İşverenlerin ve Çalışanların Gündemi: Kısa Çalışma Ödeneği

Ali Bulut
Mayıs 11, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanan bir imkandır. Genel olarak ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya diğer zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması durumunda veya süreklilik koşulu olmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde üç ayı aşmamak kaydı ile uygulanır. Bu karar Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya kadar uzatılabilir.

Covid-19 sebebi ile aranan şartlarda değişiklikler yapıldı ve şimdi daha kolay uygulanır hale getirildi. Bu şartlar ise şu şekildedir;

  • İşçinin, kısa çalışma kontratının başladığı tarihten önceki son 60 gün iş sözleşmesi olmalı,
  • İşçinin son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı ve
  • İşverenin kuruma yaptığı başvuru uygun bulunmalıdır.

Ödemelerin Yapılma Şekli

Ödeme, sigortalı çalışanın son on iki aylık prime esas kazançları üzerinden hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olacaktır.. Bu şekilde hesaplanan KÇÖ miktarı, aylık  asgari ücretin brüt tutarının %150’ sini geçmemektedir. Yani son 12 ay asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı KÇÖ, aylık net 1.752,70 TL olacaktır.

Daha fazla ücret alanlar için yine alınan ücret ne olursa olsun, ödenek miktarı 4.381,00 TL’ yi aşmayacaktır.

Bu ödemeler işçinin kendisine aylık olarak her ayın 5′ inde PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Eğer çalışanın IBAN bilgisi verilmişse internet bankacılığıyla yapılabilirken, bilgi sağlanmamışsa da direkt olarak PTT’den ödeme yatırılabiliyor.

Ancak belirtmek gerekir ki KÇÖ için tam ay başvurusunda ilk 7 gün ödemesi dikkate alınmaz. Ay ortasında başlansa bile başlangıç öncesi süreler de yine hesaplamalara dahil olmaz.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru için öncelikle İŞKUR sitesinde bulunan “Kısa Çalışma Talep Formu” ile “Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Liste” formlarını ilişkin kanıtlarla birlikte tamamlamanız gerekiyor. Sonra, bağlı olduğunuz Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne bu formları e-posta olarak gönderdiğinizde başvurunuz tamamlanıyor.

Bordrolaştırılması ise iki farklı yol izlenerek yapılmaktadır.

  1. Ayın Tamamında İşin Durduğu Durumlarda: İşin tamamen durduğu iş yerleri, çalışanlarını KÇÖ yararlandırmak için, ilk haftanın ücretini çalışana yarım olarak ödedikten sonra, kalan haftaları eksik gün olarak ‘’18-Kısa Çalışma Ödeneği’’ kodunu seçerek göstermelidir. Çalışanın aynı ay içerisinde başka nedenlerden eksik günü varsa “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodu seçilerek bildirilmelidir.
  2. Çalışma Süresinin Azaltıldığı Durumlarda: Çalışma süresinin azaltıldığı iş yerleri, hangi çalışanın ne kadar çalıştığının kaydını tutarak, çalışılan süre kadar ücret hesaplayıp ödemesini yapmalıdır. Çalışılmayan süreler ise “18-Kısa Çalışma Ödeneği” veya başka eksik gün nedenleriyle birlikte bildirilecekse “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodunu seçip bildirmelidir.

Sovos Çözümleri

Sovos Covid-19’a yönelik KDV ve diğer finansal destek paketleri ile ilgili global ölçekteki tüm gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Nasıl yardımcı olabileceğimize dair bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 6, 2020
Yeni AB Vergi Paketi: KDV Öncelikleri

Avrupa Komisyonu (Komisyon), 15 Temmuz 2020 tarihinde vergi uyumluluğunu artırırken işletmeler üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlayan yeni bir Vergi Paketini kabul etti. Vergi Paketi, KDV’ye ilişkin birçok öneriyi kapsıyor. Bu paketlerden üç tanesi dikkat çekiyor: Vergi mükellefleri için tek bir AB KDV kaydı; Modernleştirilmiş KDV raporlama yükümlülükleri; ve Sınır ötesi işlemlerin takibinin hızlanması. Bu üç […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
August 5, 2020
Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
July 29, 2020
Türkiye Çalışanlarını Covid-19 Etkilerinden Korumaya Devam Ediyor

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. İşçi […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 24, 2020
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
July 23, 2020
Trend Devam Ediyor: BEPS 1 Numaralı Eylem Planı Global Olarak Yükselişte

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS), dünyadaki hükümetlerin temel önceliği hâline gelmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünya genelinde vergilendirme sorunlarıyla mücadele etmek için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Dünyanın büyük çoğunluğu, vergi planlamasıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir. Bu endişelerin temeli, geliri sanal olarak azaltmak veya kârlarını çok az olan ya da hiç ekonomik faaliyetin yapılmadığı […]