Geçmiş Dönem Teşvikleri için Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor

Ali Bulut
Mayıs 22, 2020

SGK, işverenlerin önceki dönem teşviklerinden faydalanmalarını sağladı. Şimdi işverenler, daha önce yanlış veya eksik hesaplanan 2011- 2018 yıllarına ait teşviklerinin doğru hesaplamasını sağlayarak SGK’dan eksik tutarı geri alabiliyor.

İşverenler geçmiş dönemlere ilişkin Ek/İptal/Asıl nitelikli bildirgeleri SGK sitesi üzerinden yapabiliyorlar. Yeniden hesaplamalarda SGK, işverenlerin teşvik miktarını yükseltmek için sadece çalışan için seçilmiş kanun numarasında değişiklik yapılmasına izin veriyor. SGK gün sayısında veya kazançta değişiklik yapılamıyor.

İşverenler geçmiş dönem teşviklerinden yararlanabilmek için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2020’yi kaçırmamalı.

Kanundaki Değişiklik

18 Mart 2015 tarihinde, 2015/10 sayılı Genelge (genelge), işverenlerin geçmiş dönem teşviklerinden geriye dönük olarak yararlanmasını engellemişti. İşverenler teşviklerinden yararlanabilmek için kurum kararına karşı dava oluşturarak, reddedilen teşvik düzenleme belgelerini işleme aldırtmak zorunda kalıyordu.

27 Mart 2018’de SGK, işverenlerin iki farklı tarihe dayanan geriye dönük teşviklerden faydalanmalarını sağlayan yeni bir genelge ve regülasyon – 7013 sayılı Kanun – yayımladı.

Böylece, işverenler Nisan 2018‘den sonraki dönem ve Mart 2018‘den önceki dönem için geriye dönük teşvik değişiklikleri talep edebilir oldular. İşverenler başvuru son tarihini kaçırmamalıdır.

Kanun’a göre;

  • İşverenler tarafından Nisan 2018 ve sonrası dönemlerde farklı dönemler için ve farklı kanunlara dayanılarak sunulan bildirimlerde, altı aylık bir süre için değişiklik başvurusu yapılabilir. Bu, sigortalıların o ay içinde sosyal sigorta prim günlerini veya kazançlarını değiştirmeden yararlanmadığı diğer kanun indirimleriyle ilgilidir.
  • Ayrıca, başvuru 31 Mayıs 2020 tarihinde veya daha önce olduğu sürece, işverenler Mart 2018 ve öncesi için geriye dönük teşvik değişikliği taleplerinde bulunabilir, beyanlarında kullanılmış kanunları değiştirebilirler. Bu, sosyal sigorta prim günlerini veya kazancını değiştirmeden farklı kanunlara dayanan farklı süreler için geçerlidir. Bu başvuruların bildirgelerinin yüklenmesi için son tarih 31 Mayıs 2020‘dir.

İşverenlerin, son başvuru tarihinden sonra geçmiş dönem teşviklerini talep edebilmeleri beklenmemektedir.

Geçmiş dönem teşviklerinin talep edilmesi

Ortalama olarak, şirketlerin% 60’ı istihdam teşviklerini yanlış hesaplamaktadır. Bunun nedeni genellikle insan hatası ve çalışanlar için seçilen kanun numarasını tam olarak anlamadaki ve uygulamadaki güçlüklerden kaynaklanmaktadır.

SGK’nın yeni düzenlemesi, çalışanların optimize edilmemiş kanun seçiminden kaynaklanan eksik teşvik tutarlarını geri kazanmalarına izin vermektedir. İşverenler o döneme ait teşviklerini optimize edilmiş kanun seçeneğiyle hesapladıktan sonra başvurularını SGK web sitesinden yapmalılardır.

Eksik yararlanılmış geçmiş dönem teşviklerinden doğan alacaklar, cari dönemde prim borçları üzerinden düşülecektir. İşverenlerin önceki SGK teşviklerini doğru bir şekilde hesaplamaları ve çalışan için seçilebilecek kanunları optimize etmeleri önemlidir.

Harekete Geçin

Sovos, regülasyonları takip ederek müşterilerinin .ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunma konusunda on yılın üzerinde deneyime sahiptir.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 6, 2020
Yeni AB Vergi Paketi: KDV Öncelikleri

Avrupa Komisyonu (Komisyon), 15 Temmuz 2020 tarihinde vergi uyumluluğunu artırırken işletmeler üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlayan yeni bir Vergi Paketini kabul etti. Vergi Paketi, KDV’ye ilişkin birçok öneriyi kapsıyor. Bu paketlerden üç tanesi dikkat çekiyor: Vergi mükellefleri için tek bir AB KDV kaydı; Modernleştirilmiş KDV raporlama yükümlülükleri; ve Sınır ötesi işlemlerin takibinin hızlanması. Bu üç […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
August 5, 2020
Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
July 29, 2020
Türkiye Çalışanlarını Covid-19 Etkilerinden Korumaya Devam Ediyor

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. İşçi […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 24, 2020
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
July 23, 2020
Trend Devam Ediyor: BEPS 1 Numaralı Eylem Planı Global Olarak Yükselişte

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS), dünyadaki hükümetlerin temel önceliği hâline gelmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünya genelinde vergilendirme sorunlarıyla mücadele etmek için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Dünyanın büyük çoğunluğu, vergi planlamasıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir. Bu endişelerin temeli, geliri sanal olarak azaltmak veya kârlarını çok az olan ya da hiç ekonomik faaliyetin yapılmadığı […]