, ,

Sovos “E-Ticarette E-Belgelerin Önemi”ni Anlattı

Mayıs 23, 2022

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumundaki Sovos’un Kanal Satış ve İş Ortakları Direktörü Ali Bulut, sürekli gelişen ve büyüyen e-ticaret alanında başarılı olmak isteyen firmalar için dijital vergi dönüşümünün önemine ve kullanılması zorunlu e-belgeler hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. 

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının da dahil olduğu 8000’in üzerinde şirkete, tamamlayıcı ve süreklilik arz eden vergi uyumluluğu çözümleri sunan Sovos’un Kanal Satış ve İş Ortakları Direktörü Ali Bulut,  24 Eylül’de düzenlenen “E-Ticarete İlk Adım: E-Dönüşüm ve E-Belgeler” webinarında e-ticarete girmeyi düşünen ya da bu alanda faaliyete yeni başlayan firmaların e-dönüşüm altında neler yapması gerektiğini açıkladı. 

Dünya çapında etkili olan Kovid-19 salgını süresince daha da önemli hale gelen, yeniliği ve teknolojiyi takip edebilen firmalar için oldukça cazip fırsatlar sunan e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin dijital vergi dönüşümü çağında varlıklarını sürdürerek başarılı olabilmeleri için hızla uygulamaya geçirmeleri gereken dijital vergi stratejileri detaylı olarak anlatıldı. 

E-ticaretin olmazsa olmazı: E-Belgeler

Normal perakende satışa göre çok daha büyük bir hacme sahip e-ticaret alanında hangi ürünün, ne gibi mecralarda, nasıl iyi bir operasyonla yönetilebileceğinin yanında tüm bu süreçlerin arka plandaki analizi, dokümanları, arşivi gibi pek çok önemli noktaları olduğunu belirten Ali Bulut, e-ticaret alanında satış hacminin büyük olmasının e-belgelerin de fazla olmasını sağladığına dikkat çekti. 

E-ticaret faaliyeti bulunan firmaların tâbi olduğu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin en çok bilinen uygulamasının e-fatura olmasının yanında e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi diğer elektronik belgeleri de kapsadığını hatırlatan Bulut, firmaların e-ticarete atıldıklarında e-dönüşüm ve e-belge konularını iyi yönetmelerinin kendilerine büyük kazanç sağlayacağını vurguladı. 

Türkiye’de ve dünyada e-dönüşüm

Türkiye’de e-dönüşümün 2012 yılında e-defter uygulamasının çeşitli sektörler için zorunlu hâle getirilmesiyle başladığını aktaran Sovos Kanal Satış ve İş Ortakları Direktörü Ali Bulut, öncelikle yüksek cirolara sahip şirketlerin sisteme entegre olmasının hedeflendiğini, yıllar içerisinde e-fatura ve e-arşiv fatura gibi e-belgelerin yürürlüğe girmesinin ardından son olarak e-irsaliyenin 1 Temmuz 2020 itibariyle hayata geçtiğinden bahsetti. 

Dünyadaki örneklere bakıldığında, e-dönüşüme geçişle ilgili Avrupa’da süreçlerin hızlandırılması, kâğıt israfının önüne geçilmesi konuları öne çıkıyor. Latin Amerika’da ise e-dönüşüm konusu vergi takibi, kaçakların önüne geçilmesi, vergi toplamada adil bir yönteme geçilmesi, güvenlik kaçağının önlenmesi ile gündeme geldi. 

Türkiye’nin e-dönüşüme yatkınlığı ve isteğinin üst seviyelerde olduğunu belirten Ali Bulut, uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle e-dönüşüme geçen mükelleflerin sistemin avantajlarından tam olarak yararlanamadıklarının altını çizdi. Bulut, alınan hizmet kalitelerinin değişiklik göstermesinin bu durumdan kaynaklandığına işaret etti.  

E-ticarette hangi e-belgeler zorunlu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 509 sıra nolu tebliğine göre e-ticaret yapan firmaların tamamı e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda. E-ticarete başlarken ilk olarak mali mühür ya da e-imza alınması gerekiyor. Daha sonra e-fatura kullanmak için GİB’e başvuru yapılıyor. Seçilecek özel entegratörler kayıt işlemlerini, fatura ve irsaliye tasarımlarını gerçekleştiriyor. 

E-ticarete başlandığında e-fatura ve e-arşiv fatura kullanımı zorunlu, ihtiyaca ve şirketlerin yıllık cirolarına göre e-irsaliye kullanımı da gerekebiliyor. E-fatura sistemine geçildiğinde, takip eden mali yılda e-defter kullanımı da zorunlu oluyor. Firmaların değişen ihtiyaçlarına göre e-mutabakat, e-beyanname ve e-denetleme ürünleri de zorunlu olmasa da sağladığı kolaylık açısından önem arz ediyor.  

E-dönüşümün birçok farklı e-belge türü içerdiğini ifade eden Ali Bulut, GİB’in yeni e-belgelerin yürürlüğe geçmesi için hazırlık yaptığını ve e-ticaret yapan firmaların tüm bu tebliğleri vergi uyumluluğu, dijital raporlama ve e-fatura çözümleri konusunda uzman iş ortakları olmadan takip etmesinin çok zor olduğunu sözlerine ekledi. 

Sovos Hakkında

Sovos, vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Şirket, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 8 binin üzerinde müşterisine çözümleriyle destek olmaktadır. Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Londra merkezli Hg bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa’da ofisleri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için www.sovos.com/tr web sitesini ziyaret edebilir, Sovos’u LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Sign up for Email Updates

Stay up to date with the latest tax and compliance updates that may impact your business.

Additional Press Releases

Türkiye Vergi Uyumluluğu
May 23, 2022
Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet’i satın aldı

Sovos, Avrupa’daki ürün geliştirme mükemmeliyet merkezini bu satın alma ile geliştirecek Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos, bugün sürekli işlem denetimi alanında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet’i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu satın almanın tamamlanmasının ardından Sovos, Türkiye’de ve […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
“Verginin dijital dönüşümü şirketler için disiplinlerarası bir konu”

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos, Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ayhan Boyacıoğlu, Satış Mühendisi Tamer Taşdelen ve Ürün Pazarlama Müdürü Melike Güher’in katılımıyla Türkiye’de e-dönüşüm süreçlerinin stratejik operasyonel verimliliğe etkisinin ele alındığı bir webinar düzenledi. “İş Süreçleriniz Etkilenmeden E-Dönüşüm Stratejinizi Nasıl Güçlendirebilirsiniz?” başlığıyla düzenlenen webinarda e-dönüşüm trendleri, global iş yapış […]

Read More
SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
May 23, 2022
Sovos, 2021 SGK Teşviklerinde Gelinen Güncel Durumu Değerlendirdi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya çapında lider konumundaki Sovos, sonlanması öngörülen ve yeni başlayacak olan SGK teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sovos, 15 Haziran’da düzenlediği webinar ile; 2021 yılı içerisinde yararlanılabilecek güncel teşvikler, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Ücret Desteği sürelerinin uzatılma ihtimali, 7252 ile 7256 no’lu teşviklerin güncel durumu, Faaliyetine Ara Verilen […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
“E-Dönüşüm Hızlanırken E-Belge Çeşitliliği Artacak”

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos’un Regülasyon Danışmanı Selin Ring ve Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut Türkiye’de e-dönüşümün geleceğini değerlendirdi: “E-dönüşüm uygulama ve kapsamı geliştikçe e-belgelerde de yoğun bir artış olacak.” Dünyanın geri kalanına oranla Türkiye dijital dönüşümü erken benimseyen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’deki e-dönüşüm hikâyesi 2010 yılında başlarken […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
Dijital dönüşümün 2021 karnesi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya ölçeğinde lider konumundaki Sovos’un Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut, dijital dönüşüm sürecini değerlendirdi. 2020 yılı Türkiye özelinde dijital dönüşümün artacağı bir yıl olması öngörülürken, Covid-19 salgını ile içerisinden geçilen süreçte, dijitalleşmede 10 yılda görülmesi beklenen gelişmelerin son bir yıl içinde gerçekleştiği görüldü. Bu kapsamda Sovos Türkiye Satış Direktörü […]

Read More