İşletmeniz Türkiye’nin Dijital Vergi Dönüşümüne Hazır mı?

Selin Ring
Aralık 20, 2019

Verinin Değeri Hızla Artıyor

Günümüzde veri giderek petrolden kıymetli hale geliyor ve teknoloji tüm sektörlerde piyasa dinamiklerini ve işletme şekillerini değiştirmiş durumda. Büyük veri (Big Data) ‘nin önemi giderek artarken; günümüzün yeni teknoloji devleri, güçlerini veriye dayalı platformlardan alıyor.

Bir yandan Facebook, Google ve diğer veri tabanlı platformlar elde ettikleri veriden gelir elde ederken, diğer yandan vergi otoriteleri (özellikle vergi açığının büyük olduğu ülkelerde) finansal ve mali verileri anlık toplamak üzere adımlar atıyor.

Vergi otoriteleri; işletmelerin vergiye konu olan finansal verilerini elektronik ortamda toplamaya ilk başladığında, işletmeler bu verileri genellikle periyodik olarak aktarıyorlardı ve vergi mükelleflerine yapılan denetimler, toplanan bu veriler üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Ancak günümüzde veri toplama işlemi, vergi otoriteleri tarafından gerçek zamanlı olarak yapılıyor ve periyodik veri toplama yerine anlık veri toplama usulü pek çok devlet tarafından benimseniyor.

Türkiye de vergi denetimi uygulamasının verimliliğini arttırmak için işletmelerden gerçek zamanlı finansal veri toplamaya ilk başlayan ve bunu başarıyla gerçekleştiren ülkelerden biri olarak, artık bu süreçlerin kapsamını genişletmekte.

Türkiye’nin Dijital Vergi Yolculuğu

Türkiye’de e-Fatura uygulamasının kapsamı, 2012 yılından beri kademeli olarak genişledi. Buna bağlı olarak da dijital vergi dönüşümüne yönelik yeni gereklilikler ortaya çıkmaya başladı.

19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artık daha fazla sayıda vergi mükellefi e-Fatura mevzuatına uyum sağlamak zorunda olacak.

Yine Genel Tebliğ kapsamında tanıtılmış olan e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-İhracat Faturası uygulamaları da kapsama alınan ve işletmelerce düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi zorunlu olan diğer e-belgeler arasında.

Yayımlanan Genel Tebliğ ile birlikte; e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Gider Pusulası, e-Bilet, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Döviz Alım Satım Belgesi ve e-Dekont gibi yeni e-belgeler de ilk kez uygulamaya konuldu.

Alt Sınırlar Düşürüldü

E-Fatura uygulaması zorunluluğunun ciro eşiği, 10 milyon TL’den, 5 milyon TL’ye düşürüldü. Bu değişiklik, 2018 veya 2019 yılında en az 5 milyon TL ciro yapmış olan şirketlerin 1 Temmuz 2020 itibariyle e-faturaya geçmek zorunda olduğu anlamına geliyor.

Bu halleri 2020 veya izleyen hesap dönemlerinde sağlayan vergi mükellefleri, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayinin başından itibaren e-faturaya geçmekle yükümlü olacaklar.

Ancak e-faturaya geçme zorunluluğunun kapsamı yalnızca ciro eşiğine bağlı değil.

Genel Tebliğ’in IV.1.4 maddesi uyarınca (detaylı bilgi için lütfen Genel Tebliğ’in ilgili maddesini referans alınız), Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanunu´na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler, internet üzerinden mal ve hizmetlerin alım-satımı, kiralanması veya dağıtımı işlemlerine aracılık edenler, cirolarından bağımsız olarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan vergi mükellefleri arasında.

E-fatura tescilli işletmeler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Arşiv uygulamasına da geçiş yapacaklar.

Türkiye İçinde Mal Sevkiyatı

Bir başka önemli e-belge de, Türkiye içinde mal taşımak için gerekli olan ve malın sevkiyatı gerçekleşmeden önce düzenlenmesi zorunlu olan e-İrsaliye belgesi.

Genel Tebliğin IV.3.5. maddesinde öngörüldüğü üzere, belli işletmelerin ciro eşiğine ve faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-irsaliye uygulamasına kayıt yaptırması zorunlu hale gelecek.

Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında yer alan e-Defter hükümlerine göre ise; e-Fatura düzenlemekle yükümlü olan şirketler, e-Defter uygulamasına da zorunlu geçiş yapacak. Buna ek olarak, bağımsız denetime tabi şirketler de defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlayacaklar.

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin; dijital vergi dönüşümü çağında varlıklarını sürdürerek başarılı olabilmeleri ve dünya genelinde de vergi kurumlarının artan taleplerini yerine getirebilmeleri için elektronik fatura stratejilerini tekrar değerlendirerek, hızla uygulamaya geçirmeleri gerekiyor.

Harekete Geçin

Vergi Usül Kanunu’na ve Sovos e-Dönüşüm çözümlerine ilişkin tüm sorularınız için bizimle iletişime geçin.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Selin Ring

Selin, Sovos’ta Regülasyon Danışmanı olarak çalışmaktadır. Stockholm’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Selin’in geçmişi şirket ve ticaret hukuku alanındadır ve şu anda küresel e-fatura uyumu konusunda uzmanlaşmaktadır. Selin kendi ülkesinde Hukuk diploması almış ayrıca Hukuk ve Ekonomi alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir.
PaylaŞIn​

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
September 21, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde dördüncü konumuz ‘proje sürecinde dikkat edilmesi gerekenler’… e-Dönüşüm projenizin başarıyla sonuçlanması için servis sağlayıcınıza büyük rol düşüyor. Servis sağlayıcınız konusuna her alanda hâkim değilse, burada belirtilenleri dikkate alarak süreci ilerletmeniz faydalı olacaktır…  e-Dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı, ikinci yazısı ve üçüncü yazısına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
August 22, 2023
SAP S/4HANA Geçişi: e-Dönüşüm Servis Sağlayıcısının Rolü Nedir?

“SAP, S/4HANA ile neler sunuyor? e-Dönüşüm sürecine neler getiriyor? Geçiş sürecinde neden servis sağlayıcıya ihtiyaç duyuluyor? Servis sağlayıcının bu süreçteki rolü nedir?” gibi pek çok önemli sorunun yanıtını bulacağınız bir yazı ile tekrar bir aradayız. Gelin SAP S/4HANA’nın e-Dönüşüm süreçlerindeki rolünü ve servis sağlayıcıların üstlendiği görevleri birlikte inceleyelim. Dünya genelinde 50, Türkiye’de de 25’i aşkın […]

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
August 16, 2023
e-Fatura Keserken Nelere Dikkat Edilmeli?

e-Dönüşüm uygulamaları arasında en yaygın kullanıma sahip olan e-Fatura hakkında kullanıcılar sıklıkla “e-Fatura nasıl kesilir”, “e-Fatura nasıl düzenlenir?”, “kesilmiş bir e-Faturayı reddetmek mümkün mü?”, “e-Fatura nasıl iptal edilir?”, “mali mühür olmadan e-Fatura kesilir mi?”, “şahıs şirketi için e-Fatura nasıl kesilir?” gibi sorular yöneltiyor. e-Fatura keserken dikkat edilmesi gereken önemli konularla ilgili soruları Sovos uzmanları yanıtladı…  e-Arşiv Fatura […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
August 11, 2023
e-Dönüşüm Projelerinde Başarı: Adımları Planlamak

Başarılı e-Dönüşüm projelerinin özelliklerini derlediğimiz yazı dizisinde üçüncü konumuz ‘e-Dönüşüm proje süreçlerinin adımları… Bu yazıda, dönüşüm projesinde adım adım yapılması gerekenleri ele alarak, sürecin başarıyla tamamlanmasına hazırlık yapacağız. E-dönüşüm projelerinde başarının yolu yazı dizimizin ilk yazısı entegrasyonlar, ikincisi servis sağlayıcı seçimi hakkındaydı. İlk yazıda servis sağlayıcıların sunduğu e-Dönüşüm hizmetine ek olarak şirketlerin farklı entegrasyon taleplerinin […]

Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
August 3, 2023
e-İmza Nedir? e-İmza Nerelerde Kullanılır?

Dijitalleşme hızla ilerlerken, kâğıt üzerinde yapılan işlemler de yerini dijital ortamda gerçekleştirilen işlemlere bırakıyor. e-Fatura, e-İrsaliye gibi dijital belgelerin kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, Türkiye e-Dönüşüm sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu dijital dönüşümün temel taşlarından biri de elektronik imza veya yaygın kullanılan adıyla e-İmza. Bu yazımızda e-İmzanın ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, nasıl alındığı gibi önemli bilgileri […]