İnfografi̇k

Taslak Tebliğ ile Öngörülen Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının yaygınlaşması amacıyla 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin uygulama alanını genişleten bir taslak yayımladı. Taslak Tebliğ’in detaylarına blog yazımızdan ulaşabilir veya aşağıdaki infografiği inceleyebilirsiniz.

Taslak Tebliğ ile e-fatura ve e-irsaliye uygulamalarına geçme zorunluluğu için mevcut brüt satış hasılatı sınırı düşürülerek daha fazla mükellefin zorunlu olarak bu uygulamalara geçiş yapması öngörülüyor.

Diğer bir değişiklik ise, e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler tarafından e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gereken faturaların vergiler dahil toplam tutarının indirilmesi şeklinde yer alıyor. Turizm ve demir çelik sektörlerinde faaliyet gösteren bazı mükellef grupları için de sektörel bazlı zorunlu geçiş hallerinin getirilmesi Taslak Tebliğ ile getirilen bir başka yenilik. Son olarak e-döviz alım satım belgesi ile e-gider pusulası ile ilgili olarakta değişiklik yapılacağı öngörülen diğer iki elektronik belge türü.

Neden Sovos?

Vergide Dijital Dönüşümün Getirdiği Zorluklar için Sovos

Sovos; vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

Dört Kıtada, Dünyaca Tanınmış Markalar ile Binlerce Mutlu Müşteri

Dört kıtada 40 yılı aşkın süredir vergi uyumluluğunu kolaylaştırmak için hizmet veren Sovos, dünya çapındaki tüm kullanıcılarının yazılım ve entegrasyon hizmetlerinin geliştirilmesine destek verir. Sovos, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 20 binin üzerinde kurumsal müşterisine çözümleriyle destek olur.

Yerel Süreçlerle Uyumlu Global Güç

Gartner’ın “Rekabet Ortamı: Tedarikçi E-Fatura Yazılımı, 2020” raporunda yer alan Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu ülkelerin yasal uyum süreçlerine ve çok sayıda profesyonel iş uygulamasına entegredir.

Sovos, Şirketinizin Verimliliğini Artırır

İşletmeleri modern vergi yükü ve riskinden koruyan, dünyanın önde gelen küresel yazılım sağlayıcısı Sovos; Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki ekipleriyle, modern vergi uyumluluğu için geleceğe yönelik eksiksiz çözümler sunarken ana faaliyetlerinize daha fazla yoğunlaşmanızı sağlar.

Bi̇lgi̇ alin