olan ortak kriter, “asıl” faturayı arşivleme zorunluluğu.

Sovos e-Arşivleme; ülke uyumluluk haritaları, koruma setleri, zaman damgaları, imzalama ve doğrulama hizmetleri dahil 60’tan fazla ülke için evrensel ve uyumlu e-fatura arşivleme özelliği sunar. Denetim sonrası özellikleri ile sizi beklenmedik denetimlere karşı korur ve Sovos uzmanlarının takip ettiği yerel uyumluluk gereksinimlerine göre otomatik olarak güncellenir.

Sovos e-Fatura Arşivlemenin sağladıkları:

 • Tek bir API üzerinden gerçek zamanlı global erişim
 • Tüm ERP sistemleri, üçüncü taraf arşivleri, P2P çözümleri veya EDI işlevleriyle esnek entegrasyon
 • Gerekli tüm eklerin, arama kriterlerinin ve diğer ihtiyaçların arşivlenmesini garantiye alarak özel ve zorunlu verilere yönelik destek 
 • XML, PDF ve diğer formatlar da dahil olmak üzere kamu kuruluşlarının zorunlu kıldığı şemalardaki asıl fatura desteği
 • PDF’ler, önceki denetimlere ilişkin sonuçlar ve ekli belgeler gibi ilişkili ek belge depolama alanı
 • Kuruluşlara ilişkin özel etiketler, yasal incelemeler ve muhasebe arama sonuçları gibi hızlı aramaların yapılması ve denetimle ilişkili olmayan görevlerin uygulanabilmesi
 • Macaristan ve İtalya gibi zorunluluk bulunan ülkelerde, mevzuatlara özgü güvenli çözümler
 • Denetim, dosya alımları ve diğer eylemler nedeniyle arşive erişim oturumlarında oluşan hatalara karşı koruma
 • Kayıtlara yönelik yetkilendirilmiş kullanım ve görüntüleme
 • Arşive kimin erişebileceğini izleme olanağı tanıyan denetim kaydı 
 • eIDAS, GDPR, ISAE 3402 Type II gibi sektörün en iyi uygulamalarıyla uyumluluk, hareketli ve bekleyen verilere yönelik şifreleme
 • Denetim esnasında tek gerçek kaynak ile anında sunulan vergi mutabakatı sayesinde fatura bulma kolaylığı
 • Kapsam dahilindeki tüm bölgelerde sürekli güncellenen, bakımı yapılan ve test edilen değişiklik yönetimi 

Müşteriler

e-Fatura Uyumluluğu
için İlk Global Çözüm

Sovos eFatura çözümü ile modern vergiye hazırlanın.. 

ESNEK VE ÖLÇEKLENEBİLİR E-FATURA İÇİN TEK PLATFORM

Global e-Fatura uyumluluğu

Globalleşmenin hız kazanmasıyla dünya çapındaki tüm kamu kuruluşları, vergi kayıplarının önüne geçmek için teknolojiden faydalanıyor. Her ülkenin ihtiyacı farklılık gösterse de, gerçek zamanlı e-fatura uygulaması tedarik zincirinin her noktasında işletmeden kamuya uyumluluğu dönüştürerek, işletmelerin vergi uyumluluğundan avantaj elde etmesine olanak tanıyor.

Mevzuat uyumluluğunda karşılaşılan sorunlar zamanınızı alabilir ve kar kaybetmenize neden olur. Doğruluk artık her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Sovos e-Fatura çözümü, sahip olduğu kapsamlı yerel bilgiler ile işletmenizi destekleyerek, sürekli değişen mevzuat ortamında global e-fatura uyumluluğunu yalın hale getirir.

Gelen giden e-fatura yönetimi

Gelen giden faturaları tek bir platformdan yöneterek; fatura gönderme ve tedarikçilerden gelen faturaları doğrulama işlemlerinde tüm yönetmeliklere uyumlu kalın.

Veri ayıklama ve eşleme

Mali uyumluluk için gerekli tüm alanları belirleyin ve bunları yerel vergi yönetimi tarafından tanımlanan doğru XML şeması ile eşleyin.

Doğrulama

XML belgelerinin yerel vergi dairelerinin belirlediği teknik özellikleri karşılaması için faturalarınızı analiz edin ve doğrulayın.

Otomatik yazdırma

Logolar, özel barkodlar ve imza verilerine ilişkin gereklilikleri karşılayan yasal faturalar yazdırın.

Tüm ERP'ler ile esnek ve uçtan uca entegrasyon

Faturalara ilişkin tüm işlemleri otomatize etmek için veri entegrasyonu sağlayın. Adapte çözümlerimizi, tüm ERP'ler ile entegre edebilirsiniz.

KDV Raporlama

Borçlu ve alacaklı hesap işlemleri için aynı veri setini kullanarak regülasyona uyumlu KDV raporlamasını garantileyin.

Uluslararası iletişim ve kamu bağlantısı

Güvenli ve sertifikalı bağlantı ile B2B ve B2G gereksinimlerini kapsayan 60'dan fazla vergi dairesine ulaşın.

Fatura izleme

Fatura durumlarını ve reddetme bildirilerini izleyin, denetim kaydına bakın ve ek belgeleri hem XML hem de PDF biçiminde görüntüleyin. Ayrıca faturaları ve rapor durumlarını tek bir platformdan takip ederek hata ve riskleri minimize edebilir ve onaylanan ya da reddedilen faturaları izleyebilirsiniz.

Özgünlük ve bütünlük garantisi

Yerel vergi daireleri tarafından tanınan sertifikalı makamların sunduğu dijital fatura sertifikalarına sahip olun.

Acil durum yönetimi

İşletme faaliyetlerinizin kamu sistemlerinde hata oluştuğunda bile yürümesini sağlayın.

Müşteriler

İşveren Teşviklerinizi Maksimum Tutarda Hesaplayın!

Personel maliyetinden tasarruf etmenizi sağlayarak işletmenizin kalkınmasına katkıda bulunan SGK Teşvik çözümümüz, cari dönem teşvik tutarlarınızı manuel hata payı bırakmadan hesaplamanıza olanak sağlar.
İletişime geçin

SGK Teşvik Çözümünün Faydaları

Teşviklerinizi Hızlı ve Kolay Hesaplayın

Karmaşık teşvik hesaplamalarına son vererek tüm teşviklerinizi 1 saat içerisinde hesaplayabilirsiniz.

Manuel Hataları Geride Bırakın

SGK Teşvik Çözümü, cari dönem teşvik tutarlarınızı manuel hata payı bırakmadan kanuni limitler içerisinde maksimum oranda hesaplamanıza olanak sağlar.

Personel Maliyetinden Tasarruf Edin

SGK Teşvik çözümünden faydalanarak; SGK beyannamelerinizi düşürebilir, personel sayısını artırırken maliyetlerden tasarruf sağlayabilirsiniz.

SGK Teşvik Çözümünün Özellikleri

Eksiksiz Veri Güvenliği

KVKK’ya tam uyumlu sistemimiz ile SGK kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak hesaplama yapabilirsiniz. 1024 bit şifreleme ile kullanıcı kodu ve şifrelerinizin güvenliği garanti altındadır.

Optimum Kazanç Teşvikleri

Yeni duyurulan teşviklerden sürekli haberdar olarak yararlanabileceğiniz maksimum teşvik tutarınızı hesaplayabilir; işe alım ve işten çıkarma gibi özel durumlar karşısında bilgilendirilebilirsiniz.

Hataya yer bırakmayan SGK Uyumluluğu

Cezai yaptırımlardan endişe etmenize gerek kalmaz. Sovos SGK Teşvik çözümü; kanuni limitler içerisinde faydalanabileceğiniz maksimum ve en doğru teşvik oranını sizin için hesaplamayı taahhüt eder.

Detaylı Analiz ve Raporlama

İstediğiniz teşviğe filtre uygulayarak sistem üzerinden kolayca aşağıdaki raporları görüntüleyebilirsiniz;

 • Teşvik Raporu (Yıllık/Karşılaştırma)
 • Ortalama Analizleri
 • Personal Analizleri
 • Eksik/Hatalı bilgi analizi

13.000’in üzerinde şirket bugün bizi kullanıyor.

e-Defter

Defterlerinizi, e-Defter platformumuzda elektronik olarak saklayarak karbon ayak izinizi azaltın.
İletişime geçin

e-Defter Uygulaması

e-Defter Nedir?

Sovos e-Defter çözümü, Türkiye e-Defter regülasyonu ile tam uyumludur. Muhabese programınızdan direkt olarak ya da bulut API’mizle bağlanan e-Dönüşüm çözümümüz, yasal defterlerinizin oluşturulma ve arşivlenme sürecini dijitalleştirmek için tasarlanmıştır.

Sovos e-Defter çözümü bugün regülasyon uyumluluğu konusunda içinizi rahatlatırken, sizi yarına da hazırlar.

Sovos e-Defter Uygulaması Özellikleri

Entegrasyon

• API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile esnek entegrasyon

Defter Beyanında Kolaylık

• GİB tarafından belirlenen tüm zorunluluklara, standartlara ve formatlara uyum sağlar
• Genel formatlardaki dosyaları manuel olarak yüklemenize imkan tanır
• Geçmiş defterlerinizi yüklemenize ve saklamanıza olanak tanır
• Özel ve kamu işletmeleri arasında uyumlu bilgi aktarımı sağlar
• Devamlı olarak GİB tarafından yayımlanan regülasyon değişikliklerini takip ederek güncellemelerden sizi haberdar eder

Güvenli Altyapı

• Defterlerinize istediğiniz zaman istediğiniz yerde ulaşın
• Hızlı ve güvenli yapısıyla defterlerinize ulaşın ve kontrol edin
• GİB’e göndermeden önce şema kontrolü yaparak uyarı alma riskini azaltır

Eş Zamanlı Regülasyon Güncellemeleri

• Alakalı donanım masraflarını kaldırarak maliyeti düşürür
• Fiziksel depolama maliyetlerini ortadan kaldırarak on yıl boyunca dijital olarak arşivler

e-Defter Kolaylığını Yaşayın

 • e-Defter uygulama üzerinden oluşturulur. 
 • Gerçek kişi, e-İmza ile defterini imzalar. 
 • Tüzel kişi, mali mühür ile defterini onaylar. 
 • e-Defter beratı oluşturulur. Mükellef tarafından imzalanır/mühürlenir. 
 • İmzalı/Mühürlü e-Defter beratı, GİB Başkanlığı’na gönderilir. GİB, uygulamadan gelen beratı kendi mührüyle onaylar. 
 • Mükellef, e-Defter dosyalarını, hazırlayıp imzaladığı Berat dosyalarını ve GİB onaylı Berat dosyalarını, Portal üzerinden indirir ve yasal saklama süresince muhafaza eder.

Sovos’un e-Fatura ve e-Arşiv fatura çözümleri kolaylığını keşfedin.

Sıkça Sorulan Sorular

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son tebliğ kapsamında; yıllık cirosu 4 Milyon TL’yi aşan ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile herhangi bir ciro sınırı aranmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

(https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/) linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilmektedir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak içinde kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir. Ancak kendi yazılımlarını kullanarak e-Defter kullanıcısı olmak isteyen firmalar, programları için Gelir İdaresi Başkanlığından uyumlu yazılım onayını aldıktan sonra e-Defter uygulamasında kullanıcı olmak için kâğıt başvuru yapmaları gerekmektedir.

GİB’in tebliğleri kapsamında e-Fatura mükellefi iseniz e-Fatura’ya geçiş yaparak beraberinde zorunlu olarak e-Defter uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Ancak mükellef konumda değil iseniz e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu aranmaz. e-Defter sistemine gönüllü geçiş yapmanız mümkündür.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların Başkanlık sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

e-İrsaliye

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, yıllık satış geliri 10 milyon TL’nin üzerinde olan işletmelerin e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.
İletişime geçin

e-İrsaliye Uygulaması

Türkiye e-İrsaliye

Sovos e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Defter çözümü, GİB’in regülasyonlarına tamamen uygundur. Muhasebe programınızdan direkt olarak ya da bulut API’miz aracılığıyla ERP’nize bağlanan çözümümüz, dağıtım ve denetim süreçlerinizi hızlandırmak için tasarlanmıştır.

Sovos e-İrsaliye üzerindeki barkod, tüm irsaliyelerinizin durumunu görüntülemenizi sağlayarak teslimat sürecinizi takip etmenize, tüm irsaliyelerinizi ve ayrıca her birinin statüsünü görüntülemenizi sağlayarak yardım eder. Tüm verilere anında erişim sağlayarak teslimatların kaybolma ihtimalini ortadan kaldırır.

Sovos e-İrsaliye çözümü bugünün regülasyon uyumluluğunun yanı sıra sizi gelecek için de hazırlar.

Sovos e-İrsaliye Uygulaması Özellikleri

Entegrasyon

• Esnek API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile entegre olur

Kolaylık

• Kullanımı kolay bulut portalı ile tüm irsaliyelerinizi tek bir yerde (masaüstü ve mobil) görmenizi sağlar
• Donanım, matabaa ve teslimat gibi manuel süreçlerin maliyetlerini ortadan kaldırır
• Fiziksel depolama maliyetlerini ortadan kaldırarak on yıl boyunca dijital olarak arşivler

Güvenilirlik

• Elektronik irsaliyeyi oluşturur, gönderir ve anında yanıt alır; sevkiyat sürecini hızlandırır
• İş sevkiyat sürecini güçlendirir ve insan hatası riskini azaltır (yazılım içerisinden doğrudan gönderme dahil)

Destek

• Sürekli olarak GİB regülasyon değişikliklerini izleyerek sizi gerçek zamanlı olarak güncellemelerden haberdar eder

Sıkça Sorulan Sorular

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 10 Milyon TL ve üzeri cirosu olan mükelleflerin e-İrsaliye kullanması zorunludur. 
 
Ayrıca; 
• ÖTV I listesindeki EPDK lisanslı mükellefler, 
• ÖTV III listesindeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler, 
• Maden üretim faaliyetinde bulunanlar, 
• Şeker Kanunu’nda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler, 
• Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç), 
• Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar, 
• Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncuların da e-İrsaliye kullanımı zorunludur.

e-Fatura mükellefi olan ve cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasını kullanmaları zorunludur. 
 
Bir önceki cevapta yer alan işleri yapmaya başlayanların, söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-irsaliye kullanmaları zorunludur.

e-İrsaliye avantajlarından yararlanabilmek için e-Fatura uygulamasına geçiş yapmalısınız.

Evet, malın sevki sırasında araçta e-İrsaliye kâğıt çıktısı bulundurulması zorunludur.

e-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve uygulamaya dahil olan mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur. Ancak, bununla birlikte sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kâğıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümünde açıklanmıştır) kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Fakat bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Ayrıca tebliğle yer alan açıklamada; kâğıt irsaliye kesilmesi gereken durumda mükellefin bu durumu belge ile kanıtlaması gerektiği belirtilmektedir. Bu tür durumlarda kâğıt sevk irsaliyesi düzenlenerek, sevkiyat sürecine başlanılabilir. Ek olarak uygulamaya dâhil olunan tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, e-İrsaliye belgeleri kâğıt ortamda da düzenlenebilecektir.

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Fakat alıcı sisteme kayıtlı olmadığı için gönderim şekli portalden değil, farklı elektronik ortamlardan veya kâğıt çıktı olarak gerçekleşir. e-İrsaliye kullanıcısı olmayan firma veya son kullanıcılara sanal irsaliye kesilerek, GİB sanal kullanıcısına iletilmektedir.

Mükellefler, kendi depoları arasında gerçekleştirdiği dahili sevkiyat kapsamında düzenledikleri irsaliyeyi elektronik ortamda oluşturmak zorundadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken unsur; e-İrsaliye üzerindeki gönderici ve alıcı bilgilerinin şirket bilgileri olmasıdır.

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliye’nin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Yol denetimi sırasında; devlet memurları tabletler üzerinden irsaliye üzerindeki bilgilere kare kod veya barkod aracılığıyla ulaşabiliyorlar.

eİrsaliye’nin düzenlenme tarihi ve belge numarası. eİrsaliye’yi düzenleyenin adı ve soyadı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. Alıcının adı ve soyadı, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, iş yeri adresi ve eğer farklı ise teslimat adresi. Taşınan malın türü, miktarı. Sevkiyatın gerçekleşeceği tarih, saat ve dakika bilgileri. Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad ve soyad / TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN / ad ve soyad). GİB sistemlerinden irsaliyenin; elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için kare kod veya barkod.

İrsaliye üzerindeki fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; kabul yanıtı ile malların tamamı, kısmi kabul yanıtı ile malların bir kısmı kabul edilebilir. Malların tamamının reddedilmesi, RED yanıtı ile olur. Ama RED yanıtı verilebilmesi ancak fiili sevkiyat gerçekleşmeden önce ve malın içeriğinin ya da alıcının hatalı olması halinde olabilir. RED işlemi sadece e-İrsaliye’nin kesildiği gün yapılabilir.

e-Fatura, ürün ile faturanın alıcı tarafa birlikte gönderilmesi durumunda irsaliyeli şekilde düzenlenerek, e-İrsaliye yerine kullanılabilir. Bu haktan faydalanabilmek için, malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Taşıma işlemi firmanın kendisi tarafından yapılıyorsa, araç plaka bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Ancak alıcının malı yaya olarak taşıyacağı durumlarda malı taşıyan kişi olarak TCKN ve ad soyad bilgisi girilebilir ve plaka zorunlu tutulmaz. Taşıma işlemi kargo veya lojistik firması tarafından yapıldığında, taşıyıcı VKN / Unvan / Adres bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmelidir.

Konsinye teslimlerde, kâğıt sevk irsaliyelerinde olduğu gibi malın konsinye olarak gönderildiği irsaliyeye not olarak yazılır. Bunun dışında e-İrsaliye’ye özel bir durum bulunmamaktadır.

Bu durumda “Muhtelif Müşteriler” adına e-İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 555555555, ad ve soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılır.

Hayır, sadece sevk irsaliyeleri uygulama kapsamındadır.

Evet, lojistik firmaları malın asıl sahibinin bilgilerini de doldurmak şartı ile müşterisi adına kendi e-İrsaliye’sini kullanabilir. Bu durum e-İrsaliye’ye özel olmayıp, kâğıt irsaliyede de yapılabilen bir işlem türüdür.

e-Arşiv Fatura

Şirketlere, son tüketicilere ve e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine fatura gönderin.

e-Arşiv Fatura Uygulaması

e-Arşiv Fatura Yazılımı

Sovos e-Arşiv fatura çözümü, GİB’in B2C e-Fatura regülasyonuna tam uyumludur. Doğrudan muhasebe programınızdan veya bulut API’miz aracılığıyla ERP’nize bağlanan e-Dönüşüm çözümümüz, ödeme ve tahsilat işlemlerinizi daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Giden faturalarınızın hepsini görüntülemenizi sağlar ve e-Arşiv faturalarını on yıl boyunca dijital olarak depolayarak fiziksel arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.

Sovos e-Arşiv Fatura bugün regülasyonlara uyumluluk sağlarken sizi yarına da hazırlar.

Özellikleri

e-Arşiv Fatura için Entegrasyon

• Esnek API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile entegre olur
• Ek yazılım ve donanım gerektirmeden SAP içerisinden tüm işlemleri yönetir

Bulut Üzerinden Kolay e-Arşiv Fatura Görüntüleme

• Kullanımı kolay bulut portal ile tüm faturalarınızı tek bir ekrandan görmenizi sağlar (masaüstü ve mobil)
• Kargo, matbaa ve donanım gibi manuel işlem maliyetleri yok eder
• On yıl dijital olarak saklama yaparak fiziksel arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır

e-Arşiv Fatura İşlemlerinde Güvenilirlik

• Süratle fatura oluşturup göndererek ödeme süreçlerini hızlandırır
• Şirketten müşteriye fatura düzenleme sürecini iyileştirerek manuel hata riskini azaltır (yazılım içinden direkt olarak göndermeyi de içerir)

Eş Zamanlı Regülasyon Güncellemeleri

• Sürekli olarak GİB tarafından yayımlanan regülasyon değişikliklerini izleyerek sizi güncellemelerden haberdar eder

e-Arşiv Fatura Kolaylığını Yaşayın

 • e-Posta ile e-Arşiv Fatura gönderimi yapılır. Talep doğrultusunda faturanın çıktısı alınabilir. 
 • İkinci nüsha güvenli koşullarda saklanır. 
 • Zarflanan e-Arşiv Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir ve iletinin teslim bilgisi portal üzerinden takip edilir. GİB’e raporlaması yapılır. 
 • Portalden e-Arşiv Fatura’ya sürekli erişim imkânı sağlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

e-Arşiv Fatura oluşturulduktan sonra Sovos Portal üzerinden gönderilir. Faturanın ikinci nüshası Sovos’un güvenli alt yapısı sayesinde 10 yıl boyunca güvenilir şekilde saklanır.

Eski faturalar Sovos Portal üzerinden sürekli erişime açıktır. İster iş yerinizden ister evinizden e-arşiv faturalara erişebilirsiniz.

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmanızdan sonra, kağıt fatura düzenlemeniz söz konusu değildir. GİB’in yayımlamış olduğu tebliğe göre geçiş sonrası faturalar elektronik ortamda iletilmek zorundadır. Ayrıca tekrardan kağıt faturaya geçiş yapılması da mümkün değildir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen firmaların öncelikle e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

e-Fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine ve alışveriş yapan gerçek kişilere gönderilebilir. e-Fatura kullanmayan vergi mükellefleri ve gerçek kişiler, adlarına düzenlenmiş e-Arşiv Fatura’larını ise Gelir İdaresi Başkanlığının “e-Arşiv sorgulama” sayfası üzerinden sorgulayabilir.

İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra numaralı Tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi ve fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi zorunludur. Satış işleminin yapıldığı web adresi, Ödeme şekli, Ödeme tarihi, Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/ TCKN bilgisi, Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih, İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar. İnternet satışları dışındaki satışlara ait e-Arşiv faturalarında yukarıda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından son yayımlanan tebliğ kapsamında; e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunludur.

Ayrıca; e-Arşiv Fatura mükellefi olmayan firmalar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesememektedirler. Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden:  

 • 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,  
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 2022 yılı için 2 Bin TL’yi) aşması halinde zorunlu hale gelmektedir.

KamuSM web sitesinden mali mühür başvurusu yapılır. Anonim ve Limited Şirketler mali mühür başvurusu yapmalıdır. Şahıs şirketi sahip oldukları e-İmza ile başvuru yapabilmektedirler. Mali mührünüz fiziksel olarak tarafınıza ulaştığında ön başvuru yapmanız gereken e-Fatura ve e-Defter için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili internet sitelerinden resmi başvuru yapmanız gerekir. Mali mührünüzü aldıktan sonra geçiş yapmak istediğiniz e-Dönüşüm ürünleri için Özel Entegratörünüz Sovos’e başvuru yapmanız gerekir. Başvurunuz sonrasında Sovos tarafından e-Dönüşüm projeniz başlatılmaktadır. Sovos müşteri destek birimi aracılığıyla tarafınıza bir tanımlama linki gönderilmektedir. Tanımlama linkine tıklamanız ve firmanız ile ilgili istenen alanları doldurmanız yeterlidir. Gerekli bilgilerin doldurulması sonrası bilgileriniz otomatik olarak Destek Birimi’ne ulaşır ve gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Kontrollerin tamamlanması ile tarafınıza bir aktivasyon linki gönderilir. Gelen aktivasyon linkini mali mühür veya e-İmza ile imzalamanız durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı’na Sovos özel entegratörlük uygulamalarını kullanacağınıza dair bir bildirim yapmış olursunuz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başvurunuzu onaylaması ile birlikte tüm süreçleriniz tamamlanarak e-Dönüşüm uygulamalarına katılım sağlamış olursunuz.

e-Fatura

Şimdi başvurun, e-Fatura geçişinizi birlikte planlayalım.

Neden Sovos?

e-Fatura Yazılımı

Sovos e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, Türkiye’nin e-Fatura regülasyonuna tam uyum sağlar. Doğrudan muhasebe programınızdan veya bulut API’miz aracılığıyla bağlanan e-Dönüşüm çözümümüz, ödeme ve tahsilat süreçlerini hızlandırır ve faturalarınızın durumunu anlık takip edebilmenizi sağlayarak verimliliğinizi artırır.

Regülasyon ekibimiz, dünya çapında vergi düzenlemelerini sürekli olarak izleyerek ve yorumlayarak yazılımımızı gerçek zamanlı günceller. Vergi uyumluluk gereksinimlerinizi karşılayarak, ekstra efor sarf etmeden önemli işlerinize odaklanmanızı sağlar.

“Sovos e-Fatura sorunlarımızı bir günden az bir sürede çözdü. Sovos teknik destek konusunda gerçekten mükemmel.”

Murat ÖZTÜRK, Muhasebe Müdürü
Celal Sölluklu Petrol

Özellikleri

e-Fatura için Entegrasyon ve Ölçeklenebilirlik

• Esnek API kullanarak çoğu muhasebe yazılımı ile entegre olur
• Farklı veri formatlarını kabul eder
• Ek yazılım ve / veya donanıma ihtiyaç duymadan SAP üzerindeki tüm işlemleri yönetir

Bulut Üzerinden Kolay e-Fatura Kesme

• Kullanımı kolay bulut portalı üzerinden tüm faturalarınızı tek bir yerden (masaüstü ve mobil) izleme olanağı
• Donanım, matbaa ve teslimat gibi manuel işlem maliyetlerini ortadan kaldırır
• BT kaynağı gerektirmeyen kullanımı kolay bir yazılımla kaynaklarınızı korur

Fatura İşlemlerinde Minimum Risk

• Hızlı bir şekilde dijital fatura düzenlemenizi ve göndermenizi sağlayarak ödeme sürecini hızlandırır
• Şirketinizin fatura sürecini iyileştirerek manuel hata riskini azaltır. (ERP’nizden direkt olarak fatura göndermeyi de içerir)
• Faturalarınızı dijital olarak 10 yıl saklayarak faturalarınızın kaybolmasını önler

Eş Zamanlı Regülasyon Güncellemeleri

• GİB regülasyon değişikliklerini sürekli olarak izler ve sizi gerçek zamanlı olarak güncellemelerden haberdar eder

e-Fatura Kolaylığını Yaşayın

 • e-Fatura uygulama üzerinden oluşturulur.  
 • Sovos mali mührü ile imzalanarak elektronik zarflama yapılır.  
 • Zarflanan e-Fatura elektronik ortamda alıcısına teslim edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemleri’ne iletilir ve zarfın teslim bilgisi Sovos Portal üzerinden takip edilir.  
 • Alıcı firma faturasını e-Fatura uygulaması üzerinden teslim alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB’e entegre çalışan kendi altyapıları ile süreçlerini yürütebilirler.  

GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden faturaların girişi yapılarak uygulama kullanılabilir 

Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Sovos gibi firmalar üzerinden e-Fatura uygulamasına hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlanabilir.

Sovos ile e-Fatura kullanımı çok kolay. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanacak mükelleflerin Sovos çözümünü tercih etmeleri durumunda e-Fatura’ya kolay geçiş için kendilerine her türlü destek verilmektedir. 

e-Fatura tıpkı kâğıt fatura gibi oluşturulur. Üzerinde kâğıt faturada yer alan bilgiler bulunmaktadır. Kâğıt faturadan farklı olarak bir yazılım ara yüzü ile oluşturulduğu için hata yaptığınızda kâğıt faturayı iptal ederek yeni bir fatura sayfasında her şeyi baştan yapmanız gerekirken, e-Fatura uygulamamızda hatanızı kolayca düzeltebilirsiniz. Faturanız üzerinde gerekli bilgileri sağladıktan sonra göndermek için tek yapmanız gereken tek bir tuş ile gönderimini sağlamaktır.

GİB Portal yönteminden farklı olarak Sovos ile e-Fatura yedekleme ve saklama için ilave bir işleme gerek yoktur. Özel entegratör yöntemi ile e-Fatura kullanan mükelleflerin Sovos çözümünü tercih etmeleri durumunda gelen ve giden tüm faturaları gelişmiş altyapımızda güvenli olarak ilave bir ücret ödenmeksizin saklanır. (Bu saklama Sovos müşterisi olunduğu süre boyunca 10 yıl geriye dönük olarak sağlanır.)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında; 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren

 • 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri ciroya sahip mükellefler,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştirenler,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler,
   
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-Fatura’ya geçmek zorundalar.

Ayrıca;

 • ÖTV I sayılı listedeki EPDK lisanslı mükellefler,
   
 • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,
   
 • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler,
   
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) de e-Fatura kullanmak zorundalar.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde e-Fatura uygulamasını kullanmak ile ‘yükümlü (mükellef) olmak’ ticari firmalar için kullanılan bir tabirdir. Bu koşullar ve sınırlandırmalar ile ilgili yapılan düzenlemeler GİB tarafından belirli aralıklarla yayımlanan tebliğler ile duyurulmaktadır. Bu çerçevede birçok firma bu tebliğler kapsamında e-Fatura mükellefi olmaktadır.

e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıktan sonra, e-Fatura kullanıcılarına kağıt fatura düzenleyemezsiniz. e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra size tanınan opsiyon süresi yedi gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında kağıt fatura kesmeye devam edilebilirsiniz.

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hükümlere tabi olduğu için 213 sayılı VUK’ un 231nci maddesinde kağıt faturalar için geçerli olan hüküm e-Faturalar için de geçerlidir. Buna göre e-Fatura’da da fatura düzenleme süresi yedi gün olarak belirlenmiştir. Maddeye göre e-Fatura sistem üzerinde oluşturulup yedi gün içerisinde alıcı tarafa iletilmeniz gerekmektedir.

e-Faturanın iptal ve iade süreci teknik olarak bakıldığında kağıda basılı fatura ile aynıdır. Fakat pratikte bazı işlemler değişiklik gösterir. Örneğin; Ticari e-Fatura’ da iptali gönderen taraf gerçekleştiremez. Fatura ancak gönderim yaptığınız müşterinize ait sisteme düştükten sonra sekiz gün içinde reddedilmesi durumunda bir iptal durumu söz konusu olur. Bu durumda yeni bir fatura oluşturmadan reddedilen fatura üzerinden düzenleme yapabilirsiniz. Reddedilen e- Fatura sisteminizde iptal edilmiş bir fatura gibi görünür. Temel e-Fatura’ da ise; müşterinizin bu faturaya karşılık bir iade e-Faturası oluşturması ve tarafınıza iletmesi gerekir. Bu işlem her iki faturanın birbirini mahsuplaştırması için yeterlidir. Temel fatura iptali için GİB ‘in tahsis ettiği e-Fatura iptal/itiraz portalı kullanılabilmektedir.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken tüm kaynakların verimli kullanılmasını sağlayana ERP programı ya da muhasebe programları, genellikle donanım ve yazılımın da içerisinde yer aldığı birçok bileşenden oluşur. İşletmenin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesine yarayan bu yazılımlar, programda yapılacak bazı değişikliklerle e-Fatura uygulamasına uygun hale getirilebilir. Böylece ERP/muhasebe yazılımları ile e-Fatura uygulaması senkronize bir şekilde çalışabilir.

Sovos Çözümümüz ile gelen e-Fatura’ların yönetimi sizin elinizde. Kullanıcı dostu ara yüzümüz sayesinde istediğiniz faturaya kolayca ulaşabilir; işlem yaptığınız faturaları birkaç tık ile arşivleyebilirsiniz. Ayrıca faturalar üzerinde belirleyeceğiniz renk, görüntüleme ve iş kuralları ile belirli faturalar üzerinde arttırılmış kontrol sağlayarak; kullanıcılarınızın fatura yönetim süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

e-Fatura sadece e-Fatura yükümlüleri arasında kesilir ve gönderilir. Hem alıcının hem de göndericinin e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesinden müşterinizin elektronik faturaya kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak ise, portalden e-Fatura kayıtlı kullanıcı sorgulama ekranlarından VKN/TCKN ile sorgulama yapılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, hizmetin yapıldığı veya malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla yedi gün içinde düzenlenmelidir. Yedi günlük süre kuralına uyulduğu takdirde geriye dönük e-Fatura kesilmesi mümkündür. Teknik olarak portal üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Hayır, gönderilen e-Fatura üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu durumda; karşı taraftan faturanın reddedilmesi üzerine yeni bir e-Fatura oluşturulur. Temel e-Fatura ve ticari e-Fatura senaryolarında iptal ve iade işlemleri değişiklik gösterir.

Türkiye Vergi Uyumluluğu Yazılımı

Türkiye’deki regülasyonlara uyum sağlamak için güvenilir ve kullanımı kolay ilk global e-Dönüşüm çözümü.
İletişime geçin

Tek Platform: Esnek, Ölçeklenebi̇li̇r, Uyumlu

e-Dönüşüm çözümlerimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen tüm yükümlülükleri, standartları ve formatları karşılamaktadır.

Bulut Tabanlı Çözümler

e-Dönüşüm süreçlerinizi bulut teknolojilerine taşıyarak; finansal süreçlerde karşılaşabilecek hataları en aza indirir, iş akışını kesintisiz hale getirirsiniz ve süreden tasarruf edersiniz.

İşletmenize ve Bütçenize Uygun, Esnek Kontör Paketleri

Tek tip kontör satın almak zorunda kalmak yerine; ihtiyacınızı belirleyin, size ve bütçenize en uygun seçenekle ilerleyin.