E-Fatura ve e-Deftere Geçişi Yaklaşıyor

Tamer Taşdelen
Ekim 22, 2019

19 Ekim 2019’da, Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (tebliğ) amacı elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanmasıydı.

Bu tebliğ ile e-fatura, e-defterin etkilediği mükellef kapsamını da genişletildi;

E-fatura için;

  • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TRY ve üzeri olan mükelleflerin yedinci ay itibari ile e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu oldu.
  • 2020 veya takibi yıllarda bu koşulları sağlayan mükelleflerin ise, ilgili hesap dönem yılının yedinci ayını başında e-faturaya geçmesi zorunlu oldu.

E-defter için;

  • E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin, aynı geçiş süresi içerisinde e-defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundalar. Eğer ki mükellef e-fatura zorunluluk kapsamına yıl içinde girmişse de, e-defter geçişini izleyen yılın başında tamamlamalı.
  • Önceden e-defterleri kendi e-imza ve mali mühürüyle imzalama sorumluluğu mükelleflerdeydi, şimdi ise özel entegratörlerler kendi imzalarıyla yapabilecek.

E-fatura ve e-defter sistemine yıl ortasında geçiş

E-fatura ve e-defter uygulaması zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin izlemeleri gereken yol genel olarak aynıdır. Geçişin yapıldığı zaman diliminin yılın başı, ortası veya sonunda olması herhangi bir fark yaratmaz.
Yıl ortasında yapılacak e-defter geçişi için mükelleflerin; resmi defterlerini, e-deftere geçiş tarihine kadar muhasebecileri tarafından yazdırması ve kapanış tasdikiyile kapatması gerekir.

E-faturaya geçiş yapacak mükellefler ise, öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (KSM) internet sitesinden mali mühür başvurusunda bulunulmalıdır. Başvurunun ardından, mali mühür mükelleflere posta yoluyla iletilir.
Mali mühür temin edildikten sonra, GİB’e başvurarak e-fatura geçiş süreci tamamlanır. E-fatura başvurusu tamamladıktan sonra ise sistemi kullanmak için üç farklı yol vardır:

  • GİB Portal
  • Doğrudan entegrasyon
  • Özel Entegratörler

GİB Portal ve Doğrudan Entegrasyon

GİB Portal, e-belge süreçlerinin temel fonksiyonlarının yönetilebildiği bir platformdur, saklama ve özelleştirme yapılamaz.
Yani e-fatura düzenlenebilir, gelen faturalar yönetilebilir ancak belge girişlerinde çok fazla manuel işlem uygulanır ve belgeleri on yıl saklama sorumluluğu tamamen firmaya verilir.

Doğrudan entegrasyon, firmaların kendi bilişim sistemleri yolu ve uygun bir yazılım ile e-belgelerini doğrudan başkanlığa iletmesidir. Bu yöntemlde saklama ve imzalama firma tarafından gerçekleştirilir. Bu yöntem ile GİB firmalara güncellemelerle uyumluluğun devamını gözetme ve sistemlerin sürekli ulaşılabilir olması gibi teknik sorumluluklar yükler.

Özel Entegratörler aracılığıyla e-fatura sistemi

Özel entegratörler aracılığıyla e-fatura uygulamasını kullanan mükellefler; fatura saklama sorumluluğunu özel entegratörlere devredebilir ve işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

Şirketler e-belge saklama sorumlulukları için özel entegratörleri kullanabilirler. Ayrıca kullanıcı deneyimi yüksek özelleştirilmiş portaller kullanabilir ve regülasyon güncellemeleri hakkında destek alabilirler.

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada müşterilerini e-fatura zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Tamer Taşdelen

6 yılı SAP alanında uzmanlık olmak üzere 8 yıllık yazılım tecrübesi olan Tamer, Öğretim Teknolojileri Lisans diploması almış ve MIS Yüksek lisans derecesine sahiptir. Tamer, uygulama geliştirme, proje yönetimi, entegrasyon ve sistem mimarisi gibi konularında uzmanlık kazanmıştır. Bu uzmanlıklarını Sovos bünyesinde iş ortakları ile müşterileri teknik ve hukuki açıdan yönlendirme, iş süreçlerini optimize etme, ÜR-GE, pazarlama ve müşteri uyumunu destekleme amacıyla kullanmaktadır. Tamer aynı zamanda Webinar ve etkinliklerde konuşmacı olarak elektronik dönüşümü her platformda desteklemektedir.
Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 13, 2020
2021 ve Sonrası için KDV Yol Haritası Oluşturma

Global KDV düzeninde ciddi değişikliklerin yapıldığı şu günlerde çok uluslu şirketlerdeki AP ve KDV uzmanlarının karşılaştığı temel zorlukları ve uzmanların 2021 ve sonrasında odaklarının ne olacağını anlamak üzere Shared Services Link ile birlikte çalıştık. KDV açıklarını kapatmak ve ekonomik verimliliği artırmak için daha küçük yapılı ve hızlı yanıt sürelerine sahip vergi kontrolleri uygulamaya başlayan ülkelerin […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 6, 2020
Yeni AB Vergi Paketi: KDV Öncelikleri

Avrupa Komisyonu (Komisyon), 15 Temmuz 2020 tarihinde vergi uyumluluğunu artırırken işletmeler üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlayan yeni bir Vergi Paketini kabul etti. Vergi Paketi, KDV’ye ilişkin birçok öneriyi kapsıyor. Bu paketlerden üç tanesi dikkat çekiyor: Vergi mükellefleri için tek bir AB KDV kaydı; Modernleştirilmiş KDV raporlama yükümlülükleri; ve Sınır ötesi işlemlerin takibinin hızlanması. Bu üç […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
August 5, 2020
Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
July 29, 2020
Türkiye Çalışanlarını Covid-19 Etkilerinden Korumaya Devam Ediyor

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. İşçi […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 24, 2020
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]