KOBİ’ler E-Dönüşüme Daha Gönüllü

Mayıs 21, 2022

Sovos Türkiye Genel Müdürü Elçim Sirek, KOBİ’lerin e-dönüşümün faydalarının farkında olduğunu belirterek, bu alandaki gönüllü ve bilinçli adımlarına dikkat çekti: “Dijitalleşmenin öneminin her geçen gün artmasıyla, pek çok şirketin henüz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye’ye geçiş kapsamında olmasalar bile e-dönüşüm süreçlerini erkenden tamamlamaya istekli olduklarını görüyoruz. E-belgelere gönüllü geçiş yapan şirketlerin büyük bir çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturuyor”

Verginin dijital dönüşümü ile gelen karmaşıklıkları çözüme kavuşturmak için kurulan alanında lider global bir şirket olan Sovos, 70’ten fazla ülkede 16 binden fazla kurumsal müşteriye vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda hizmet veriyor. Türkiye’de ise Sovos’un 65 binden fazla müşterisi, bulut sistemlerde günlük 2.2 milyondan fazla e-belge işlemi gerçekleştiriyor. Sovos Türkiye Genel Müdürü Elçim Sirek’in verdiği bilgilere göre; Türkiye, global alanda verginin dijitalleşmesini en iyi ve hızlı şekilde başaran ülkelerden biri ve dönüşümünü büyük ölçüde tamamlamış durumda. Sirek, bu başarının sırrını ise KOBİ’lerin e-dönüşüm konusundaki gönüllü ve bilinçli adımlarına bağlıyor.

E-dönüşüm Pazarının %75’inden Fazlasını KOBİ’ler Oluşturuyor

E-fatura uygulamasının kapsamının ilk tanıtıldığı 2012 yılından beri, e-belgeler ve kapsamlarının kademeli olarak arttırıldığını belirten Sirek, Türkiye’de mevcutta 11 tane düzenlenmiş elektronik belge bulunduğunu söyledi. Bu belgelerden en yoğun kullanılanlar ise e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamaları olarak öne çıkıyor. E-dönüşüm pazarının %75’inden fazlasını Küçük Orta Ölçekli İşletmeler yani KOBİ’lerin oluşturduğunu söyleyen Sirek, “Genel anlamda, Türkiye’deki e-fatura ve e-arşiv fatura kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50’sinin gönüllülük esası ile e-faturaya geçtiğini gözlemliyoruz. Son tebliğ ile Temmuz’da 150 bin yeni mükellefin sisteme girmiş olması gerekiyor ancak yaklaşık 80 bininin halihazırda sistemde datası bulunuyor. Bu da bize aslında gönüllü geçişin geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

Operasyonel Mükemmelliğe Giden Yol E-Dönüşüm’den Geçiyor

KOBİ’leri cezbeden ve zorunlu mükellef olmasalar da e-belgelerin avantajından faydalanmak istemelerini sağlayan pek çok neden olduğunu söyleyen Sirek, bu nedenleri ise şöyle açıklıyor: “E-dönüşüm her şeyden önce firmalara zaman, maliyet ve iş gücünde verimlilik imkânı sunuyor. Fiziki süreçlerin karmaşıklığı ve maliyetleriyle uğraşmadan iş akışını devam ettirebilmek, tahsilatların takibi ve kontrolünü hızlandırabilmek firmalar için çok değerli. Son tüketiciye kesilen faturaların oluşturulması, arşivlenmesi maliyetli ve zor. Bu faturaların minimum 10 yıl saklanması gerekiyor. Elektronik ortamda saklanan ve istenildiğinde kolaylıkla ulaşılabilen e-arşiv faturalar bu zorlukları azımsanmayacak ölçüde azaltıyor. Veriler her zaman denetime hazır, erişilebilir ve güvende kalıyor. Muhasebe süreçleri hızlanıyor, raporlama işleri kolaylaşıyor, operasyonel yük hafifliyor. Tüm süreçleri uçtan uca güvenli bir şekilde yönetebilmek firmaların operasyonel verimliliğini ciddi oranda artırıyor. Tüm bunlarla birlikte kâğıt tüketiminin azalıyor olması ise sadece firmaların maliyetleri değil doğamız ve çevremiz için de çok önemli.

Zorunlu Geçiş için Son Tarih 1 Temmuz 2022

Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Sirek’e göre her şirket bu akımın bir parçası olmak istiyor. Dijitalleşemeyenin bir süre sonra işlerini yapamaz hale geleceğinin de herkes farkında. Bu nedenle gönüllü geçişlerin de artarak devam etmesini bekliyorlar. Sirek sözlerini şöyle tamamlıyor: “Hem gönüllü geçiş yapacaklara hem de Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda 1 Temmuz itibarıyla e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye’ye geçiş yapması gereken mükelleflere tavsiyem, e-dönüşüm sürecinde yol arkadaşlarını iyi seçmeleri yönünde. Şirketler, e-dönüşüm için uzman bir servis sağlayıcısı tercih ettiklerinde, sürekli değişen regülasyonlardan endişe etmeden gönül rahatlığıyla odaklanmaları gereken asıl işleriyle ilgilenebiliyorlar.

Sign up for Email Updates

Stay up to date with the latest tax and compliance updates that may impact your business.

Additional Press Releases

Türkiye Vergi Uyumluluğu
May 23, 2022
Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet’i satın aldı

Sovos, Avrupa’daki ürün geliştirme mükemmeliyet merkezini bu satın alma ile geliştirecek Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos, bugün sürekli işlem denetimi alanında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet’i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu satın almanın tamamlanmasının ardından Sovos, Türkiye’de ve […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
“Verginin dijital dönüşümü şirketler için disiplinlerarası bir konu”

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos, Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ayhan Boyacıoğlu, Satış Mühendisi Tamer Taşdelen ve Ürün Pazarlama Müdürü Melike Güher’in katılımıyla Türkiye’de e-dönüşüm süreçlerinin stratejik operasyonel verimliliğe etkisinin ele alındığı bir webinar düzenledi. “İş Süreçleriniz Etkilenmeden E-Dönüşüm Stratejinizi Nasıl Güçlendirebilirsiniz?” başlığıyla düzenlenen webinarda e-dönüşüm trendleri, global iş yapış […]

Read More
SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
May 23, 2022
Sovos, 2021 SGK Teşviklerinde Gelinen Güncel Durumu Değerlendirdi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya çapında lider konumundaki Sovos, sonlanması öngörülen ve yeni başlayacak olan SGK teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sovos, 15 Haziran’da düzenlediği webinar ile; 2021 yılı içerisinde yararlanılabilecek güncel teşvikler, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Ücret Desteği sürelerinin uzatılma ihtimali, 7252 ile 7256 no’lu teşviklerin güncel durumu, Faaliyetine Ara Verilen […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
“E-Dönüşüm Hızlanırken E-Belge Çeşitliliği Artacak”

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos’un Regülasyon Danışmanı Selin Ring ve Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut Türkiye’de e-dönüşümün geleceğini değerlendirdi: “E-dönüşüm uygulama ve kapsamı geliştikçe e-belgelerde de yoğun bir artış olacak.” Dünyanın geri kalanına oranla Türkiye dijital dönüşümü erken benimseyen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’deki e-dönüşüm hikâyesi 2010 yılında başlarken […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
Dijital dönüşümün 2021 karnesi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya ölçeğinde lider konumundaki Sovos’un Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut, dijital dönüşüm sürecini değerlendirdi. 2020 yılı Türkiye özelinde dijital dönüşümün artacağı bir yıl olması öngörülürken, Covid-19 salgını ile içerisinden geçilen süreçte, dijitalleşmede 10 yılda görülmesi beklenen gelişmelerin son bir yıl içinde gerçekleştiği görüldü. Bu kapsamda Sovos Türkiye Satış Direktörü […]

Read More