E-Belgelerde Zorunluluk Kapsamı Genişledi

509 sayılı VUK Genel Tebliği’nin uygulama alanını genişleten 535 sayılı Tebliğ, elektronik belge kullanımının yaygınlaşması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Ocak 2022’de yürürlüğe koyuldu. Tebliğ’in detaylarına blog yazımızdan ulaşabilir veya aşağıdaki infografiği inceleyebilirsiniz.

Yürürlüğe giren Tebliğ ile

  • E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye uygulamalarına geçme zorunluluğu için mevcut olan brüt satış hasılatı sınırı aşağı çekilerek daha fazla mükellefin bu uygulamalara geçiş yapması zorunlu oldu.
  • E-arşiv fatura yükümlüsü olmayan mükellefler bakımından e-arşiv olarak düzenlenmesi gereken faturaların toplam tutarı düşürüldü.
  • Turizm ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bazı mükellef grupları için de sektörel bazlı zorunlu geçiş hallerinin getirildi.

Neden Sovos?

Vergide Dijital Dönüşümün Getirdiği Zorluklar için Sovos Sovos; vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

Dört Kıtada, Dünyaca Tanınmış Markalar ile Binlerce Mutlu Müşteri

Dört kıtada 40 yılı aşkın süredir vergi uyumluluğunu kolaylaştırmak için hizmet veren Sovos, dünya çapındaki tüm kullanıcılarının yazılım ve entegrasyon hizmetlerinin geliştirilmesine destek verir. Sovos, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren 20 binin üzerinde kurumsal müşterisine çözümleriyle destek olur.

Yerel Süreçlerle Uyumlu Global Güç

Gartner’ın “Rekabet Ortamı: Tedarikçi E-Fatura Yazılımı, 2020” raporunda yer alan Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu ülkelerin yasal uyum süreçlerine ve çok sayıda profesyonel iş uygulamasına entegredir.

Sovos, Şirketinizin Verimliliğini Artırır

İşletmeleri modern vergi yükü ve riskinden koruyan, dünyanın önde gelen küresel yazılım sağlayıcısı Sovos; Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki ekipleriyle, modern vergi uyumluluğu için geleceğe yönelik eksiksiz çözümler sunarken ana faaliyetlerinize daha fazla yoğunlaşmanızı sağlar.

Bi̇lgi̇ alin