Orta Asya: e-Fatura Uygulaması ve Zorunluluk Kapsamları

Selin Ring
Aralık 26, 2019

e-Fatura ve gerçek zamanlı raporlama gibi vergi kontrol girişimleri, dünya çapındaki hükümetler tarafından vergi kaçakçılığını ve kayıplarını azaltmak adına giderek yaygınlaşıyor. Birbiriyle oldukça benzer olan bu sistemler dünyanın pek çok yerindeki vergi otoriteleri tarafından adeta bir domino etkisi gibi hızla ve etkili şekilde kabul ediliyor.

Vergi denetimi amacıyla bu tür uygulamaları yürürlüğe alan en iyi örneklerden biri, Latin Amerika.

Latin Amerika, ilk etapta kağıt faturalara izin verirken, KDV mevzuatını zorunlu kılarak kağıt fatura kullanımını kanunen yasakladı ve e-fatura kullanımını zorunlu hale getirdi.

Başta Orta Asya olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde buna benzer gelişmeler meydana geliyor.

Orta Asyadaki Gelişmeler

Kazakistan’ın e-faturayı zorunlu hale getirmesi üzerine şimdi de Özbekistan ve Kırgızistan, e-fatura uygulamasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Her iki ülke de, pilot projeler ile faturaların dijitalleştirilme süreçlerini başlattı. Kırgızistan’ın gönüllülük esasına dayalı projesinin aksine Özbekistan; ülkenin çeşitli bölgelerindeki işletmelerin projeye katılımını zorunlu tutuyor.

2015 yılında e-fatura mevzuatını kabul eden ve uygulama kapsamını kademeli olarak arttırarak uygulamaya geçiren ilk ülke olarak Kazakistan; Orta Asya’daki e-fatura trendine öncülük etmekte.

Kazakistan’da 1 Ocak 2019 yılı itibariyle, vergi mükelleflerinin devlet portali üzerinden e-faturalarını işlemesini gerektiren bir sistem ile uygulama zorunlu hale getirildi.

Özbekistan ve Kırgızistan da, Kazakistan’dakine benzer bir sisteme geçiş yapmayı planlıyor.

Özbekistan, Ekim 2018 – Şubat 2019 arasındaki dönemi kapsayan pilot proje aşamasını başarıyla tamamlayarak, e-fatura uygulamasını 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu kılacak olan yönetmeliği kabul etti.

Kırgızistan’da 2018 yılındaki e-fatura mevzuat değişikliklerinin ardından, 1 Temmuz 2019 tarihinde elektronik KDV faturalarına ilişkin bir pilot proje başlatıldı ve bu projenin, 1 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu pilot proje ise gönüllülük esasına dayalı olduğundan, işletmeler için zorunluluk arz etmeyecek.

Kırgızistan Devlet Vergi İşleri Genel Müdürlüğü, elektronik imza hususunu da içeren elektronik vergi bildirim gerekliliklerini açıkladı. Buna göre, vergi mükelleflerinin elektronik KDV faturası düzenleyebilmeleri için elektronik imzalarının olması gerekiyor. E-fatura sistemine geçmeden önce, resmi bilgi sistemine yönelik planlara son halini vermeyi amaçlayan Kırgız hükümeti, proje süresince geri bildirimler topluyor.

İçinde bulunduğumuz dijitalleşme sürecinde, vergi açığı konusunda alınan önlemlerin değeri giderek artmakta. Bu sebeple, ilgili kuruluşların da dijital vergi dönemine uyum sağlaması gerekiyor.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Selin Ring

Selin, Sovos’ta Regülasyon Danışmanı olarak çalışmaktadır. Stockholm’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Selin’in geçmişi şirket ve ticaret hukuku alanındadır ve şu anda küresel e-fatura uyumu konusunda uzmanlaşmaktadır. Selin kendi ülkesinde Hukuk diploması almış ayrıca Hukuk ve Ekonomi alanında da yüksek lisans derecesine sahiptir.
Share This Post

Asya Pasifik E-Fatura Uyumluluğu KDV ve Fi̇nansal Raporlama
July 16, 2020
Asya: Bölgedeki E-fatura Gelişmeleri

Dünya, birkaç Latin Amerika ülkesinin hem kâğıt faturaları değiştirmek hem de devletlerin alması gerekenle topladıkları arasındaki KDV açığını kapatmak için elektronik faturayı nasıl başarılı bir şekilde benimsediğine tanıklık etti. E-fatura zorunluluklarının, fatura sürecinin basitleştirilmesi, işletmeler için maliyetlerin düşürülmesi ve KDV kontrolü için sahteciliğe karşı etkili bir önlem alınması gibi olumlu etkileri, dünyadaki tüm devletler için […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
July 9, 2020
Vergi Numarası ve Liste Kontrolleri: Yeni Trend

KDV açıkları genellikle dolaylı vergi toplayan ülkelerde görülür. Bu fark çoğu vergi dairesinin, işlem ve muhasebe verilerinin gerçek zamanlı ya da neredeyse gerçek zamanlı bir şekilde izlendiği Sürekli İşlem Denetimi’ni (CTC) uygulamasına sebep oldu. Fakat, gelişmiş Sürekli İşlem Denetimleri olan ülkeler bile vergi yolsuzluğu ya da var olmayan tedarik gibi durumlarla karşılaşabilir. Bu ise KDV […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 8, 2020
Zorunlu Elektronik Belge Düzenlemelerine Uyulmaması Durumuna Karşılaşılacak Cezalar

Kuralların bir ağırlığı olması için, kural koyucuların kuralları ya ödül ya da ceza ile taçlandırılması gerekiyor. Vergi mevzuatı alanında kural koyucular, yani yasa koyucular ya da vergi daireleri, kurallara uyulmaması durumunda genellikle cezayı seçerler. Öyle ki, bu cezalar genel olarak şahısların kurala uygun hareket etmelerini sağlar. Bu temel kavram aynı zamanda Türk elektronik belge mevzuatında […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
July 2, 2020
Farklı Sınıflama Bilgi Sistemi: Birleşik Krallık ve AB Yönetiminden Gümrük İdaresine Yeni Çeşitli Yaklaşımlar

CLASS dokunuşu: Gümrük tarifesi verilerine basitleştirilmiş erişim CLASS – Sınıflama Bilgi Sisteminin kısaltılmış hali- Avrupa Komisyonunun yeni tek uçlu arama sunucusudur. AB’ye giren ve AB’den çıkan malların gümrük tarifesi sınıflama verilerine erişim sağlar. Vergi bilgilerini ve işlemlerini yönetmek için bütünleştirilmiş bir yaklaşım geliştirmede de son adımdır. Mallar bir AB sınır kapısında beyan edildiğinde, Kombine Tarife […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
June 26, 2020
Türkiye’de SGK Teşviklerden Yararlanmak

İşsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemlerinden biri. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte ülkemizin de en önemli sorunlarından biri oldu ve özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işletmelere sağladığı teşviklerle işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyor. Teşvik hesaplamaları artık İnsan Kaynakları Departmanları (İK) tarafından […]