GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

Tamer Taşdelen
Temmuz 24, 2020

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz güncellemesi uzun süredir bekleniyordu.

16 Temmuz’da Başkanlık beklenen güncellemeyi yayımladı. Beş madde güncellendi ve 13 yeni cevap eklendi. Dikkat çeken konular ise:

  • Sürecini hızlandıracak, özel entegratör kabulünün yeterli sayılması,
  • E-irsaliye ve Matbu irsaliyenin beraber düzenlenmesi,
  • Özlenen matbudan dönüşen irsaliye senaryosu ve
  • E-irsaliye için detaylı bilgiler oldu.

Özel Entegratör Kabulü

E-İrsaliye uygulaması hayata geçirildiği günden itibaren, mal sevkiyatının başlayabilmesi için GİB onayının gelmesi bekleniyordu. E-İrsaliye önce düzenleniyor, özel entegratör ya da diğer yöntemler vasıtasıyla başkanlığa iletiliyor ve ancak sadece başkanlık tarafından onay gelmesi sonucunda araç yola çıkabiliyordu. Bu durum birçok sektörün satış ve dağıtım sürecini olumsuz etkiliyordu.

Entegratörler tarafından başkanlığa iletilen bu konu üzerine başkanlık konuya yeni bir yorum getirdi. Artık, özel entegratör vasıtasıyla e-irsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler için, özel entegratörün e-irsaliyeyi alması ve onay vermesi taşıma için yeterli olacak. Özel entegratör ise kendisine gelen e-irsaliyeyi azami 15 dakika içinde başkanlığa iletecek. Böylelikle çok daha hızlı irsaliyeleşme ve dağıtım gerçekleşebilecek.

E-İrsaliye ve Matbu İrsaliyenin Beraber Düzenlenmesi

Kılavuzun ilk versiyonunda oldukça kafa karıştırıcı olan bu madde (15.5 No’lu madde) şimdi çok daha anlaşılır hale geldi. Sevkiyatın başladığı lokasyonda eğer e-irsaliye düzenlenemiyorsa, e-irsaliye şirkette düzenlenebilir. Ancak sevkiyat için de bir matbu irsaliye düzenlenmeli ve e-irsaliye üzerinde bulunan bilgiler bu irsaliye üzerine yazılmalıdır.

Eğer o esnada ortamda bir matbu irsaliye bulunmuyorsa, taşımayı yapan kişi ya da kurumla, e-İrsaliye belgesinin elektronik ortamda gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler (e-İrsaliye düzenleyicisinin VKN/TCKN bilgisi ile e-İrsaliye Belge Numarası) paylaşılmalı.

Özlenen Matbudan Dönüşen İrsaliye Senaryosu

Matbu irsaliye senaryosu, taslak kılavuzda yer almış ancak tebliğ ve yayımlanan kılavuzda yer almamıştı. Bu konu 16 Temmuz’da tekrar gündeme geldi ve güncelleme ile kılavuza “Matbudan” senaryosu eklendi.

“Matbudan” senaryosu; taşımanın, kılavuzda belirtilen sebepler altında, matbu senaryo ile yapılması ve izleyen iş günü içerisinde bu matbu irsaliyenin elektronik irsaliyeye dönüştürülmesidir. Böylece artık, kılavuzda belirtilen sebepler altında, mükellefler matbudan senaryosu ile taşımalarını gerçekleştirebilir hale gelmiştir.

Matbu irsaliye üzerinde “e-İrsaliyeye Dönüştürülecektir” ibaresi ile taşıyıcı(şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgisinin yer alması gerekir.

Detaylı Bilgiler

Ek olarak güncellenen kılavuzda bazı önemli senaryolara ve konulara da değinilmiştir:

  • İhracat için 2222222222 nolu VKN kullanılması
  • TCKN bilgisini paylaşmak istemeyen alıcılar için 11111111111 nolu TCKN kullanılması
  • E-irsaliye üzerinden şoför bilgilerinin olması zorunluluğu
  • Konsinye süreçleri
  • Taşınan miktarın tam bilinmediği durumlar
  • Birden fazla yöntemle yapılan taşımalar

Ayrıca GİB 509 nolu tebliğin güncellenmesi için taslak doküman yayımladı. Tebliğ güncellenmesi için çalışmalara devam edildiğİni ve 27 Temmuz 2020 tarihine kadar efatura@gelirler.gov.tr adresinden firmaların yorum ve düşüncelerini toplayacağını resmi twitter adresinden duyurdu.

Harekete Geçin

Vergi teknolojileri alanında dünya lideri olan Sovos, mükelleflerinin e-irsaliye uyumluluğunu kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Tamer Taşdelen

6 yılı SAP alanında uzmanlık olmak üzere 8 yıllık yazılım tecrübesi olan Tamer, Öğretim Teknolojileri Lisans diploması almış ve MIS Yüksek lisans derecesine sahiptir. Tamer, uygulama geliştirme, proje yönetimi, entegrasyon ve sistem mimarisi gibi konularında uzmanlık kazanmıştır. Bu uzmanlıklarını Sovos bünyesinde iş ortakları ile müşterileri teknik ve hukuki açıdan yönlendirme, iş süreçlerini optimize etme, ÜR-GE, pazarlama ve müşteri uyumunu destekleme amacıyla kullanmaktadır. Tamer aynı zamanda Webinar ve etkinliklerde konuşmacı olarak elektronik dönüşümü her platformda desteklemektedir.
Share This Post

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Hindistan
September 18, 2020
Hindistan’da E-Fatura Reformu: Zaman Azalıyor

Hindistan’daki vergi mükelleflerini ilgilendiren e-fatura reformunun yürürlüğe girmesine yalnızca iki hafta kaldı. Fatura sisteminde, Sürekli İşlem Denetimi (CTC) ilk olarak Aralık 2019’da getirilmiş olmasına rağmen, o günden bu yana GSTN tarafından birçok değişiklik ve güncelleme gerçekleştirildi. Temmuz ayında açıklanan ve Hindistan’ın planladığı e-fatura reformunun taslağını ve kapsamını etkileyecek olan değişikliklere ek olarak, Ağustos ve Eylül […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye
September 16, 2020
GİB, Yayımladığı Taslak Tebliğ ile Genel Tebliğ’de Değişikliğin Haberini Verdi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital vergi kontrolü uygulamalarında yaptığı yeniliklere e-dönüşüm uygulamalarının kapsamlarının genişletilmesi ve yeni bir belge türünün uygulamaya alınması ile devam ediyor. GİB, geçtiğimiz günlerde yayımladığı Tebliğ Taslağında, kamu istişaresine açılan mevcut regülasyonlarda değişikliğe gidilebileceğini belirtti. Vergi Usul Kanunu hakkında 2019 yılının Ekim ayında yayımlanan ve tüm e-belge regülasyonlarını tek çatı altına toplamayı […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
September 4, 2020
Kuzey İrlanda için Yeni AB Ülke Kodu Yolda

Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020’den bu yana resmi olarak AB üyeliğinden çıkmış olmasına rağmen ülkede 2020’nin sonuna kadar AB mevzuatı geçerli olacağı için birliğin üçüncü ülkesi olarak kabul edilmektedir. Kuzey İrlanda ise Birleşik Krallığa bağlı olmasına karşın, bölgede 1 Ocak 2021 sonrasında da ürün tedarikinde AB’nin KDV mevzuatı geçerli olmaya devam edecektir. AB Komisyonu, KDV […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA
August 28, 2020
Yunan Vergi Reformunun E-Fatura Üzerindeki Etkisi

Sürekli İşlem Denetimi (CTC) alanında Yunanistan’da gerçekleştirilen ilk uygulama olan myDATA’nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha geniş kapsamlı bir vergi reformunun yasal anlamda netlik kazanma sürecinin de tamamlanmaya bir adım daha yaklaşacağı tahmin ediliyor. Yunanistan’ın vergi reformunun yalnızca CTC raporlamayı değil, aynı zamanda e-fatura uygulamasını da kapsaması bekleniyor. Ancak, bugüne kadar parçalar halinde […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 20, 2020
Portekiz: Yeni Benzersiz Kimlik Numarası ve QR Kod Regülasyonları Beraberinde Zorluklar Getiriyor

Beklendiği gibi, Portekiz vergi dairesi tarafından faturaların düzenlenmesi ile ilgili daha fazla bilgi yayımlandı. Ülkenin küçük ölçekli e-fatura reformu sırasında belirlenen şartların ertelenmesine ilişkin geçen hafta yayımlanan haberler ve şirketlerin vergi dairesine belli başlı bazı bilgileri bildirme yükümlülüğünün kaldırılması, benzersiz kimlik numarası ve QR kodlar hakkında uzun süredir beklenen bir regülasyon ile sonuçlandı. Geçtiğimiz 2019 […]