Vergilendirmede Elektronik Dönüşüm

Sovos
Ağustos 30, 2018

Vergi ve mükelleflerce gerçekleştirilmesi gereken diğer işlemler için artık elektronik sistemler devreye giriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı uygulamalar ile artık faturalardan irsaliye belgelerine, biletten defter uygulamalarına birçok muhasebe kaydı elektronik ortama taşınmaya başlıyor. Elektronik muhasebe uygulamaları ile hem zamandan kazanmak hem de kâğıt kullanmamak mümkün olacak. Faydalı elektronik dönüşüm uygulamalarından birisi de e-Arşiv Fatura. e-Arşiv Fatura’ya başvuru yaparak kolayca bu sistemi kullanabilirsiniz.​

​e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar

​e-Fatura normal faturanın elektronik ortamdaki karşılığına verilen isimdir. e-Fatura, e-Fatura sistemine kayıt olmuş mükelleflere kesilebilirken, e-Arşiv Fatura farklılık göstermektedir. e-Arşiv Fatura, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara düzenlenebilmektedir. e-Arşiv Fatura’sı, e-Fatura’dan farklı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden kullanıcılara ulaştırılmamaktadır. e-Fatura’nın göndericiden alıcıya ulaşma yolunda GİB ortada köprü görevini görürken. e-Arşiv Fatura’da, fatura direkt olarak göndericide alıcıya ulaşır ve son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir.

e-Arşiv Fatura’ları kağıt olarak da teslim edilebilmektedir. Her ay düzenlenen e-Arşiv Fatura’larının raporları gelecek ayın 1 ve 15 i arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmelidir. Elektronik ortamda düzenlenen e-Arşiv Fatura uygulamasının bir diğer nüshası da imzalı ve mühürlü olarak e-Arşiv uygulamasının içinde saklanmaktadır. e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanan mükellefler irsaliye düzenleyememektedir.​

​e-Arşiv Fatura Uygulaması ve Diğer Uygulamalar İçin Bizi Tercih Edin

e-Arşiv Fatura başvuru yapabileceğiniz çeşitli aracı kurumlar bulunmaktadır.​

e-Arşiv Fatura uygulaması ve diğer uygulamaların elektronik ortamda kullanımı için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemleri kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yetkilendirilmiş kurumlar aracılığı ile bu uygulamalardan yararlanmak mümkündür. Kurumumuz GİB sistemleri ile uyumlu çözümleri ile mükelleflerin hizmetindedir.​

​e-Arşiv Fatura başvuru, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Mutabakat gibi farklı araç ve işlemlerin uygulanmasında aracı bir kurum olarak sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız. e-Dönüşüm’den geride kalmamak için elinizi çabuk tutun. Size zamandan, kâğıt yığınından ve maliyetlerden kurtulma imkânı sunan bu uygulamalar yardımı ile kolaylıkla e-Dönüşüm’ünüzü gerçekleştirebilirsiniz.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Sovos

Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
July 9, 2020
Vergi Numarası ve Liste Kontrolleri: Yeni Trend

KDV açıkları genellikle dolaylı vergi toplayan ülkelerde görülür. Bu fark çoğu vergi dairesinin, işlem ve muhasebe verilerinin gerçek zamanlı ya da neredeyse gerçek zamanlı bir şekilde izlendiği Sürekli İşlem Denetimi’ni (CTC) uygulamasına sebep oldu. Fakat, gelişmiş Sürekli İşlem Denetimleri olan ülkeler bile vergi yolsuzluğu ya da var olmayan tedarik gibi durumlarla karşılaşabilir. Bu ise KDV […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 8, 2020
Zorunlu Elektronik Belge Düzenlemelerine Uyulmaması Durumuna Karşılaşılacak Cezalar

Kuralların bir ağırlığı olması için, kural koyucuların kuralları ya ödül ya da ceza ile taçlandırılması gerekiyor. Vergi mevzuatı alanında kural koyucular, yani yasa koyucular ya da vergi daireleri, kurallara uyulmaması durumunda genellikle cezayı seçerler. Öyle ki, bu cezalar genel olarak şahısların kurala uygun hareket etmelerini sağlar. Bu temel kavram aynı zamanda Türk elektronik belge mevzuatında […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
July 2, 2020
Farklı Sınıflama Bilgi Sistemi: Birleşik Krallık ve AB Yönetiminden Gümrük İdaresine Yeni Çeşitli Yaklaşımlar

CLASS dokunuşu: Gümrük tarifesi verilerine basitleştirilmiş erişim CLASS – Sınıflama Bilgi Sisteminin kısaltılmış hali- Avrupa Komisyonunun yeni tek uçlu arama sunucusudur. AB’ye giren ve AB’den çıkan malların gümrük tarifesi sınıflama verilerine erişim sağlar. Vergi bilgilerini ve işlemlerini yönetmek için bütünleştirilmiş bir yaklaşım geliştirmede de son adımdır. Mallar bir AB sınır kapısında beyan edildiğinde, Kombine Tarife […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
June 26, 2020
Türkiye’de SGK Teşviklerden Yararlanmak

İşsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemlerinden biri. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte ülkemizin de en önemli sorunlarından biri oldu ve özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işletmelere sağladığı teşviklerle işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyor. Teşvik hesaplamaları artık İnsan Kaynakları Departmanları (İK) tarafından […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
June 25, 2020
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da E-fatura Trendleri

Artan vergi kontrolü ve maliyet azaltımına çözüm üreten e-fatura kavramı, dünyanın yeni alanlarına yayılıyor. Hem devletler hem de işletmeler e-faturanın faydalarının farkında olduğu için, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da e-fatura rejimlerini benimseyen ülke sayısı artıyor. Bu bölgelerdeki bazı ülkeler e-faturayı çoktan benimsemiş olsalar da diğer ülkeler Sürekli İşlem Denetimi (CTC) sistemlerini benimseme aşamasındalar. Bu bölgelerdeki […]