Polonya KDV iadesini SAF-T ile birleştiriyor

Polonya SAF-T

Polonya, 2016 yılında Jednolity Plik Kontrolny (JPK) olarak bilinen Standart Vergi Denetim Dosyası (SAF-T) sistemini uygulamaya koydu. Tüm vergi mükellefleri için aylık gönderim şartı 1 Ocak 2018’de başladı. Polonya’da yedi adet düzenlenmiş JPK yapısı bulunur. Bunlardan altısı bir denetim durumunda vergi dairesinin talebi üzerine gönderilir. Yedincisi ise Polonya KDV İadesinin bir modifikasyonudur ve periyodik olarak sunulmalıdır.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

  • KDV faturaları (JPK_FA), banka ekstreleri (JPK_WB), gelir ve gider defteri (JPK_WB), gelir hesabı (JPK_EWP), muhasebe defterleri (JPK_KR), depolar (JPK_MAG), KDV kayıtları ve beyanname ile birlikte satın alma ve satışlar (JPK_V7M/​K) olmak üzere ve bunlardan ikisi KDV için anlamlı olan birkaç Polonya JPK yapısı bulunur.
  • Yeni SAF-T yapısı, hem JPK_VAT hem de KDV iadelerinden (JPK_V7M aylık ve JPK_V7K üç aylık) gelen bilgileri konsolide bir gönderimde birleştirir.
  • Polonya’nın yeni SAF-T yapısı, iki dosya oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak vergi dairesine gönderimleri basitleştirmeyi amaçlasa da tasfiyenin doğruluğunu analiz etmek için ek veri gerektirir

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

  • 1 Temmuz 2016: SAF-T Polonya’da uygulanmaya başlandı

  • 1 Ocak 2018: Polonya, tüm vergiye tabi kişiler için JPK_VAT’yi zorunlu kıld

  • 1 Ekim 2020: Tüm vergi mükellefleri için KDV iadesi yerine yeni JPK yapısı (JPK_V7M/​K) geçerli kılındı

  • 1 Ekim 2021: Sürekli İşlem Kontrol (CTC) e-faturalama sisteminin gönüllülük bazında uygulanması beklenmekte.

  • 1 Ocak 2023: CTC sisteminin zorunlu kılınması bekleniyor.

Cezalar

JPK_VAT ve KDV iadeleri gibi uygulamalar içeren yeni SAF-T yapısının aylık veya üç aylık olarak gönderilmesi gerekmektedir. Doğru ve zamanında gönderilmemesi ceza ile sonuçlanabilir. Polonya vergi dairesi, SAF-T dosyalarında tespit edilen tutarsızlıklara hızlı bir şekilde tepki verecek ve hileli işlemleri tanımlamak için veri analiz algoritmalarını kullanacaktır.

İşletmenizin Polonya'da gelişen raporlama ve CTC yükümlülükleriyle uyumlu kalmasını sağlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Polonya, KDV Açığını azaltmak ve sistemi modernleştirmek için adımlar atmaya devam ettikçe KDV uyumluluk yükümlülüklerine ayak uydurmak daha da zorlaşmıştır.

Uzmanlarımız bu değişiklikleri sürekli olarak izler, yorumlar ve yazılımımıza gerekli kodları ekleyerek vergi ve BT ekiplerinizin uyumluluk yükünü azaltır.

Sovos’un JPK_V7M/​K ve diğer KDV uyumluluk çözümlerinin şirketlerin uyumlu kalmasına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.