Türkiye’de SGK Teşviklerden Yararlanmak

Ali Bulut
Haziran 26, 2020

İşsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemlerinden biri. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte ülkemizin de en önemli sorunlarından biri oldu ve özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işletmelere sağladığı teşviklerle işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyor. Teşvik hesaplamaları artık İnsan Kaynakları Departmanları (İK) tarafından yürütülen birçok süreçten biri.

SGK Teşvikleri Nedir?

Devletin, işverenlerin iş üretmesini desteklemek için verilen teşviklerdir. işsizliği azaltmak için bir takım kanunlarla, işverenleri istihdama yönelten teşviklerdir. İşletmeler büyüklük farketmeksizin, SGK Teşviklerinden yararlanabilirler ancak işverenin ve çalışanın bazı şartlara uyum sağlaması gerekir.

SGK teşviklerine başvurmadan önce, İK departmanları yeni işe giren çalışanlar üzerinden yaralanabilecekleri güncel teşviklerden haberdar olmaları ve hangisinin koşullarına uyum sağladıklarını belirlemeleri gerekir.

Kilit nokta, şirketlerin bu teşviklerden ancak yeni işe alınan, ek çalışanlar üzerinden yararlanabilmeleri ve bu sayede işe alımların teşvik edilmesidir.

İK’nın Rolü

SGK Teşviklerini hesaplama işlemini genellikle İK Departmanı yapar. Aynı zamanda düzenli olarak ay içerisinde işe alınan ve şirketten personellerin ayrıldığı ayı takip ederler. IK takip ettiği işe giren kişilerin ise hangi teşvik kanununa uygunluk sağladığını araştırır, kontrolünü sağlar ve sonra SGK ekranlarında bu şekilde bir tanımlama işlemi gerçekleştirir. Böylece, yeni işe alınmış personeller için SGK Teşvik başvurusu tamamlanmış olur.

Uygun kanunlarla eşleştirilmiş yeni işe giren, mevcut çalışan sayısına ilave olan, SGK ekranında tanımlandıktan sonra başvuru tamamlanmış olur.

İK ekiplerinin teşvik yasalarındaki değişiklikleri izlemesi, güncel kalması ve çalışanların kanunlara uyumluluğunu dikkatlice kontrol etmesi önemlidir. Aksi takdirde, hesaplanan ve uygulanan teşvik, yararlanabilecekleri maksimum miktar olmayacaktır.

Süreç şirketlerin iç işleyişine ve çalışan sayısına göre farklılık gösterebilir. İK ekiplerinin aynı zamanda personel giriş-çıkış işlemleri, maaş ve avans ödemeleri gibi birçok işlemi de devam ettirme sorumluluğu olduğu için, SGK Teşviklerini hesaplayan ekibinde sayısı da şirketin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bu, özellikle manuel bir işlem olduğunda emek yoğun olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK teşviklerinin doğru olarak hesaplanması ve başvurulması için, IK sürekli olarak kanun değişikliklerini ve yeni kanunları takip etmelidir. Personel sayısı ve bilgileri bu kanunlarla eşleştirildiği için titiz bir şekilde tutulmalıdır.

Bunun yanı sıra, bugün SGK ekranları ilk tanıtıldıkları zamana göre daha fazla detaya ve kontrol ekranına sahip olsa da işlemlerin manuel yapılması hata riskini arttırır. İşlemler herhangi bir otomasyon programı ile takip edilmiyor ve teyid edilmiyorsa, hesaplanan miktar ve seçilen kanunlar iyi kontrol edilmelidir.

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada SAP müşterilerini e-fatura zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir. Sovos şirketleri, Hindistan ve tüm dünyadaki e-fatura zorunluluklarıyla nasıl uyumlu tutuyor öğrenin.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 6, 2020
Yeni AB Vergi Paketi: KDV Öncelikleri

Avrupa Komisyonu (Komisyon), 15 Temmuz 2020 tarihinde vergi uyumluluğunu artırırken işletmeler üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlayan yeni bir Vergi Paketini kabul etti. Vergi Paketi, KDV’ye ilişkin birçok öneriyi kapsıyor. Bu paketlerden üç tanesi dikkat çekiyor: Vergi mükellefleri için tek bir AB KDV kaydı; Modernleştirilmiş KDV raporlama yükümlülükleri; ve Sınır ötesi işlemlerin takibinin hızlanması. Bu üç […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
August 5, 2020
Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
July 29, 2020
Türkiye Çalışanlarını Covid-19 Etkilerinden Korumaya Devam Ediyor

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. İşçi […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 24, 2020
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
July 23, 2020
Trend Devam Ediyor: BEPS 1 Numaralı Eylem Planı Global Olarak Yükselişte

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS), dünyadaki hükümetlerin temel önceliği hâline gelmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünya genelinde vergilendirme sorunlarıyla mücadele etmek için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Dünyanın büyük çoğunluğu, vergi planlamasıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir. Bu endişelerin temeli, geliri sanal olarak azaltmak veya kârlarını çok az olan ya da hiç ekonomik faaliyetin yapılmadığı […]