Orta Asya: e-Fatura Uygulaması ve Zorunluluk Kapsamları

Selin Ring
Aralık 26, 2019

e-Fatura ve gerçek zamanlı raporlama gibi vergi kontrol girişimleri, dünya çapındaki hükümetler tarafından vergi kaçakçılığını ve kayıplarını azaltmak adına giderek yaygınlaşıyor. Birbiriyle oldukça benzer olan bu sistemler dünyanın pek çok yerindeki vergi otoriteleri tarafından adeta bir domino etkisi gibi hızla ve etkili şekilde kabul ediliyor.

Vergi denetimi amacıyla bu tür uygulamaları yürürlüğe alan en iyi örneklerden biri, Latin Amerika.

Latin Amerika, ilk etapta kağıt faturalara izin verirken, KDV mevzuatını zorunlu kılarak kağıt fatura kullanımını kanunen yasakladı ve e-fatura kullanımını zorunlu hale getirdi.

Başta Orta Asya olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde buna benzer gelişmeler meydana geliyor.

Orta Asyadaki Gelişmeler

Kazakistan’ın e-faturayı zorunlu hale getirmesi üzerine şimdi de Özbekistan ve Kırgızistan, e-fatura uygulamasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Her iki ülke de, pilot projeler ile faturaların dijitalleştirilme süreçlerini başlattı. Kırgızistan’ın gönüllülük esasına dayalı projesinin aksine Özbekistan; ülkenin çeşitli bölgelerindeki işletmelerin projeye katılımını zorunlu tutuyor.

2015 yılında e-fatura mevzuatını kabul eden ve uygulama kapsamını kademeli olarak arttırarak uygulamaya geçiren ilk ülke olarak Kazakistan; Orta Asya’daki e-fatura trendine öncülük etmekte.

Kazakistan’da 1 Ocak 2019 yılı itibariyle, vergi mükelleflerinin devlet portali üzerinden e-faturalarını işlemesini gerektiren bir sistem ile uygulama zorunlu hale getirildi.

Özbekistan ve Kırgızistan da, Kazakistan’dakine benzer bir sisteme geçiş yapmayı planlıyor.

Özbekistan, Ekim 2018 – Şubat 2019 arasındaki dönemi kapsayan pilot proje aşamasını başarıyla tamamlayarak, e-fatura uygulamasını 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu kılacak olan yönetmeliği kabul etti.

Kırgızistan’da 2018 yılındaki e-fatura mevzuat değişikliklerinin ardından, 1 Temmuz 2019 tarihinde elektronik KDV faturalarına ilişkin bir pilot proje başlatıldı ve bu projenin, 1 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu pilot proje ise gönüllülük esasına dayalı olduğundan, işletmeler için zorunluluk arz etmeyecek.

Kırgızistan Devlet Vergi İşleri Genel Müdürlüğü, elektronik imza hususunu da içeren elektronik vergi bildirim gerekliliklerini açıkladı. Buna göre, vergi mükelleflerinin elektronik KDV faturası düzenleyebilmeleri için elektronik imzalarının olması gerekiyor. E-fatura sistemine geçmeden önce, resmi bilgi sistemine yönelik planlara son halini vermeyi amaçlayan Kırgız hükümeti, proje süresince geri bildirimler topluyor.

İçinde bulunduğumuz dijitalleşme sürecinde, vergi açığı konusunda alınan önlemlerin değeri giderek artmakta. Bu sebeple, ilgili kuruluşların da dijital vergi dönemine uyum sağlaması gerekiyor.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Selin Ring

Selin, Sovos’ta Regülasyon Danışmanı olarak çalışmaktadır. Stockholm’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Selin’in geçmişi şirket ve ticaret hukuku alanındadır ve şu anda küresel e-fatura uyumu konusunda uzmanlaşmaktadır. Selin kendi ülkesinde Hukuk diploması almış ayrıca Hukuk ve Ekonomi alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir.
Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 6, 2020
Yeni AB Vergi Paketi: KDV Öncelikleri

Avrupa Komisyonu (Komisyon), 15 Temmuz 2020 tarihinde vergi uyumluluğunu artırırken işletmeler üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlayan yeni bir Vergi Paketini kabul etti. Vergi Paketi, KDV’ye ilişkin birçok öneriyi kapsıyor. Bu paketlerden üç tanesi dikkat çekiyor: Vergi mükellefleri için tek bir AB KDV kaydı; Modernleştirilmiş KDV raporlama yükümlülükleri; ve Sınır ötesi işlemlerin takibinin hızlanması. Bu üç […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
August 5, 2020
Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
July 29, 2020
Türkiye Çalışanlarını Covid-19 Etkilerinden Korumaya Devam Ediyor

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. İşçi […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 24, 2020
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
July 23, 2020
Trend Devam Ediyor: BEPS 1 Numaralı Eylem Planı Global Olarak Yükselişte

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS), dünyadaki hükümetlerin temel önceliği hâline gelmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünya genelinde vergilendirme sorunlarıyla mücadele etmek için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Dünyanın büyük çoğunluğu, vergi planlamasıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir. Bu endişelerin temeli, geliri sanal olarak azaltmak veya kârlarını çok az olan ya da hiç ekonomik faaliyetin yapılmadığı […]