KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES): KDV Beyannamesinde Yeni Düzenlemeler

Gabriel Pezzato
Şubat 14, 2020

Avrupa Birliği (AB)’ndeki tedarikçiler; 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana yürürlükte olan 2018/1910 sayılı AB Direktifi doğrultusunda, ticaret yaptıkları işletmelerin KDV kayıtlarının olup olmadığını kontrol etmek zorunda bırakıldı.

Söz konusu direktif ise ilgili kontrollerinin zamanlamasıyla ilgili endişe uyandırdı.

KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES) Nedir?

Online bir hizmet olan KDV Bilgi Değişim Sistemi’yle tedarikçiler alıcıların vergi mükellefiyetlerini ve başka bir Üye Devlet’te KDV numarasına sahip olup olmadıklarını sorgulayabilir.

Genel olarak AB üyesi ülkeler AB içinde yapılan sevkiyatlarda KDV’den muaftır.

KDV Bilgi Değişim Sistemi’ndeki Değişiklikler Neler Getirdi?

Tarihsel olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), AB içindeki tedariklerde KDV muafiyeti sağlamak adına bazı yükümlülüklerde esnek davranmıştır.

Örneğin, 2018/1910 sayılı AB Direktifi uygulanmadan önce Avrupa Adalet Divanının içtihatları uygulanıyordu. Bu içtihatlar doğrultusunda alıcının KDV numarasının kontrol edilmesine pek önem verilmiyor, alıcılar sisteme kayıtlı olmasa dahi şirketlere muafiyet tanınıyordu.

Tedarikçiler muafiyet koşullarını karşıladıklarını somut belgelerle ispat ederlerse, vergi muafiyeti sağlanıyordu. Fakat AB içi işlemlerde sahteciliğin artmasıyla, AB Ülkeleri KDV Direktiflerini güncelleme kararı aldı. Güncelleme, alıcının KDV numarasının KDV Bilgi Değişim Sistemi’ne eklemeyi zorunlu kıldı.

Böylelikle, “muafiyet başvurusunda sisteme kayıtlı olma şartı formaliteden çıkarılıp, yasal zorunluluk haline getirildi.”

Söz konusu Direktif’te bu güncellemenin gerekçesi şöyle açıklandı: “KDV Bilgi Değişim Sistem’i (VIES), AB’deki sahtecilikle mücadele için önemli bir rol oynamaktadır.” Bu nedenle “Üye Devletler, sisteme kayıtlı olmayan tedarikçilere muafiyet uygulayamaz.”

Bu gerekçe, 2018/1910 sayılı Direktif’in hükümlerinde de yer almaktadır. Mevcut değişiklik kapsamında muafiyet verilebilmesi için; alıcı, sevkiyatın başlatıldığı AB ülkesi dışındaki bir AB ülkesinden KDV numarası almış olmalı, bu KDV numarasını tedarikçiye bildirmeli ve özet raporda tedarikçiden “doğru bilgi” aldığını beyan etmelidir.

Yabancı Alıcıların KDV Numaralarının Doğrulanması

KDV numarasını sisteme kaydetmek, AB içi tedarik işlemlerinde muafiyet için “esas koşul” olarak kabul edilmektedir.
Ancak, VIES doğrulamasının nasıl yapılacağı yeni Direktif’te açıkça belirtilmemiştir.

Böyle bir koşulun üstü kapalı belirtildiğini varsaysak bile, söz konusu kontrollerin ne zaman yapılacağı konusunda da net bir açıklama yapılmamıştır.

Muafiyetin reddedilmesi özet raporda ibraz edilen verilerin doğru olmamasıyla ilişkilendirilebilir. Özet rapor, gerçekleşmiş ve muhtemelen faturalandırılmış işlemlerin verilerini içerir.

Mevcut faturadaki verilerin özet rapordakilerle uyumlu olması bekleniyorsa, kontroller özet rapor ibraz edilmeden önce, yani faturalandırma zamanında yapılmalıdır. Aksi takdirde, faturalardaki verilerle beyanda bildirilen verilerin arasında uyumsuzluk olabilir. Beyan yalnızca tedarikçinin gerçekleştirmiş olduğu işlemleri yansıtırsa, beyan sırasında KDV numarası doğrulamanın da bir önemi olmayacaktır.

KDV numarasının sisteme kayıtlı olması zorunlu hale getirilmesiyle, Avrupa Adalet Divanı’nın içtihatlarını hükümsüz kılıp kılamayacağı belirsizdir.

2018/1910 sayılı Direktif’e göre, muafiyet tedarikçinin özet raporda doğru bilgi ibraz etmemesi durumunda reddedilecektir.

Ancak bu, “tedarikçinin yanlış ibraz gerekçesini yetkili mercilerin gözünde meşru kıldığı” durumlarda geçerli olmayacaktır.
Yani, tedarikçi diğer muafiyet koşullarını karşıladığını kanıtlarsa, muafiyetin reddedilmesi pek mümkün değildir.

Bu değişiklik, yeni faturalandırma yöntemlerine gerek olup olmayacağı ve Avrupa Adalet Divanı’nın önceki içtihatını hükümsüz kılıp kılmayacağı sorularını beraberinde getirmiştir.

Fakat konuyla ilgili gerçek dava dosyaları Divanın önüne getirilene kadar, bu soruların kesin cevaplarını öğrenemek mümkün görünmüyor.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Gabriel Pezzato

Gabriel Pezzato, Sovos’ta Regülasyon Danışmanıdır. Stockholm merkezli ve aslen Brezilya kökenli olan Gabriel vergi, şirketler ve idare hukukunda tecrübelidir. Gabriel kendi ülkesinde hukuk lisansı almış ve vergi hukuku üzerine uzmanlaşmıştır. Gabriel, Uppsala Üniversitesi’nden (İsveç) Uluslararası ve Avrupa Vergi Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
November 1, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Zamanında Tamamlama

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde beşinci konumuz ‘projelerin zamanında tamamlanması için önemli hususlar’… Projenin zamanında tamamlanması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini birlikte inceleyelim. e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı, üçüncü yazısı ve dördüncü yazısına linklerden ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aktarmak istediğimiz, ‘zamanlama’ için önemli hususlar’ ise şöyle: Proje Planı ve […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 24, 2023
Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz. Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 20, 2023
e-Dönüşüm Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar Neler?

e-Dönüşüm süreciyle birlikte e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi belgelerin elektronik ortamda hazırlanabilmesi, iletilebilmesi ve saklanabilmesi işleri oldukça kolaylaştırdı. Yola 10 yıl önce çıkan Türkiye’nin başı çektiği, şimdilerde ise pek çok ülke tarafından kabul edilmeye başlanan bu sistem, sunduğu kolaylıklarla beğeni topluyor. Fakat bu yolculukta karşılaşılan zorluklar da var. Gelin bu zorluklara hazırlıklı olmak için […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
October 11, 2023
e-Belge Türleri

e-Belgeler veya elektronik belgelerin, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, farklı büyüklükteki işletmelerde kullanımı hızla artmaktadır. Otomatik e-Belge alışverişi, nispeten yeni bir fenomen olsa da, işletmenizin anlamaktan ve potansiyel olarak kullanmaktan yararlanacağı temel bilgileri içerir. Kılavuz niteliğindeki bu blog, farklı e-Belge türlerini kavramada tek adresiniz olacak. e-Belge nedir? e-Belge, genellikle otomatik bir iş sürecinde kullanılan elektronik […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
October 6, 2023
Uzmanla Tanışın, Cemile Yıldız, Bilgi Güvenliği Müdürü

Sovos olarak yürüttüğümüz tüm e-Dönüşüm projelerinde ekibimizde mutlaka bir ‘Bilgi Güvenliği Uzmanı’ yer alıyor. Bilgi güvenliği uzmanının projelerde neden mutlaka bulunması gerektiğini sizlere daha iyi açıklamak için sorularımızı Bilgi Güvenliği Müdürü Cemile Yıldız’a yönelttik… Rolünüzden ve Sorumluluklarınızdan Bahseder Misiniz? EMEA bölgesi Bilgi Güvenliği Müdürü olarak Sovos’un bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinin yanında; müşterilerimizin […]