Macaristan’ın CTC Sistemindeki Gelişme, e-Fatura ile Gerçek Zamanlı Raporlamayı Birleştiriyor

Victor Duarte
Mart 5, 2021

Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük Dairesi (NTCA) şu sıralar oldukça meşgul. Bu günlerde bu kamu kurumu gerçek zamanlı fatura verileri raporlama sistemi için sürüm 2.0’dan sürüm 3.0’a geçiş sürecini yönetmeye çalışıyor.

Bu yeni sürüm, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren ülkedeki tüm vergi mükellefleri için zorunlu olacak. İşletmeler, bazı isteğe bağlı değişiklikleri kullanmayı tercih ederse yeni sürümle kullanıma açılacak olan sistem iyileştirmesi işletmeler için raporlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Sistemdeki önemli geliştirmeler arasında vergi mükelleflerinin tüm fatura veri içeriğinin bulunduğu elektronik bir fatura göndererek raporlama zorunluluğunu yerine getirmesini sağlayan raporlama şeması yer alıyor. İsteğe bağlı bir özellik olan bu e-fatura işlevi sadece işletmeden işletmeye yapılan işlemlerde kullanılabilecek.

“Müşteri rızası” zorunluluğunun karşılanması

Bu gelişme özellikle Macaristan’daki birçok büyük kuruluş için faydalı bir hamle olsa da bu değişikliğin AB yasasıyla nasıl uyumlu hale getirileceği konusunda akıllarda soru işaretleri ortaya çıkıyor.

AB KDV Direktifi’ne ve Macaristan KDV Yasası’nda aktarılan hükümlere göre e-fatura alışverişi için faturayı alacak tarafın rızasına ihtiyaç duyuluyor. Başka bir deyişle bir tedarikçi, alıcıyı kağıt fatura yerine e-fatura kabul etmeye zorlayamıyor.

Birkaç yıl önce gerçekleştirilen İtalyan e-fatura reformun aksine Macaristan’ın e-fatura yönünde attığı adım zorunlu değil ve alıcılar e-fatura kabul etmemeyi tercih edebiliyor. NTCA’nın görüşüne göre e-fatura kabul etmeyi tercih edenler için taraflar arasında önceden yazılı anlaşma yapılarak veya zımnen (ör. faturanın ödenmesiyle) rıza verilebilir.

Gelen e-faturaları görme işlevi

E-faturaya izin veren müşteriler sistemde kendi vergi numaralarına kayıtlı bulunan ve tedarikçileri tarafından vergi dairesinin çevrimiçi sistemi üzerinden düzenlenen faturalara erişebilecek. Faturayı indirmek içinse müşterilerin taleplerinde fatura numarasını sağlaması gerekiyor. Bu durumda NTCA, düzenlenen faturayı ve fatura düzenleme aşamasında atanan hash kodunu içeren bir yanıt sağlayacak.

Müşterinin e-faturadaki vergi numarası doğru değilse müşteri, elektronik faturayı sistemden indiremeyecek.

Yeni süreçte doğruluk ve güvenilirlik nasıl sağlanacak

Faturalandırma sürecinde elektronik fatura belgesi satıcının tarafında oluşturuluyor. Satıcının sistemi, vergi dairesinin resmi standardında belirtilen hash algoritmalarından birini kullanarak dosya için bir hash kodu oluşturuyor.

Satıcı tarafında düzenlenen elektronik faturanın ve satıcının müşteri tarafına ilettiği elektronik faturanın, faturalandırma sürecinde oluşturulan hash kodu ile birlikte saklanması gerekiyor. Bu süreç, yasada bahsi geçen yöntemlere alternatif önlemler olarak doğruluk ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir. Yasada ise nitelikli elektronik imzalar ve anlaşmaya bağlı elektronik veri değişimi (EDI) yöntemlerinden bahsediliyor.

E-faturalı gelecek

Bu yeni girişimle Macaristan Hükumeti faturalandırmanın dijitalleştirilmesi yolunda önemli bir adım atmış oldu. Yetki alanlarındaki vergi mükelleflerinin işlemleri üzerinde daha fazla kontrol ve bilgi edinme ihtiyacını yansıtan bu adım, hükumetin kağıt faturaların geçerliliğini azaltma konusundaki kararlılığını da gösteriyor. Doğal akışa göre bir sonraki adım, İtalyanlardan ilham alınarak uygulanacak zorunlu bir Sürekli İşlem Denetimi (CTC) modelinin benimsenmesi olabilir. Ancak böyle bir hamle için AB kurumlarının onayına ihtiyaç olacaktır.

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada müşterilerini e-fatura zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Victor Duarte

Victor, Sovos TrustWeaver’da Regülasyon Danışmanıdır. Aslen Venezuelalı olan Victor Stockholm’de yaşamaktadır ve kendi ülkesinde Hukuk derecesi ve Vergi Hukuku alanında uzmanlık derecesi almıştır. Victor ayrıca İsveç Lund Üniversitesi’nde Avrupa ve Yurt içi Vergi Kanunu alanında Yüksek Lisans Derecesine sahiptir.
Paylaşın

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Haziran 24, 2022
 Hangi Sektörler E-Belge Kullanmak Zorunda?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeler sonucunda e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye zorunluluğunu belirleyen ciro limiti değişirken; e-belgeleri zorunlu olarak kullanmaya başlayacak yeni sektörler eklendi. Bu kapsamda bazı kurumlar brüt satış hasılatına göre uygulamaya geçiş yapmak zorundayken, bazı sektörlere de özel olarak geçiş kriteri getirildi.   Güncel […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Haziran 22, 2022
1 Temmuz 2022 Tarihli E-Belge Geçişi Hakkında En Çok Merak Edilenler – 2

Son geçiş tarihine sayılı günler kala, GİB tarafından belirlenen e-belge zorunlulukları ve belgelerle ilgili mükelleflerin en sık yönelttiği soruları yanıtladığımız yazı zincirimiz e-irsaliye ile devam ediyor:   1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-irsaliyeye geçecek?  Satış hasılatı 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL ,  2021 veya müteakip hesap dönemlerinde ise 10 Milyon TL olan […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Haziran 16, 2022
KOBİ’lere e-dönüşüm etkisi

Türkiye’de ekonominin dinamik ve destekleyici unsurlarından biri olan küçük orta ve mikro ölçekli işletmelerde elektronik belge kullanımının yaygınlaşması ile ön muhasebe süreçleri dijitale taşınıyor. “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile yapılan düzenlemelerle e-fatura geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerinin her yıl biraz daha aşağı çekilmesi sonucunda daha fazla KOBİ ve mikro işletme e-dönüşümün bir parçası oluyor   […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Haziran 14, 2022
İtalya’da E-Fatura: Temmuz 2022’den İtibaren Uygulanacak Değişiklikler

İtalya, 2019’da bir onay süreci üzerinden elektronik fatura kullanımını zorunlu hale getiren ilk AB ülkesi olmuştu. O günden bugüne, KDV uyumundaki açıkları kapatmak üzere sürekli işlem denetimleri (CTC) sistemini iyileştirme konusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.  Son yıllarda İtalya, farklı uygulamaları yürürlüğe koyarak sistemini kademeli şekilde genişletti. Aşağıdaki değişiklikler, hükümetin verimli ve geniş kapsamlı […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Haziran 13, 2022
Dijitalleşmenin KOBİ Hali

Sektörlerden bağımsız olarak kurumlara önemli bir rekabet avantajı sağlayan dijitalleşme, pandemi ile hız kazandı. Dijital dönüşümden faydalanmaya başlayan kurumlar, bu sürecin getirdiği avantajları tecrübe ettikçe teknoloji alanına yapılan yatırımlar ve beklentiler her geçen gün artmaya başladı. Küresel ekonominin yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalmasının yanı sıra büyümenin dijital teknolojiler ekseninde gerçekleşmesi sonucunda KOBİ’ler de […]